0
Hopp til hovedinnhold

Rune Andersen

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
A2092 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
09.00-15.30

Utdanning:

Allmennlærer 1999

Master Pedagogisk bruk av IKT 2008

Veiledningspedagogikk 2012

Yrkesbakgrunn

Grimstad Ungdomsskole 1999-2006

Dahlske VGS 2006-2016 (30% siste 4 årene)

Høyskoleforlaget 2006-2008

Aplay Motivation AS 2007-2008

Universitetet i Agder 2014-

Faglige interesser

Faglig interesse innen bruken av IKT til pedagogiske formål. Hvordan benytte seg av IKT på en måte som er hensiktsmessig i ulike kontekster. Også opptatt av å fokusere på motivasjonselementer og hvordan en kan trigge disse både i undervisningsøyemed og i det komeriselle systemet.

Har utviklet, eller deltat i å utvikle flere kurs for etterutdanning av lærere innen IKT som: MM106, MM901, MM900, PED978, MM105 og TekPed60.

Underviser nå, eller deltar i undervisningen av:

MM501: E-learning and gamification

PED978: IKT for yrkesfag

MM901: Web og Nettkunnskap

Tekped 60: Pedagogisk bruk av IKT for grunnutdanningen

MM106: Nettsikkehet

DAT110: Webpublisering

Vitenskapelige publikasjoner

  • Øysæd, Halvard Andersen, Rune Garmannslund, Per Einar Prinz, Andreas Lazareva, Aleksandra Schmidt, Michael (2017). Does The Introduction Of An Overall Study Strategy Empowering Students To Use Appropriate Study Strategies?. ICERI proceedings. ISSN: 2340-1095. s 4152 - 4157. doi:10.21125/iceri.2017.1098.
  • Øysæd, Halvard Andersen, Rune Prinz, Andreas Schulz, Renee Patrizia (2016). Teaching students to learn. CSEDU 2016 Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Education, proceedings volume 1. ISBN: 978-989-758-179-3. SciTePress. chapter. s 91 - 98.
  • Goodwin, Morten Auby, Christian Andersen, Rune Barstad, Vera (2015). Educating Programming Students for the Industry. Digital Media in Teaching and its Added Value. ISBN: 978-3-8309-3287-1. Waxmann Verlag. Kapittel. s 100 - 118.
  • Andersen, Rune Prinz, Andreas Øysæd, Halvard (2015). How to Teach Habits?. Digital Media in Teaching and its Added Value. ISBN: 978-3-8309-3287-1. Waxmann Verlag. Kapittel. s 159 - 173.
  • Egeland, Frank Andersen, Rune (2018). Erfaringer fra innføring i IKT og e-læring for yrkesfaglærere..

Sist endret: 31.10.2018 14:10

Send studiet på mail