Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rune Andersen

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
A4022 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
09.00-15.30

Utdanning:

Allmennlærer 1999

Master Pedagogisk bruk av IKT 2008

Veiledningspedagogikk 2012

Velferdsteknologi 2018

 

 

Yrkesbakgrunn

Grimstad Ungdomsskole 1999-2006

Dahlske VGS 2006-2016 (30% siste 4 årene)

Høyskoleforlaget 2006-2008

Aplay Motivation AS 2007-2008

Universitetet i Agder 2014-

Faglige interesser

Faglig interesse innen bruken av IKT til pedagogiske formål. Hvordan benytte seg av IKT på en måte som er hensiktsmessig i ulike kontekster. Også opptatt av å fokusere på motivasjonselementer og hvordan en kan trigge disse både i undervisningsøyemed og i det komeriselle systemet.

Har utviklet, eller deltat i å utvikle flere kurs for etterutdanning av lærere innen IKT som: MM106, MM901, MM900, PED978, MM105 og TekPed60.

Underviser nå, eller deltar i undervisningen av:

MM501: E-learning and gamification

PED978: IKT for yrkesfag

MM901: Web og Nettkunnskap

Tekped 60: Pedagogisk bruk av IKT for grunnutdanningen

MM106: Nettsikkehet

DAT110: Webpublisering

Vitenskapelige publikasjoner

 • Andersen, Rune; Bonnier, Knut Erik; Jaccard, Dominique (2020). Challenges with the introduction of a "project management game" in higher education. 12th International Conference on Education and New Learning Technologies - EDULEARN 20. ISBN: 978-84-09-17979-4. The International Academy of Technology, Education and Development. chapter.
 • Bonnier, Knut Erik; Andersen, Rune; Johnsen, Hege Mari (2020). Lessons Learned from Implementing a Serious Game in Higher Education – A Student and Trainer Perspective.. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 12517s 24 - 33. doi:10.1007/978-3-030-63464-3_3.
 • Andersen, Rune; Juveng, Mariell (2019). GAME-BASED LEARNING IN NORWEGIAN CLASSROOMS: PERCEIVED CHALLENGES AND THE POTENTIAL OF DIGITAL SUPPLEMENTARY RESOURCES TO FACILITATE THE USE OF GAMES AS TEACHING TOOLS. ICERI2019 Proceedings. ISBN: 978-84-09-14755-7. IATED Academy. kapittel.
 • Øysæd, Halvard; Andersen, Rune; Garmannslund, Per Einar; Prinz, Andreas; Lazareva, Aleksandra; Schmidt, Michael (2017). Does The Introduction Of An Overall Study Strategy Empowering Students To Use Appropriate Study Strategies?. ICERI proceedings. ISSN: 2340-1095. s 4152 - 4157. doi:10.21125/iceri.2017.1098.
 • Øysæd, Halvard; Andersen, Rune; Prinz, Andreas; Schulz, Renee Patrizia (2016). Teaching students to learn. CSEDU 2016 Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Education, proceedings volume 1. ISBN: 978-989-758-179-3. SciTePress. chapter. s 91 - 98.
 • Goodwin, Morten; Auby, Christian; Andersen, Rune; Barstad, Vera (2015). Educating Programming Students for the Industry. Digital Media in Teaching and its Added Value. ISBN: 978-3-8309-3287-1. Waxmann Verlag. Kapittel. s 100 - 118.
 • Andersen, Rune; Prinz, Andreas; Øysæd, Halvard (2015). How to Teach Habits?. Digital Media in Teaching and its Added Value. ISBN: 978-3-8309-3287-1. Waxmann Verlag. Kapittel. s 159 - 173.
 • Andersen, Rune; Bonnier, Knut Erik (2020). Challenges with the introduction of a "Project Management Game" in higher education..
 • Gray Jr, Robert; Andersen, Rune (2019). Crossing Institutional Borders with Digital Tools, Universal Design Principles, & SoTL Perspectives.
 • Matre, Marianne Engen; Andersen, Rune; Thormodsæter, Maren Schelbred; Cifuentes, Mauricio Omar (2019). Universell utforming av kurset digital kompetanse.
 • Matre, Marianne Engen; Andersen, Rune; Thormodsæter, Maren Schelbred; Cifuentes, Mauricio Omar (2019). Digital competency – An introductory course to digital tools for education and collaboration.

Sist endret: 28.10.2019 10:10