0
Hopp til hovedinnhold

Rune Andersen

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
A2092 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
09.00-15.30

Utdanning:

Allmennlærer 1999

Master Pedagogisk bruk av IKT 2008

Veiledningspedagogikk 2012

Yrkesbakgrunn

Grimstad Ungdomsskole 1999-2006

Dahlske VGS 2006-2016 (30% siste 4 årene)

Høyskoleforlaget 2006-2008

Aplay Motivation AS 2007-2008

Universitetet i Agder 2014-

Faglige interesser

Faglig interesse innen bruken av IKT til pedagogiske formål. Hvordan benytte seg av IKT på en måte som er hensiktsmessig i ulike kontekster. Også opptatt av å fokusere på motivasjonselementer og hvordan en kan trigge disse både i undervisningsøyemed og i det komeriselle systemet.

Har utviklet, eller deltat i å utvikle flere kurs for etterutdanning av lærere innen IKT som: MM106, MM901, MM900, PED978, MM105 og TekPed60.

Underviser nå, eller deltar i undervisningen av:

MM501: E-learning and gamification

PED978: IKT for yrkesfag

MM901: Web og Nettkunnskap

Tekped 60: Pedagogisk bruk av IKT for grunnutdanningen

MM106: Nettsikkehet

DAT110: Webpublisering

Vitenskapelige publikasjoner

  • Øysæd Halvard, Andersen Rune, Garmannslund Per Einar, Prinz Andreas, Lazareva Aleksandra, Schmidt Michael, Does The Introduction Of An Overall Study Strategy Empowering Students To Use Appropriate Study Strategies? (2017). ICERI proceedings . ISSN 2340-1095. s 4152 - 4157 doi: 10.21125/iceri.2017.1098
  • Øysæd Halvard, Andersen Rune, Prinz Andreas, Schulz Renee Patrizia, Teaching students to learn (2016).
  • Goodwin Morten, Auby Christian, Andersen Rune, Barstad Vera, Educating Programming Students for the Industry (2015).
  • Andersen Rune, Prinz Andreas, Øysæd Halvard, How to Teach Habits? (2015).
  • Andreasen Johan Kristian, Andersen Rune, Bergan Ingvild, Digitalisering endrer skolen (2018). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
  • Øysæd Halvard, Andersen Rune, Garmannslund Per Einar, Prinz Andreas, Lazareva Aleksandra, Schmidt Michael, Does The Introduction Of An Overall Study Strategy Empowering Students To Use Appropriate Study Strategies? (2017). ICERI proceedings . ISSN 2340-1095. s 4152 - 4157 doi: 10.21125/iceri.2017.1098
  • Øysæd Halvard, Andersen Rune, Prinz Andreas, Schulz Renee Patrizia, Teaching students to learn (2016).
  • Goodwin Morten, Auby Christian, Andersen Rune, Barstad Vera, Educating Programming Students for the Industry (2015).
  • Andersen Rune, Prinz Andreas, Øysæd Halvard, How to Teach Habits? (2015).

Sist endret: 31.10.2018 14:10

Send studiet på mail