0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
A159 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Jan Ole Rypestøl er ansatt som postdoktor ved UiA og har sin utdanningsbakgrunn fra flere norske utdanningsinstitusjoner som Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen, og Universitetet i Agder. Rypestøl har en Canddatus Magisterii grad fra KLH, NHH og UIB, en mastergrad (Ms) i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra UIA og en doktorgrad (PhD) i regional næringsutvikling fra samme institusjon.

Rypestøls forskningsområde er regional næringsutvikling med fokus på innovasjon og entreprenørskap, og hans forskning er blant annet utgitt i journalene: Entrepreneurship and regional development, (Routledge), Industry and Innovation (Routledge), Journal of the Norwegian Geographical Society, og Journal of Innovation and Entrepreneurship (Springer)

I tillegg til sin postdoktorstilling ved UiA er Rypestøl ansatt som seniorforsker i NORCE Norwegian Reseach Centre. I NORCE er Rypestøl blant annet leder av forskerteamet som har ansvaret for å utarbeide de regionale industrielle analysene for Norges Bank i Sør Norge.

Hans siste eksterne forskningsprosjekter var Regional Rapport nr 2/2019 og 3/2019 for Norges Bank, samt forventningsbarometeret for Nord Norge i Juni 2019. 

Forskning

Omstilling av Agders næringsliv og offentlig sektor gjennom tjenesteinnovasjoner basert på digital teknologi.

Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond og arbeidet ledes av Professor Arne Isaksen. Rypestøl er tilknyttet prosjektet som forsker og har et spesielt fokus på hvilken rolle modifisering av ressurser (asset modification) har for regional næringsutvikling.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2021. 

Arbeidserfaring

Rypestøl har utstrakt erfaring fra næringslivet. Denne erfaringen inkluderer blant annet ti års erfaring som internasjonal seriegrunder og bedriftsleder, samt ti års erfaring som veileder og rådgiver innen entreprenørskap og innovasjon. 

Faglige interesser

De faglige interessene til Jan Ole Rypestøl knytter seg i første rekke til emner innenfor entreprenørskap, innovasjon og regional næringsutvikling

Rypestøl er forskningsmessig aktiv på flere områder innenfor oppdragsforskning og har flere pågående vitenskapelige publikasjonsarbeider under arbeid.  

Prosjekter

Rypestøl er medlem av

  • RIS forskningsgruppe https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/ris-senteret
  • NORSI http://norsi.no/ 

Utvalgte publikasjoner

I tillegg til de vitenskapelige publikasjonene (se under) har Rypestøl også utgitt ca 30 ulike forskningsrapporter. Flesteparten av disse er untatt offentlighet men enkelte er tilgjengelige på www.norceresearch.no 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Isaksen, Arne; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2019). Entrepreneurial discovery processes in different regional contexts: A conceptual discussion. The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. ISBN: 978-1-138-57455-7. Routledge. Chapter 2. s 35 - 53.
  • Johnsen, Hans Christian Garman; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Coping with economic policy: Innovation policy in times of disruption. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 4,. s 69 - 83.
  • Johnsen, Hans Christian Garman; Rypestøl, Jan Ole; Berge, Marianne (2018). Coping with methodology: Validity and knowledge about the future. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 8. s 126 - 148.
  • Isaksen, Arne; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters.. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 26 (11). s 2200 - 2215. doi:10.1080/09654313.2018.1530143.
  • Rypestøl, Jan Ole; Aarstad, Jarle (2018). Entrepreneurial innovativeness and growth ambitions in thick vs. thin regional innovation systems. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN: 0898-5626. s 639 - 661. doi:10.1080/08985626.2018.1444104.
  • Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole (2018). Towards a more sustainable process industry: A single case study of restructuring within the Eyde process industry cluster. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 73 (1). s 29 - 38. doi:10.1080/00291951.2018.1520292.
  • Martin, Roman; Rypestøl, Jan Ole (2017). Linking content and technology: on the geography of innovation networks in the Bergen media cluster. Industry and Innovation. ISSN: 1366-2716. 25 (10). s 966 - 989. doi:10.1080/13662716.2017.1343132.
  • Rypestøl, Jan Ole (2017). Regional industrial path development: The role of new entrepreneurial firms. Journal of Innovation and Entrepreneurship. ISSN: 2192-5372. 6 (3). s 1 - 19. doi:10.1186/s13731-017-0064-1.

Ekspertområder

Sist endret: 24.07.2019 20:07