0
Hopp til hovedinnhold

Jan Ole Rypestøl

Tilknyttet UiA

Jan Ole Rypestøl har sin utdanningsbakgrunn fra flere norske utdanningsinstitusjoner som Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen, og Universitetet i Agder. Rypestøl har en Canddatus Magisterii grad (Cand. Mag) fra KLH, NHH og UIB, en mastergrad (Ms) i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra UIA og en Philosophiae doctor (PhD) grad i regional næringsutvikling fra samme institusjon.

Rypestøls forskning er blant annet utgitt i journalene: Entrepreneurship and regional development, (Routledge), Industry and Innovation (Routledge), Journal of the Norwegian Geographical Society, og Journal of Innovation and Entrepreneurship (Springer)

I tillegg til sin akademiske tilknytning til UiA er Rypestøl ansatt som seniorforsker i NORCE Norwegian Reseach Centre. I NORCE er Rypestøl blant annet leder av forskerteamet som har ansvaret for å utarbeide de regionale industrielle analysene for Norges Bank. Analysene utføres på oppdrag av hovedstyret i Norges bank og utgjør en viktig del av bakgrunns-materielet som benyttes for fastsettelsen av styringsrenten på rentemøtet.

Hans siste eksterne forskningsprosjekter var Regional Rapport nr 3/2018 og 4/2018 for Norges Bank, samt et oppdrag knyttet til evaluering av næringsattraktivitet i Arendal kommune. 

Faglige interesser

De faglie interessene til Jan Ole knytter seg i første rekke til emner innenfor entreprenørskap, innovasjon og regional næringsutvikling

Rypestøl er forskningsmessig aktiv på flere områder innenfor oppdragsforskning og har flere pågående vitenskapelige publikasjonsarbeider under arbeid.  

I tillegg til sitt forskningsarbeid underviserer Jan Ole i temaet Innovasjon og Entrepreneørskap i TFL200, Ingeniørfaglig systememne

Prosjekter

Rypestøl er medlem av

 • RIS forskningsgruppe https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/ris-senteret
 • NORSI http://norsi.no/ 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Isaksen Arne, Kyllingstad Nina, Rypestøl Jan Ole, Schulze-Krogh Ann Camilla, Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters. (2018). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. doi: 10.1080/09654313.2018.1530143
 • Kyllingstad Nina, Rypestøl Jan Ole, Towards a more sustainable process industry: A single case study of restructuring within the Eyde process industry cluster (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. s 1 - 10 doi: 10.1080/00291951.2018.1520292
 • Rypestøl Jan Ole, Isaksen Arne, New Regional Industrial Path Development: Entrepreneurs, Knowledge Exchange, and Regional Contexts (2018).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Rypestøl Jan Ole, Berge Marianne, Coping with methodology: Validity and knowledge about the future (2018).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Rypestøl Jan Ole, Schulze-Krogh Ann Camilla, Coping with economic policy: Innovation policy in times of disruption (2018).
 • Rypestøl Jan Ole New Regional Industrial Path Development: Entrepreneurs, Knowledge Exchange, and Regional Contexts (2018).
 • Rypestøl Jan Ole, Aarstad Jarle, Entrepreneurial innovativeness and growth ambitions in thick vs. thin regional innovation systems (2018). Entrepreneurship and Regional Development . ISSN 0898-5626. s 639 - 661 doi: 10.1080/08985626.2018.1444104
 • Martin Roman, Rypestøl Jan Ole, Linking content and technology: on the geography of innovation networks in the Bergen media cluster (2017). Industry and Innovation . ISSN 1366-2716. doi: 10.1080/13662716.2017.1343132
 • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional Rapport - Norges Bank 1/2017 (2017).
 • Rypestøl Jan Ole Regional industrial path development: The role of new entrepreneurial firms (2017). Journal of Innovation and Entrepreneurship . ISSN 2192-5372. 6 (3), s 1 - 19 doi: 10.1186/s13731-017-0064-1

Ekspertområder

Sist endret: 29.09.2018 15:09

Send studiet på mail