0
Hopp til hovedinnhold

Jan Ole Rypestøl

Tilknyttet UiA

Jan Ole Rypestøl har sin utdanningsbakgrunn fra flere norske utdanningsinstitusjoner som Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen, og Universitetet i Agder. Rypestøl har en Canddatus Magisterii grad (Cand. Mag) fra KLH, NHH og UIB, en mastergrad (Ms) i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra UIA og en Philosophiae doctor (PhD) grad i regional næringsutvikling fra samme institusjon.

Rypestøls forskning er blant annet utgitt i journalene: Entrepreneurship and regional development, (Routledge), Industry and Innovation (Routledge), Journal of the Norwegian Geographical Society, og Journal of Innovation and Entrepreneurship (Springer)

I tillegg til sin akademiske tilknytning til UiA er Rypestøl ansatt som seniorforsker i NORCE Norwegian Reseach Centre. I NORCE er Rypestøl blant annet leder av forskerteamet som har ansvaret for å utarbeide de regionale industrielle analysene for Norges Bank. Analysene utføres på oppdrag av hovedstyret i Norges bank og utgjør en viktig del av bakgrunns-materielet som benyttes for fastsettelsen av styringsrenten på rentemøtet.

Hans siste eksterne forskningsprosjekter var Regional Rapport nr 3/2018 og 4/2018 for Norges Bank, samt et oppdrag knyttet til evaluering av næringsattraktivitet i Arendal kommune. 

Faglige interesser

De faglie interessene til Jan Ole knytter seg i første rekke til emner innenfor entreprenørskap, innovasjon og regional næringsutvikling

Rypestøl er forskningsmessig aktiv på flere områder innenfor oppdragsforskning og har flere pågående vitenskapelige publikasjonsarbeider under arbeid.  

I tillegg til sitt forskningsarbeid underviserer Jan Ole i temaet Innovasjon og Entrepreneørskap i TFL200, Ingeniørfaglig systememne

Prosjekter

Rypestøl er medlem av

  • RIS forskningsgruppe https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/ris-senteret
  • NORSI http://norsi.no/ 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Isaksen, Arne Kyllingstad, Nina Rypestøl, Jan Ole Schulze-Krogh, Ann Camilla (2019). Entrepreneurial discovery processes in different regional contexts: A conceptual discussion. The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. ISBN: 978-1-138-57455-7. Routledge. Chapter 2. s 35 - 53.
  • Johnsen, Hans Christian Garman Rypestøl, Jan Ole Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Coping with economic policy: Innovation policy in times of disruption. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 4,. s 69 - 83.
  • Johnsen, Hans Christian Garman Rypestøl, Jan Ole Berge, Marianne (2018). Coping with methodology: Validity and knowledge about the future. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 8. s 126 - 148.
  • Isaksen, Arne Kyllingstad, Nina Rypestøl, Jan Ole Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters.. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 26 (11). s 2200 - 2215. doi:10.1080/09654313.2018.1530143.
  • Rypestøl, Jan Ole Aarstad, Jarle (2018). Entrepreneurial innovativeness and growth ambitions in thick vs. thin regional innovation systems. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN: 0898-5626. s 639 - 661. doi:10.1080/08985626.2018.1444104.
  • Kyllingstad, Nina Rypestøl, Jan Ole (2018). Towards a more sustainable process industry: A single case study of restructuring within the Eyde process industry cluster. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 73 (1). s 29 - 38. doi:10.1080/00291951.2018.1520292.
  • Martin, Roman Rypestøl, Jan Ole (2017). Linking content and technology: on the geography of innovation networks in the Bergen media cluster. Industry and Innovation. ISSN: 1366-2716. 25 (10). s 966 - 989. doi:10.1080/13662716.2017.1343132.
  • Rypestøl, Jan Ole (2017). Regional industrial path development: The role of new entrepreneurial firms. Journal of Innovation and Entrepreneurship. ISSN: 2192-5372. 6 (3). s 1 - 19. doi:10.1186/s13731-017-0064-1.

Ekspertområder

Sist endret: 29.09.2018 15:09

Send studiet på mail