Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jan Ole Rypestøl

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
A236 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Jan Ole Rypestøl er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for Arbeidsliv og Innovasjon ved UiA i Grimstad. Rypestøl har en doktorgrad (PhD) i International Management fra UiA, en Master (Ms) i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra UiA, samt en interfakultær Candidatus Magisterii grad (Cand Mag) fra KLH, NHH og UIB.

Jan Ole Rypestøl er Studieprogramleder på masterprogrammet Innovasjon og kunnskapsutvikling og emneansvarlig for fagene ORG-454 Innovasjonsteori og ME-425 Metode . Han har også lang erfaring med veiledning av masterstudenter. 

Rypestøls forskningsområde er regional næringsutvikling med fokus på regional omstrukturering og hans forskning er publisert i anerkjente journaler som Regional Studies (Taylor & Francis), Geoforum (Elsevier), Entrepreneurship and regional development, (Routledge) og Industry and Innovation (Routledge).

I tillegg til sin stilling ved UiA er Rypestøl også ansatt i en bistilling som seniorforsker i NORCE Norwegian Reseach Centre. I NORCE er Rypestøl blant annet leder av forskerteamet som har ansvaret for å utarbeide de regionale næringsanalysene for Norges Bank i Sør Norge.

Hans siste eksterne forskningsprosjekt var Regional Rapport nr 2/2023 for Norges Bank, og hans siste vitenskapelige publikasjoner var: Eriksen, A.E.L., Isaksen, A., & Rypestøl, JO. (2023) Exploring Regional Industrial Culture. Changing Industrial Culture and Human Agency in a Norwegian Region. European Planning Studies; Rypestøl, J.O., Kyllingstad, N., & Martin, R. (2022). Asset modification for regional industrial restructuring in times of economic crises, European Planning Studies; Rypestøl, J.O., Martin, R., & Kyllingstad, N. (2022). New Regional Industrial Path Development and Innovation Networks in Times of Economic Crisis. Industry and Innovation; Isaksen, A., & Rypestøl, J.O. (2022). Policy to support digitalisation of industries in various regional settings. A conceptual discussion. Norwegian Journal of Geography,76(2),

Forskning

Hovedfokus for Rypestøls forskning er regional næringsutvikling med fokus på regional omstrukturering. Dette interessefeltet inkluderer flere fagfelt som f.eks. økonomisk geografi, entreprenørskap, innovasjon og institusjonell økonomi. I sin forskning søker Rypestøl å kombinere system- og aktør perspektiver for å øke forståelsen for betydningen av ulike endringsagenters rolle i omstruktureringsprosesser.  

Undervisning

Jan Ole Rypestøl er emneansvarlig for mastergradskurset ORG454-G, Innovasjonsteori. Kurset er på 7,5 studiepoeng og går i høstsemesteret. I tillegg har Rypestøl i mange år undervist i temaet Innovasjon og Entreprenørskap for sisteårs ingeniørstudenenter (TFL 200).

Arbeidserfaring

Rypestøl har utstrakt erfaring fra næringslivet. Denne erfaringen inkluderer blant annet ti års erfaring som internasjonal seriegrunder og bedriftsleder, samt ti års erfaring som veileder og rådgiver innen entreprenørskap og innovasjon. 

Faglige interesser

De faglige interessene til Jan Ole Rypestøl knytter seg i første rekke til emner innenfor regional omstrukturering, entreprenørskap og innovasjon.

Rypestøl er forskningsmessig aktiv på flere områder også innenfor oppdragsforskning, og han har flere pågående vitenskapelige publikasjonsarbeider under arbeid.  

Prosjekter

Fornybar kraft som konkurranseforetrinn
Prosjektet ble innvilget fra Regionale Forskningsfond i 2022. Prosjekteier er NORCE, mens tre forskere fra UiA inngår i forskningsteamet. 
Hovedmålet med prosjektet er å tetablere ny kunnskap om betydningen av ulike forhold for at Agder skal utnytte fornybar kraft som konkurransefortrinn i grønne omstillingsprosesser. Rypestøl er en av forskerne fra UiA, og han leverer forskning inn mot arbeidspakke 4 som adresserer næringsmessige forutsetninger som hindre og fremmere for utvikling av nye næringer. 

------------------------------------- 

RegResir- Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Porsjektet er et BIA prosjekt finansieres av forskningsrådet, og hensikten er å undersøke og forklare geografiske forskjeller i økonomisk motstandskraft mor Covid-19 pandemien. Prosjektet ledes av Høgskulen på Vestlandet med deltakere fra Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger., University of Manchester og Lund Universitet.  Jan Ole Rypestøl er forsker i arbeidspakke 3 og har ansvaret for forskningsbiten som inkluderer selskaper med interesser innenfor offshore wind. 

--------------------------------------- 

Omstilling av Agders næringsliv og offentlig sektor gjennom tjenesteinnovasjoner basert på digital teknologi.
Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond og arbeidet ledes av Professor Arne Isaksen. Rypestøl er tilknyttet prosjektet som forsker og har et spesielt fokus på hvilken rolle modifisering av ressurser (asset modification) har for regional næringsutvikling.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2021.

------------------------------  

Regionalt nettverk til Norges Bank
Rypestøl leder Regionalt Nettverk til Norges Bank i Region SØR (Agder samt Telemarl og Vestfold)
Nettverket forer Norges Bank med samfunnsøkonomiske analyser som har pengepolitisk betydning.
Du leser mer om nettverket på Norges Banks offisielle nettsider. 

 

Rypestøl er medlem av

 • RIS forskningsgruppe https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/ris-senteret
 • NORSI http://norsi.no/ 

Utvalgte publikasjoner

I tillegg til de vitenskapelige publikasjonene (se under) har Rypestøl også utgitt ca 40 ulike forskningsrapporter. Flesteparten av disse er unntatt offentlighet men enkelte er tilgjengelige på www.norceresearch.no 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Isaksen, Arne; Rypestøl, Jan Ole (2023). Exploring regional industrial culture. Changing industrial culture and human agency in a Norwegian region. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2022.2162333.
 • Firlus, Benjamin Hans; Martin, Roman; Rypestøl, Jan Ole (2023). Weaving sustainability: Asset modification and green path development in Norway’s outdoor textile industry. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 77 (5). s 269 - 280. doi:10.1080/00291951.2023.2271494.
 • Rypestøl, Jan Ole; Kyllingstad, Nina; Martin, Roman (2022). Asset modification for regional industrial restructuring in times of economic crises. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. s 1 - 20. doi:10.1080/09654313.2022.2105643.
 • Rypestøl, Jan Ole (2022). Exploring the social dimension of regional industrial restructuring. Rethinking the social in innovation and entrepreneurship. ISBN: 9781839108167. Edward Elgar Publishing. 3.
 • Rypestøl, Jan Ole; Martin, Roman; Kyllingstad, Nina (2022). New regional industrial path development and innovation networks in times of economic crisis. Industry and Innovation. ISSN: 1366-2716. doi:10.1080/13662716.2022.2082271.
 • Isaksen, Arne; Rypestøl, Jan Ole (2022). Policy to support digitalisation of industries in various regional settings: A conceptual discussion. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 76 (2). s 82 - 93. doi:10.1080/00291951.2022.2060857.
 • Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla; Tønnessen, Maria (2021). Asset modification for regional industrial restructuring: digitalization of the culture and experience industry and the healthcare sector. Regional studies. ISSN: 0034-3404. 55 (10-11). s 1764 - 1774. doi:10.1080/00343404.2021.1878126.
 • Rypestøl, Jan Ole; Isaksen, Arne; Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Sjøtun, Svein Gunnar; Njøs, Rune (2021). Cluster development and regional industrial restructuring: agency and asset modification. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2021.1937951.
 • Isaksen, Arne; Trippl, Michaela; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole (2020). Digital transformation of regional industries through asset modification. Competitiveness Review: an international business journal. ISSN: 1059-5422. 31 (1). s 130 - 144. doi:10.1108/CR-12-2019-0140.
 • Rypestøl, Jan Ole (2020). Regional Industrial Restructuring. Regional Helix Ecosystems and Sustainable Growth. ISBN: 978-3-030-47696-0. Springer. 8. s 125 - 146.
 • Isaksen, Arne; Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Rypestøl, Jan Ole (2020). Regional industrial restructuring: Asset modification and alignment for digitalization. Growth and Change. ISSN: 0017-4815. 51 (4). s 1454 - 1470. doi:10.1111/grow.12444.
 • Trippl, Michaela; Baumgartinger-Seiringer, Simon; Frangenheim, Alexandra; Isaksen, Arne; Rypestøl, Jan Ole (2020). Unravelling green regional industrial path development: Regional preconditions, asset modification and agency. Geoforum. ISSN: 0016-7185. 111s 189 - 197. doi:10.1016/j.geoforum.2020.02.016.
 • Isaksen, Arne; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2019). Entrepreneurial discovery processes in different regional contexts: A conceptual discussion. The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. ISBN: 978-1-138-57455-7. Routledge. Chapter 2. s 35 - 53.
 • Johnsen, Hans Christian Garman; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Coping with economic policy: Innovation policy in times of disruption. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 4,. s 69 - 83.
 • Johnsen, Hans Christian Garman; Rypestøl, Jan Ole; Berge, Marianne (2018). Coping with methodology: Validity and knowledge about the future. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 8. s 126 - 148.
 • Isaksen, Arne; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters.. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 26 (11). s 2200 - 2215. doi:10.1080/09654313.2018.1530143.
 • Rypestøl, Jan Ole; Aarstad, Jarle (2018). Entrepreneurial innovativeness and growth ambitions in thick vs. thin regional innovation systems. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN: 0898-5626. s 639 - 661. doi:10.1080/08985626.2018.1444104.
 • Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole (2018). Towards a more sustainable process industry: A single case study of restructuring within the Eyde process industry cluster. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 73 (1). s 29 - 38. doi:10.1080/00291951.2018.1520292.
 • Martin, Roman; Rypestøl, Jan Ole (2017). Linking content and technology: on the geography of innovation networks in the Bergen media cluster. Industry and Innovation. ISSN: 1366-2716. 25 (10). s 966 - 989. doi:10.1080/13662716.2017.1343132.
 • Rypestøl, Jan Ole (2017). Regional industrial path development: The role of new entrepreneurial firms. Journal of Innovation and Entrepreneurship. ISSN: 2192-5372. 6 (3). s 1 - 19. doi:10.1186/s13731-017-0064-1.

Sist endret: 27.10.2023 09:10