0
Hopp til hovedinnhold

Jan Ole Rypestøl

Tilknyttet UiA

Jan Ole Rypestøl har sin utdanningsbakgrunn fra flere norske utdanningsinstitusjoner som Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Agder. Han innehar, blant annet, en master i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra UIA.

Rypestøls forskning er utgitt i journalene: Industry and Innovation (Routledge) og Journal of Innovation and Entrepreneurship (Springer)

I tillegg til sin akademiske stilling på UIA har Rypestøl en deltidstilling som forsker hos Agderforskning. I Agderforskning er Rypestøl en del av forskerteamet som har ansvaret for å utarbeide de regionale industrielle analysene for Norges Bank. Analysene utføres på oppdrag av hovedstyret i Norges bank og utgjør en viktig del av bakgrunns-materielet som benyttes for fastsettelsen av styringsrenten på rentemøtet.

Hans siste eksterne forskningsprosjekter var Regional Rapport nr 3/2017 og 4/2017 for Norges Bank, samt et oppdrag knyttet til evaluering av et nytt mulig virkemiddel for scale-up bedrifter. 

Vitenskaplige publikasjoner

  • Rypestøl Jan Ole New Regional Industrial Path Development: Entrepreneurs, Knowledge Exchange, and Regional Contexts (2018).
  • Rypestøl Jan Ole, Aarstad Jarle, Entrepreneurial innovativeness and growth ambitions in thick vs. thin regional innovation systems (2018). Entrepreneurship and Regional Development . ISSN 0898-5626. s 639 - 661 doi: 10.1080/08985626.2018.1444104
  • Martin Roman, Rypestøl Jan Ole, Linking content and technology: on the geography of innovation networks in the Bergen media cluster (2017). Industry and Innovation . ISSN 1366-2716. doi: 10.1080/13662716.2017.1343132
  • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional Rapport - Norges Bank 1/2017 (2017).
  • Rypestøl Jan Ole Regional industrial path development: The role of new entrepreneurial firms (2017). Journal of Innovation and Entrepreneurship . ISSN 2192-5372. 6 (3), s 1 - 19 doi: 10.1186/s13731-017-0064-1
  • Strickert Sissel, Rypestøl Jan Ole, Kyllingstad Nina, Omstilling Agder - En gjennomgang av gründertiltaket Veksthuset i en ekstraordinær tid (2017).
  • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional Rapport - Norges Bank 4/2016 (2016).
  • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional Rapport - Norges Bank 3/2016 (2016).
  • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional Rapport - Norges Bank 2/2016 (2016).
  • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional rapport - Norges Bank 1/2016 (2016).

Ekspertområder

Sist endret: 11.10.2017 04:48

Send studiet på mail