Jan Ole Rypestøl - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Jan Ole Rypestøl

Stipendiat

E-post:
jan.o.rypestol@uia.no
Telefon:
37 23 34 08
Mobil:
906 31 591
Kontor:
A162 ( Jon Lilletunsvei 3, Grimstad )
Nettside:
https://scholar.google.no/citations?user=JhoSbfMAAAAJ&hl=no
Avdeling:
Institutt for arbeidsliv og innovasjon

Prosjekter

Rypestøl er medlem av

 • RIS forskningsgruppe https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/ris-senteret
 • NORSI http://norsi.no/ 

Bakgrunn

Jan Ole Rypestøl har sin utdanningsbakgrunn fra flere norske utdanningsinstitusjoner som Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Agder. Han innehar, blant annet, en master i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra UIA.

Rypestøls forskning er utgitt i journalene: Industry and Innovation (Routledge) og Journal of Innovation and Entrepreneurship (Springer)

I tillegg til sin akademiske stilling på UIA har Rypestøl en deltidstilling som forsker hos Agderforskning. I Agderforskning er Rypestøl en del av forskerteamet som har ansvaret for å utarbeide de regionale industrielle analysene for Norges Bank. Analysene utføres på oppdrag av hovedstyret i Norges bank og utgjør en viktig del av bakgrunns-materielet som benyttes for fastsettelsen av styringsrenten på rentemøtet.

Hans siste eksterne forskningsprosjekter var Regional Rapport nr 3/2017 og 4/2017 for Norges Bank, samt et oppdrag knyttet til evaluering av et nytt mulig virkemiddel for scale-up bedrifter. 

Faglige interesser

De faglie interessene til Jan Ole knytter seg i første rekke til emner innenfor entreprenørskap, innovasjon og regional næringsutvikling

Rypestøl er i avslutningen av et pågående PhD prosjekt som fokuserer på regionale entreprenørielle oppdagelsesprosesser (Regional Entrepreneurial Discovery Processes)

Foruten arbeidet med doktorgraden er Rypestøl også forskningsmessig aktiv på flere områder. Han har blant annet flere pågående vitenskapelige publikasjonsarbeider under arbeid, og nært forestående er utgivelse av tre bok-kapitler og to papers i akademiske journaler. 

I tillegg til sitt forskningsarbeid underviserer Jan Ole i temaet Innovasjon og Entrepreneørskap i TFL200, Ingeniørfaglig systememne

Last changed: 2017-10-11 17:48:04

Publikasjoner

 • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional Rapport - Norges Bank 1/2017 (2017).
 • Rypestøl Jan Ole Regional industrial path development: The role of new entrepreneurial firms (2017). Journal of Innovation and Entrepreneurship . ISSN 2192-5372. 6 (3), s 1 - 19 doi: 10.1186/s13731-017-0064-1
 • Martin Roman, Rypestøl Jan Ole, Linking content and technology: on the geography of innovation networks in the Bergen media cluster (2017). Industry and Innovation . ISSN 1366-2716. doi: 10.1080/13662716.2017.1343132
 • Strickert Sissel, Rypestøl Jan Ole, Kyllingstad Nina, Omstilling Agder - En gjennomgang av gründertiltaket Veksthuset i en ekstraordinær tid (2017).
 • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional rapport - Norges Bank 1/2016 (2016).
 • Rypestøl Jan Ole, Martin Roman, Linking Content and Technology - On the geography of innovation networks in the Bergen media cluster (2016).
 • Aarstad Jarle, Rypestøl Jan Ole, En evaluering og analyse av NCE Media: Klyngenivå og bedriftsnivå (2016).
 • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional Rapport - Norges Bank 4/2016 (2016).
 • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional Rapport - Norges Bank 3/2016 (2016).
 • Mølland Eirin, Hansen Kenneth, Rypestøl Jan Ole, Vangstad Arild, Regional Rapport - Norges Bank 2/2016 (2016).

Send studiet på mail