Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ingvill Helland Göller

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
9I153 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Ingvill Helland Göller er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Hun har en ph.d. i komparativ rett/menneskerettigheter og en Cand. jur fra Universitet i Bergen, i tillegg til en LL.M fra Universitetet i Greifswald (Tyskland).

Helland Göller forsker primært på juridisk metode, statsrett og menneskerettigheter i et komparativt perspektiv, med et spesielt fokus på forholdet mellom norsk og tysk rett. For tiden ser hun nærmere på den juridiske metodens statsrettslige implikasjoner.

Helland Göller har et utstrakt internasjonalt nettverk. Hun er medlem av den tyske foreningen for sammenliknende rett (Gesellschaft für Rechtsvergleichung), i tillegg til Rettsstatsprosjektet og Forskergruppen for rettskultur ved Universitetet i Bergen.

Hun har publisert i antologier og tidsskrifter nasjonalt og internasjonalt.

Helland Göller er tidligere stipendiat, forsker og postdoktor ved Universitetet i Bergen. Hun har også vært gjesteforsker ved Max Planck institutt for folkerett i Heidelberg (Tyskland) og trainee ved Den europeiske menneskerettsdomstol.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Mpembeni, Rose N.M.; Kakoko, Deodatus C.V.; Aasen, Henriette Sinding; Helland Göller, Ingvill (2019). Realizing women's right to maternal health: A study of awareness of rights and utilization of maternal health services among reproductive age women in two rural districts in Tanzania. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 14 (5). doi:10.1371/journal.pone.0216027.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). Comparing legal Methods – an Analytical Framework. Nordic and Germanic Legal Methods -. ISBN: 978-3-16-153062-3. Mohr Siebeck. Cap. 1. s 1 - 19.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). International Influences in Norwegian Legal Method. Nordic and Germanic Legal Methods -. ISBN: 978-3-16-153062-3. Mohr Siebeck. Chap. XIV. s 344 - 368.
 • Helland, Ingvill (2014). Introduction to German legal method. Nordic and Germanic Legal Methods -. ISBN: 978-3-16-153062-3. Mohr Siebeck. Artikkel. s 188 - 222.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). Introduction to Norwegian Legal Method. Nordic and Germanic Legal Methods -. ISBN: 978-3-16-153062-3. Mohr Siebeck. Cap. VI. s 99 - 140.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). Norwegian and German Legal Methods Compared: Similarities and Differences, their Reasons and Consequences. Nordic and Germanic Legal Methods -. ISBN: 978-3-16-153062-3. Mohr Siebeck. Cap. XII. s 267 - 324.
 • Helland, Ingvill (2014). The permissibility and (conditional) recommendability of contra legem interpretations in Norwegian Law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 37 (1). s 17 - 42.
 • Helland, Ingvill (2013). Grunnlovstekstens betydning for forfatningens rekkevidde - norske særtrekk i en komparativ kontekst. Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014. ISBN: 978-82-530-3633-5. Pax Forlag. Kapittel 8. s 221 - 255.
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill (2013). Methodische Grundlagen der Entscheidungsfindung im norwegischen Privatrecht. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. ISSN: 0943-3929. (3). s 585 - 618.
 • Helland, Ingvill; Koch, Søren (2013). Methodischen Grundlagen der juristischen Entscheidungsfindung im norwegischen Recht. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. ISSN: 0943-3929.
 • Helland, Ingvill (2006). Norwegian law on jurisdiction and choice of law in cases concerning personality rights. Det juridiske fakultets skriftserie. ISSN: 0801-809X. (109).
 • Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). Nordic and Germanic Legal Methods -. ISBN: 978-3-16-153062-3. Mohr Siebeck. s 461.
 • Göller, Ingvill Helland (2023). Hvilken metode når? Innledning til diskusjon om komparativrettslig(e) metode(r).
 • Göller, Ingvill Helland (2023). Putting the North on the map of comparative law.
 • Helland Göller, Ingvill (2022). Begrepet «negativ sosial kontroll» i en juridisk kontekst.
 • Helland Göller, Ingvill (2022). Fortalens betydning for tolkningen av Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen.
 • Helland Göller, Ingvill (2022). Betydningen av prinsippet om «barnets beste» ved vurderingen av hva som er negativ sosial kontroll.
 • Helland Göller, Ingvill (2022). Betydningen av prinsippet om «barnets beste» ved vurderingen av hva som er negativ sosial kontroll, illustrert ved praktiske eksempler fra minoritetsrådgivernes hverdag.
 • Helland Göller, Ingvill (2022). Prinsippet om «barnets beste»: Hva som er best for barnet er en rettslig vurdering.
 • Helland Göller, Ingvill (2022). Freedom of expression and its limits: having a licence does not mean you’re allowed to drive blindfolded.
 • Helland Göller, Ingvill (2022). Begrepet «negativ sosial kontroll» i en juridisk kontekst.
 • Helland Göller, Ingvill (2022). Negativ sosial kontroll og internasjonale menneskerettigheter.

Sist endret: 29.06.2021 13:06