Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Elsa Mari Almås

Professor

Spesialist i klinisk psykologi, spesialist i kliunisk sexologi (NACS), familieterapeut (IAP)

 
Kontor:
C5132 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Cand Psychol fra Universitetet i Bergen 1981. Spesialist i klinisk psykolologi 1988. Spesialist i klinisk sexologi 2002.

Utdanning i familieterapi IAP 1989-1991.

Skolepsykolog Tvedestrand 1981-1982

Psykiatrisk avdeling Aust Agder Sentralsykehus 1982-1984

NAVF-stipend Universitetet i Bergen 1984-1987

Privat praksis i Grimstad 1987-

Ansatt ved Universitetet i Agder siden 2001, professor i sexologi 2012.

Var med på å etablere Norsk Forening for Klinisk Sexologi i 1982. Leder i 3 perioder.

Startet utdanning i sexologisk rådgivning ved UiA sammen med Esben Esther Pirelli Benestad i 2001.

Medlem av Advisory Committee i European Federation for Sexology(EFS) 2010-2018

Medlem av Ececutive Committee World Association for Sexual Health (WAS) 2017-2020. Medlem av Advisory Committee Association for Sexual Health  (WAS) 2017-

 

Forskning

Sexologi som fag, sexologisk behandling, behandling av traumatisert seksualitet, kjønnsinkongruens, teori om kjønnsidentitet.

Undervisning

Har undervist om kjønn og seksualitet siden 1980.

Ansvarlig  for utvikling av nordisk curriculum for sexologiundervisning (1995-1996)

Deltok i utvikling av retningslinjer for nordisk autorisasjon av spesialister i sexologisk rådgivning og klinisk sexologi 1999-2002.

Utviklet 60 ECTS studium i sexologisk rådgivning ved UiA, ansvarlig for programmet 2001-2021.

Siden 2022, medlem i Arbeidsgruppe for psykologi som har utarbeidet studieplan for profesjonsstusium i psykologi ved UiA.

 

Arbeidserfaring

Skolepsykolog Tvedestrand 1981-1982

Psykolog ved Psykiatrisk avdeling Aust-Agder Sentralsykehus 1982-1984.

NAVF-stipendiat ved Universitetet i bergen 1985-1987.

Selvstendig praktiserende psykolog 1988-

Ansatt Universitetet i Agder 2001-

Medlem af arbeidsgruppe i psykologi siden 2021

Faglige interesser

Kliniske og subjektive perspektiver på utvikling av vitenskapelig kunnskap

Utvikling av sexologi som profesjon

Issues related to gender incongruence

Klinisk sexologi

Behandling av traumatisert seksualitet

Prosjekter

Kjønn, helse og medborgeskap (KHOM)

Arbeid i sexologiske organisasjoner

Leder av internasjonal arbeidsgruppe for profesjonell utdanning i sexologi (WAS).

Utvikling av profesjonsutdanning i psykologi, spesielt kommunepsykologi og hvordan psykologer kan forholde seg til de psykologiske konsekvensene av den teknologisk utviklingen, AI.

Utvalgte publikasjoner

 • Melby, Kristian Leonard; Almås, Elsa Mari; Viki, Nicklas Poulsen; Benestad, Esben Esther Pirell (2016). Muhabbet- en samtale i kjærlighet og respekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN: 0332-6470. 53 (9). s 728 - 733.
 • Almås, Elsa; Benestad, Esben Esther Pirelli (2004). Sexual problems in persons who have experienced sexual trauma. Part one: Theoretical background. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN: 0332-6470. vol 41, no.1s 2 - 15.
 • Benestad, Esben Esther Pirelli; Almås, Elsa (2004). Treating sexual problems in persons who have experienced sexual trauma. Part two, Therapeutic approaches. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN: 0332-6470. vol 41, no. 3s 188 - 194.
 • Benestad, Esben & Almås, Elsa: Bekreftelsesmodell for kjønnstilhørighet. Nordisk Sexologi, 4, 1993. 209-216.
 • Almås, Elsa (1986). Alexitymibegrepet The alexithymia concept. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN: 0332-6470. 21 (12). s 775 - 784.
 • Almås, Elsa: Skal psykologprofesjonen utvikles på grunnlag av maktkamp med legeprofesjonen, eller kan vi snart erkjenne de arbeidsoppgaver vi har felles ansvar for? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 1, 1989. 3-8
 • Almås, Elsa: Behandling av seksuelle problemer i psykologpraksis. En enquéte. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 7, 1983. 378-381. 

 • Almås, Elsa & Jensen, Søren Buus: 6 aspekter av seksualitet. Nordisk Sexologi, 1,         1983. 104-117. (10,5 sider)

Allmenn formidling

Foredrag, uintervjuer, deltakelse i media siden 1980.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Benestad, Esben Esther Pirelli; Almås, Elsa Mari (2017). Sexologi i praksis. ISBN: 978-82-15-02971-9. Universitetsforlaget. s 399.
 • Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirelli (2017). Sexologi i praksis 3. utgave. ISBN: 978-82-15-02971-9. Universitetsforlaget. s 399.
 • Benestad, Esben Esther Pirelli; Almås, Elsa (2006). Sexologi i praksis. ISBN: 8215008496. Universitetsforlaget. s 398.
 • Almås, Elsa (2004). Sex og sexologi. ISBN: 8215006248. Universitetsforlaget. s 186.
 • Benestad, Esben Esther Pirelli; Almås, Elsa (2001). Kjønn i bevegelse. ISBN: 8215000762. Universitetsforlaget. s 272.
 • Benestad, Esben Esther Pirelli; Almås, Elsa (1997). SEXOLOGI I PRAKSIS Behandleres møte med menneskers seksualitet. ISBN: 8251835275. Tano - Aschehoug. s 561.

Sist endret: 20.08.2022 11:08