Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Heidi Omdal

Professor

 
Kontor:
E2308 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Svarer raskt på e-posthenvendelser når jeg er ute av kontoret.

Heidi Omdal, født 02.08.1974 i Porsgrunn.  

Nåværende stilling: Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, Institutt for pedagogikk. Underviser i spesialpedagogikk på alle nivå.

Deltar i forskergruppen Spesialpedagogikk og leder den tverrfakultære forskergruppen Barn og unges oppvekst og levekår på UiA.

Akademiske kvalifikasjoner/utdanning:

30.1.2009: Doktorgradsdisputas ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk      

2002-2006: Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk, fullført Dr.polit-programmet med alle obligatoriske papers og eksamener

1998-2000: Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk, 2.avd. spesialpedagogikk (Mastergrad), fullført cand.ed.-graden (spesialpedagog)

1997-1998: Høgskolen i Agder, 2.avd. spesialpedagogikk, spesialisering innen sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge

1993-1996: Høgskolen i Agder, fullført førskolelærerutdanning

1990-1993: Kristiansand Katedralskole, allmennfag              

Forskning

Selektiv mutisme

Kapasitetsbygging i barnehagen 

Undervisning

Emneansvar for:

PED 154 Innføring i spesialpedagogikk for lærere

PED 531-1 Innovasjon og ledelse i spesialpedagogisk virksomhet

Arbeidserfaring

Juni 2021-: Professor i spesialpedagogikk Ved Universitetet i Agder

01.08.2010- Juni 2021: Førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder

01.08.2008- 31.07.2010: Studiekoordinator ved Universitetet i Stavanger, førskolelærerutdanningen

Mai 2009- Mai 2010: Svangerskapspermisjon

29.10.2007- 31.07.2008: Universitetslektor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger, førskolelærerutdanningen

15.08.2007- 28.10.2007: Pedagogisk leder på spesielt tilrettelagt avdeling for barn med særskilte behov på Aubeberget barnehage, Stavanger kommune

01.08.2006- 31.07.2007: Studiekoordinator ved Universitetet i Stavanger, førskolelærerutdanningen

November 2006- Juli 2007: Svangerskapspermisjon

06.08.2001- 30.11.2006: Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Oktober 2004- August 2005: Svangerskapspermisjon

01.01.2001- 30.06.2001: Høgskolelektor ved Høgskolen i Tromsø, førskolelærerutdanningen

01.06.2000- 31.12.2000: Spesialpedagogisk rådgiver ved Sørlandet kompetansesenter (Statped Sør-Øst), Avdeling for tidlig intervensjon

Januar 1998- August 1998: Støttepedagog i Støtteenheten for barnehager i Kristiansand kommune

August 1996- August 1997: Støttepedagog i barnehager i Vennesla kommune 

01.06.1996- 01.08.1996: Førskolelærer i Linerla barnehage i Kristiansand kommune

Faglige interesser

De tause barna og innovasjonsarbeid (planlegge endringsprosesser som skal forbedre praksis og dermed gi bedre utbytte for barn i barnehage og skole).

Prosjekter

Kapasitetsbygging gjennom foreldrenettverk når barn er tause (selektiv mutisme).

CLEAR- kapasitetsbygging for å forbedre læringsmiljøet i barnehage og skole.

Være Sammen- kapasitetsbygging knyttet til relasjonsarbeid i barnehagen.

Utvalgte publikasjoner

Bø, I, Thorsen, A. Arstad, Løge, I. K., & Omdal, H. (2004). Overgangen fra barnehage til skole. Bedre skole 4 (04), 80-87. 

Kovac, V. B., Tveit. A.-D., Omdal, H., & Lund, I. (2018). Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions. Improving Schools, 21 (2), 127-140.  https://doi.org/10.1177/1365480218772637

Kovac, V. B., Lund, I., & Omdal, H. (2017). Learning environment in light of systemic, institutional and cultural interpretations: An empirically-based conceptual analysis. Educational Studies. 53 (1), 78-94. DOI: 10.1080/00131946.2016.1264400

Omdal, H. & Thorød, A.-B.(red.). (2021). Ulike profesjoner, felles mål. Barn og unge i risiko. Oslo: Universitetsforlaget.   

Omdal, H., & Lund, I. (2021). Ledelsens betydning for samarbeid i barnehagen. I H. Omdal & A.-B. Thorød (red.), Ulike profesjoner, felles mål: Barn og unge i risiko (s. 51-66). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. & Barsøe, L. (2021). Samarbeid om barn med spesialle behov i barnehagen. I H. Omdal & A.-B. Thorød (red.), Ulike profesjoner, felles mål: Barn og unge i risiko (s. 67-84). Oslo: Universitetsforlaget. 

Omdal, H. (2021). Foreldrenettverk for barn som unngår å snakke. I H. Omdal & A.-B Thorød (red.), Ulike profesjoner, felles mål: Barn og unge i risiko (s. 35-50). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. & Thorød, A.-B. (red.) (2021). Innledning. I H. Omdal & A.-B. Thorød (red.),Ulike profesjoner, felles mål: Barn og unge i risiko (s. 11-18). Oslo: Universitetsforlaget. 

Omdal, H., & Roland, P. (2020). Possibilities and challenges in sustained capacity-building in Early Childhood Education and Care (ECEC) institutions. ECEC leaders’ perspectives, European Early Childhood Education Research Journal, 28 (4), 568-581, DOI: 10.1080/1350293X.2020.1783929

Omdal, H. (2018). Kapasitetsbygging og samarbeid i barnehage og skole når barn er tause. I H. Omdal, & R. Thygesen (red.), Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 25-48). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. (2018). Være Sammen: Kapasitetsbygging i voksen-barn-relasjoner i barnehagen. I H. Omdal, & R. Thygesen (red.), Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 88-102). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. (2018). Referanser. I H. Omdal, & R. Thygesen (red.), Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 212-242). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. (2018). Stikkord. I H. Omdal, & R. Thygesen (red.), Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 243-245). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. (2018). Forfatteromtaler. I H. Omdal, & R. Thygesen (red.), Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 206). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H., & Thygesen, R. (2018). Forord. I H. Omdal, & R. Thygesen (red.), Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 13). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. (2018). Innhold. I H. Omdal, & R. Thygesen (red.), Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 5-11). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H., & Thygesen, R. (2018). Profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med ekstra utfordringer i barnehage og skole. I H. Omdal, & R. Thygesen (red.), Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 15-24). Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H., & Thygesen, R. (red.). (2018). Å falle mellom to stoler: Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. (2018). Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care Institutions implementing an authoritative adult style. Journal of Educational Change. 19 (1), 103-129. https://doi.org/10.1007/s10833-017-9315-y Open access-publikasjon.

Omdal, H. (2016). Når barnet unngår å snakke. Selektiv mutisme i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget.

Omdal, H. (2015). From silence to speech: Understanding children who withdraw from social communication from a relational and contextual perspective. In D. Lansing Cameron, & R. Thygesen, (Eds.), Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. (pp. 171-187). New York: Waxmann.

Omdal, H. (2014). The child who doesn’t speak. Understanding and supporting children with selective mutism. Kristiansand: Portal Academic.

Omdal, H. (2009). The silent child in the kindergarten, school and home: A qualitative observation and interview study of children with selective mutism in their natural environments. Dissertation for the degree PhD. Oslo: Faculty of Education, University of Oslo, No.105.

Omdal, H. (2008). Including children with selective mutism in mainstream schools and kindergartens: Problems and possibilities. International Journal of Inclusive Education. 12 (3), 301-315.

Omdal, H. & Galloway, D. (2008). Could selective mutism be re-conceptualised as a specific phobia of expressive speech? An exploratory post-hoc study. Child and Adolescent Mental Health. 13 (2), 74-81.    

Omdal, H. (2007). Can adults who have recovered from selective mutism in childhood and adolescence tell us anything about the nature of the condition and/or recovery from it? European Journal of Special Needs Education. 22 (3), 237-253.

Omdal, H. & Galloway, D. (2007). Interviews with selectively mute children. Emotional and Behavioural Difficulties. 12 (3), 205-214.

Omdal, H. (2003). Det tause barnet. I S. Matre., & E. Maagerø. (red.). Når barn erobrar språket. Ulike perspektiv på barns språkutvikling. (s. 243-257). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Thorsen, A. Arstad, Bø, I, Løge, I. K., & Omdal, H. (2006). Transition from day-care centres to school. What kind of information do schools want from day-care centres and parents, and what kind of information do the two parties want to give schools? European Early Childhood Education Research Journal, 14 (1), 77-90.

Allmenn formidling

Populærvitenskapelig formidling

Omdal, H., Lundahl, K. & Simonsen, A. Klepsland (2021). Selektiv mutisme: Hva er det, og hva hjelper? Podcast Lærerrommet, Utdanningsforbundet 01.11.2021. Hentet fra https://podcasts.apple.com/no/podcast/84-selektiv-mutisme-hva-er-det-og-hva-hjelper/id1403612214?i=1000540327029  

Omdal, H. (2021). Hedvig var taus i nesten 20 år. Møtet med en spesiell person endret livet hennes. Nettekst til Vårt lille land, TV 2.no. 28.11.2021. Hentet fra https://www.tv2.no/a/14359768/

Omdal, H. (2020). Forskere etterlyser mer spesialpedagogikk i utdanningen av barnehagelærere. Utdanningsnytt.no 21.8.2020. Hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/barnehagelaererutdanning-spesialpedagog-spesialpedagogikk/forskere-etterlyser-mer-spesialpedagogikk-i-utdanningen-av-barnehagelaerere/251822

Omdal, H. (2020). Nesten dobbelt så mange barn får ekstra støtte i barnehagen som i første klasse. Utdanningsnytt.no 20.8.2020. Hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/skole-spesialpedagog-spesialpedagogikk/nesten-dobbelt-sa-mange-barn-far-ekstra-stotte-i-barnehagen-som-i-forste-klasse/251743

Omdal, H. (2019). Barn utan språk. Radio. NRK P1 Distriktsprogram Rogaland 30.10.2019. Hentet fra https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland

Omdal, H. (2019). Selektiv mutisme. Tv Agder, Helsestudio 1 18.01.2019. Hentet fra http://tv.abup.no/selektiv-mutisme-1

Omdal, H. (2019). Hvorfor begynte det ene barnet å snakke, mens det andre forble taust? Barnehage.no. 08.01.2019. Hentet fra: https://www.barnehage.no/artikler/hvorfor-begynte-det-ene-barnet-a-snakke-mens-det-andre-forble-taust/454722?fbclid=IwAR0Zl9NufTgxP5cInV3s9CnbbURft2-ZL3AaqN-oeLye6SJfYe3eBVAOPls

Omdal, H. (2018). Emosjonelle utfordringer hos barn og unge. FAGbloggen- En blogg fra Fagakademiet. 26.10.2018. Hentet fra https://fagbloggen.fagakademiet.no/emosjonelle-utfordringer-hos-barn-og-unge

Omdal, H. (2018). Barn med særlige behov får ikke hjelpen de har krav på. Kristiansand, UiA28.09.2018. Hentet fra https://www.uia.no/nyheter/barn-med-saerlige-behov-faar-ikke-hjelpen-de-har-krav-paa Og på forskning.no, 29.12.2018. Hentet fra https://forskning.no/barn-og-ungdom-partner-pedagogikk/barn-med-saerlige-behov-far-ikke-hjelpen-de-har-krav-pa/1247789

Omdal, H. (2018). Tause barn trenger kompetente lærere. Kronikk i Agderposten, 17.09.2018. Hentet fra https://www.uia.no/nyheter/tause-barn-trenger-kompetente-laerere  

Omdal, H. (2018). Hva må til for å være lærer i 2018? Kristiansand, UiA 13.06.2018. Hentet fra https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk/aktiviteter/hva-maa-til-for-aa-vaere-laerer-i-2018

Omdal, H. (2018). Marte (21): Jeg tisset på meg fordi jeg ikke klarte å be om hjelp. TV2.no, 10.06.2018. Hentet fra https://www.tv2.no/a/9900910/

Omdal, H. (2018). Når barnet ikke snakker. TV2, God morgen Norge 06.06.2018. Hentet fra https://www.tv2.no/v/1343593/

Omdal, H. (2018). Disse barna er blitt en glemt gruppe. Kristiansand, UiA 01.06.2018. Hentet fra https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk/aktiviteter/disse-barna-er-blitt-en-glemt-gruppe 

Omdal, H. (2018). Hva gjør vi med de tause barna? FAGbloggen- En blogg fra Fagakademiet, 04.01.2018. Hentet fra https://fagbloggen.fagakademiet.no/hva-gjor-vi-med-de-tause-barna

Omdal, H. (2017). Selektiv mutisme: «Marte» snakket knapt med noen i barnehagen og på skolen. Først i tredje klasse fikk foreldrene vite hvorfor. KK.no, 03.11.2017. See link: http://www.kk.no/mamma/marte-snakket-knapt-med-noen-i-barnehagen-og-pa-skolen-forst-i-tredje-klasse-fikk-foreldrene-vite-hvorfor-68822406

Omdal, H. (2017). Det er ikke realistisk at et barn med selektiv mutisme kan snakke foran alle i klassen. KK.no, 23.01.2017. Hentet fra http://www.kk.no/mamma/det-er-ikke-realistisk-et-barn-med-selektiv-mutisme-kan-snakke-foran-alle-i-klassen-42450

Omdal, H. (2017). Måtte bli voksen før hun skjønte hvorfor hun ble stum. NRK.no, 14.01.2017. Hentet fra https://www.nrk.no/finnmark/matte-bli-voksen-for-hun-skjonte-hvorfor-hun-ble-stum-1.13320964

Omdal, H. (2017). Heidi Omdal om selektiv mutisme. Intervju ved Alf Harald Martinsen. NRK P1 Finnmark Distriktsprogram Finnmarkssendinga.13.01.2017 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/DKFI02001017/13-01-2017#t=1h42m40s.

Omdal, H. (2017). Jenta som blir stum. NRK Viten. 09.01.2017. Hentet fra https://www.nrk.no/viten/xl/jenta-som-blir-stum-1.13273415

Omdal, H. (2016). Ny bok om barn som ikke tør å snakke. Kristiansand, UiA 14.12.2016 Hentet fra http://www.uia.no/nyheter/ny-bok-om-barn-som-ikke-toer-aa-snakke  

Omdal, H. (2016). Når barnet unngår å snakke. Ublogg. 06.12.2016. Hentet fra http://ublogg.no/naar-barnet-unngaar-aa-snakke/

Omdal, H. (2015). 15 svar om selektiv mutisme. Psykopp Nytt nr. 3, s. 19-21.

Omdal, H. (2014). Den autoritative voksne. Aftenposten Viten. Hentet fra http://www.aftenposten.no/viten/Den-autoritative-voksne-7492980.html  

Omdal, H. (2014). Ikke svikt de tause barna. Aftenposten Viten. Hentet fra http://www.aftenposten.no/viten/Ikke-svikt-de-tause-barna-7469803.html

Omdal, H. (2008). Forsker på barn som ikke snakker. Min oppdagelse i barnehage.no, medlemsmagasin for private barnehagers landsforbund, 05(08), s. 26.

Omdal, H. (2008). Taus kontroll. Foreldre & barn. Nr. 11/2008, s. 161-164.

Omdal, H. (2008). Hun kan ha løst gåten. De tause barna har fobi mot å snakke. Dagbladet. 16.06.2008, s. 8-9.

Omdal, H. (2008). Fobi mot å opne munnen. Univers. Magasin fra Universitetet i Stavanger. Nr. 2/2008, s. 17.

Omdal, H. (2006). De tause barna. Mitt funn i A-magasinet, Aftenposten nr. 27, 07.07.2006, s. 27.

Omdal, H. (2006). Ikke la barna forbli tause. Rogalands avis. 25.06.2006.

Omdal, H. (2006). Når ordene kommer i veien. Statped. 2(06), 4-5, og forskning.no, 28.05.2006.

Omdal, H. (2006). Selektiv mutisme. Radiointervju av Jamholt, Andre på NRK Rogaland, 18.05.2006.

Omdal, H. (2006). De tause barna. Dokumentar på Dokument 2, TV2, 13.03.2006.

Omdal, H. (2004). Hun får tause barn til å snakke. Monitor. Magasin for Høgskolen i Stavanger nr. 2(04), 26-27.

Omdal, H. (2003). Lene er snart fem, og nesten helt som andre barn. Men hun snakker ikke med voksne. De fire største norske avisene, og bl.a. Fædrelandsvennen 25.10.03, s. 44.

Omdal, H. (2001). Selektiv mutisme. Radiointervju av Dagestad, Beate, Eckhoff. Programleder Tunstad, Erik. NRK P2, Verdt å vite, 20.11.01. 

Forskningsrapporter og andre publikasjoner

Bø, I., Løge, I. K., Thorsen, A. Arstad, & Omdal, H. (2002). Overgang Barnehage-Skole. En arbeidsrapport basert på en forstudie til prosjektet: «Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart-Evalueringsoppdrag»: Stavanger: Høgskolen i Stavanger, Senter for atferdsforskning.  

Løge, I. K., Bø, I., Omdal, H., & Thorsen A. Arstad, (2003). Hva skjer ved overgangen Barnehage-Skole? «Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart»- teori og evaluering. Rapport II: Stavanger: Høgskolen i Stavanger, Senter for atferdsforskning.

Omdal, H. (2015). Tackling selective mutism: A guide for professionals and parents. Book Review. European Journal of Special Needs Education. DOI: 10.1080/08856257.2015. 1022982

Omdal, H. (2014). Anerkjennende kommunikasjon og gjensidighet i møte mellom voksne og barn i barnehagen: Et dialektisk perspektiv på relasjoner. I E. Skeie. (red.), Kompetanseløft i barnehagen. (s. 31-45). Stavanger/Oslo: Være Sammen AS & IdeHospitalet AS.

Omdal, H. (2014). Evaluering av Være Sammen. I E. Skeie. (red.), Kompetanseløft i barnehagen. (s. 158-159). Stavanger/Oslo: Være Sammen AS & IdeHospitalet AS.

Omdal, H. (2013). Være Sammen: Kompetanseløft i barnehagen. Rapport fra evalueringen av deltakernes vurderinger, opplevelser og erfaringer med kompetanseheving og kvalitetsutvikling i pilotbarnehagene i Være Sammen implementeringsåret 2011-2012. Kristiansand: Universitetet i Agder, Skriftserien nr. 160. Se lenke: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/135091

Omdal, H. (2006). Det tause barnet. Presentasjon av foreløpige funn. I. M. Eriksson, A. Ylikiiskilä, & E. Berglund. (red.), Tionde Nordiska Barnspråkssymposiet. 18.-20.11.2005, Högskolan i Gävle. (s. 97-105). Gävle: Högskolan i Gävle.

Omdal, H. (2000). Selektiv mutisme hos førskolebarn. Spesialpedagogikk, 3/00, 17-23. 

Faglig formidling (et utvalg)

Omdal, H. (2020-2021). Diverse digitale kurs og veiledning for skoler og barnehager i koronatiden, og kurs for Linjeforeningen for Psykologistudentene i Oslo 6.5.21.

Omdal, H. (2021). Tause barn ber stille om hjelp. Pitchedag med NRK, 15.4.21.

Omdal, H. (2020). Det tause barnet. Forståelse og tiltak. Kursdag, Lærdal. 13.8.2020.

Omdal, H. (2019). Hvordan forstå og møte barns frykt og unngåelsesatferd i barnehage og skole? Sørlandsk Lærerstevne, UiA, 18.10.2019.

Omdal, H. (2019). Angst og emosjonelle utfordringer. Møt en utdanningsforsker, Farsund, 20.09.2019.

Omdal, H. (2019). Angst og emosjonelle utfordringer hos barn og unge: Hvordan forstå og møte barn og unges angst og tilbaketrekkingsreaksjoner i barnehage og skole? Kompetansedag for Fagakademiet i Kristiansand og Trondheim. Se nærmere i Cristin og i lenken: https://www.fagakademiet.no/alle-kurs/oppvekst/angst-og-emosjonelle-utfordringer-hos-barn/  

Omdal, H. (2019). Foreldrerollen når barn har selektiv mutisme. Foredrag på fagsamling i Foreningen for selektiv mutisme i Oslo, 09.03.2019.

Omdal, H. (2018). De tause barna. Foredrag på Lørdagsuniversitetet på teateret i Kristiansand, 29.09.2018.

Omdal, H. (2018). Kommunikasjon og relasjon. Foredrag på fagsamling i Foreningen for selektiv Mutisme i Bergen, 25.09.2018.

Omdal, H. (2018). Presentasjon av boken Å falle mellom to stoler: samarbeid til barnets beste i barnehage og skole på Sørbok, UiA. 11.09.2018.

Omdal, H. (2018). Emosjonelle utfordringer hos barn og unge: Hvordan forstå og møte barn og unges tilbaketrekkingsreaksjoner, frykt og angst i barnehage og skole? Kompetansedag for Fagakademiet i Bergen, Trondheim, Drammen og Tromsø 25., 26., 27.9. og 11.10.18. Se nærmere i Cristin og i lenken: https://www.fagakademiet.no/alle-kurs/EmosjonelleUtfordringerHosBarnOgUngeIBarnehageOgSkole/979795b6-ff66-4176-9c34-791482afff85

Omdal, H. (2017). Når barnet unngår å snakke. Kompetansedag for Fagakademiet i Bergen, Drammen, Kristiansand, Trondheim, Oslo, Stavanger og Tromsø. Se nærmere i Cristin og i lenken: https://www.fagakademiet.no/alle-kurs/NaarBarnetUnngaarAaSnakkeSelektivMutismeIBarnehageOgSkole/33f45f0a-d79e-408b-9cc4-e3917c893b0c

Omdal, H. (2017). Invitert foredragsholder på heldags parallellsesjon om PPT sin rolle som veileder i utvikling av gode utviklings- og læringsmiljø gjennom teambygging og systemtenkning i barnehage og skole på Landsdelssamlingen for PPT og Statped i Tromsø. 11.10.2017

Omdal, H. (2016-2018). Gjesteforeleser flere kvelder i tidsrommet 2016-2018 for fagarbeidere i barnehage som tok videreutdanning i temaet barn med særskilte behov, AOF Haugaland Fagskoleutdanning. Kristiansand.

Omdal, H. (2016). Skriveknep for kloke hoder. Om god formidling og kommunikasjon. UiA-dagen 24.11.2016. Mine innsendte publikasjoner om selektiv mutisme ble brukt i Harald Eias presentasjon. Hentet fra https://video.uia.no/media/t/0_bx2tgxh7

Omdal, H. (2016). Presentasjon av boken Når barnet unngår å snakke: selektiv mutisme i barnehage og skole på Sørbok, UiA. 15.12.2016.

Omdal, H. (2016). Det tause barnet i barnehage og skole. Presentasjon av prosjektsøknad til NFR for samarbeidspartnere ved Haukeland Universitetssykehus, BUP Øyane. 03.-04.11.2016.

Omdal, H. (2016). Forskerportrett om selektiv mutisme på UiA Video. Hentet fra https://video.uia.no/media/t/0_ce8jvh5l/35971

Omdal, H. (2015). Capacity building in cases of selective mutism. Jeg organiserte videokonferanse på UiA med Dr Steven Kurtz, Child Mind Institute, New York. To prosjektbarnehager deltok med tre tilfeller av selektiv mutisme, de ansatte, spesialpedagogene, PPT og foreldre. 19.11.2015.

Omdal, H. (2014). Når barnet ikke snakker. Posterpresentasjon på Forskningsdagene, 20.09.2014, Kristiansand.

Omdal, H. (2013). Creating capacity through professional learning communities in kindergarten. Forskerseminar, 25.-28.11.2013, Fevik Strand hotell.

Omdal, H. (2013). Være Sammen: Kompetanseløft i barnehagen. Møt en utdanningsforsker, Lyngdal, 06.11.2013.

Omdal, H. (2013). Være Sammen: Kompetanseløft i barnehagen. Presentasjon av evaluering og følgeforskning på innovasjonsprosjektet i 21 pilotbarnehager i Agder. Sluttkonferanse for Være Sammen: Kompetanseløft i barnehagen, Fylkesmannen i Vest-Agder, Quality hotel & Resort, Kristiansand, 11.06.2013.

Forskningsformidling på vitenskapelige konferanser

Omdal, H. (accepted). Creating parent capacity in cases of selective mutism. NERA 2021, Odense, 3.-5.11.21.

Omdal, H. (2019). Possibilities and challenges in sustained capacity building in Early Childhood Education and Care (ECEC) institutions. Paperpresentasjon på ICSEI 2019, 10.01.2019, Stavanger Forum.

Omdal, H. (2018). Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care institutions. Posterpresentasjon på Earli 2018, Sig. 11, Teaching and teacher education, UiA, 14.06.18.

Omdal, H. (2018). Transitions in educational contexts. Chair og discussant på symposium bestående av tre paper fra tre ulike kulturer på EARLI 2018, Sig. 11, Teaching and teacher education, UiA, 13.06.18.

Omdal, H. (2018). Creating parent capacity in cases of selective mutism. Paperpresentasjon på NERA 2018, UiO, 8.3.18.

Omdal, H. (2018). Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care institutions. Paperpresentasjon på NERA 2018, UiO, 10.3.18.

Omdal, H. (2018). Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care institutions. Posterpresentasjon på Earli 2018, Sig. 11, Teaching and teacher education, UiA, 14.06.18.

Omdal, H. (2017). To paperpresentasjoner om selektiv mutisme og Være Sammen-kompetanseløftet på parallellsesjoner på Oppvekst 2017, 27.-29.11.17, Trondheim.

Omdal, H. (2017). Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care Institutions implementing an authoritative adult style. Paperpresentasjon på ECER 2017, 22.-25.8.17, København.

Omdal, H. (2016). When the child doesn’t speak in kindergarten: Communication, conceptualization and capacity building in cases of selective mutism (SM). Paperpresentasjon på EECERA 26th Conference, 31st August- 3rd September 2016, Dublin.

Omdal, H. (2016). Creating capacity through professional learning communities in Early Childhood Educational and Care (ECEC) Institutions implementing the authoritative parenting style. Paperpresentasjon på EECERA 26th Conference, 31st August- 3rd September 2016, Dublin.

Omdal, H. (2015). When the child doesn’t speak. Paper-presentation at The Third International Conference on Dialogical Practice “Listen to me! Humanizing Human Practices”. Network for Open Dialogical Practices. 24.09.2015, Ernst Hotel/UiA, Kristansand.

Omdal, H. (2015). When the child doesn’t speak: Transition from silence to speech in cases of selective mutism. Paper-presentation at ECER 2015. European Educational Research Association. 08.09.2015, Budapest, Hungary.

Omdal, H. (2015). Chair at ECER 2015, Session title: Teacher Education for Inclusive Education. European Educational Research Association. 09.09.2015, Budapest, Hungary.

Omdal, H. (2014). When the child doesn’t speak. Understanding and supporting children with selective mutism. Poster-presentation at Selective Mutism Group (SMG) Annual Conference, 25.10.2014, Embassy Suites hotel Chicago, Illinois, Chicago.

Omdal, H. (2008). Chair på symposium om “Relationships”. EECERA- konferanse, Universitetet i Stavanger, 04.09.2008.

Omdal, H. (2008). The silent child in the kindergarten, school and home. Paper presentert på EECERA-konferanse, Universitetet i Stavanger, 05.09.2008.

Omdal, H. (2005). Det tause barnet. Presentasjon av foreløpige funn. Paper presentert på Det Tiende Nordiske Barnespråksymposiet, Gävle, 18.-20.11.2005.                            

Omdal, H. (2003). Det tause barnet. Doktorgradsprosjekt i spesialpedagogikk. Paper presentert på Det Niende Nordiske Barnespråksymposium, Nærland, 21.-23.02.03.

Doktorgradskurs med godkjente paper

Omdal, H. (2003). A critical evaluation of research interviews with parents of children with selective mutism and their teachers. Paper til dr.polit.-kurset Det kvalitative forskningsintervju, Del 1B- Obligatorisk del. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Omdal, H. (2003). A critical evaluation of the application of empiricist and idealist approaches to knowledge in resolving the methodological problems of research on children with selective mutism and their interaction in school, kindergarten and at home. Paper til dr.polit.-kurset Vitenskapsteori, Del 1A-Obligatorisk del. Oslo: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Omdal, H. (2003). A critical appraisal of QSR NVivo in analysing interviews with adults who suffered from selective mutism as children. Paper til dr.polit.-kurset Kvalitativ analyse ved hjelp av dataprogrammet N5 (NUD*IST), Del II, Valgfri del. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Omdal, H. (2002). A critique of labelling selectively mute persons: Does social interaction theory provide a solution? Paper til dr.polit.-kurset Søkelys på grunnleggende antakelser, verdier og utviklingsperspektiver innen spesialpedagogikk som forsknings- og profesjonsfag, Del 1C- Obligatorisk del. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Omdal, H. (2002). En metodologisk vurdering av forskningsartikkelen: “The successful treatment of long-term selective mutism: a case study.” Paper til dr.polit.-kurset Design og evaluering, Del 1B- Obligatorisk del. Oslo: Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.    

Hovedoppgave

Omdal, H. (1999). «I would not mind talking to you, but something stronger than I, for which I cannot be blamed, prevents me» –En studie av kommunikasjonen og det sosiale samspillet mellom førskolebarn med selektiv mutisme og barnehagepersonale. Hovedoppgave (master) til 2. avdeling spesialpedagogikk: Oslo: Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Omdal, Heidi (2021). Foreldrenettverk for barn som unngår å snakke.. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Kap. 2. s 35 - 50.
 • Omdal, Heidi (2021). Forfatteromtaler.. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Forfatteromtaler. s 143 - 146.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Forord. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Forord. s 9 - 10.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Innledning. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Innledning. s 11 - 18.
 • Omdal, Heidi; Lund, Ingrid (2021). Ledelsens betydning for samarbeid i barnehagen.. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Kap. 3. s 51 - 66.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Referanser. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Referanser. s 147 - 162.
 • Omdal, Heidi; Barsøe, Lise (2021). Samarbeid om barn med spesielle behov i barnehagen.. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Kap. 4. s 67 - 84.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Stikkord. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. Stikkord. s 163 - 168.
 • Omdal, Heidi; Roland, Pål (2020). Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN: 1350-293X. 28 (4). s 568 - 581. doi:10.1080/1350293X.2020.1783929.
 • Kovac, Velibor Bobo; Tveit, Anne Dorthe; Omdal, Heidi; Lund, Ingrid (2018). Directional motion: An empirically based model of development in educational institutions. Improving Schools. ISSN: 1365-4802. 21 (2). s 127 - 140. doi:10.1177/1365480218772637.
 • Omdal, Heidi (2018). Kapasitetsbygging og samarbeid i barnehage og skole når barn er tause.. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 25 - 48.
 • Omdal, Heidi; Thygesen, Ragnar (2018). Profesjonelt samarbeid rundt barn og unge med ekstra utfordringer i barnehage og skole.. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Innledning. s 15 - 24.
 • Omdal, Heidi (2018). Være Sammen: Kapasitetsbygging i voksen-barn-relasjoner i barnehagen.. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 88 - 102.
 • Omdal, Heidi (2017). Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care institutions implementing an authoritative adult style. Journal of educational change. ISSN: 1389-2843. 19 (1). s 103 - 129. doi:10.1007/s10833-017-9315-y.
 • Kovac, Velibor Bobo; Lund, Ingrid; Omdal, Heidi (2016). Learning Environment in Light of Positional, Institutional, and Cultural Interpretations: An Empirically-Based Conceptual Analysis. Educational Studies. ISSN: 0013-1946. 53 (1). s 78 - 94. doi:10.1080/00131946.2016.1264400.
 • Omdal, Heidi (2015). From silence to speech: Understanding children who withdraw from social communication from a relational and contextual perspective.. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Part 2 Transitions in special education. s 171 - 187.
 • Omdal, Heidi (2007). Can adults who have recovered from selective mutism in childhood and adolescence tell us anything about the nature of the condition and/or recovery from it?. European Journal of Special Needs Education. ISSN: 0885-6257. 22 (3). s 237 - 255.
 • Omdal, Heidi; Galloway, David (2007). Could Selective Mutism be Re-conceptualised as a Specific Phobia of Expressive Speech? An Exploratory Post-hoc Study. Child and Adolescent Mental Health. ISSN: 1475-357X.
 • Omdal, Heidi (2007). Including children with selective mutism in mainstream schools and kindergartens: problems and possibilities. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116.
 • Omdal, Heidi; Galloway, David (2007). Interviews with selectively mute children. Emotional and Behavioural Difficulties. ISSN: 1363-2752. 12 (3). s 205 - 214.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Bø, Inge; Løge, Inger Kristine; Omdal, Heidi (2006). Transition from day-care centres to school: What kind of information do schools want from day-care centres and parents, and what kind of information do the two parties want to give schools?. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN: 1350-293X. 14 (1). s 77 - 90.
 • Omdal, Heidi; Thorød, Anne Brita (2021). Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. s 168.
 • Omdal, Heidi; Helgesen, Svein; Skaar, Gunnar (2020). "Learning to live together". Hva kan vi lære av Være Sammen?. ISBN: 978-82-998558-1-5. Forlaget Horisont. s 8.
 • Omdal, Heidi; Thygesen, Ragnar (2018). Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. s 245.
 • Omdal, Heidi (2016). Når barnet unngår å snakke: Selektiv mutisme i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02660-2. Universitetsforlaget. s 170.
 • Omdal, Heidi (2014). Anerkjennende kommunikasjon og gjensidighet i møte mellom voksne og barn i barnehagen (s. 31-45). Evaluering av Være Sammen (s. 158-159). ISBN: 9788293166627. Være Sammen AS & IdeHospitalet AS i samarbeid med UiS. s 160.
 • Omdal, Heidi (2014). The child who doesn't speak. ISBN: 9788283140125. Portal forlag. s 156.
 • Omdal, Heidi (2013). Være Sammen-Kompetanseløft i barnehagen. ISBN: 9788271177331. Universitetet i Agder. s 109.
 • Omdal, Heidi (2023). Creating parent capacity in cases of selective mutism..
 • Omdal, Heidi; Rognaldsen, Eirik; Edvardsen, Ingvild; Heggheim, Sander (2023). Marte klarte ikke å snakke med andre enn familien og noen få venner..
 • Omdal, Heidi; Lilleåsen, Liv R. Bjerke (2023). Gjorde narr av professor i kommunestyremøtet. Nå svarer hun. Nettopp dette viser at de ikke innser alvoret..
 • Omdal, Heidi; Lilleåsen, Liv R. Bjerke (2023). Sjokkert professor om Glommasvingen. Dette er jo helt vilt. Det er jo nærmest anarki..
 • Omdal, Heidi; Lundahl, Kathe-Inger; Fredriksen, Marte; Hellesund, dag (2023). Still spørsmål til ekspertpanelet. Paneldebatt.
 • Omdal, Heidi; Simonsen, Anne Klepsland; Helling, Gunvor (2023). Tips til hvordan bruke Snapchat som snakkeøvelse med barn med selektiv mutisme..
 • Omdal, Heidi; Simonsen, Anne Klepsland; Helling, Gunvor (2023). Tips til hvordan hjelpe barn med selektiv mutisme i barnehagen..
 • Omdal, Heidi; Fiskå, Thomas Eikeland (2023). Hva er selektiv mutisme?.
 • Omdal, Heidi (2023). Storm..
 • Omdal, Heidi (2022). Det tause barnet..

Sist endret: 19.05.2023 08:05