Folkehelsevitenskap - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i helseadferd og endring av helseadferd med utgangspunkt i fagområdene ernæring, fysisk aktivitet og helsefag? Studiet ser på utfordringer på områder som livsstil, levekår og sosiale forskjeller i befolkningen. Slike utfordringer krever økt spesifikk faglig kompetanse, økt tverrfaglig kompetanse og evne til samarbeid mellom ulike profesjoner, helsepersonell, brukere og ulike etater.

Hva lærer du?

Du studerer emner knyttet til vitenskapsfilosofi, forskningsmetode, design og analyse. I studiet inngår videre emner med innhold på områder som helsefremmende arbeid, helseatferd og utfordringer i arbeidet med folkehelse. De forskjellige delene knyttes sammen i en masteroppgave, et selvstendig, individuelt vitenskapelig arbeid.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir deg mastergrad i folkehelsevitenskap.

Studiet kvalifiserer deg til folkehelsearbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være arbeid innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid. Du kan også arbeide med forskning, fagutvikling og ledelse eller i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i folkehelsearbeid, vernepleie, sykepleie, idrett eller ernæring. Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende utdanning kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter. Se utfyllende regler.

Kvalifiserende UiA-studier (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9903

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail