Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
51109 ( Universitetsveien 51, Kristiansand )

Fagkoordinator for engelsk i grunnskolelærerutdanning.

Member of:

 • ISLE – The International Society for the Linguistics of English
 • LCA – Learner Corpus Association

Undervisning

Aktuelle kurs:

Engelsk språkkunnskap og didaktikk 1 (GLU 1-7, 5-10)

Engelsk språk og læring (GLU master, 5-10)

Varierte undervisnings- og læringsmetoder i engelskklasserommet (GLU master, 5-10)

Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer, engelsk (GLU master, 5-10)

Før:

Engelsk grammatikk (Oversetting og interkulturell kommunikajson)

Engelsk grammatikk (BA i engelsk)

Engelsk morfologi (BA i engelsk)

Faglige interesser

 • språktilegnelse
 • språklæring
 • flerspråklighet
 • kodeveksling og kodeblanding
 • spillbassert læring

Prosjekter

GAME prosjekt:

Games and Active learning Methods in Education

Erasmus+ finansiert prosjekt i samarbeid med Philipps Universitet i Marburg, Tyskland og Comenius Universitet i Bratislava, Slovakia.

Utvikling og bruk av spill som fremmer grunnleggende og fagspesifikke ferdigheter hos nye studenter (onboarding).

TRAWL prosjekt:

Tracking Written Learner Language: Development of L2 writing in the Norwegian school system

Læringsspill som verktøy i utdanning

Utvikling og bruk av læringsspill som lærings- og evalueringsverktøy i utdanning

PhD-prosjekt:

I JUST DOESN’T KNOW

An investigation of agreement errors in high school students’ texts: Causes and remedies

Vitenskapelige publikasjoner

 • Klockmann, Heidi Elizabeth; Garshol, Lenka (2023). Agreement errors in Norwegian L1, English L2 pseudopartitives.
 • Garshol, Lenka (2022). Learning games as tools for learning and assessment in higher education.
 • Garshol, Lenka; Erdmann, Susan Lynn (2022). The use of digital tools in early instructed language learning.
 • Garshol, Lenka; Drange, Eli-Marie D.; Palmer, Helen Suzanne; Vos, Pauline; Baartman, Desire (2021). Actionbound seminar.

Sist endret: 21.08.2022 23:08