0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
51109 ( Universitetsveien 51, Kristiansand )

Fagkoordinator for engelsk i grunnskolelærerutdanning.

Member of:

  • ISLE – The International Society for the Linguistics of English
  • LCA – Learner Corpus Association

Undervisning

Aktuelle kurs:

Engelsk språkkunnskap og didaktikk 1 (GLU 1-7, 5-10)

Engelsk grammatikk (Oversetting og interkulturell kommunikajson)

Engelsk språk og læring (GLU master, 5-10)

Før:

Engelsk grammatikk (BA i engelsk)

Engelsk morfologi (BA i engelsk)

Faglige interesser

  • språktilegnelse
  • språklæring
  • flerspråklighet
  • kodeveksling og kodeblanding

Prosjekter

TRAWL prosjekt:

Tracking Written Learner Language: Development of L2 writing in the Norwegian school system

Læringsspill som verktøy i utdanning

Utvikling og bruk av læringsspill som lærings- og evalueringsverktøy i utdanning

PhD-prosjekt:

I JUST DOESN’T KNOW

An investigation of agreement errors in high school students’ texts: Causes and remedies

Vitenskapelige publikasjoner

  • Garshol, Lenka (2017). We agreed to disagree: Agreement patterns in learner English.

Sist endret: 31.07.2020 10:07