Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Du kan studere barnehagelærerutdanning i Grimstad også. Klikk her!

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for lek, gode opplevelser og mestring. Du blir en viktig rollemodell for barna, og bidrar til å skape en trygg hverdag fylt med omsorg og glede.

Barnehagelærerutdanningen ved UiA gir deg en helt unik mulighet: Du utdanner deg til verdens viktigste yrke samtidig som du nyter godt av sørlandsbyen Kristiansand. En by som har det meste, og er nær det meste: Kultur, natur, sportsmuligheter og uteliv.

På UiA kjennetegnes barnehagelærerutdanningen ved et godt faglig og sosialt læringsmiljø. Hos oss vil du møte dyktige forelesere som både engasjerer seg i studentene og som har god kjennskap til barnehagefeltet. Gjennom turer og ekskursjoner blir du godt kjent med dine medstudenter.

Vi har et godt etablert samarbeid med våre partnerbarnehager i hele Agder. Barnehagene har erfaring med å ta imot studenter, noe som sikrer et godt møte med yrket. Du får praksis i barnehage allerede fra første semester.

Som barnehagelærerstudent ved UiA vil du ha mulighet til å ta et utvekslingssemester ved en av våre partnerinstitusjoner i Australia, Storbritannia (Nord-Irland), Danmark eller USA.

UiA har et stort, mangfoldig og aktivt studentmiljø for lærerstudenter hvor våre linjeforeninger spiller en viktig rolle. Universitetet er stort nok til mangfold og lite nok til nærhet og har aktiviteter for enhver smak. Det er lett å bli kjent med andre, og vi tilbyr en god start med trygge rammer.

På UiA har du også mulighet til videre faglig utvikling ved å ta en mastergrad i barnehagekunnskap. 

Hva lærer du?

Gjennom en barnehagelærerutdanning på UiA får du mulighet til å arbeide med din personlige og profesjonelle utvikling gjennom teoretisk kunnskap, reflektert utprøving og utforskning i praksis. På studiet vil du møte varierte, spennende, studentaktive undervisningsformer, og du vil utvikle trygghet i både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Gruppearbeid er en gjennomgående undervisningsform i hele utdanningen. Gjennom gruppearbeid vil du få god øvelse i samarbeid og kommunikasjon, som vil være svært relevante ferdigheter når du skal ut i jobb. 

Noen av de øvrige undervisningsformene du møter på studiet vil være: 

 • Forelesninger 
 • Seminarundervisning 
 • Praktisk undervisning 
 • Prosjektarbeid 
 • Ekskursjoner 

Undervisningen er organisert i seks tverrfaglige kunnskapsområder som er nært knyttet opp mot fagområdene du finner i rammeplan for barnehagen.

Praksis er en stor og naturlig del av utdanningen, og den er integrert i alle kunnskapsområder. Totalt skal du gjennom de tre årene få minimum 100 dagers veiledet praksis, hvorav 95 av dem er i barnehage. Fem dager får du være i barneskolen med fokus på overgang fra barnehage til skole. For å sikre en best mulig praksis, med mest mulig læring, er det 100 % tilstedeværelse i praksis.

Barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning. Pedagogisk ledelse vil du møte som et gjennomgående tema i hele utdanningen, både gjennom teori og praksis, og det vil være en tydelig progresjon fra første til siste studieår. 

Student- og læringsmiljø

På UiA er vi opptatt av at du som student skal finne deg til rette både sosialt og faglig. Både studenter og ansatte har et felles ansvar for å skape et godt læringsmiljø for alle studenter. På barnehagelærerutdanningen har vi ansatt erfarne studenter som vil fungere som mentorer for deg i ditt første semester. Mentorene vil bidra til å gi deg en god start på studiene ved å hjelpe deg med både faglige og praktiske problemstillinger.

Linjeforeningen for barnehagelærerstudenter, Libericus, er en viktig del av studentmiljøet med sine ulike arrangement gjennom hele året.

Som student på barnehagelærerutdanningen blir du en viktig del av dine medstudenters læringsmiljø gjennom samarbeid, felles refleksjon og faglig diskusjon. Det er derfor krav om minimum 70% tilstedeværelse i undervisningen i alle emner.

Jobbmuligheter

Med en barnehagelærerutdanning er du kvalifisert for pedagogisk arbeid med barn i privat eller offentlig sektor. Du kan blant annet jobbe som: 

 • Barnehagelærer 
 • Pedagogisk leder 
 • Styrer/enhetsleder 
 • SFO-leder 

Du kan også jobbe i andre virksomheter rettet inn mot arbeid med barn.

Som barnehagelærer vil du bli etterspurt på arbeidsmarkedet. Kandidatundersøkelsen viser at 9 av 10 UiA studenter får jobb når de er ferdige med sin utdanning.

Oppbygning

Med forbehold om endringer

Se hele studieplanen

Fordypning

I 5. semester får du mulighet til å fordype deg innen et fagområde du er engasjert i. UiA tilbyr et bredt utvalg spennende fordypninger som alle er svært relevante for arbeid i barnehagene.  

Undervisning på Campus Kristiansand 

 • Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid - Drama 
 • Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid - Forming 
 • Kreativitet og kunstfaglig utviklingsarbeid - Musikk 
 • Mat og måltid i barnehagen 
 • Sted og religion, bærekraft og hverdagsliv 
 • Småbarnspedagogikk 
 • Språk, litteratur og nye medier i barnehagen 
 • Utefag 

Undervisning på Campus Grimstad 

 • Forming 

Med forbehold om endringer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse. 

Andre krav i løpet av studiet

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. Les mer om krav om tuberkuloseundersøkelse nederst på siden.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

Du kan ta en del av barnehagelærerutdanningen i utlandet. I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Ved å ta ett semester ved en av våre partnerinstitusjoner i et annet land får du en helt unik erfaring både faglig og personlig. Det å selv kunne få erfare andre kulturer gir deg en spesiell innsikt i møter med barn og foreldre fra andre kulturer i ditt kommende yrke som barnehagelærer. Å lære å kjenne en fremmed kultur gjennom egne erfaringer ved å ta et utvekslingssemester gir deg et viktig grunnlag for å forstå og møte mennesker med ulik bakgrunn. Dette er en kompetanse som vil komme deg særlig til gode ved at du får en førstehåndserfaring med å sammenligne ulike sammfunn med ulike kulturer, religioner og verdier, samt forskjellige barnehagefaglige perspektiver og barnesyn.

Det er lagt til rette for utveksling i USA, Nord-Irland, Danmark og Australia. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Videre studier

Ønsker du videre faglig utvikling, finnes det ulike videreutdanningstilbud på masternivå, som for eksempel master i barnehagekunnskap, master i pedagogikk og master i ledelse, med spesialisering innenfor barnehageledelse. Du har i tillegg mulighet til å ta påbyggingsstudier innen ulike fagfelt som er relevant for yrket. Noen påbyggingsstudier kan også kvalifisere for opptak til andre masterstudier. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 130

Studiepoeng

180

Antall plasser

140

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Avdeling for lærerutdanning

Se hele studieplanen

Spør studentene

Libericus

Logo Libericus linjeforening

Libericus er linjeforeningen for barnehagelærerstudentene på UiA. Følg linjeforeningen på Instagram og Facebook.

Lærerutdanningene på UiA

Følg lærerutdanningene på UiA på sosiale medier og få med deg hva som skjer i og rundt lærerutdanningene

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like