Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Nettstudier/samlinger

Omfattende og raske teknologiske endringer preger dagens samfunn. Hvordan kan vi best forstå disse endringene? Er det mulig å styre utviklingen – og i tilfelle hvordan?

Teknologi må ikke bare forstås og vurderes på teknologiens egne premisser, men også utfra humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette masterstudiet retter oppmerksomheten mot en rekke spørsmål: Hva er teknologi? Hvordan forholder vi oss som enkeltmennesker, grupper og samfunn til teknologi? Hva gjør teknologien med oss? Og hvordan bør vi forholde oss til teknologi?

Studiet legger opp til undervisningsformer der studentene deltar aktivt i læringsprosessen gjennom faglige diskusjoner, samtaler og arbeid i grupper. Det forventes at du møter forberedt til alle nettmøter og bidrar til et godt læringsmiljø.

Hvert semester legges det opp til én samling på campus over tre til fire dager. Samlingene gjennomføres i forbindelse med semesterstart og er obligatorisk de tre første semestrene. Nærmere informasjon om dette kommer ved studiestart.

Det legges til rette for utveksling i tredje og/eller fjerde semester. Nærmere informasjon om dette kommer også ved studiestart.

Hva lærer du?

  • Teknologiens filosofi og etikk
  • Teknologiens historie
  • Teknologi og litteratur
  • Teknologi og kommunikasjon
  • Teknologi og kjønn
  • Teknologi og politikk
  • Humanistiske og samfunnsfaglige forskningsmetoder

Oppbygning

For studenter som gjennomfører utdanningen som videreutdanning, kan det legges til rette for å ta studiet på deltid. Ta kontakt med studierådgiver for å få en tilpasset utdanningsplan.

Se hele studieplanen

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Jobbmuligheter

Mastergrad i teknologi, menneske og samfunn kvalifiserer for arbeid i en rekke forskjellige sammenhenger der en tverrfaglig og kritisk analytisk tilnærming til teknologi står sentralt. Dette gjelder blant annet yrker innen opplæring, utdanning, formidling, rådgiving eller ledelse av virksomheter som utvikler eller anvender teknologi. Aktuelle kontekster kan være private bedrifter, konsulentvirksomheter, eller offentlig administrasjon på ulike nivåer innenfor kommune, fylkeskommune eller stat.

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå en fordypningsenhet i humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller teknologiske fag på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være på nivå 2.

Det stilles krav vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Masterprogrammet gir grunnlag for videre forskerutdanning (ph.d.-program i humaniora og pedagogikk ved UiA).

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9736

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?