0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Nettstudier

Omfattende og raske teknologiske endringer preger dagens samfunn. Hvordan kan vi best forstå disse endringene? Er det mulig å styre utviklingen – og i tilfelle hvordan?

Teknologi må ikke bare forstås og vurderes på teknologiens egne premisser, men også utfra humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Dette masterstudiet retter oppmerksomheten mot en rekke spørsmål: Hva er teknologi? Hvordan forholder vi oss som enkeltmennesker, grupper og samfunn til teknologi? Hva gjør teknologien med oss? Og hvordan bør vi forholde oss til teknologi?

Masterprogrammet er erfaringsbasert. Det vil si at det i opptakskravene blant annet inngår minst to års relevant yrkespraksis.

Programmet er nettbasert med totalt tre obligatoriske samlinger (3-4 dager per samling). Nærmere informasjon om dette kommer ved semesterstart.

Det legges til rette for utveksling i tredje og/eller fjerde semester. Nærmere informasjon om dette kommer ved studiestart.

Hva lærer du?

  • Teknologiens filosofi og etikk
  • Teknologiens historie
  • Teknologi og litteratur
  • Teknologi og kommunikasjon
  • Teknologi og kjønn
  • Teknologi og politikk
  • Humanistiske og samfunnsfaglige forskningsmetoder

Oppbygning

Se hele studieplanen

Jobbmuligheter

Mastergrad i teknologi, menneske og samfunn kvalifiserer for arbeid i en rekke forskjellige sammenhenger der en tverrfaglig og kritisk analytisk tilnærming til teknologi står sentralt. Dette gjelder blant annet yrker innen opplæring, utdanning, formidling, rådgiving eller ledelse av virksomheter som utvikler eller anvender teknologi. Aktuelle kontekster kan være private bedrifter, konsulentvirksomheter, eller offentlig administrasjon på ulike nivåer innenfor kommune, fylkeskommune eller stat.

Opptakskrav

Opptakskrav

Videre studier

Masterprogrammet gir grunnlag for videre forskerutdanning (ph.d.-program i humaniora og pedagogikk ved UiA).

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9736

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?