Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Er du opptatt av samfunnsspørsmål og sosiale problemer? Studiet passer for deg som ønsker å bidra til å forebygge, løse og redusere sosiale problemer hos enkeltpersoner, i familier, grupper eller i samfunnet generelt. En treårig bachelorutdanning i sosialt arbeid gir deg rett til yrkestittelen sosionom. Som sosionom vil du kunne jobbe med barn, ungdom, voksne, eldre og miljøer som trenger støtte i vanskelige situasjoner.

Bachelorprogrammet er bredt anlagt slik at du som sosionom skal være kvalifisert for ulike typer arbeid. I studiet vil du få kontakt med brukerorganisasjoner for å forstå brukeres perspektiv. Gjennom praksis og valg av tema for bacheloroppgave får du mulighet til å ha særlig vekt på enkeltemner innenfor sosialt arbeid, for eksempel arbeid med barn og unge, barnevern rusomsorg, kriminalomsorg, psykisk helse eller arbeidsinkludering.

Hva lærer du?

I dette studiet lærer du om grunnlag for, utvikling og betydning av sosialt arbeid. Du lærer om velferdsstatens oppbygging  og velferdspolitiske mål og om samfunnsforhold generelt. Gjennom studiet vil du få mulighet til å utvikle kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon. Du vil lære ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Du lærer hvordan omsorgssvikt og strukturer i samfunnet har betydning for levekår, deltakelse og sosial ulikhet. Studiet gir også kunnskap om aktuelle lover, menneskerettigheter og sentrale konvensjoner. Arbeidsformer som fremmer menneskers utvikling, mestring, ressurser og medvirkning i ulike livsfaser, er vektlagt.

Jobbmuligheter

Sosionomer arbeider innenfor et vidt spekter av arbeidsfelt. En stor andel arbeider i kommunal helse-, sosial- og barneverntjeneste og i NAV. Sosionomer arbeider også i spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse, i rusfeltet og innenfor somatisk helsetjeneste. Kriminalomsorg, grunnskole, statlig barne-, ungdoms- og familieforvaltning, frivillige organisasjoner, private bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner er også aktuelle arbeidsplasser for sosionomer. 

Sosialarbeidere jobber både som saksbehandlere og som miljøterapeuter i turnustjeneste ved ulike institusjoner og boliger.

Oppbygning

Praksis i studiet

Som student på bachelorprogrammet i sosialt arbeid skal man ha praksis hvert studieår. Du kan lese mer om praksisperiodene her.

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

51,8

Utveksling

I tredje semester kan du dra på utveksling og ta obligatoriske emner ved et av universitetene vi samarbeider med, for eksempel ved University of Nebraska, Omaha (USA), University of California, Berkeley (USA) eller Queensland University of Technology (Australia).

I femte semester er det mulig å gjennomføre praksis i andre land. Vi har tett samarbeid med Universitetet i Makerere i Uganda, og TICC Tanga International Competence Centre i Tanzania. Det er også mulig å utveksle til Universidad Viña del Mar (UVM) i Chile, forutsatt at studentene behersker spansk. Det er en spennende mulighet til å utøve sosialt arbeid i en annen kontekst og få innblikk i andre samfunn og kulturer.

Du kan lese mer om studentenes erfaring med praksissemester i utlandet her.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis og utveksling kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Videre studier

Bachelorstudiet kvalifiserer for en rekke videre studier på masternivå – både i Norge og i utlandet.

Opptakskravene ved det enkelte masterstudium, i tillegg til karakterene, bestemmer hva du kan studere videre. Vær oppmerksom på at endringer i opptakskrav kan forekomme.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 080

Studiepoeng

180

Antall plasser

75

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker