0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å jobbe med kommunikasjon i relasjon til samfunnet rundt oss? Samfunnskommunikasjon tar for seg kommunikasjon og samspill mellom organisasjoner og bedrifter på den ene siden og samfunn og kultur på den andre.

I dette studiet får du en tverrfaglig og yrkesorientert utdanning som kombinerer humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Studiet innrettes mot kommunikasjonsrelaterte problemstillinger i samspillet mellom organisasjoner og samfunnet omkring. Studiet tar blant annet for seg temaer som retorikk og tolkning av tekster, samt planlegging av strategisk kommunikasjon innenfor offentlige, private og ideelle organisasjoner. Dette er områder som er påvirket av endringer innenfor medieteknologi, globalisering og andre kulturendringer. Slike komplekse prosesser krever kvalifisert analyse og forståelse både fra akademisk hold og fra bransjeaktører. Derfor er dette studiet aktuelt og viktig. Det inngår en seks ukers praksis i studiet.

Hva lærer du?

  • Å forstå det kommunikative samspillet mellom organisasjoner og samfunnet rundt
  • Å forstå organisasjoners og bedrifters bruk av kommunikasjon for å oppnå mål og resultater
  • Å forstå hvordan media og endringer i mediebruk påvirker meninger og sosiale prosesser
  • Å rette et kritisk og praktisk blikk på relevante tekst- og medietyper
  • Anvendelse og praktisk bruk av så vel klassisk som moderne retorikk
  • Å kritisk vurdere interesser og maktprosesser bak samfunnets ytringsformer
  • Å kunne vurdere etiske aspekter ved kommunikasjonsprodukter og -prosesser
  • Å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave

Jobbmuligheter

Du får en tverrfaglig og yrkesorientert utdanning, rettet mot arbeid med kommunikasjon og kommunikasjonsledelse i næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor. Studiet gir også relevant bakgrunn for arbeid innenfor mediesektoren, og det kan gi grunnlag for å søke opptak på doktorgradsutdanning.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Praksis

Gjennom masterstudiet i samfunnskommunikasjon får du en god mulighet til praksis i bransjen. I tredje semester gjennomfører studentene en obligatorisk, seks ukers praksisperiode i tilknytning til emnet KOM402 Praksis (10 sp).

Gjennom praksisperioden understrekes studiets profesjonspreg og den nære kontakten med arbeidsfelter innen kommunikasjon. Praksisstedet kan være innenfor et bredt spekter av virksomheter; ulike typer bedrifter, organisasjoner, kommunikasjonsbyråer, kommunikasjonsavdelinger i offentlige virksomhet og i private firmaer. Praksisen gjennomføres i hele landet og enkelte ganger internasjonalt.

Her er et utvalg av praksispartnere der masterstudentene i samfunnskommunikasjon har hatt praksis de senere årene: 07 Media, Sørlandet sykehus, Statens veivesen, Nye Veier AS,  Arkivet Senter for fred og menneskerettigheter, Strømmestiftelsen, FN-sambandet, Flyktninghjelpen, IK Start og Kilden.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet kan gi grunnlag for opptak på ph.d. programmer. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9475

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like