Samfunnskommunikasjon - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å jobbe med kommunikasjon i relasjon til samfunnet rundt oss? Samfunnskommunikasjon tar for seg kommunikasjon og samspill mellom organisasjoner og bedrifter på den ene siden og samfunn og kultur på den andre.

I dette studiet får du en tverrfaglig og yrkesorientert utdanning som kombinerer humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Studiet innrettes mot kommunikasjonsrelaterte problemstillinger i samspillet mellom organisasjoner og samfunnet omkring. Studiet tar blant annet for seg temaer som retorikk og tolkning av tekster, samfunnsplanlegging og strategisk kommunikasjon innen offentlige, private og ideelle organisasjoner. Alt dette er områder som er påvirket av endringer innen medieteknologi, globalisering og andre kulturendringer. Dette er komplekse prosesser som krever kvalifisert analyse og forståelse både fra akademisk hold og fra bransjeaktører. Derfor er dette studiet aktuelt og viktig. Det inngår en seksukers praksis i studiet.

Hva lærer du?

  • Å rette kritiske og praktiske blikk på ulike former for tekst- og medieanalyse
  • Å kritisk vurdere interesser og maktprosesser bak samfunnets ytringsformer
  • Anvendelse og praktisk bruk av så vel klassisk som moderne retorikk
  • Å forstå aktørers bruk av kommunikasjon og kommunikasjonsstrategi for å oppnå mål og resultater
  • Å forstå hvordan media påvirker meninger og sosiale prosesser
  • Å forstå globalisering av medier og resulterende globaliserte nettverk
  • Å forstå vekselvirkninger mellom globale og lokale endringsprosesser
  • Å forstå hvordan du kan anvende praktiske strategier i kommunikasjon og planlegging
  • Å kunne vurdere etiske aspekter ved kommunikasjonsprodukter og –prosesser
  • Å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave

Jobbmuligheter

Du får en tverrfaglig og yrkesorientert utdanning, rettet mot arbeid med kommunikasjon og kommunikasjonsledelse i næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor. Studiet gir også relevant bakgrunn for arbeid innen mediesektoren, og det kan gi grunnlag for å søke opptak på  doktorgradsutdanning.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 sp) med fordypning innen humanistiske eller samfunnsfaglige emner. Relevante fagområder er for eksempel kommunikasjons- eller mediefag, språkfag, samfunnsfag, kulturfag og journalistikkfag. 

Det blir også stilt krav om gjennomsnittskarakter på hele bachelorgraden på C eller bedre. Se utfyllende regler for opptak

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier (beta)

Masterprogrammet kan gi grunnlag for opptak på ph.d. programmer. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9475

Antall plasser

20

Spørsmål om innholdet i studiet?

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen

Gjennom utdanningen har man lært seg tankesett som er viktige verktøy når man jobber med kommunikasjon. Det er viktig å kunne en del teori når man skal ut i arbeidslivet, slik at man kan reflektere kritisk over det arbeidet man gjør og se andre løsninger.

Anja Haug Tronrud

Samfunnskommunikasjon, master. Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Ordkraft

Studenter kan få et innblikk i arbeidslivet ved å ha relevant praksisplass eller deltidsjobb ved siden av studiet. Det er lurt å delta i foreninger der folk fra bransjen du vil inn i er.

Karoline Rise Nøstdal

Master i samfunnskommunikasjon

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Folkehelseinstituttet

Kanskje drømmejobben er noe annet enn det man forestiller seg? Jeg hadde ikke trodd for 5 år siden at jeg kom til å jobbe med folkehelse og kommunikasjon, men når jeg ser tilbake ville jeg ikke endret på noen ting!

Daniel Schmidt

Samfunnskommunikasjon, master

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen

Jeg utarbeider kommunikasjonsplaner, utformer budskap, skriver, fotograferer, driver medieovervåkning og er en rådgiver innen mediehåndtering internt.

Samir Kolukcija

Samfunnskommunikasjon, master, og Kommunikasjon, bachelor

Send studiet på mail