0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å jobbe med kommunikasjon i relasjon til samfunnet rundt oss? Samfunnskommunikasjon tar for seg kommunikasjon og samspill mellom organisasjoner og bedrifter på den ene siden og samfunn og kultur på den andre.

I dette studiet får du en tverrfaglig og yrkesorientert utdanning som kombinerer humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver. Studiet innrettes mot kommunikasjonsrelaterte problemstillinger i samspillet mellom organisasjoner og samfunnet omkring. Studiet tar blant annet for seg temaer som retorikk og tolkning av tekster, planlegging av strategisk kommunikasjon innen offentlige, private og ideelle organisasjoner. Dette er områder som er påvirket av endringer innen medieteknologi, globalisering og andre kulturendringer. Slike komplekse prosesser krever kvalifisert analyse og forståelse både fra akademisk hold og fra bransjeaktører. Derfor er dette studiet aktuelt og viktig. Det inngår en seksukers praksis i studiet.

Programmet er under revidering. Det kan komme endringer fra høsten 2018. 

Hva lærer du?

  • Å forstå det kommunikative samspillet mellom organisasjoner og samfunnet rundt
  • Å forstå organisasjoners og bedrifters bruk av kommunikasjon for å oppnå mål og resultater
  • Å forstå hvordan media og endringer i mediebruk påvirker meninger og sosiale prosesser
  • Å rette kritiske og praktiske blikk på relevante tekst- og medietyper
  • Anvendelse og praktisk bruk av så vel klassisk som moderne retorikk
  • Å kritisk vurdere interesser og maktprosesser bak samfunnets ytringsformer
  • Å kunne vurdere etiske aspekter ved kommunikasjonsprodukter og -prosesser
  • Å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave

Jobbmuligheter

Du får en tverrfaglig og yrkesorientert utdanning, rettet mot arbeid med kommunikasjon og kommunikasjonsledelse i næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor. Studiet gir også relevant bakgrunn for arbeid innen mediesektoren, og det kan gi grunnlag for å søke opptak på  doktorgradsutdanning.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 sp) med fordypning innen humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag. Relevante fagområder er for eksempel kommunikasjons- eller mediefag, språkfag, samfunnsfag, kulturfag og journalistikkfag. 

Det blir også stilt krav om gjennomsnittskarakter på hele bachelorgraden på C eller bedre. Se utfyllende regler for opptak

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Masterprogrammet kan gi grunnlag for opptak på ph.d. programmer. 

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9475

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Barnekreftforeningen

Gjennom utdanningen har man lært seg tankesett som er viktige verktøy når man jobber med kommunikasjon. Det er viktig å kunne en del teori når man skal ut i arbeidslivet, slik at man kan reflektere kritisk over det arbeidet man gjør og se andre løsninger.

Anja Haug Tronrud

Samfunnskommunikasjon, master. Samfunnsplanlegging og kommunikasjon, bachelor

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Ordkraft

Studenter kan få et innblikk i arbeidslivet ved å ha relevant praksisplass eller deltidsjobb ved siden av studiet. Det er lurt å delta i foreninger der folk fra bransjen du vil inn i er.

Karoline Rise Nøstdal

Master i samfunnskommunikasjon

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Folkehelseinstituttet

Kanskje drømmejobben er noe annet enn det man forestiller seg? Jeg hadde ikke trodd for 5 år siden at jeg kom til å jobbe med folkehelse og kommunikasjon, men når jeg ser tilbake ville jeg ikke endret på noen ting!

Daniel Schmidt

Samfunnskommunikasjon, master

Min jobb: Kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen

Jeg utarbeider kommunikasjonsplaner, utformer budskap, skriver, fotograferer, driver medieovervåkning og er en rådgiver innen mediehåndtering internt.

Samir Kolukcija

Samfunnskommunikasjon, master, og Kommunikasjon, bachelor

Send studiet på mail