0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Studiepoeng
120
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Studenter ved studiet skal lære å:

  • arbeide for å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft,
  • bistå i prosesser som utvikler opplevelsen av å ha mulighet for å mestre hverdagens utfordringer
  • skape inkluderende lokalmiljø.

Studiet gir muligheter for ulike spesialiseringer som psykisk helsearbeid, rusrelatert arbeid, miljøterapeutiske tilnærminger og sexologi.

Dette studiet gir deg kompetanse for arbeid med psykososial helse. Dette kan omfatte både klinisk praksis, forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Du vil få kunnskap om ulike teorier og metoder innenfor helsefremmende arbeid, ulike tilnærmingsmåter til behandling, og ulike evaluerings- og forskningsmetoder. Du vil også få erfaring med å anvende og formidle kunnskap innenfor fagfeltet.

Undervisningen gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester. Samlingene gjennomføres på Campus Grimstad. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. Nærmere informasjon om aktuelle datoer vil ligge i timeplanen for høstsemesteret fra og med 15. juni. 

Hva lærer du?

Studentene får kunnskap om ulike perspektiv på psykososiale problemer, det menneskelige mangfold, inkluderende og ekskluderende forhold i samfunnet, og helsefremmende prosesser. Studentene får kunnskap om ulike teorier innenfor helsefremmende arbeid, ulike typer behandling og forskningsmetoder.

Sosialpolitiske føringer presenteres, analyseres og diskuteres i studiet. Studentene lærer kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig evaluering av tjenester og arbeidsformer. Dette blir sett i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra brukere og fagfolk og nyere forskning. Slik gir masterprogrammet studentene kompetanse i å utvikle kunnskap og i å arbeide kunnskapsbasert.

Jobbmuligheter

Etter fullført studium vil aktuelle arbeidsplasser for deg være kommunale tjenester innenfor psykisk helse og rus, kommunale dagsentre, boveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktpsykiatriske sentre, rusomsorgen og tjenester for barn og ungdom. Studiet kvalifiserer deg også til forsknings- og fagutviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, vitenskapelige stillinger ved helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjoner og lederstillinger. 

Oppbygning

I 2019 er det ikke opptak til spesialiseringen i rusrelatert arbeid.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak

Det tas forbehold om endringer og oppstart av alle spesialiseringer. Universitetets videreutdanninger i psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge, sexologi og familieterapi kan i varierende omfang godkjennes som en del av programmet.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium gir deg mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9220, 9222, 9223

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail