0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2-4 år
Studiepoeng
90
Omfang
Deltid
Start
Høst/vår
Studiested
Kristiansand

MBA - Executive Master of Business Administration er en fleksibel utdanning som passer for deg som har noen års praksis fra næringslivet, og som ønsker en karriereutviklende og karrierefremmende utdanning i ledelse på toppen av din bachelorutdanning. Studiet er erfaringsbasert, og gjennom dette stimuleres det til en vekselvirkning mellom forskningsbasert kunnskap og studentenes egne erfaringer.

Studiet er skreddersydd for ledere eller fremtidige ledere i næringslivet og tilbys på deltid. 
Du kan søke opptak til hele masterstudiet (90 sp) ved å trykke på søkeknappen i høyre kollonne på denne siden, eller du kan søke enkeltemner (10 sp) som du finner under "oppbygging" nedenfor. Du kan også søke om å få innpasset tidligere utdanning som del av ditt studium.

 

Hva lærer du?

Gjennomført studium gir deg

- generell kompetanse til (å):

 • identifisere og analysere viktige internasjonale dimensjoner knyttet til sentrale tema i programmet
 • identifisere og analysere nye ideer, konsepter og/eller produkter
 • etisk og kritisk tenkning, muntlig og skriftlig formidlings- og samarbeidsevne 

- inngående kunnskap om:

 • endringsledelse, innovasjon og kommersialisering
 • økonomistyring og økonomiske beregninger i beslutningsprosesser
 • ulike strategiske tilnærminger til forretningsutvikling

- ferdigheter knyttet til:

 • organisering og ledelse av komplekse og sammensatte organisasjoner
 • gjennomføring av strategiske prosesser og forretningsutvikling
 • anvendelse av relevante metoder for faglig arbeid
 • gjennomføring av selvstendig analysearbeid/FoU-prosjekt
 • analyser av økonomiske og administrative problemstillinger

Jobbmuligheter

MBA-studiet gir deg grunnlag for å søke lederstillinger og andre kompetansekrevende stillinger i næringslivet. Du får også grunnleggende kompetanse for å arbeide i ulike stillinger innenfor innovasjons- og teknologibaserte virksomheter og andre næringslivsbedrifter.

Ved gjennomført og bestått studium tildeles graden Executive Master of Business Administration (EMBA).

Oppbygging

MBA-studiet omfatter 90 studiepoeng (sp). Av disse er 40 sp obligatoriske emner.

Utover dette velger du 20 sp fordypning, enten fra valgemnene i programmet (nedenfor), eller fra andre utdanninger slik at du får et skreddersydd og relevant program for deg og din karriereplan. De siste 30 sp omfatter en masteroppgave knyttet til din virksomhet.

MBA modell

Obligatoriske emner (40 studiepoeng)

Emnene nedenfor er obligatoriske (Har du tilsvarende kurs fra tidligere videreutdanning kan du søke innpass)

Valgfrie emner (20 studiepoeng)

Velg blant emnene nedenfor, eller søk om godkjenning/innpass av andre UiA-emner eller kurs fra tidligere gjennomført videreutdanning. 

Masteroppgave (30 studiepoeng) 

I masteroppgaven skal du velge en problemstilling og gjennomføre et selvstendig analysearbeid/FoU-prosjekt fortrinnsvis tett knyttet opp til din virksomhet. Masteroppgaven skrives alene eller i gruppe (inntil 3 studenter).

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Studiet har opptak både høst og vår. 

Oppstart høst
Søk opptak fra 1. mars.

Oppstart vår
Søk opptak fra 1. oktober.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Organisering og gjennomføring

Studiet tilbys på deltid, med et kurs/emne a 10 studiepoeng pr. semester * Undervisningen i de ulike emner gis som tre samlinger à to dager pr semester.
Alle emner som inngår i studiet kan tas som enkeltkurs (unntak: masteroppgaven).
*Studenter som ønsker å supplere sin utdanningsplan med ekstra emner får tilbud om dette enkelte semester.

Studiet består av forelesninger, øvelser, utviklingsarbeid i ekstern virksomhet, veiledning, rapportskriving og selvstendige studier. Ved å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen vil studentene også lære av hverandre. Denne læringsprosessen vil bli forsterket gjennom gruppediskusjoner, arbeid med oppgaver og samarbeid om masteroppgaven.

Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand

Innenfor valgemnet Entreprenørskap og innovasjon tilbys et tre dagers studieopphold ved et ledende internasjonalt universitet. Her inngår også besøk til suksessfulle entreprenørbedrifter.

Faglige ressurser

Studiet undervises av høyt kvalifiserte forskere og forelesere fra Handelshøyskolen ved UiA i tillegg til gjesteforelesere og ledende fagpersoner fra næringslivet og internasjonale forbindelser i flere av emnene. 

Annen praktisk informasjon

Studiet har en studieavgift på kr. 18 000,- pr. 10 studiepoeng. Fra og med høsten 2019 justeres prisen til kr. 19.000 pr. 10 studiepoeng.
I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. Reisekostnader ved en eventuell studietur kommer også i tillegg.

Lokalt opptak ved UiA to ganger i året:
Studiestart om høsten: søk opptak fra 1. mars
Studiestart om våren: søk opptak fra 1. oktober

Dette sier studentene

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

MERK:

Søknadsfristen er forlenget fra 1.desember til 10. januar.

Vi har noen ledige plasser og har åpnet for restopptak så lenge det er ledig plass frem til 10.januar.

Dette tilbudet har løpende opptak to ganger i året. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når studiet er fulltegnet, eller senest 10.januar.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

hildev

Administrativ kontaktperson

Tre studenter deler erfaringer

Tidligere masteroppgaver

EVU-studenter i Austin

Send studiet på mail