0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2-4 år
Studiepoeng
90
Omfang
Deltid
Start
Høst/vår
Studiested
Kristiansand

MBA - Executive Master of Business Administration er en fleksibel utdanning som passer for deg som har noen års praksis fra næringslivet, og som ønsker en karriereutviklende og karrierefremmende utdanning i ledelse på toppen av din bachelorutdanning. Studiet er erfaringsbasert, og gjennom dette stimuleres det til en vekselvirkning mellom forskningsbasert kunnskap og studentenes egne erfaringer.

Studiet er skreddersydd for ledere og fremtidige ledere i næringslivet og tilbys på deltid. 
Du kan søke opptak til hele masterstudiet (90 sp) ved å trykke på søkeknappen i høyre kolonne på denne siden, eller du kan søke enkeltemner (10 sp) som du finner under "oppbygging" nedenfor. Du kan også søke om å få innpasset tidligere utdanning som del av ditt studium.

Executive MBA-studiet vil gi deg en utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Handelshøyskolen ved UiA er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra oss vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

 

Hva lærer du?

Gjennomført studium gir deg

- generell kompetanse til (å):

 • identifisere og analysere viktige internasjonale dimensjoner knyttet til sentrale tema i programmet
 • identifisere og analysere nye ideer, konsepter og/eller produkter
 • etisk og kritisk tenkning, muntlig og skriftlig formidlings- og samarbeidsevne 

- inngående kunnskap om:

 • endringsledelse, innovasjon og kommersialisering
 • økonomistyring og økonomiske beregninger i beslutningsprosesser
 • ulike strategiske tilnærminger til forretningsutvikling

- ferdigheter knyttet til:

 • organisering og ledelse av komplekse og sammensatte organisasjoner
 • gjennomføring av strategiske prosesser og forretningsutvikling
 • anvendelse av relevante metoder for faglig arbeid
 • gjennomføring av selvstendig analysearbeid/FoU-prosjekt
 • analyser av økonomiske og administrative problemstillinger

Jobbmuligheter

MBA-studiet gir deg grunnlag for å søke lederstillinger og andre kompetansekrevende stillinger i næringslivet. Du får også grunnleggende kompetanse for å arbeide i ulike stillinger innenfor innovasjons- og teknologibaserte virksomheter og andre næringslivsbedrifter.

Ved gjennomført og bestått studium tildeles graden Executive Master of Business Administration (EMBA).

Oppbygning

MBA-studiet omfatter 90 studiepoeng (sp). Av disse er 40 sp obligatoriske emner.

Utover dette velger du 20 sp fordypning, enten fra valgemnene i programmet (nedenfor), eller fra andre utdanninger slik at du får et skreddersydd og relevant program for deg og din karriereplan. De siste 30 sp omfatter en masteroppgave knyttet til din virksomhet.

MBA modell

Obligatoriske emner (40 studiepoeng)

Emnene nedenfor er obligatoriske (Har du tilsvarende kurs fra tidligere videreutdanning kan du søke innpass)

Valgfrie emner (20 studiepoeng)

Velg blant emnene nedenfor, eller søk om godkjenning/innpass av andre UiA-emner eller kurs fra tidligere gjennomført videreutdanning. 

Masteroppgave (30 studiepoeng) 

I forbindelse med masteroppgaven skal du gjennomføre et selvstendig analysearbeid som gjerne er tett knyttet opp til et prosjekt i din virksomhet.
Emnet inneholder en obligatorisk metodedel hvor masteroppgavens problemstilling, ulike metoder for undersøkelser og analyse av data inngår.

Masteroppgaven skrives alene eller i gruppe (inntil 3 studenter).

Masteroppgaven gjennomføres over to semester, og alle studenter skal ha veiledning før masteroppgaven leveres til sensur.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Studiet har opptak både høst og vår. 

Oppstart høst
Søk opptak fra 1. mars.

Oppstart vår
Søk opptak fra 1. oktober.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Organisering og gjennomføring

Studiet tilbys på deltid, med et kurs/emne a 10 studiepoeng pr. semester * 
Undervisningen i de ulike emner gis som tre samlinger à to dager pr semester. 
Alle emner som inngår i studiet kan tas som enkeltkurs (unntak: masteroppgaven).
*Studenter som ønsker å supplere sin utdanningsplan med ekstra emner får tilbud om dette enkelte semester.

Studiet består av forelesninger, øvelser, utviklingsarbeid i ekstern virksomhet, veiledning, rapportskriving og selvstendige studier. Ved å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen vil studentene også lære av hverandre. Denne læringsprosessen vil bli forsterket gjennom gruppediskusjoner, arbeid med oppgaver og samarbeid om masteroppgaven.

Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand.

Faglige ressurser

Studiet undervises av høyt kvalifiserte forskere og forelesere fra Handelshøyskolen ved UiA i tillegg til gjesteforelesere og ledende fagpersoner fra næringslivet og internasjonale forbindelser.

Internasjonalisering

Det legges stor vekt på internasjonale dimensjoner og globale perspektiver i studiet. Store deler av programmet (emner/innhold/undervisning) fokuserer på internasjonale tema.
I de fleste emnene inngår internasjonal litteratur i form av lærerbøker, forskningsartikler og anvendt litteratur. Etter fullført utdanning skal du være i stand til å analysere viktige internasjonale dimensjoner knyttet til sentrale temaer i studiet.

Som student på programmet vil du også få tilbud om kortere studieopphold hos internasjonale samarbeidspartnere. Tema og sted for samlingene vil variere og avtales nærmere. Aktuelle tema, bedriftsbesøk og nettverksbygging står sentralt. Studieoppholdet tilbys som et supplement til emnene i programmet, som betyr at du som student kan velge om du ønsker å delta. Vi oppfordrer imidlertid alle programstudenter å delta for å få en videre internasjonal dimensjon i studiet.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Annen praktisk informasjon

Studiet har en studieavgift på kr. 19 000,- pr. 10 studiepoeng. I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Studiet har lokalt opptak ved UiA to ganger i året, med løpende opptak etter «førstemann til mølla»-prinsippet:

Studiestart om høsten:
Søknadsfrist 1. juni
Studiestart om våren:
Søknadsfrist 1. desember

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode


1. oktober - 1. desember 2019


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

hildev
Administrativ kontaktperson
AACSB logo

Tidligere masteroppgaver

Tre studenter deler erfaringer

Andre studier du kanskje vil like

EVU-studenter i Austin

Send studiet på mail