Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Samfunnet trenger stadig mer biologisk og økologisk kompetanse for å forstå hvordan klimaforandringer og andre menneskelige påvirkninger fører til tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester. Grønn omstilling og utvikling av et bærekraftig samfunn betyr også at bedrifter i alle sektorer, universiteter, forvaltning, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner trenger mer biologisk og økologisk kunnskap.

Biologien er inne i en rivende utvikling på mange områder. Nyvinninger innen genetikk og genomikk bidrar til medisin, økologi, evolusjon, miljøovervåking og kartlegging av biodiversitet. Kunstig intelligens og droner blir stadig mer brukt som verktøy i biologien for å forstå sammenhengen mellom miljø og biodiversitet. Stadig bedre datamaskiner muliggjør utvikling av realistiske modeller av økosystemer og bidrar til å forutsi effekten av menneskelige påvirkninger på biodiversitet og økosystemtjenester.

Som biologistudent ved UiA får du teoretiske kunnskaper i forelesningssalen og ved egenstudier. Praktiske ferdigheter og kompetanse får du gjennom øvinger og seminarer, på laboratoriet, ved datamaskinen, og i felt. Du også velge å ta et internship (praksis) som del av bachelorgraden din.

Hva lærer du?

Det viktigste målet med studiet er å gi deg grunnleggende kunnskap om natur og miljø, og hvordan den kunnskapen kan brukes i en rekke samfunnssektorer. Vi har hovedvekt på økologi og marinbiologi, men det finnes gode muligheter for fordyping innen mange områder. Studieprogrammets lærere er involvert i både banebrytende grunnforskning og forvaltningsrelevant anvendt forskning, og alle biologistudentene har mulighet til å få innsikt i og aktivt bidra til pågående forskningsprosjekter. Etter fullført studium har du mulighet til å ta en master i kystsoneøkologi.

Andre opplysninger

Praktisk feltundervisning er obligatorisk og krever at du kan bevege deg til fots og på sykkel over en viss tid/distanse. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer over flere døgn, bl. annet feltkurs til Lista og Mallorca.

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer for arbeid ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, bedrifter, legemiddelindustrien, og med forvalting av naturresurser, bevaring av biologisk mangfold, arealplanlegging og regulering og miljøovervåking. Mange biologer arbeider i miljøvernorganisasjoner, og et økende antall jobber med bedrifter som er inne i grønn omstilling, akvakultur, og annen næring som baseres på våre rike naturressurser. Biologer jobber også i kommuner og fylkeskommuner som miljørådgivere og naturforvaltere, og i staten og departementer. Behovet for biologer er økende og med en bachelorgrad har du et godt utgangspunkt.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Et av fagene 2MX, 2MY eller 3MX og et av fagene (eller fagkombinasjon) 3MX, 3MY, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT), 2BI+3BT)

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Biologi 2 og Kjemi 1.

Direkte opptak til 2. studieår

Dersom du har bestått Biologi årsstudium eller tilsvarende så kan du få direkte opptak til 2. studieår. For betinget tilbud (som gis ca. 1. april) kan søker ikke mangle mer enn 30 sp i nåværende studieprogram. 

Se våre nettsider for informasjon om frister og hvordan man søker innpassingsopptak.

 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 327

Studiepoeng

180

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like