Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år/4 år
Omfang
Heltid/deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Grimstad

AI og IoT-studiet gir deg et unikt konkurransefortrinn i markedet. Studieprogrammet har to valgretninger; AI (Artificial Intelligence) og IoT (Internett of Things). Våre dyktige forelesere og veiledere gir deg personlig oppfølging gjennom hele studiet, i utviklings- og forskningsprosjekt, samt i forelesningssalen. I tett samarbeid med våre verdensledende forskere kan du fordype deg innenfor nyskapende områder: AI, computer vision, data science og beslutningsstøtte, eller IoT med mobil- og trådløs kommunikasjon, datanettverk, 5G og edge computing.

Masterstudiet kan tas både på heltid over to år og deltid over fire år. Undervisningen skjer som hovedregel på campus, og universitetet forventer at både heltids- og deltidsstudenter møter og deltar aktiv i undervisningen. Som deltidsstudent må du sette av to dager pr uke til undervisningsaktiviteter på campus. Studenter som har fått opptak til studiet velger om de skal følge heltids- eller deltidsplan når de semesterregistrerer seg ved studiestart.

Vi samarbeider med regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter, universiteter og offentlig sektor. Du får tilbud om masterprosjekter enten innenfor pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, eller i samarbeid med en bedrift. Som student kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din. Med en mastergrad fra vårt internasjonale masterprogram, kan du få spennende jobbmuligheter i det globale arbeidsmarkedet innenfor utvikling, nyskaping, og faglig ledelse.

Hva lærer du?

Studieretningen IoT fokuserer på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester. AI-retningen fokuserer på forskjellige tekniske aspekter ved kunstig intelligens, samt anvendelse i aktuelle domener. I tillegg vil du lære om prosjektgjennomføring, forskningsmetoder, teamarbeid og gruppedynamikk. Som student på masterprogrammet i AI og IoT deltar du aktivt i seminarer og prosjekter som tar for seg nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at mange studenter arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.

Jobbmuligheter

Med en mastergrad i AI og IoT kan du få jobb for eksempel i konsulentselskaper, hos programvareprodusenter eller innenfor forskning og undervisning ved universiteter og høyskoler. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskravet er fullført og bestått treårig bachelorgrad i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen fagområdene data, elektronikk, fornybar energi eller mekatronikk.

Søkere med bakgrunn fra fornybar energi må ha bestått emner innen grunnleggende objektorientert programmering og reguleringsteknikk.

Søkere med bakgrunn fra mekatronikk må ha bestått emner innen grunnleggende objektorientert programmering og innebygde datasystemer.

Videre stilles følgende krav som delvis går ut over minimumskravene i rammeplanen:

  • Minst 25 studiepoeng i relevant matematikk
  • Minst 5 studiepoeng i statistikk
  • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. 

Undervisningen foregår på engelsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fakultetet tilbyr et doktorgradsprogram i teknologi og realfag med spesialisering i IKT. Dersom du har fullført masterprogrammet med gode resultater kan du søke på stipendiatstillinger innenfor doktorgradsprogrammet.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9830

Studiepoeng

120

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for teknologi og realfag

Se hele studieplanen

Spør studentene

Beta logo

Beta er studentforeningen for datastudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like