Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nils Hallvard Korsvoll

Førsteamanuensis

Foto: Anne Lise Norheim - AYF

 
Kontor:
E2013B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Eg har arbeidd ein del med magi og rituell praksis i seinantikken, og ønskjer å arbeide vidare med korleis forskarar tek i bruk og arbeider med oldssaker med og utan kjend opphav. I tillegg arbeider eg med mangfald og representasjon i religiondidaktikk. Eg underviser ganske breidt innanfor religionsvitskap, med tyngd på religionshistorie, teori og religionsmangfald, og òg i lærarutdanninga, kor eg er involvert i både RE og KRLE.

Forskning

Forskingsinteressene mine handlar om religionshistorie, fagteori, religiøs praksis, ritual, folketru, magi, materiell kultur og faghistorie.

Undervisning

Innanfor religionsvitskap underviser eg om heilage skrifter, tolkingshistorie og teoretiske retningar, samt religion og samfunn. I lærarutdanningane underviser eg i KRLE for lærarstudentar, i religionsdidaktikk og ulike tema.

Arbeidserfaring

01/2019 -                    Førsteamanuensis i religionsvitskap, Universitetet i Agder (UiA)

08/2018 - 12/2018      Førsteamanuensis i KRLE-didaktikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

09/2017 – 07/2018     Universitetslektor i KRLE-didaktikk, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

09/2012 – 08/2017    Stipendiat i religionsvitskap, Det teologiske menighetsfakultet (MF)                               

10/2011 – 03/2012    Stipendiat Institute for Pre-& Early History & Near Eastern Archeology, i Collaborative Research Centre 933 “Material Text Cultures” , v/ Ruprecht Karls University Heidelberg (Tyskland)

Prosjekter

InDeep 2: Innovasjon for dybdelæring med utforskende metoder i KRLE og samfunnsfag. PI: Oddrun M. H. Bråten, NTNU (2022- )

Jødedom i KRLE etter fagfornyelsen: Holocaust-religion og proto-kristendom, eller religiøst mangfold og levende tradisjon? med Morten Beckmann og Martin Smith-Gahrsen, UiA (2020-2022)

Healing, belief and placebo: Medical and religious plurality in late antiquity, med Ágnes T. Mihálykó (UiO/University of Vienna) (2018- )

Utvalgte publikasjoner

2021  Special Issue: “Healing, belief and placebo: Medical and religious plurality in Late Antiquity”. Trends in Classics 13(1): 1-20.

2021   “A double bypass? Tracing how the aims of religious education are negotiated across different dimensions of the curriculum in Norway”, Religion & Education 48(3): 347-363. doi: 10.1080/15507394.2021.1876496

2020   “Kvifor KRLE? Forhandling og forståing av føremåla for det norske religions- og livssynsfaget i læreplan og lærebøker,” Nordidactica 10(2): 26-47.

2020    “The (Continued) Online Trade of Aramaic Magic Bowls from Iraq,” Journal of Art Crime 23 (spring): 17-31.

2018   “Bible Bible Everywhere? Reviewing the Distribution of Biblical Quotes in Ancient Amulets,” Biblische Notizen 176: 89-100.

2017   “Same, Same, But Different? A Cognitive Analysis of an Early Christian Apotropaic Amulet,” Journal of Cognitive Historiography 4(1): 79-99. doi: 10.1558/jch.29772

2016   w. Liv Ingeborg Lied, “Enoch and Baruch: Unusual Suspects in a Syriac Amulet,” Journal of Near Eastern Studies 75(2): 349-360.

Allmenn formidling

Fast bidragsytar: Ukens spørsmål, Morgenbladet

20.07.2018    "Seeing the forest but missing the trees.” Marginalia Review of Books 

12.01.2018    “Doktoren svarer: Magiske skåler på Menighetsfakultetet.” Morgenbladet (2): 21.

04.08.2017    “Forlik og ulovlege oldtidssaker.” Dag og Tid

05/2016         “Ikonoklasme – kamp om historia.” Syn og Segn 122(2): 48-56. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Korsvoll, Nils Hallvard (2023). Disciplinary Pitfalls: How Good Philology Can Mask Bad Provenance. Variant Scholarship: Ancient Texts in Modern Contexts. ISBN: 9789464270464. Sidestone Press. Artikkel. s 23 - 39.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2023). Jødedomsundervisning i fagfornyelsen: Minoritetsreligioner i dybdelæringens æra. Prismet. ISSN: 0032-8847. 74 (1-2). s 93 - 118.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2022). Agency and Efficacy in Syriac Amulets Across the Ages. Textual Amulets from Antiquity to Early Modern Times: The Shape of Words. ISBN: 978-1-3502-5453-4. Bloomsbury Academic. 4. s 56 - 68.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2021). A double bypass? Tracing how the aims of religious education are negotiated across different dimensions of the curriculum in Norway. Religion & Education. ISSN: 1550-7394. 48 (3). s 347 - 363. doi:10.1080/15507394.2021.1876496.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2021). Introduction: Using Placebo Research to Explore Belief and Healing in Late Antiquity. Trends in Classics. ISSN: 1866-7473. 13 (1). s 1 - 20. doi:10.1515/tc-2021-0001.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2021). Liturgy in Ancient Amulets – A Part of the Conversation. Studia Patristica. Vol. CXXV. Papers presented at the Eighteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2019. Volume 22: Liturgica, Tractatus symboli Orientalia Critica et Philologica. ISBN: 978-90-429-4778-8. Peeters Publishers. Konferanseartikkel. s 15 - 29.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2021). Scripture – What is it Good for? Biblical Quotations and References in Ancient Amulets. Magic in the Ancient Eastern Mediterranean: Cognitive, Historical, and Material Perspectives on the Bible and Its Contexts. ISBN: 978-3-666-52218-5. Vandenhoeck & Ruprecht. Artikkel. s 239 - 256.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2021). Traces of a Storied Universe: Biblical Figures and Motifs in Late-Antique Syriac Amulets. Studies in the Syriac Magical Traditions. ISBN: 978-90-04-46719-4. Brill Academic Publishers. 6. s 141 - 168.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2020). Kvifor KRLE? Forhandling og forståing av føremåla for det norske religions- og livssynsfaget i læreplan og lærebøker. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 10 (2). s 26 - 47.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2021). Lækjande omstende: Kan placebo-forsking forklare læking i tidleg-moderne, syriske lokalsamfunn?. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN: 0108-4453. 73 (1). s 33 - 56.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2020). The (Continued) Online Trade of Aramaic Magic Bowls from Iraq. Journal of Art Crime (JAC). ISSN: 1947-5934. 23 (Spring). s 17 - 31.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2019). Jesus i antikk magi – your own, personal Jesus?. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. ISSN: 0108-4453. 71s 119 - 136.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2019). Jesus of Nazareth Revisited: Markham J. Geller’s Apotropaic Jesus Forty Years Later. Journal of the Jesus Movement in Its Jewish Setting (JJMJS). ISSN: 2374-7862. (6). s 88 - 109.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2018). Bible Bible everywhere? Reviewing the distribution of biblical quotes in ancient amulets. Biblische Notizen Neue Folge. ISSN: 0178-2967. (176). s 89 - 110.
 • Korsvoll, Nils H. (2018). Official Teaching and Popular Practice: Are Church Opinions on Magic Reflected in the Surviving Amulets from the Early Middle Ages?. Bild und Schrift auf 'magischen' Artefakten. ISBN: 978-3-11-060162-6. De Gruyter Open. Artikkel. s 149 - 163.
 • Sanzo, Joseph E.; Korsvoll, Nils Hallvard (2017). A New Testament Text on a Syriac Incantation Bowl: Eph. 6:10-17 on IBC 3. Vigiliae christianae (Print). ISSN: 0042-6032. 71 (4). s 417 - 432. doi:10.1163/15700720-12341310.
 • Korsvoll, Nils H. (2017). Same, Same, But Different? A Cognitive Analysis of an Early Christian Apotropaic Amulet. Journal of Cognitive Historiography. ISSN: 2051-9672. 4 (1). s 79 - 99. doi:10.1558/jch.29772.
 • Korsvoll, Nils Hallvard; Lied, Liv Ingeborg; Lund, Jerome Alan (2016). British Library Additional 14,686: Introduction, List of Readings, and Translations of Colophon and Notes. Hugoye: Journal of Syriac Studies. ISSN: 1937-318X. 19 (2). s 385 - 402. doi:10.31826/9781463240028-010.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2014). The Thing in the Practice : Ritual Artefacts as Material Anchors in Conceptual Blends. Praxeologie : Beiträge zur interdisziplinären Reichweite praxistheoretischer Ansätze in den Geistes- und Sozialwissenschaften. ISBN: 978-3-11-037014-0. Walter de Gruyter. Kapittel. s 199 - 218.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2012). Nattverd utan innstiftingsorda?. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 1 (3). s 249 - 267.
 • Korsvoll, Nils Hallvard (2023). TRUER DAGENS POLITIKK UAVHENGIGHETEN TIL UNIVERSITETENE OG HØGSKOLENE?.

Sist endret: 21.03.2023 09:03