Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2061 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Hilde T. Mikkelsen er førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Hun har vært ansatt ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap siden 2015 og underviser på bachelor i sykepleie, på videreutdanningen i lindrende omsorg hvor hun er fagansvarlig koordinator og på masterutdanningen i helsesykepleie

Hilde er utdannet sykepleier fra 2008. Hennes kliniske arbeidserfaring er hovedsakelig fra palliativ kreftomsorg. Hun har en mastergrad i helsevitenskap fra Universitetet i Agder (2013) med hovedtema "Palliative kreftpasienters erfaringer med deltakelse i livsstilsinterversjon under pågående kreftbehandling". Hun disputerte for sin doktorgrad i 2022 med fokus på temaet "Livskvalitet og smerte hos ungdom og deres foreldre". Hilde er tilknyttet forskningsprosjektet Start Ung og forskningsgruppen Heifa.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Grasaas, Erik; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Hagen, Milada; Skarstein, Siv; Rohde, Gudrun E. (2023). Pain in Adolescence: Maternal and Paternal Factors Affecting Adolescents’ Pain in Norway—A Cross-Sectional Study. Children. ISSN: 2227-9067. 10 (12). doi:10.3390/children10121915.
 • Grasaas, Erik; Rohde, Gudrun E.; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Skarstein, Siv; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes (2023). Sleep duration in schooldays is associated with health-related quality of life in norwegian adolescents: a cross-sectional study. BMC Pediatrics. ISSN: 1471-2431. 23 (1). doi:10.1186/s12887-023-04306-5.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Rohde, Gudrun E. (2022). Changes in health-related quality of life in adolescents and the impact of gender and selected variables: a two-year longitudinal study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20doi:10.1186/s12955-022-02035-4.
 • Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin (2022). Health-related quality of life in parents of adolescents one year into the COVID-19 pandemic: a two-year longitudinal study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20doi:10.1186/s12955-022-02069-8.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun E. (2022). Health-related quality of life, health literacy and COVID-19-related worries of 16- to 17-year-old adolescents and parents one year into the pandemic: a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 22doi:10.1186/s12889-022-13737-1.
 • Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2022). Stress, pain, and work affiliation are strongly associated with health-related quality of life in parents of 14-15-year-old adolescents. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20 (1). s 1 - 10. doi:10.1186/s12955-021-01913-7.
 • Grasaas, Erik; Skarstein, Siv; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin (2022). The relationship between stress and health-related quality of life and the mediating role of self-efficacy in Norwegian adolescents: a cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20s 1 - 9. doi:10.1186/s12955-022-02075-w.
 • Mikkelsen, Hilde Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun Elin (2021). Pain and health-related quality of life in adolescents and the mediating role of self-esteem and self-efficacy: a cross-sectional study including adolescents and parents. BMC Psychology. ISSN: 2050-7283. 9 (1). s 1 - 16. doi:10.1186/s40359-021-00629-z.
 • Westergren, Thomas; Fegran, Liv; Antonsen, Anne Jørstad; Mikkelsen, Hilde E. Timenes; Hennig, Camilla Bæck; Køpp, Unni Mette (2021). Prevention of overweight and obesity in a Norwegian public health care context: a mixed-methods study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 21doi:10.1186/s12889-021-11096-x.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E. (2020). Health‑related quality of life is strongly associated with self‑efficacy, self‑esteem, loneliness, and stress in 14–15‑year‑old adolescents: a cross‑sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 18doi:10.1186/s12955-020-01585-9.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Vassbakk Brovold, Karianne; Antonsen, Anne Jørstad; Berntsen, Sveinung; Kersten, Christian; Fegran, Liv (2018). Cancer Patients' Long-term Experiences of Participating in a Comprehensive Lifestyle Intervention Study While Receiving Chemotherapy.. Cancer Nursing. ISSN: 0162-220X. doi:10.1097/NCC.0000000000000650.
 • Mikkelsen, Hilde E. Timenes; Brovold, Karianne Vassbakk; Berntsen, Sveinung; Kersten, Christian; Fegran, Liv (2015). Palliative Cancer Patients' Experiences of Participating in a Lifestyle Intervention Study While Receiving Chemotherapy. Cancer Nursing. ISSN: 0162-220X. 38 (6). doi:10.1097/NCC.0000000000000235.
 • Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Haraldstad, Kristin (2022). Changes in health-related quality of life in parents of adolescents, and the impact of gender, sociodemographic and psychological factors, and pain on the changes: A two-year longitudinal study.
 • Mikkelsen, Hilde E. Timenes; Skarstein, Siv; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun Elin (2021). Health-related quality of life, health literacy and COVID-19-related worries of 16-17-year-old adolescents and parents, one year into the pandemic.

Sist endret: 23.02.2023 09:02