0
Hopp til hovedinnhold

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen

Universitetslektor

 
Kontor:
I2061 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Hilde T. Mikkelsen er universitetslektor og doktorgradsstipendiat ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Hun forsker på livskvalitet og smerte hos ungdom og deres foreldre, og er tilknyttet forskningsprosjektet Start Ung

Hilde er utdannet sykepleier fra 2008. Hennes kliniske arbeidserfaring er hovedsakelig fra palliativ kreftomsorg. Hun har en mastergrad i helsevitenskap fra Universitetet i Agder (2013) med hovedtema "Palliative kreftpasienters erfaringer med deltakelse i livsstilsinterversjon under pågående kreftbehandling".  

Hilde ble ansatt som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i 2015 og underviser på bachelor i sykepleie, på videreutdanningen i lindrende omsorg hvor hun er fagansvarlig koordinator og på masterutdanningen i helsesykepleie

Vitenskapelige publikasjoner

 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Rohde, Gudrun E. (2022). Changes in health-related quality of life in adolescents and the impact of gender and selected variables: a two-year longitudinal study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20doi:10.1186/s12955-022-02035-4.
 • Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2022). Stress, pain, and work affiliation are strongly associated with health-related quality of life in parents of 14-15-year-old adolescents. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20 (1). s 1 - 10. doi:10.1186/s12955-021-01913-7.
 • Mikkelsen, Hilde Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun Elin (2021). Pain and health-related quality of life in adolescents and the mediating role of self-esteem and self-efficacy: a cross-sectional study including adolescents and parents. BMC Psychology. ISSN: 2050-7283. 9 (1). s 1 - 16. doi:10.1186/s40359-021-00629-z.
 • Westergren, Thomas; Fegran, Liv; Antonsen, Anne Jørstad; Mikkelsen, Hilde E. Timenes; Hennig, Camilla Bæck; Køpp, Unni Mette (2021). Prevention of overweight and obesity in a Norwegian public health care context: a mixed-methods study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 21doi:10.1186/s12889-021-11096-x.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E. (2020). Health‑related quality of life is strongly associated with self‑efficacy, self‑esteem, loneliness, and stress in 14–15‑year‑old adolescents: a cross‑sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 18doi:10.1186/s12955-020-01585-9.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Vassbakk Brovold, Karianne; Antonsen, Anne Jørstad; Berntsen, Sveinung; Kersten, Christian; Fegran, Liv (2018). Cancer Patients' Long-term Experiences of Participating in a Comprehensive Lifestyle Intervention Study While Receiving Chemotherapy.. Cancer Nursing. ISSN: 0162-220X. doi:10.1097/NCC.0000000000000650.
 • Mikkelsen, Hilde E. Timenes; Brovold, Karianne Vassbakk; Berntsen, Sveinung; Kersten, Christian; Fegran, Liv (2015). Palliative Cancer Patients' Experiences of Participating in a Lifestyle Intervention Study While Receiving Chemotherapy. Cancer Nursing. ISSN: 0162-220X. 38 (6). doi:10.1097/NCC.0000000000000235.
 • Mikkelsen, Hilde E. Timenes; Skarstein, Siv; Helseth, Sølvi; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun Elin (2021). Health-related quality of life, health literacy and COVID-19-related worries of 16-17-year-old adolescents and parents, one year into the pandemic.
 • Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2020). HRQOL in adolescence parents.
 • Helseth, Sølvi; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2020). HRQOL of adolescence parents.
 • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E. (2020). Health-related quality of life is strongly associated with self-efficacy, self-esteem, loneliness, and stress in 14–15-year-old adolescents.

Sist endret: 8.08.2022 14:08