0
Hopp til hovedinnhold

Hilde Elisabeth Timenes Mikkelsen

Stipendiat

 
Kontor:
112 ( Universitetsveien 17, Kristiansand )

Hilde T. Mikkelsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap og forsker på livskvalitet og smerte hos ungdom og deres foreldre. Hun er tilknyttet forskningsprosjektet Start Ung

Hilde er utdannet sykepleier fra 2008. Hennes kliniske arbeidserfaring er hovedsakelig fra palliativ kreftomsorg. Hun har en mastergrad i helsevitenskap fra Universitetet i Agder (2013) med hovedtema "Palliative kreftpasienters erfaringer med deltakelse i livsstilsinterversjon under pågående kreftbehandling".  

Hilde ble ansatt som universitetslektor ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i 2015 og underviser på bachelor i sykepleie. Siden 2018 har hun jobbet 25% som universitetslektor på sykepleierutdanningen parallelt med å være doktorgradsstipendiat.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Westergren, Thomas; Fegran, Liv; Antonsen, Anne Jørstad; Mikkelsen, Hilde E. Timenes; Hennig, Camilla Bæck; Stamnes Köpp, Unni Mette (2021). Prevention of overweight and obesity in a Norwegian public health care context: a mixed-methods study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 21doi:10.1186/s12889-021-11096-x.
  • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E. (2020). Health‑related quality of life is strongly associated with self‑efficacy, self‑esteem, loneliness, and stress in 14–15‑year‑old adolescents: a cross‑sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 18doi:10.1186/s12955-020-01585-9.
  • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Vassbakk Brovold, Karianne; Antonsen, Anne Jørstad; Berntsen, Sveinung; Kersten, Christian; Fegran, Liv (2018). Cancer Patients' Long-term Experiences of Participating in a Comprehensive Lifestyle Intervention Study While Receiving Chemotherapy.. Cancer Nursing. ISSN: 0162-220X. doi:10.1097/NCC.0000000000000650.
  • Mikkelsen, Hilde E. Timenes; Brovold, Karianne Vassbakk; Berntsen, Sveinung; Kersten, Christian; Fegran, Liv (2015). Palliative Cancer Patients' Experiences of Participating in a Lifestyle Intervention Study While Receiving Chemotherapy. Cancer Nursing. ISSN: 0162-220X. 38 (6). doi:10.1097/NCC.0000000000000235.
  • Rohde, Gudrun E.; Helseth, Sølvi; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2020). HRQOL in adolescence parents.
  • Helseth, Sølvi; Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Haraldstad, Kristin (2020). HRQOL of adolescence parents.
  • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Skarstein, Siv; Småstuen, Milada Cvancarova; Rohde, Gudrun E. (2020). Health-related quality of life is strongly associated with self-efficacy, self-esteem, loneliness, and stress in 14–15-year-old adolescents.
  • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes (2019). Smerteuttrykk og smertemestring.
  • Mikkelsen, Hilde Elisabeth Timenes (2019). Deltakelse på Forskningstorget i Kristiansand.

Sist endret: 6.05.2021 15:05