Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Hovedmålgruppen for helsesykepleie er barn, unge og deres familier. Studieprogrammet i helsesykepleie skal lære deg å arbeide helsefremmende, forebyggende og endringsfokusert på individ-, gruppe-, system- og samfunnsnivå. Helsesykepleiere arbeider for eksempel ved helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, helsestasjoner for ungdom og vaksinasjons- og smittevernkontor.

Hva lærer du?

Etter endt utdanning skal du kunne bidra til utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer.

Studiet skal lære deg å fremme gode helsevalg, mestring og livskvalitet. Du skal også kunne identifisere skjevutvikling, omsorgssvikt og sykdom. Som helsesykepleier skal du kunne bidra til utvikling av likeverdige tjenestetilbud. Dette innebærer at du kan arbeide kultursensitivt og sikre tilrettelagte språklige og kulturelle tjenester. Det legges vekt på å utvikle evne til etisk og kritisk refleksjon, og å kunne arbeide kunnskapsbasert. 

Når du er ferdig med studiet skal du kunne gjøre selvstendige, systematiske kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger. Du skal også kunne bidra til å skape trygge relasjoner gjennom kommunikasjon, veiledning og tverrfaglig samarbeid.

Jobbmuligheter

Masterutdanningen (120 sp) i helsesykepleie kvalifiserer for å arbeide helsefremmende og forebyggende med barn, ungdom og familier, og med nettverks- og miljøarbeid. Annet aktuelt arbeid er stillinger innenfor undervisning, fagutvikling eller ledelse.

Studenter som avslutter studiet uten å gjennomføre masteroppgaven, oppfyller krav om ansettelse som helsesykepleier.

Praksis

Helsesykepleie har 10 uker praksis. I tillegg kommer simulering, øvelser og hospitering.

Simulering og klinikklaboratorium på UiA 

Simulering og klinikklaboratorium er en av de mest moderne og nyskapende avdelingene på hele Universitet i Agder. Her kan du se hvordan vi jobber for å forberede deg godt til praksis som du skal ut i, og til en fremtid som helsesykepleier. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Faglig grunnlag for opptak til masterprogrammet er bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) og minimum ett års dokumentert erfaring som autorisert sykepleier i 100 prosent stilling. 

Opptakskravene er fastsatt med grunnlag i Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning.  

Opptak skjer etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Andre krav i løpet av studiene: 

Studiet har krav om politiattest, du får informasjon om dette på studiestart. 

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap legger til rette for studentutveksling gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus, men også gjennom bilaterale avtaler med universiteter i land utenom EU, for eksempel i Afrika, Australia og USA. Utveksling kan foregå blant annet i forbindelse med gjennomføring av masteroppgaven, men det kan også legges til rette for utveksling på andre tidspunkter.

Videre studier

Mastergraden kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

120

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like