Sykepleie - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Som sykepleier må du like å arbeide med mennesker, ta ansvar og vise omsorg. Du jobber med mennesker som er utsatt for sykdom, lidelse og skade, eller som er i sin siste fase i livet. Du møter også pårørende som kan trenge støtte og veiledning.

Samspillet mellom teoretiske og praktiske studier er sentralt i utdanningen. Praksis og praksisrettet undervisning utgjør halvparten av studiet. Praksisen foregår i hele Agder; i kommuner og ved sykehus.

UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø på begge campus. Studentene får tilgang på det aller fremste av undervisningsteknologi i helse-Norge. 

Sykepleie, bachelor tilbys både i Kristiansand og Grimstad

Hva lærer du?

Utdanningen består av fire hovedområder:

  • Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag: Fagets historie, etiske problemstillinger, samt metode og vitenskapsteori.
  • Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget: Sykepleiernes oppgaver i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  • Medisinske og naturvitenskapelige emner: Anatomi, fysiologi, sykdomslære og mikrobiolog med mer.
  • Samfunnsvitenskapelige emner: Sosiologi, psykologi og stat- og kommunalkunnskap med mer.

Jobbmuligheter

Vanlige arbeidsplasser er sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien. Andre muligheter kan være arbeid med helseopplysning, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og humanitære organisasjoner.

Bachelorprogrammet i sykepleie gir graden bachelor i sykepleie. Oppnådd grad gir grunnlag for autorisasjon som sykepleier.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Dette studiet krever politiattest, skikkethetsvurdering, tuberkulose- og MRSA-undersøkelse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

46,7

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

43,0

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 050

Antall plasser

170

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

atlesl

Studieveileder for 2. og 3. studieår

Video

Studentintervju: Jeanette - Sykepleie

Fasilitetene på campus er veldig bra. Nærheten mellom studentene og foreleserne er så fin. Man møter alltid kjente ansikter. Det skjer rett og slett ikke at jeg er på campus uten å treffe noen jeg kjenner.

Jeanette Gravbråten

Sykepleie, bachelor

Utdanner seg til å redde liv

Etterspørselen etter dyktige sykepleiere er akutt. Jeg ville ta master fordi jeg ønsket jeg å lære enda mer om faget mitt, slik at jeg kunne gjøre en enda bedre jobb.

Marianne Sjuls

Sykepleie, bachelor, og Spesialsykepleie, master

Send studiet på mail