Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Velkommen til årets til forskningsfestival i Agder 10. - 30. september!

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival der forskning formidles i praksis. I 2023 settes en rekke spennende forskningsfelt på dagsorden under Forskningsdagene i Agder gjennom en rekke lokale arrangementer. Det nasjonale temaet i år er «energi», et tema som også setter viktige samfunnsutfordringer på dagsorden.

Årets program:

Forskerportrett

 


Menneskers oppfatning av klimaendringer

Marthe Wilhelmsen

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

Marthe Wilhelmsen forsker på hvorfor mennesker oppfatter klimaendringer og klimarelatert politikk så ulikt.

Menneskers oppfatning av klimaendringer

Klimaendringene

Alexander Ruser

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

Professor i sosiologi Alexander Ruser forsker på hvorfor noen mennesker er overbevist av klimavitenskapen, mens andre rett og slett ikke tror på det.

Klimaendringene

Kan fysisk trening forbedre musikere?

Gunn-Hilde Erstad Haugen

Institutt for rytmisk musikk

Stipendiat Gunn-Hilde Erstad Haugen forsker på hvordan fysisk trening kan hjelpe henne i karrieren som bassist.

Kan fysisk trening forbedre musikere?

Journalistikk i konfliktområder

Kenneth Andresen

Institutt for nordisk og mediefag

Hvis du ikke forstår hvordan hendelser fra fortiden fortsatt lever i et samfunn, vil du heller ikke forstå mediene i det samfunnet. Kenneth Andresen forsker på journalisters vilkår på Balkan.

Journalistikk i konfliktområder

En ny måte å forstå historisk musikk

Robin Rolfhamre

Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk

Professor Robin Rolfhamre vil endre måten vi forstår og bruker historisk musikk.

En ny måte å forstå historisk musikk

Gitar og elektronikk i et kreativt perspektiv

Bjørn Charles Dreyer

Institutt for rytmisk musikk

Bjørn Charles Dreyer har en stadig søken etter ny lyd, og prøver å eliminere rytme, melodi og harmoni fra musikken sin.

Gitar og elektronikk i et kreativt perspektiv

Veiledningsteknologi

Petter Mathisen

Pedagogisk utviklingssenter

Dosent Petter Mathisen forsker på bruk av teknologi i praksisveiledning, altså når studenter er ute i praksis i lærerutdanning eller andre profesjonsutdanninger.

Veiledningsteknologi

Krisehåndtering

Christian Webersik

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

Professor Christian Webersik forsker på krisehåndtering, naturkatastrofer og migrasjon.

Krisehåndtering

Ny teknologi i sykepleie

Mariann Fossum

Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Hvordan kan vi sikre at sykepleiere har den beste kunnskapen tilgjengelig når de skal ta beslutninger?

Ny teknologi i sykepleie

Dokumentasjon i sykepleie

Lene Baagøe Laukvik

Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Hva skjer når sykepeleiere har tilgang på relevante begreper når de skal utvikle pleieplan og dokumentere sykepleie innen demensomsorg?

Dokumentasjon i sykepleie

Inkluderende læringsmiljø

Ingrid Lund

Pedagogisk utviklingssenter

Hva er det som fører til at noen holdes utenfor i et læringsmiljø? Uavhengig av alder, kjønn og utdanningskontekst er behovet for å høre til grunnleggende.

Inkluderende læringsmiljø

Hva er et kunstnerisk uttrykk?

Ingolv Haaland

Institutt for rytmisk musikk

Hva gjør at vi gjenkjenner musikken til noen artister med én gang vi hører dem? Ingolv Haaland forsker på hvordan en utvikler et eget kunstnerisk uttrykk som musiker. 

Hva er et kunstnerisk uttrykk?

Overvekt hos barn

Frøydis N. Vik

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

Sunne vaner etableres tidlig. Med en normal vekt som barn er det lettere å opprettholde normal vekt resten av livet.

Overvekt hos barn

Bruk av teknologi

Øystein Sæbø

Institutt for informasjonssystemer

Hvordan endrer teknologi verden? Øystein Sæbø er professor og forsker på informasjonssystemer. Han er opptatt av hvordan tilgang til teknologi påvirker utviklingen i fattige land, og hva som skjer med oss i møte med ny teknologi.

Bruk av teknologi

Når barn ikke snakker

Heidi Omdal

Institutt for pedagogikk

Hvordan skal en reagere når et barn ikke snakker? Heidi Omdal forsker på selektiv mutisme, og har kommet frem til at tausheten sannsynligvis handler om en fobi mot å snakke. 

Når barn ikke snakker

Hva skal vi med moral?

Odin Lysaker

Institutt for religion, filosofi og historie

Odin Lysaker er filosof og forsker på etikk. Han ser på etikkens rolle når det gjelder ytringsfrihet og flyktninger. Lysaker mener moral er relevant, selv i dagens verdimangfoldige samfunn.

Hva skal vi med moral?

Internasjonalt byråkrati

Jarle Trondal

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Jarle Trondal forsker på internasjonale organisasjoner, makt og demokrati. Han er professor i offentlig administrasjon og spesialist på EU som politisk system.

Internasjonalt byråkrati

Hvorfor biter flåtten deg?

Lars Korslund

Institutt for naturvitenskapelige fag

Lars Korslund er økolog og forsker på flått. Målet er å forstå sammenhengen mellom temperatur, fuktighet og flåttens aktivitet som vertssøkende. Slik kan UiA i fremtiden kanskje utarbeide et flåttvarsel, og færre vil bli utsatt for flåttbårne sykdommer.

Hvorfor biter flåtten deg?

Gode matvaner for barn

Christine Helle

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

Hvordan hjelper jeg barnet mitt til gode matvaner? Det er lett å bli usikker på hva som egentlig er riktig kost og gode matvalg for en baby. Christine Helle, lege og stipendiat, forsker på nytten av å gi foreldre god og kvalitetssikret informasjon om spedbarnsernæring på nett.

Gode matvaner for barn

Utdanning av programmerere

Morten Goodwin

Institutt for IKT

Morten Goodwin utvikler og forsker på ny læringsteknologi i programmeringsfaget. Han brenner for å utdanne dyktige programmerere som har ferdigheter arbeidslivet etterspør.

Utdanning av programmerere

Demokrati i barnehagen

Else Cathrine Melhuus

Institutt for pedagogikk

Hvordan kan barnehagene utformes slik at de fremmer demokrati, likestilling og medbestemmelse hos barna som går der? Førstelektor Else Cathrine Melhuus forsker på rom og demokrati i barnehager.

Demokrati i barnehagen

Henrik Kofoed Nielsen

Det perfekte brenselet

Henrik Kofoed Nielsen

Institutt for ingeniørvitenskap

Det som er gøy er også interessant! Professor Henrik Kofoed Nielsen brenner for fornybar energi, og har i ti år forsket på energiutbyttet i pil, poppel, rørgress og elefantgress som han dyrker på Dømmesmoen i Grimstad. Drømmen er å finne det perfekte biobrensel.

Det perfekte brenselet

Santiago Martinez

Brukervennlig e-helse

Santiago Martinez

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Teknologi som ikke er enkel å forstå, blir ikke brukt. Santiago Martinez er interessert i samspillet mellom mennesker og teknologi. Derfor har Santiago og kollegene ved Senter for e-Helse og omsorgsteknologi bygget opp en førsteklasses lab for å utvikle brukervennlig teknologi.

Brukervennlig e-helse

Gro Frivold

Pårørende på intensiven

Gro Frivold

Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Å være pårørende til pasienter som blir innlagt på intensivavdeling er en stor påkjenning. Gro Frivold har jobbet som intensivsykepleier i 20 år, og ønsker å finne ut hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt av leger og sykepleiere på intensivavdelingen.

Pårørende på intensiven

Gunstein Skomedal

Strøm fra varme og kulde

Gunstein Skomedal

Institutt for ingeniørvitenskap

Verden tørster etter energi – likevel går omtrent 60 prosent av verdens energiproduksjon tapt til omgivelsene. Den unge og energiske stipendiaten Gunstein Skomedal forsker på termoelektriske materialer, det vil si materialer som kan omdanne energi direkte til strøm.

Strøm fra varme og kulde

Morten Brekke

Digital matteundervisning

Morten Brekke

Institutt for ingeniørvitenskap

Er tavle og kritt fortsatt et nyttig verktøy? Eller er fremtidens matematikkundervisning digital? Universitetslektor Morten Brekke har i flere år utviklet digitale teknikker, og underviser i dag fra UiA sitt eget TV-studio i Grimstad.

Digital matteundervisning

Tale Steen Johnsen

Religion og konflikter

Tale Steen-Johnsen

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

Handler religiøse konflikter bestandig om religion? Tale Steen-Johnsen har forsket på konflikter i Etiopia, og religiøse lederes rolle i å løse disse konfliktene. Hun mener vi må grave dypere i årsakene for å forstå krig og konflikt.

Religion og konflikter

Terje Emil Fredwall

Moral og verdier i fengselet

Terje Emil Fredwall

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Forskning i fengsler.  I 2014 forsvarte Terje Emil Fredwall det første doktorarbeidet i Norge med fengselsbetjentrollen som hovedtema. Våren 2015 ga han ut boka «Murer og moral: En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter».

Moral og verdier i fengselet

Hva påvirker matvanene våre?

Nina Cecilie Øverby

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

Maten vi spiser i våre første leveår kan virkelig påvirke helsa. Hva påvirker matvanene våre? Og hvordan kan du fremme gode vaner hos barn?
Nina Cecilie Øverby er klinisk ernæringsfysiolog og leder flere studier om hvordan mat tidlig i livet påvirker helsa i fremtiden.

Hva påvirker matvanene våre?

Hans Grelland

Kan vi forstå virkeligheten?

Hans Herlof Grelland

Institutt for ingeniørvitenskap

Hva er følelser? Hva er forståelse? Kan vi forstå virkeligheten? Hans Herlof Grelland er kvantefysiker og underviser i filosofi. Han forsker på kvantefysikkens filosofiske problem:  Den viser oss verden slik vi ikke kan forestille oss den.

Kan vi forstå virkeligheten?

Barns lek

Merete Lund Fasting

Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

Barns lek er i dag ofte organisert av voksne. Fasting tar for seg barns lek og lekesteder i sin doktorgrad. Høsten 2015 startet hun opp et prosjekt med tittel «Barns kroppslighet i lek».

Barns lek

Berglind Smaradottir

Brukervennlig omsorgsteknologi

Berglind Smaradottir

Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Hvordan kan teknologi hjelpe syke og eldre til å klare seg selv hjemme så lenge som mulig? Berglind Smaradottir er utdannet sykepleier og tilknyttet UiAs Senter for e-helse og omsorgsteknologi. Hun forsker på velferdsteknologi utviklet i samarbeid med brukerne.

Brukervennlig omsorgsteknologi