0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3-4 år
Studiepoeng
180
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Nettstudier

Kunne du tenke deg å arbeide som skolebibliotekar og ønsker å sette deg inn i fagområdet? Har du ansvar for et skolebibliotek og trenger mer kompetanse for å utvikle deg i jobben? Er du opptatt av hvordan skolebiblioteket kan utnyttes best mulig i elevenes læringsarbeid?

Studiet egner seg særlig godt som videreutdanning for lærere, og for å få jobb i grunnskolen er det et krav å ha lærerutdanning i tillegg. Programmet kan også være relevant for formidlingsarbeid og pedagogisk tilrettelegging i folkebibliotek.

Fordypningsdelen av studiet (90 sp) er et nettbasert deltidsstudium med samlinger. De resterende 90 sp tas som ordinære emner ved UiA eller ved andre læresteder (forutsetter godkjenning).

Hva lærer du?

I studiet får du kunnskap om skolebiblioteket som ressurs i elevenes fag- og allmenndanning. Du får innsikt i kunnskapsorganisering og om det å drive et skolebibliotek, om barne- og ungdomslitteratur, om informasjonssøk, kildevurdering og informasjonsbruk, og om utvikling av elevenes lesestrategier i arbeid med fag- og fiksjonstekster.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i skolebibliotekkunnskap gir god bakgrunn for arbeid med bibliotek, litteratur og informasjonskilder, enten det er i en ren skolebibliotekarstilling eller i stillinger der det å være skolebibliotekar kombineres med det å ha andre pedagogiske oppgaver ved skolen. Det kan også være relevant for arbeid med formidling og pedagogisk tilrettelegging for barn og unge i folkebibliotek.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Skolefag eller undervisningserfaring fra grunnskole eller videregående skole, eventuelt erfaring fra arbeid i skole- eller folkebibliotek. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

46,9

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Bachelor i skolebibliotekkunnskap kan gi grunnlag for opptak på ulike masterprogram.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 336

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail