Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3-6 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Nettstudier

Kunne du tenke deg å arbeide som skolebibliotekar og ønsker å sette deg inn i fagområdet? Har du ansvar for et skolebibliotek og trenger mer kompetanse for å utvikle deg i jobben? Er du opptatt av hvordan skolebiblioteket kan utnyttes best mulig i elevenes læringsarbeid?

Studiet egner seg særlig godt som videreutdanning for lærere. Programmet kan også være relevant for formidlingsarbeid og pedagogisk tilrettelegging i folkebibliotek.

Fordypningsdelen av studiet (90 sp) er et nettbasert deltidsstudium med samlinger. De resterende 90 sp tas som ordinære emner ved UiA eller ved andre læresteder (forutsetter godkjenning).

Hva lærer du?

I studiet får du kunnskap om skolebiblioteket som ressurs i elevenes fag- og allmenndanning. Du får innsikt i kunnskapsorganisering og om det å drive et skolebibliotek, om barne- og ungdomslitteratur, om informasjonssøk, kildevurdering og informasjonsbruk, og om utvikling av elevenes lesestrategier i arbeid med fag- og fiksjonstekster.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i skolebibliotekkunnskap gir god bakgrunn for arbeid med bibliotek, litteratur og informasjonskilder, enten det er i en ren skolebibliotekarstilling eller i stillinger der det å være skolebibliotekar kombineres med det å ha andre pedagogiske oppgaver ved skolen. Det kan også være relevant for arbeid med formidling og pedagogisk tilrettelegging for barn og unge i folkebibliotek.

Oppbygning

breddeenheten (60 studiepoeng) velger du et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i skolebibliotekkunnskap. Det legges til rette for at hele eller deler av dette kan tas i utlandet. Her finner du fine breddevalg

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

Skolefag eller undervisningserfaring fra grunnskole eller videregående skole, eventuelt erfaring fra arbeid i skole- eller folkebibliotek. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Bachelor i skolebibliotekkunnskap kan gi grunnlag for opptak på ulike masterprogram.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 336

Studiepoeng

180

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like