Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å fordype deg i nordisk språk og litteratur? Vil du forstå mer av språkets historie, oppbygning og praktiske bruk? Vil du lære mer om litteraturen som kunst, om dens sjangre, temaer og formspråk? Da er masterstudiet noe for deg. Her får du kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innenfor ett av områdene.

Studiet består av ett teoriemne, tre fordypningsemner og en masteroppgave. Inkludert i dette er to korte skrivekurs og to ukers praksis, der du får jobbe med språk og/eller litteratur på bibliotek, forlag eller andre relevante arbeidsplasser. Når det gjelder teoriemnet, kan du velge mellom språk- eller litteraturteori. I begge tilfeller får du lese og diskutere teoretiske originaltekster, og du får en innføring i viktige teoriområder i faget. I de tre fordypningsemnene velger du enten språk eller litteratur – eller begge deler. Temaene i disse emnene varierer fra år til år. De to skrivekursene er innrettet mot masteroppgaven. Her får du hjelp til å finne ideer, formulere forskningsspørsmål og lage en prosjektbeskrivelse. Selve masteroppgaven, som er 60 studiepoeng, er et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning av en av instituttets forskere. Etter endt studium står det en splitter ny masteroppgave i bokhylla – med ditt navn på. Og enda viktigere: Du har blitt en annen og dyktigere fagperson.

Nordiskmiljøet på UiA har stor faglig tyngde og bredde, og studentene får tett oppfølging i hele studieløpet.

Hva lærer du?

  • Å lese tekster, å forstå og vurdere dem fra ulike synsvinkler
  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet
  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap, og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet
  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur
  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier
  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen
  • Å beherske de to norske målformene og å kunne uttrykke deg klart i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner

Jobbmuligheter

Kombinert med PPU vil studiet gi undervisningskompetanse i norsk i de øverste trinnene i grunnskolen, i videregående skole og i voksenopplæring. Studiet kan også gi grunnlag for å arbeide innenfor offentlig administrasjon, i bibliotek, på kulturinstitusjoner eller forlagsvirksomhet, medier og reklame. Din faglige spesialisering vil være avgjørende for etterspørselen fra ulike felt, og hvilke oppgaver du vil kunne få i arbeidslivet. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå bestått fordypningsenhet i nordisk språk og litteratur på minst 80 studiepoeng. I fordypningsenheten skal inngå minimum 30 studiepoeng i språklige emner og minimum 30 studiepoeng i litterære emner. Minst 20 studiepoeng av fordypningsenheten må være på 200-nivå. Du skal være prøvd i og beherske begge de norske målformene.

Søkere som ikke har minst 80 studiepoeng i nordisk språk og litteratur, kan tas opp dersom deres bakgrunn anses faglig relevant og de har tilstrekkelig bredde og fordypning.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, beregnet på grunnlag av fordypningsenhet.

Rangering skjer på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for fordypningsenhet.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Praksis

I Fordypningsemne 2 inngår to ukers praksis. Praksisen kan skje på forlag, bibliotek eller andre formidlingsarenaer, men ikke på skole eller egen arbeidsplass.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Etter fullført masterstudium kan du kvalifiserer deg til forskning og forskerstillinger gjennom doktorgradsstudium.

Studiet kan sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9711

Studiepoeng

120

Antall plasser

10

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Yggdrasil er studentforeningen for nordiskstudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.
(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like