Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ettårig lærerstudium for deg som allerede har tatt en høyere grad. Studiet gir deg den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer.

Som PPU-student ved UiA blir du undervist av faglærere som er engasjert i studentene, kan fagfeltet og vet hva det er snakk om! Du blir aktivt involvert i undervisningen, og gjennom ulike metoder og aktiviteter får du en solid verktøykasse som du kan ta med ut i skolen. 

I praksisperiodene får du prøve deg som lærer under trygg veiledning, både på ungdomstrinnet og i videregående skole. UiA har et tett og godt samarbeid med utvalgte partnerskoler i Agder, så du vil bli tatt godt imot.

Det er mulig å søke om å få ta praksisperioden i vårsemesteret ved en av våre partnerskoler i USA, Kambodsja eller Tanzania.

Som PPU-student hos oss blir du en del av et stort og engasjert studentmiljø. UiA er lite nok til at du blir sett, men likevel stort nok til å oppleve mangfold.

Aktuelle fag

Vi tilbyr fagdidaktikk i følgende fag:

 • engelsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • historie
 • kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
 • kroppsøving og idrettsfag
 • kunst og håndverk
 • matematikk
 • musikk
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnskunnskap

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

Hvis du oppfyller fagkravet i to fag, får du fagdidaktikk og praksis i begge fagene.

Hva lærer du?

PPU-studiet gir deg den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer.

Fagdidaktikk og pedagogikk gir deg kunnskap om hvordan du best kan legge til rette for elevers læring. Våre dyktige og engasjerte faglærere viser deg ulike metoder for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læringsaktiviteter, samtidig som du får de nødvendige teoretiske perspektivene, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Praksisopplæringen er en integrert del av studiet. Praksis foregår ved våre utvalgte partnerskoler, og i løpet av de totalt 12 ukene med praksis får du prøve deg som lærer både på ungdomstrinnet og i videregående skole. UiA får en høy score fra studentene på at praksisopplæringen forbereder dem godt til jobben som lærer. 

For å sikre god kvalitet i studiet, er det krav om minimum 80% tilstedeværelse i undervisningen, og 100% tilstedeværelse i praksis.

Som lærer er det ikke nok å ha kunnskap innenfor skolefaget – du må også ha kompetanse innen relasjonsbygging, klasseledelse, inkludering og mangfold, blant mye annet. Dette lærer du gjennom PPU-studiet. Utdanningen skal gjøre deg best mulig forberedt til å løse utfordringer i skolehverdagen, samtidig som den setter deg i stand til å kunne videreutvikle deg som lærer og være en del av et større profesjonsfellesskap.

Jobbmuligheter

PPU kombinert med tidligere universitets- eller høgskoleutdanning gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. 

Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Oppbygning

For at tofagsstudenter skal få oversikt over alle emnene sine, må først det ene faget velges, deretter må siden oppdateres før det andre faget velges.

UiA tilbyr PPU som heltidsstudium, med oppstart hver høst.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

For å kunne søke opptak til PPU må utdanningen din inneholde ett eller flere undervisningsfag á minst 60 studiepoeng, som oppfyller bestemte fagkrav. Les mer om de ulike fagkravene her. Det må være undervisningsfag som UiA tilbyr fagdidaktikk i.

I tillegg må du som hovedregel ha en mastergrad (120 sp).

For søkere med en ren bachelorgrad i praktisk-estetiske fag (musikk, kunst og håndverk og idrettsfag) kan det likevel i noen tilfeller være mulig å få opptak til PPU, selv uten å ha en mastergrad. Dette gjelder dersom du har:

 • enten

En bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens de øvrige praktisk-estetiske fagene må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng).

Bachelorgraden skal kun bestå av praktisk-estetiske fag. En bachelor i idrett med årsstudium i friluftsliv som breddeenhet er et eksempel på dette. Derimot vil en bachelor i idrett med engelsk som breddeenhet ikke kvalifisere, siden engelsk ikke er et praktisk-estetisk fag.

Dette unntaket fra krav om mastergrad gjelder for opptak frem til 2024.

 • eller:

En bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget. Av UiAs bachelorprogram gjelder dette kun bachelor i utøvende musikk, klassisk eller rytmisk studieretning. 

Dette unntaket vil bli videreført også etter 2024.

Opptakskravene til PPU gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Rangering og kvoter

Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter gjeldende rangeringsregler:

 1. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.
 2. Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise. 
 3. Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng eller mer, der UiA tilbyr fagdidaktikk og fagkravene er oppfylt, rangeres foran søkere med ett fag.
 4. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist. 

Søkere til praktiske og estetiske fag:

 1. Fullført grad etter følgende prioriterte kategorier:
  i. Ph.d.-grad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
  ii. Mastergrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
  iii. Bachelorgrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
  iv. Mastergrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget 
  v. Bachelorgrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.
 2. Vektet gjennomsnitt av karakterer i opptaksgrunnlaget. 
 3. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Rangeringsreglene er vedtatt i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Merk: Det er viktig å dokumentere oppnådd grad, ettersom grad er grunnlag for rangering ved opptak til studiet.

Kvoter

Hvert studieår fastsettes kvoter for hvor mange studenter som tas opp i fagdidaktikk i de enkelte undervisningsfag. Fagsammensetningen til søkerne endrer seg fra år til år, og vil påvirke hvor vanskelig det er å konkurrere seg inn i de ulike fagkvotene. Har du to undervisningsfag får du fagdidaktikk og praksis i begge fag, og du kan ikke selv velge å være ettfagsstudent. 

Tallene i parentes viser kvotene i hvert enkelt fag:

 • engelsk (5)
 • norsk (5)
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) (6)
 • religion, livssyn, filosofi og etikk (5)
 • historie (5)
 • matematikk (10)
 • naturfag (10)
 • samfunnskunnskap (5)
 • kroppsøving og idrettsfag (15)
 • musikk (5)
 • kunst og håndverk (5) 

Praksis

Du skal ha totalt 12 uker med praksis i PPU-studiet, hvor du får prøve deg som lærer under kyndig veiledning:

 • I høstsemesteret er det seks ukers praksis i ungdomsskolen
 • I vårsemesteret er det seks ukers praksis i videregående skole, alternativt i utlandet, jf. eget punkt om utveksling. For studenter med fagbakgrunn i utøvende kunstfag, dvs. musikk eller kunst og håndverk, er det anledning til å søke om å få avlegge deler av praksisen i vårsemesteret på kulturskolen i Kristiansand.

For å kunne sikre best mulig kvalitet på praksisopplæringen er det et krav at praksis må avlegges ved våre partnerskoler i Agder. UiA samarbeider tett med disse skolene for å sikre helhet og sammenheng mellom opplæringen på campus og i praksis. 

Det er videre et krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis. Dette for å sikre at rammeplanens krav om antall dager med praksisopplæring blir oppfylt.

Du finner all informasjonen du trenger på nettsidene om praksis i lærerutdanningene

Utveksling

Som PPU-student ved UiA kan du søke om å få ta praksisen i vårsemesteret ved en av våre partnerskoler i USA, Kambodsja eller Tanzania.

Les mer om praksis i utlandet.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Utdanningsstipend og sletting av studielån

Utdannings- og rekrutteringsstipend

De siste årene har Udir lyst ut utdannings- og rekrutteringsstipend til PPU og PPU-Y. Les mer på Udir sine sider om stipend.

Sletting av studielån

Per i dag gjelder en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for visse lærerutdanninger. Les mer om ordningen og hvilke betingelser som gjelder på  Lånekassens nettside om lærere med utdanning i realfag eller språk.

Videre studier

UiA har et bredt etter- og videreutdanningstilbud for lærere.

PPU kan også kvalifisere for opptak på master i pedagogikk og master i spesialpedagogikk.

Dette sier studentene

Brandon Trung Moen
Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8560

Studiepoeng

60

Antall plasser

70

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Fungerende studieleder (frem til 1.1.24)

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like