0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole? Har du allerede noen år med fagstudier bak deg og har tatt en bachelor- eller mastergrad? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg.  

PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole.  

PPU ved UiA tilbyr:  

 • Et læringsfellesskap med studenter innen en rekke skolefag, inkludert praktiske og estetiske fag
 • Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler 
 • Muligheten for å søke praksis i utlandet. Les mer om internasjonalisering ved Avdeling for lærerutdanning

Ved UiA tilbys PPU kun som heltidsstudium. UiA har fagdidaktikk i følgende fag:

 • engelsk
 • norsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • religion, livssyn, filosofi og etikk
 • historie
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnskunnskap
 • kroppsøving og idrettsfag
 • musikk
 • kunst og håndverk 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Pedagogikk og fagdidaktikk er tematisert i tre hovedområder:

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen
 • Elevkunnskap og lærerrollen
 • Undervisning og læring

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.

I løpet av de 12 ukene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Jobbmuligheter

PPU kombinert med tidligere universitets- eller høgskoleutdanning gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. 

Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Utdanning fra høyskole eller universitet av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng). Minst ett av fagene må være undervisningsfag (minimum 60 studiepoeng) som kvalifiserer for undervisning i grunnskolens 8. - 10. trinn eller videregående opplæring, og universitetet må ha tilbud om didaktikk i faget.  

Les mer om de ulike fagkravene her.

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav: Les mer om de nye opptakskravene for PPU.

Rangering av kvalifiserte søkere

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor høyere grad går foran lavere grad.
 2. Søkere med 2 eller flere undervisningsfag på 60 studiepoeng eller mer, der UiA tilbyr fagdidaktikk, rangeres foran søkere med ett undervisningsfag.
 3. Totalt antall studiepoeng inkl. eksamener i søknadssemesteret der sensur ikke har falt ved opptak. Bestått eksamen må da dokumenteres innen fastsatt frist.
 4. Dersom søkere ellers står likt, rangeres søkere på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter i opptaksgrunnlaget.

NB! Det er viktig å dokumentere oppnådd grad, ettersom grad er grunnlag for rangering ved opptak til studiet. 

Videre studier

Med PPU kvalifiserer du til opptak på master i pedagogikk. UiA har også et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8560

Antall plasser

70

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Ofte stilte spørsmål

Min jobb: Lektor/faglærer og fagutvikler i engelsk ved Vennesla vgs

Utdanningen rustet meg med både erfaring og teori som kontinuerlig oppdateres og brukes.

Brandon Trung Moen

Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Send studiet på mail