0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole? Har du allerede noen år med fagstudier bak deg og har tatt en bachelor- eller mastergrad? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg.  

PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Ved UiA tilbys PPU kun som heltidsstudium. UiA har fagdidaktikk i følgende fag:

 • engelsk
 • norsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • religion, livssyn, filosofi og etikk
 • historie
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnskunnskap
 • kroppsøving og idrettsfag
 • musikk
 • kunst og håndverk 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

Studiet har krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen, og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Pedagogikk og fagdidaktikk er tematisert i tre hovedområder:

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen
 • Elevkunnskap og lærerrollen
 • Undervisning og læring

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.

I løpet av de 12 ukene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Jobbmuligheter

PPU kombinert med tidligere universitets- eller høgskoleutdanning gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. 

Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

For opptak til PPU gjelder nasjonale opptakskrav er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning, må søker ha en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise (gjelder for fagene engelsk, norsk, tysk, fransk, spansk, religion, livssyn, filosofi og etikk, historie, matematikk, naturfag og samfunnskunnskap).

For opptak til praktisk-estetisk fag (idrett, kunst og håndverk og musikk) gjelder egne opptakskrav. 

For å kvalifisere for opptak til PPU må du ha 60 studiepoeng innenfor minst ett av undervisningsfagene universitetet tilbyr fagdidaktikk i. I tillegg gjelder det ulike krav til innhold for de ulike fagene. Mer om fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Rangering av kvalifiserte søkere

Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter gjeldende rangeringsregler:

 1. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.
 2. Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise.
 3. Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng eller mer, der UiA tilbyr fagdidaktikk og fagkravene er oppfylt, rangeres foran søkere med ett fag.
 4. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Det er egne rangeringsregler for opptak til praktisk-estetisk fag (idrett, kunst og håndverk og musikk).

Rangering av kvalifiserte søkere til PPU ved Universitetet i Agder er vedtatt i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Utveksling

Som student på PPU har du mulighet til å søke om praksis i utlandet i vårsemesteret. Les mer om praksis i utlandet og mulige praksissteder i lærerutdanningene.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Videre studier

Med PPU kvalifiserer du til opptak på master i pedagogikk. UiA har også et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer.

Dette sier studentene

Brandon Trung Moen
Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8560

Antall plasser

70

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Ofte stilte spørsmål

Andre studier du kanskje vil like