0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
60
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole? Har du allerede noen år med fagstudier bak deg og har tatt en bachelor- eller mastergrad? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg.  

PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole.  

PPU ved UiA tilbyr:  

 • Et læringsfellesskap med studenter innenfor en rekke skolefag, inkludert praktiske og estetiske fag
 • Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler 
 • Muligheten for å søke praksis i utlandet. Les mer om internasjonalisering ved Avdeling for lærerutdanning

Ved UiA tilbys PPU kun som heltidsstudium. UiA har fagdidaktikk i følgende fag:

 • engelsk
 • norsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • religion, livssyn, filosofi og etikk
 • historie
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnskunnskap
 • kroppsøving og idrettsfag
 • musikk
 • kunst og håndverk 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Pedagogikk og fagdidaktikk er tematisert i tre hovedområder:

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen
 • Elevkunnskap og lærerrollen
 • Undervisning og læring

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.

I løpet av de 12 ukene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Jobbmuligheter

PPU kombinert med tidligere universitets- eller høgskoleutdanning gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. 

Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.  

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Søker må oppfylle ett av følgende opptakskrav:

For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning, må søker ha

 • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
 • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen. Ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden, eller
 • en bachelorgrad i tegnspråk og tolkning (døvetolkutdanning), med minst 80 studiepoeng i tegnspråk. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden.

Det kreves at UiA må tilby fagdidaktikk i faget, og at fagkravene må være oppfylt. Alle kvalifiserte søkere rangeres etter vedtatte rangeringsregler.

Les mer om de ulike fagkravene her.

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse.

Rangering av kvalifiserte søkere

Det er satt kvoter for hvert fag hvor det er tilbud om fagdidaktikk. Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter gjeldende rangeringsregler. For idrettsfag, kunst& håndverk gjelder § 29 1), for alle andre fag gjelder rangering etter § 29 2).

§ 29. Rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag

1. Søkere til praktiske og estetiske fag:

a. Fullført grad etter følgende prioriterte kategorier:

i. Ph.d.-grad og minimum 180 studiepoeng i faget
ii. Mastergrad og minimum 180 studiepoeng i faget
iii. Bachelorgrad og minimum 180 studiepoeng i faget
iv. Mastergrad og mellom 60 og 180 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget

b. Vektet gjennomsnitt av karakterer i opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng).

c. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist. 

 

2. Søkere til øvrige fag (krav om mastergrad) :

a. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.

b. Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise.

c. Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng eller mer, der UiA tilbyr fagdidaktikk og fagkravene er oppfylt, rangeres foran søkere med ett fag.

d. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Videre studier

Med PPU kvalifiserer du til opptak på master i pedagogikk. UiA har også et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer.

Dette sier studentene

Brandon Trung Moen
Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8560

Antall plasser

80

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Ofte stilte spørsmål

Send studiet på mail