Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Hvis du allerede har en høyere grad og drømmer om å bli en profesjonell lærer, bør du sjekke ut Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiA! Dette ettårige lærerstudiet er skreddersydd for å gi deg den kompetansen du trenger for å bli en dyktig lærer.

Som PPU-student ved UiA blir du undervist av faglærere som er engasjerte, kan fagfeltet og vet hva det er snakk om! Du blir aktivt involvert gjennom varierte metoder og spennende aktiviteter, og du får en solid verktøykasse som du selv kan bruke når du står foran dine egne elever.

I praksisperiodene får du prøvd deg som lærer under kyndig veiledning, både på ungdomsskolen og i videregående skole. UiA har et tett og godt samarbeid med utvalgte skoler i Agder, noe som gir deg en trygg og støttende start på din lærerkarriere. 

Du har til og med en unik mulighet til å søke om å få ta vårens praksisperiode ved en av våre partnerskoler i USA eller Tanzania.

Som PPU-student hos oss blir du en del av et stort og engasjert studentmiljø. UiA er akkurat passe stort til at du blir sett som individ, samtidig som det gir deg muligheten til å oppleve mangfold og nye vennskap.

Aktuelle fag

Vi tilbyr fagdidaktikk i følgende fag:

 • engelsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • historie
 • kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
 • kroppsøving og idrettsfag
 • kunst og håndverk
 • matematikk
 • musikk
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnskunnskap

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

Hvis du oppfyller fagkravet i to fag, får du fagdidaktikk og praksis i begge fagene.

Hva lærer du?

I fagene pedagogikk og fagdidaktikk får du innsikt i hvordan du best mulig kan tilrettelegge for elevers læring. Våre dyktige og engasjerte faglærere viser deg ulike metoder for planlegging, gjennomføring og vurdering av ulike læringsaktiviteter. Samtidig får du nødvendige teoretiske perspektiver – både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Gjennom 12 uker med praksisopplæring får du erfare hvordan det er å undervise, både på ungdomsskolen og i videregående skole. Praksis foregår ved våre utvalgte partnerskoler i Agder. Studentene våre melder tilbake at de er svært fornøyd med læringsutbyttet de får gjennom praksisperiodene, og at dette forbereder dem godt til jobben som lærer. 

For å sikre god kvalitet i studiet, er det krav om minimum 80% tilstedeværelse i undervisningen, og 100% tilstedeværelse i praksis.

Å være en dyktig lærer innebærer mer enn å ha kunnskap om et fagområde. Det krever også kompetanse innenfor relasjonsbygging, klasseledelse, inkludering og mangfold, i tillegg til mye annet. PPU-studiet gir deg den kunnskapen og de ferdighetene du trenger for å bli en profesjonell lærer og bli en del av et større profesjonsfellesskap.

Jobbmuligheter

PPU kombinert med tidligere universitets- eller høgskoleutdanning gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. 

Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Oppbygning

Hvis du er tofagsstudent, må du først velge det ene faget. Så må du oppdatere nettsiden for å kunne velge det andre faget.

UiA tilbyr PPU som heltidsstudium, med oppstart hver høst.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

For å kunne søke opptak til PPU må utdanningen din inneholde ett eller flere undervisningsfag á minst 60 studiepoeng, som oppfyller bestemte fagkrav. Les mer om de ulike fagkravene her. Det må være undervisningsfag som UiA tilbyr fagdidaktikk i.

I tillegg må du som hovedregel ha en mastergrad (120 sp).

For søkere med en ren bachelorgrad i praktisk-estetiske fag (musikk, kunst og håndverk og idrettsfag) kan det likevel i noen tilfeller være mulig å få opptak til PPU, selv uten å ha en mastergrad. Dette gjelder dersom du har:

 • enten

En bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens de øvrige praktisk-estetiske fagene må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng).

Bachelorgraden skal kun bestå av praktisk-estetiske fag. En bachelor i idrett med årsstudium i friluftsliv som breddeenhet er et eksempel på dette. Derimot vil en bachelor i idrett med engelsk som breddeenhet ikke kvalifisere, siden engelsk ikke er et praktisk-estetisk fag.

Dette unntaket fra krav om mastergrad gjelder for opptak frem til 2024.

 • eller:

En bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget. Av UiAs bachelorprogram gjelder dette kun bachelor i utøvende musikk, klassisk eller rytmisk studieretning. 

Dette unntaket vil bli videreført også etter 2024.

Opptakskravene til PPU gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Rangering og kvoter

Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter gjeldende rangeringsregler:

 1. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.
 2. Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise. 
 3. Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng eller mer, der UiA tilbyr fagdidaktikk og fagkravene er oppfylt, rangeres foran søkere med ett fag.
 4. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist. 

Søkere til praktiske og estetiske fag:

 1. Fullført grad etter følgende prioriterte kategorier:
  i. Ph.d.-grad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
  ii. Mastergrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
  iii. Bachelorgrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
  iv. Mastergrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget 
  v. Bachelorgrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.
 2. Vektet gjennomsnitt av karakterer i opptaksgrunnlaget. 
 3. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Rangeringsreglene er vedtatt i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Merk: Det er viktig å dokumentere oppnådd grad, ettersom grad er grunnlag for rangering ved opptak til studiet.

Kvoter

Hvert studieår fastsettes kvoter for hvor mange studenter som tas opp i fagdidaktikk i de enkelte undervisningsfag. Fagsammensetningen til søkerne endrer seg fra år til år, og vil påvirke hvor vanskelig det er å konkurrere seg inn i de ulike fagkvotene. Har du to undervisningsfag får du fagdidaktikk og praksis i begge fag, og du kan ikke selv velge å være ettfagsstudent. 

Tallene i parentes viser kvotene i hvert enkelt fag:

 • engelsk (5)
 • norsk (5)
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) (6)
 • religion, livssyn, filosofi og etikk (5)
 • historie (5)
 • matematikk (10)
 • naturfag (10)
 • samfunnskunnskap (5)
 • kroppsøving og idrettsfag (15)
 • musikk (5)
 • kunst og håndverk (5) 

Praksis

Du skal ha totalt 12 uker med praksis i PPU-studiet, hvor du får prøve deg som lærer under trygg veiledning:

 • I høstsemesteret er det seks ukers praksis i ungdomsskolen
 • I vårsemesteret er det seks ukers praksis i videregående skole, alternativt i utlandet, jf. eget punkt. Studenter med fagbakgrunn i utøvende kunstfag, dvs. musikk eller kunst og håndverk, har mulighet til å søke om å få avlegge deler av praksisen i vårsemesteret på kulturskolen i Kristiansand.

For å kunne sikre best mulig kvalitet på praksisopplæringen er det et krav at praksis må avlegges ved våre partnerskoler i Agder. UiA samarbeider tett med disse skolene for å sikre sammenheng mellom opplæringen på campus og i praksis. 

Det er et krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis for å sikre at rammeplanens krav om antall dager med praksisopplæring blir oppfylt.

Du finner all informasjonen om praksis på nettsidene om praksis i lærerutdanningene

Utveksling

Som PPU-student ved UiA kan du søke om å få ta praksisen i vårsemesteret ved en av våre partnerskoler i USA eller Tanzania.

Les mer om praksis i utlandet.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det hende at du må dekke ekstra kostnader for reise og opphold. Se egne retningslinjer

Utdanningsstipend og sletting av studielån

Utdannings- og rekrutteringsstipend

De siste årene har Udir lyst ut utdannings- og rekrutteringsstipend til PPU og PPU-Y. Les mer på Udir sine sider om stipend.

Sletting av studielån

Per i dag gjelder en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for visse lærerutdanninger. Les mer om ordningen og hvilke betingelser som gjelder på  Lånekassens nettside om lærere med utdanning i realfag eller språk.

Videre studier

UiA har et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er spesielt tilpasset lærere. Mer om tilbudet for ansatte i skolen.

Noen emner innenfor grunnskolelærerutdanningen tilbys også som enkeltemner for andre ferdig utdannede lærere som har anledning til å følge undervisning på dagtid. Mer om tilbudet enkeltemner for lærere.

PPU kan også kvalifisere for opptak på master i pedagogikk og master i spesialpedagogikk.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8560

Studiepoeng

60

Antall plasser

70

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like