0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å undervise på ungdomstrinnet eller i videregående skole og har allerede en høyere grad? Da kan praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) være noe for deg.  

PPU er et ettårig studium som bygger videre på det solide faglige fundamentet du allerede har og gir deg kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. I studiet inngår 12 uker praksis på ungdomstrinnet og i videregående skole.

UiA tilbyr PPU kun som heltidsstudium, med oppstart hver høst. UiA har fagdidaktikk i følgende fag:

 • engelsk
 • norsk
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk)
 • kristendom, religion, livssyn og etikk
 • historie
 • matematikk
 • naturfag
 • samfunnskunnskap
 • kroppsøving og idrettsfag
 • musikk
 • kunst og håndverk 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet.

Studiet har krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen, og 100 prosent tilstedeværelse i praksis. Praksis må avlegges ved våre partnerskoler i Agder.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du kvalifisere deg til å bli en kompetent profesjonsutøver og legge et godt grunnlag for langsiktig og kontinuerlig utvikling av din egen lærerprofesjonalitet. Pedagogikk og fagdidaktikk er tematisert i tre hovedområder:

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen
 • Elevkunnskap og lærerrollen
 • Undervisning og læring

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ, gruppe og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.

I løpet av de 12 ukene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Jobbmuligheter

PPU kombinert med tidligere universitets- eller høgskoleutdanning gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover. 

Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Oppbygning

For at tofagsstudenter skal få oversikt over alle emnene sine, må først det ene faget velges, deretter må siden oppdateres før det andre faget velges.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Som hovedregel må du ha en mastergrad som inneholder ett eller flere undervisningsfag á minst 60 studiepoeng. For å få opptak til PPU ved UiA, må det være undervisningsfag som UiA tilbyr fagdidaktikk i.

I tillegg til kravet om 60 studiepoeng i undervisningsfaget, er det også ulike krav til hva utdanningen må inneholde. Les mer om de ulike fagkravene her

For søkere med en ren bachelorgrad i praktisk-estetiske fag (musikk, kunst og håndverk og idrettsfag) kan det i noen tilfeller likevel være mulig å få opptak til PPU. Dette gjelder dersom du har:

 • enten

En bachelorgrad med inntil tre praktisk-estetiske fag. Ett av fagene skal være fordypningsfag på minst 120 studiepoeng, mens de øvrige praktisk-estetiske fagene må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre for hele bachelorgraden (180 studiepoeng).

Bachelorgraden skal kun bestå av praktisk-estetiske fag. En bachelor i idrett med årsstudium i friluftsliv som breddeenhet er et eksempel på dette. Derimot vil en bachelor i idrett med engelsk som breddeenhet ikke kvalifisere, siden engelsk ikke er et praktisk-estetisk fag.

Dette unntaket fra krav om mastergrad gjelder for opptak frem til 2024.

 • eller:

En bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A eller B, med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget.

Av UiAs bachelorprogram gjelder dette kun bachelor i utøvende musikk, klassisk eller rytmisk studieretning. 

Dette unntaket vil bli videreført også etter 2024.

Opptakskravene til PPU gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Rangering og kvoter

Rangeringsregler

Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter gjeldende rangeringsregler:

 1. Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor ph.d.-grad går foran mastergrad.
 2. Vektet gjennomsnitt av karakterer i 60 studiepoeng i faget/fagene som gir kompetanse til å undervise. 
 3. Søkere med 2 fag på 60 studiepoeng eller mer, der UiA tilbyr fagdidaktikk og fagkravene er oppfylt, rangeres foran søkere med ett fag.
 4. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist. 

Søkere til praktiske og estetiske fag:

 1. Fullført grad etter følgende prioriterte kategorier:
  i. Ph.d.-grad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
  ii. Mastergrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
  iii. Bachelorgrad og minimum 120 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget
  iv. Mastergrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget 
  v. Bachelorgrad og mellom 60 og 119 studiepoeng i faget, rangert etter antall studiepoeng i faget.
 2. Vektet gjennomsnitt av karakterer i opptaksgrunnlaget. 
 3. Totalt antall studiepoeng ved søknadsfrist.

Rangering av kvalifiserte søkere til PPU ved Universitetet i Agder er vedtatt i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

NB! Det er viktig å dokumentere oppnådd grad, ettersom grad er grunnlag for rangering ved opptak til studiet.

Kvoter

Hvert studieår fastsettes kvoter for hvor mange studenter som tas opp i fagdidaktikk i de enkelte undervisningsfag. Fagsammensetningen til søkerne endrer seg fra år til år, og vil påvirke hvor vanskelig det er å konkurrere seg inn i de ulike fagkvotene. Har du to undervisningsfag får du fagdidaktikk og praksis i begge fag, og du kan ikke selv velge å være ettfagsstudent. 

Tallene i parentes viser kvotene i hvert enkelt fag:

 • Engelsk (5)
 • Norsk (5)
 • fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) (6)
 • religion, livssyn, filosofi og etikk (5)
 • historie (5)
 • matematikk (10)
 • naturfag (10)
 • samfunnskunnskap (5)
 • kroppsøving og idrettsfag (15)
 • musikk (5)
 • kunst og håndverk (5) 

Praksis

Du skal ha totalt 12 uker med praksis i PPU-studiet: I høstsemesteret er det seks ukers praksis på ungdomstrinnet, og i vårsemesteret er det seks ukers praksis i videregående skole. For studenter med fagbakgrunn i utøvende kunstfag (musikk eller kunst og håndverk) er det anledning til å søke om å få avlegge deler av praksisen i vårsemesteret på kulturskolen i Kristiansand.

Merk at det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis. Praksis må avlegges ved våre partnerskoler i Agder.

Du finner all informasjonen du trenger på nettsidene om praksis i lærerutdanningene

Utveksling

Som student på PPU har du mulighet til å søke om praksis i utlandet i vårsemesteret. Les mer om praksis i utlandet og mulige praksissteder i lærerutdanningene.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Utdanningsstipend og sletting av studielån

Utdanningsstipend

Udir lyser ut stipend til PPU og PPU-Y. Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

Les mer på Udir sine sider om stipend.

Sletting av studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for visse lærerutdanninger i realfag og fremmedspråk. Les mer om ordningen og hvilke betingelser som gjelder på  Lånekassens nettside om lærere med utdanning i realfag eller språk.

Videre studier

UiA har et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset deg som skal jobbe som lærer.

PPU som bygger på universitets- og høyskoleutdanning av minst 180 studiepoengs omfang kvalifiserer også for opptak på master i pedagogikk og master i spesialpedagogikk.

Dette sier studentene

Brandon Trung Moen
Engelsk, master. Engelsk, bachelor (inkl. Engelsk, årsstudium). PPU.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8560

Studiepoeng

60

Antall plasser

70

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Ofte stilte spørsmål

Andre studier du kanskje vil like