Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Digitaliseringen av samfunnet øker, og teknologien vi benytter oss av påvirker i stadig større grad hvordan vi lever livene våre. Et godt samspill mellom teknolog, individer og samfunn er derfor viktigere enn noen gang.

Vil du øke din forståelse av hvordan IT og informasjonssystemer utvikles, brukes og påvirker oss, og få kunnskap til selv å kunne bidra i utviklingen? Ved å følge dette studiet vil du få kompetanse til å analysere, designe og utvikle digitale løsninger ut fra brukerens behov. Studiet gir også rom for at du kan fordype deg i aktuelle tema som IT-sikkerhet og universell utforming. Vi har et eget mentorprogram for nye studenter og du vil  i starten av studiet få tilbud om et introduksjonskurs i programmering. 

Hos oss blir du del av et av de største fagmiljøene innenfor informasjonssystemer i Norge. Her forsker og underviser vi i grenselandet mellom teknologi, organisasjon og økonomi. Vi har et utstrakt samarbeid med arbeidslivet gjennom forskningsprosjekter, studentprosjekter og praksisopphold. Du vil dermed få anledning til å arbeide med aktuelle problemstillinger sammen med mulige fremtidige arbeidsgivere. Vi ønsker å gi deg muligheter for personlig vekst og faglig spissing gjennom studiet, både på campus, ute i praksis og gjennom utveksling til utenlandske universiteter.

Studiet er et ordinært campusbasert fulltidsstudium som forutsetter oppmøte i undervisningen. På grunn av progresjonskrav og sammenheng i studieplanen vil det være begrenset mulighet for tilpassing i studiet.

Hva lærer du?

Du lærer hvordan du kan bidra til å utvikle informasjonssystemer og hvordan digitalisering påvirker samfunnet, blant annet gjennom å:

  • analysere brukerbehov, designe, utvikle og programmere informasjonssystemer og apper
  • få en grunnleggende forståelse av og kunnskap om hvordan IT og informasjonssystemer kan utvikles, implementeres og anvendes
  • bidra til at organisasjoner kan utnytte informasjonssystemer til å nå egne mål
  • forstå rollen teknologi spiller i utvikling av organisasjoner og i samfunnet som helhet
  • utvikle egne evner og ferdigheter til en helhetsforståelse for utvikling, integrering og bruk av informasjonssystemer 

Du vil få god erfaring med å jobbe i team, da det er obligatorisk gruppearbeid i mange av emnene som inngår i utdanningen.

Jobbmuligheter

Du får en relevant utdanning med mulighet for mange ulike arbeidsoppgaver innenfor offentlig og privat sektor. Mange av våre tidligere studenter jobber i dag som IT- konsulenter, utviklere, prosjektmedarbeidere, prosjektledere og rådgivere. De løser oppgaver innenfor utvikling og drift, opplæring, implementering, evaluering og kvalitetssikring av IT-systemer. Noen tidligere studenter har også startet egne virksomheter. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

48,4

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring, og vi anbefaler studentene våre å benytte muligheten til å dra på utveksling i 4. semester. Utveksling til en av våre samarbeidspartnere vil gi unik erfaring og mulighet til å arbeide og kommunisere i internasjonale sammenhenger.

Alt du trenger å vite om utveksling

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 260

Studiepoeng

180

Antall plasser

110

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like