Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Har du tatt videreutdanningen Veiledningspedagogikk fokus individnivå og ønsker du å lære mer? Her kan du fortsette å tilegne deg kunnskaper og bevisstgjøre deg holdninger som er nødvendige for å fungere i veiledningssituasjoner.

Hva lærer du?

Sentrale temaer:

 • Vitenskapelig grunnsyn
 • Veiledning i grupper
 • Utvidelse av veiledningstilnærminger
 • Metodeutvidelse
 • Veiledningspraksis

Etter endt emne vil du ha utvidede kunnskaper om veiledningstilnærminger og deres vitenskapsteoretiske grunnsyn. Du vil også ha utvidede ferdigheter i veiledning på individnivå og gruppenivå. I tillegg vil du ha videreutviklet relasjonskompetanse til å møte mennesker i veiledningssituasjoner på individ og gruppenivå.

Praktisk informasjon

Pris

For de som veileder studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 18 000,- pluss semesteravgift p.t. 710/750,-. Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisningsdatoer

 • 28. og 29. august
 • 25. og 26. september
 • 30. og 31. oktober
 • 25. og 26. november

Undervisningen er samlingsbasert med fire samlinger à to dager (i alt åtte dager). Arbeidsomfang i emnet er ca 270 timer. 

Det er obligatorisk undervisning i emnet. Samlingene er obligatoriske (minimum 80 % tilstedeværelse).

Eksamen

Emnet avsluttes med skriftlig individuell hjemmeoppgave med varighet på 14 dager. Eksamen vurderes med gradert karakter. For å ta eksamen må kandidaten:

 • Ha godkjent obligatorisk deltakelse i basisgruppen m/innlevering av 4 logger fra arbeidet i gruppen.
 • Gjennomført praksis med godkjent individuell rapport.
 • Presentasjon av praksiserfaringene i eget seminar.

Eksamensdatoer

Informasjon kommer senere. 

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like