0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2023
Studiested
Kristiansand

Har du tatt videreutdanningen Veiledningspedagogikk fokus individnivå og ønsker du å lære mer? Her kan du fortsette å tilegne deg kunnskaper og bevisstgjøre deg holdninger som er nødvendige for å fungere i veiledningssituasjoner.

Opptakskrav

For å kunne bli tatt opp må man ha bestått emnet Veiledningspedagogikk fokus individnivå - PED973.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Hva lærer du?

Sentrale temaer:

  • Vitenskapelig grunnsyn
  • Veiledning i grupper
  • Utvidelse av veiledningstilnærminger
  • Metodeutvidelse
  • Veiledningspraksis

Etter endt emne vil du ha utvidede kunnskaper om veiledningstilnærminger og deres vitenskapsteoretiske grunnsyn. Du vil også ha utvidede ferdigheter i veiledning på individnivå og gruppenivå. I tillegg vil du ha videreutviklet relasjonskompetanse til å møte mennesker i veiledningssituasjoner på individ og gruppenivå.

Praktisk informasjon

Pris
For de som veileder studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 12000,- pluss semesteravgift p.t. 730,- Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisningsdatoer
Dato kommer senere.

Undervisningen er samlingsbasert med fire samlinger à to dager (i alt åtte dager). Arbeidsomfang i emnet er ca 270 timer. 

Eksamen
Emnet avsluttes med skriftlig individuell hjemmeeksamen. Eksamen vurderes med gradert karakter. For å ta eksamen må kandidaten:

  • Ha godkjent obligatorisk deltakelse i basisgruppen m/innlevering av 4 logger fra arbeidet i gruppen.
  • Gjennomført praksis med godkjent individuell rapport.
  • Presentasjon av praksiserfaringene i eget seminar.

Eksamensdatoer
Dato kommer senere.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2022


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like