0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Dette tilbudet er dessverre AVLYST.

Har du tatt kurset i Veiledningspedagogikk fokus individnivå og ønsker du å lære mer? Her kan du fortsette å tilegne deg kunnskaper og bevisstgjøre deg holdninger som er nødvendige for å fungere i veiledningssituasjoner.

Opptakskrav

Opptakskrav

For å kunne bli tatt opp må man ha bestått emnet Veiledningspedagogikk fokus individnivå - PED973.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Hva lærer du?

Sentrale temaer:

  • Vitenskapelig grunnsyn
  • Veiledning i grupper
  • Utvidelse av veiledningstilnærminger
  • Metodeutvidelse
  • Veiledningspraksis

Etter endt emne vil du ha utvidede kunnskaper om veiledningstilnærminger og deres vitenskapsteoretiske grunnsyn. Du vil også ha utvidede ferdigheter i veiledning på individnivå og gruppenivå. I tillegg vil du ha videreutviklet relasjonskompetanse til å møte mennesker i veiledningssituasjoner på individ og gruppenivå.

Praktisk informasjon

Pris

For de som veileder studenter innen helsefag (fra UiA) er kurset kostnadsfritt. For andre er prisen kr 12000,- pluss semesteravgift p.t. 700,-

Utgifter til pensumlitteratur kommer i tillegg.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter å ha takket ja til plassen vil bli belastet med kr 1000,-.

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert. Arbeidsomfang i emnet er ca 270 timer.

29. og 30. august
25. og 26. september
16. og 17. oktober
13. og 14. november

Eksamen

Emnet avsluttes med skriftlig individuell hjemmeeksamen. Eksamen vurderes med gradert karakter. For å ta eksamen må kandidaten:

  • Ha godkjent obligatorisk deltakelse i basisgruppen m/innlevering av 4 logger fra arbeidet i gruppen.
  • Gjennomført praksis med godkjent individuell rapport.
  • Presentasjon av praksiserfaringene i eget seminar.

Eksamen: Individuell – hjemmeeksamen

Utlevering: Mandag 21. november 2019   
Innlevering: onsdag tirsdag 3. desember 2019

Fakta

Søknadsperiode

AVLYST.

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail