0
Hopp til hovedinnhold

Morten Beckmann

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2026 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Førsteamanuensis i religion (2018 -d.d.)

Universitetslektor i religion (2016-2017)

Phd-stipendiat i bibelvitenskap (2013-2016)

Master i religion, etikk og samfunn (2011)

Praktisk-pedagogisk utdanning (2012)

Medlem av Collegium Judaicum, Norsk Nytestamentlig Fagforum, Society of Biblical Literature og EABS

Prosjekter

Publiserte nylig (des. 2019) boken Jesus i oversettelse: Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011 (Oslo: Cappelen Damm Akademisk).

Boken er gratis tilgjengelig digitalt, men kan også fås i fysisk form her.

Bokens abstract:

Hvem er Bibelens Jesus? Svaret avhenger av hvilken oversettelse du leser. Folk flest leser sin bibeloversettelse som «Bibelen». Utgivere av Bibelen har stor definisjonsmakt over Bibelen, og bestemmer hvordan Bibelens Jesus blir presentert.

Jesus i oversettelse er en detaljert analyse av atten kristologiske vers i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. Leserne blir invitert inn i en prosess som få har innsyn i: Hvordan Bibelselskapets oversettelser lages, og hvilke hensyn og interesser som gjenspeiles i oversettelsesvalgene. I hvilken grad sikrer oversetterne en bestemt forståelse av Jesus i den oversatte bibelteksten? Endrer oversettelsene kildetekstens betydning og budskap, eller ivaretar oversettelsenetolkningsmulighetene som ligger i kildeteksten? Hvilket syn på Jesus reflekteres i Bibelselskapets oversettelser?

Annet:

Har tidligere ledet Forum for hellige skrifter (2008-2017) sammen med Årstein Justnes.

Leder lesegruppe i gresk og deltar i lesegruppe i hebraisk.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Beckmann, Morten (2019). Negotiating Christology: The Translation of Colossians 1:15 as a Case Study. Nordic Interpretations of the New Testament: Challenging Texts and Perspectives. ISBN: 978-3525554562. Vandenhoeck & Ruprecht. 5. s 75 - 104.
  • Beckmann, Morten Klepp (2018). Bibel 2011 – nærmere grunnteksten? Guds evige sønn i Romerne 1,4. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 123 (2). s 120 - 144. doi:10.18261/issn.1504-3002-2018-02-05.
  • Beckmann, Morten Klepp (2015). Noter til gjenfødelse - Dåpsteologien i parateksten til Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4 (4). s 391 - 414.
  • Justnes, Årstein; Beckmann, Morten Klepp (2014). Jesus fra Nikea? Tre merkander til Oskar Skarsaunes visdomskristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 3 (3). s 321 - 335.
  • Beckmann, Morten Klepp; Justnes, Årstein (2013). Når tekst og teologi konkurrerer. Kolosserne 1,15, Kolosserne 1,18 og Åpenbaringen 3,14 i Bibelselskapets oversettelser. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 5. s 62 - 74.
  • Beckmann, Morten Klepp (2012). «Men for oss er det én Gud, Faderen» Et kritisk blikk på Richard Bauckhams kristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 1 (1). s 4 - 27.
  • Beckmann, Morten (2019). Jesus i oversettelse - Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. ISBN: 978-82-02-66424-4. Cappelen Damm Akademisk. s 473.
  • Beckmann, Morten (2020). Lunsjforedrag i SiA Bok: "Jesus i oversettelse".
  • Jordal, Preben; Beckmann, Morten; Martinsen, Anders; Reinertsen, Ellen Aasland (2019). Bibel 2011: syv år etter.

Sist endret: 4.01.2020 22:01