Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Morten Beckmann

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2026 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Førsteamanuensis i religion (2018 -d.d.)

Universitetslektor i religion (2016-2017)

Phd-stipendiat i bibelvitenskap (2013-2016)

Master i religion, etikk og samfunn (2011)

Praktisk-pedagogisk utdanning (2012)

Medlem av Collegium Judaicum, Norsk Nytestamentlig Fagforum, Society of Biblical Literature og EABS

Faglige interesser

Digital Humanities

Prosjekter

 

Jeg har tidligere publisert bidrag som omhandler nytestamentlig kristologi og hvordan teologi påvirker bibeloversettelser. I dag deltar jeg i PAMfilius - digitalt humanities (DH) på Dødehavsrullene. I tillegg forsker jeg på undervisningen om jødedommen i Fagfornyelsen.

Annet:

Har tidligere ledet Forum for hellige skrifter (2008-2017) sammen med Årstein Justnes.

Leder lesegruppe i gresk og deltar i lesegruppe i hebraisk.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Smith-Gahrsen, Martin; Beckmann, Morten Klepp (2024). Opplevelse og læring med virtuelle ekskursjoner i KRLE. Lærerrollen i endring. Studentaktive læringsformer og profesjonsfaglig digital kompetanse. ISBN: 9788215064727. Universitetsforlaget.
 • Beckmann, Morten (2019). Negotiating Christology: The Translation of Colossians 1:15 as a Case Study. Nordic Interpretations of the New Testament: Challenging Texts and Perspectives. ISBN: 978-3525554562. Vandenhoeck & Ruprecht. 5. s 75 - 104.
 • Beckmann, Morten Klepp (2018). Bibel 2011 – nærmere grunnteksten? Guds evige sønn i Romerne 1,4. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 123 (2). s 120 - 144. doi:10.18261/issn.1504-3002-2018-02-05.
 • Beckmann, Morten Klepp (2015). Noter til gjenfødelse - Dåpsteologien i parateksten til Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4 (4). s 391 - 414.
 • Justnes, Årstein; Beckmann, Morten Klepp (2014). Jesus fra Nikea? Tre merkander til Oskar Skarsaunes visdomskristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 3 (3). s 321 - 335.
 • Beckmann, Morten Klepp; Justnes, Årstein (2013). Når tekst og teologi konkurrerer. Kolosserne 1,15, Kolosserne 1,18 og Åpenbaringen 3,14 i Bibelselskapets oversettelser. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 5. s 62 - 74.
 • Beckmann, Morten Klepp (2012). «Men for oss er det én Gud, Faderen» Et kritisk blikk på Richard Bauckhams kristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 1 (1). s 4 - 27.
 • Beckmann, Morten (2019). Jesus i oversettelse - Kristologiske tekster i Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. ISBN: 978-82-02-66424-4. Cappelen Damm Akademisk. s 473.
 • Hammestad, Bjørn Olav; Beckmann, Morten (2023). Mener Jesu bønn er oversatt feil – foreslår denne endringen.
 • Beckmann, Morten; Larsen, Hannah Catharina; Lasko Sherko, Tagarani (2022). Ortodoksi og heresi – rett lære og vranglære.
 • Beckmann, Morten (2022). Bibelen er under revisjon.
 • Beckmann, Morten (2022). Mener radikal bibelrevisjon tar leseren på alvor.
 • Beckmann, Morten (2022). TRANSLATION AS A HERESIOLOGICAL DEVICE: CREATING ‘INSIDERS’ AND ‘OUTSIDERS’ THROUGH BIBLE TRANSLATION.

Sist endret: 15.02.2021 11:02