0
Hopp til hovedinnhold

Morten Beckmann

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2035B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Førsteamanuensis i religion (2018 -d.d.)

Universitetslektor i religion (2016-2017)

Phd-stipendiat i Bibelvitenskap (2013-2016)

Master i religion, etikk og samfunn (2011)

PPU (2012)

Medlem av Collegium Judaicum, Norsk Nytestamentlig Fagforum, Society of Biblical Literature.

Prosjekter

Disputerte 7. desember 2017 på en doktoravhandling om oversettelsen av tekster om Jesus i Bibelselskapets oversettelser 1959-2011. 

Hovedfunnet var at Bibelselskapets siste oversettelse, Bibel 2011, ikke er i samsvar med målsetningen om å være «nærmere grunnteksten» enn den tidligere oversettelsen fra 1978. Avhandlingen rettet kritikk mot mangelen på transparens, og at det bør være samsvar mellom hvordan en bibeloversettelse markedsføres, og hvordan den faktisk er.

Doktoravhandlingen («Bibelselskapets kristologi - ideologi og oversettelse») kan leses i sin helhet her: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2466467

Har tidligere ledet Forum for hellige skrifter (2008-2017) sammen med Årstein Justnes.

Leder lesegruppe i gresk og deltar i lesegruppe i hebraisk.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Beckmann, Morten Klepp (2018). Bibel 2011 – nærmere grunnteksten? Guds evige sønn i Romerne 1,4. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 123 (2). s 120 - 144. doi:10.18261/issn.1504-3002-2018-02-05.
 • Beckmann, Morten Klepp (2015). Noter til gjenfødelse - Dåpsteologien i parateksten til Bibelselskapets oversettelser 1959–2011. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4 (4). s 391 - 414.
 • Justnes, Årstein; Beckmann, Morten Klepp (2014). Jesus fra Nikea? Tre merkander til Oskar Skarsaunes visdomskristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 3 (3). s 321 - 335.
 • Beckmann, Morten Klepp; Justnes, Årstein (2013). Når tekst og teologi konkurrerer. Kolosserne 1,15, Kolosserne 1,18 og Åpenbaringen 3,14 i Bibelselskapets oversettelser. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 5. s 62 - 74.
 • Beckmann, Morten Klepp (2012). «Men for oss er det én Gud, Faderen» Et kritisk blikk på Richard Bauckhams kristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 1 (1). s 4 - 27.
 • Jordal, Preben; Beckmann, Morten; Martinsen, Anders; Reinertsen, Ellen Aasland (2019). Bibel 2011: syv år etter.
 • Guttormsen, Arne; Beckmann, Morten (2018). Forenkler Guds ord.
 • Beckmann, Morten Klepp (2018). Ideologi og oversettelse.
 • Beckmann, Morten Klepp; Justnes, Årstein (2018). Bibeloversettelse - styrt av teologi?.
 • Kvamme, Kjell; Beckmann, Morten Klepp (2018). Forsker: ‘Alt du vet om Paulus er feil’.
 • Eikeland, Torgeir; Beckmann, Morten Klepp (2017). Mener Bibel 2011 har feil om Jesus.

Sist endret: 19.12.2018 09:12