Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Martin Smith-Gahrsen

Universitetslektor

 
Kontor:
E2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Forskningsgrupper: 

Religion, barnehage og skole

Etikk

Undervisning

REL130 (KRLE1) i Grunnskolelærerutdanning 5-10: "Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 2" 

REL127/131 (KRLE2) i Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10: "Religion, tekst og estetikk" (emneansvarlig)

REL128/132 (KRLE2) i Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10: "Religion, filosofi og fagdidaktikk" (emneansvarlig)

PED427/429 i Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10: "Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer" (emneansvarlig REL-del)

Arbeidserfaring

2016-2020: Avdelingsleder Statped læringsressurser og teknologiutvikling

2014-2016: Avdelingsleder 8.-10. trinn Moss kommune

2006-2014: Lektor m/tilleggsutdanning på 8.-10. trinn i Moss kommune i bl.a. KRLE

Faglige interesser

Fagdidaktikk, filosofi og etikk i skolen, digitale læringsressurser 

Prosjekter

ProDig - Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene 2018-2020

STALU - Studentaktive lærings- og undervisningsformer 2021-2023

Oversikt over aktuelle STALU-delprosjekter i religionsfaget: 

Bruk av virtuell virkelighet (VR) i etikkundervisningen i KRLE

Religiøs estetikk i Explain Everything

Omtale av fagboka Studentaktiv undervisning

Digital satsning i PEL (Pedagogikk og elevkunnskap)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Studentaktiv undervisning. ISBN: 9788283722710. Fagbokforlaget. s 94.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2021). Undervisning, opplevelse og læring med virtuell virkelighet i KRLE-faget.
  • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Bokpresentasjon av "Studentaktiv undervisning".
  • Smith-Gahrsen, Martin; Frestad, Trond Kenneth Andreassen; Lindhardt, Eva Mila (2021). VR-teknologi i etikkundervisning – et bidrag til innlevelse og læring?.
  • Korsvoll, Nils Hallvard; Smith-Gahrsen, Martin (2021). Hvordan undervise om jødedom etter fagfornyelsen? Om utforskende og opplevelsesbasert læring med virtuell virkelighet.

Sist endret: 30.01.2022 16:01