Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Martin Smith-Gahrsen

Universitetslektor

 
Kontor:
E2033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Forskningsgrupper: 

Religion, barnehage og skole

Etikk

Undervisning

REL130 (KRLE1) i Grunnskolelærerutdanning 5-10: "Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 2" 

REL127/131 (KRLE2) i Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10: "Religion, tekst og estetikk" (emneansvarlig)

REL128/132 (KRLE2) i Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10: "Religion, filosofi og fagdidaktikk" (emneansvarlig)

PED427/429 i Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10: "Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer" (emneansvarlig REL-del)

Arbeidserfaring

2020-: Universitetslektor i religion ved Universitet i Agder

2016-2020: Avdelingsleder Statped læringsressurser og teknologiutvikling

2014-2016: Avdelingsleder 8.-10. trinn Moss kommune

2006-2014: Lektor m/tilleggsutdanning på 8.-10. trinn i Moss kommune i bl.a. KRLE

Faglige interesser

Fagdidaktikk, filosofi og etikk i skolen, digitale læringsressurser 

Prosjekter

ProDig - Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene 2018-2020

STALU - Studentaktive lærings- og undervisningsformer 2021-2023

Oversikt over aktuelle STALU-delprosjekter i religionsfaget: 

Bruk av virtuell virkelighet (VR) i etikkundervisningen i KRLE

Religiøs estetikk i Explain Everything

Omtale av fagboka Studentaktiv undervisning

Digital satsning i PEL (Pedagogikk og elevkunnskap)

Vitenskapelige publikasjoner

  • Aukland, Knut; Andersland, Inge; Smith-Gahrsen, Martin; Lindhardt, Eva Mila; Kvia, Anne Siri; Hansen, Simon Simchai (2023). VR in RE and moral education: report from a conference symposium at the NCRE 2022. Journal of Beliefs and Values. ISSN: 1361-7672. doi:10.1080/13617672.2023.2207149.
  • Smith-Gahrsen, Martin; Ruhaven, Ingvild; Repstad, Kari G. Håkonsen (2021). Studentaktiv undervisning. ISBN: 9788283722710. Fagbokforlaget. s 94.
  • Trysnes, Irene; Smith-Gahrsen, Martin; Føreland, Line Reichelt (2023). Studentaktiv læring i lærerutdanningene - Samisk minecraft, VR og bærekraftig utvikling..
  • Smith-Gahrsen, Martin (2023). Bruk av VR i KRLE-undervisning - blogginnlegg.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Lyst til å utforske etikk og religion med VR?.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Hvordan utvikle digital kompetanse i faget «Pedagogikk og elevkunnskap»?.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Delte erfaringer om bruk av VR.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Innlegg om FoU-prosjekter (felles fagdag med Høgskulen i Volda): - Virtuell virkelighet i etikkundervisning – et bidrag til tilstedeværelse, innlevelse og variasjon? - Opplevelse og læring med virtuelle ekskursjoner i KRLE-faget.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Presentasjon og utprøving av VR-opplegg til undervisning på Forskningstorvet under Forskningsdagene I Kristiansand.
  • Smith-Gahrsen, Martin (2022). Presentasjon av FoU-prosjektene: - Virtuell virkelighet i etikkundervisning – et bidrag til tilstedeværelse, innlevelse og variasjon? - Opplevelse og læring med virtuelle ekskursjoner i KRLE-faget.

Sist endret: 4.04.2023 10:04