Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
  • religionspedagogikk/fagdidaktikk for religion, livssyn, filosofi og etikk
  • læremiddelstudier
  • læremiddelutvikling
  • klasseroms-, lærer- og elevstudier
  • elevtekststudier
  • studier av trosopplæring i tros- og livssynssamfunn
  • historiske studier av religion og (ut)danning

Utvalgte publikasjoner

Beckmann, M. K. 2017. «‹I'm the one who's free›. Muslimsk sang om frihet og bruk av religiøse hodeplagg.» Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 29, nr. 3 (2017), 20-25.

Hodne, H. 2016. Grunnleggende ferdigheter i KRLE-læreverk. Prismet 67, nr. 3 (2016), 185-199.

Hodne, H. og Sødal, H. K. 2016. Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (fagbok UH)

Haakedal, E. 2013.  Good RE? Enthusiastic Workbook texts and Pleasant Memories of a Youngster: A Nordic Perspective. Kuindersma, H. (Ed.): Powerful Learning Environments and Theologizing and Philosophizing with Children (pp. 64-76). (Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie 24) Kassel: Kassel University Press.

Haakedal, E. 2015. Action research and development work in religion and world view education – comparing communities of practice and cooperative networks, Nordidactica 5, nr. 2 (2015), 47-72. www.kau.se/nordidactica

Høeg, I. M. 2013. Rituals of Death in a Norwegian. School Context. Michael Hviid Jacobsen (ed.), Deconstructing Death – Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries (pp. 207 – 226). Odense: University Press of Southern Denmark.

Høeg, I. M. & Stifoss-Hanssen, H. 2014. «Nå er du hos Gud: Jeg vet ikke hvilken Gud du er hos, men du har det sikkert veldig bra.» Religion og ritualer ved død i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 nr. 4.

Høeg, I. M. 2016. «Kristen ungdom?» Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 28, nr. 3 (2016), 30-37.

Repstad, K. 2016. «Religion og etikk er greitt som fag, vi kan jo ikke bare lære grammatikk heller.» Intervjuer med elever i videregående skole. Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 28, nr. 1 (2016), 3-14.

Repstad, K. 2017. Jobbe sammen i religionsfagene. Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 29, nr. 1 (2017), 53-60.

Repstad, K. og Tallaksen, I. M. 2014. Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Sødal, H. K. 2016 «Skolens vekst og fall som kirkelig institusjon». Dørum og Sødal (red.): Mellom gammelt og nytt. Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. Bergen: Fagbokforlaget (forskningsartikkel)

Sødal, H. K. 2018. Kristen arv og tradisjon i barnehagen (6. utg.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk (fagbok UH)

Sødal, H. K., Hodne, H., Repstad, P. og Tallaksen, I. M. 2018. Religioner og livssyn i skolehverdagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (fagbok UH)

Tallaksen, I. M. 2017. «Når forskning i praksis blir læring og utvikling». Religion og livssyn. Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 29, nr. 2 (2017), 29-34.

 

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Kari G. Håkonsen Repstad, pensjonist. Universitetslektor UIA