Etikk - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Etikk er svært viktig i dagens mangfoldige, globaliserte og teknologiske samfunn. Siden vi stilles overfor stadig flere etiske utfordringer, er forskning innen etikk avgjørende.

Vår forskningsgruppe dekker alle sentrale deler av etikkfeltet, og medlemmene forsker på blant annet profesjonsetikk, global etikk, verditeori, medisinsk etikk, moralpsykologi, politisk etikk og metaetikk.

Forskningsgruppen publiserer mye og internasjonalt, og møtes jevnlig til for eksempel workshop, konferanse, foredrag og lesegruppe.

Aktivitet

I 2017 arrangerer vi seminar hvor UiA-ansatte og personer fra andre miljøer presenterer sin forskning innen etikk og relaterte felt.

Arrangementene finner sted kl. 10.15–12.00 i rom F2 001(Andreas Feragens hus) på campus Kristiansand følgende datoer:

30. august: Professor Terje Mesel (Universitetet i Agder) – “Vilje til frihet”. Mesel presenterer sin nyeste bok Vilje til frihet (Portal forlag 2017), som dreier seg om seksuelle overgrep mot gutter, og som både samfunnet og forskningen har oversett. Dermed bidrar boken med mer kunnskap om de spesifikke utfordringene overgrepsutsatte gutter møter gjennom oppveksten og som voksne.

 

27. september: Professor Paul Leer-Salvesen (Universitetet i Agder) – «Håpets betydning for økoetikken». Fremtidsfrykten sprer seg. Vi ser det i apokalypsefilmer av ulike slag. Terapeuter forteller om pasienter som lider av «chronofobi», tids- eller fremtidsangst. En utfordring i økoetikken er å informere realistisk om truslene økosystemene står overfor samtidig som en ikke tar håpet fra folk. Leer-Salvesen vil dele noen refleksjoner om disse temaene med utgangspunkt i «håpets filosof» Ernst Bloch og «håpets teolog» Jürgen Moltmann. Presentasjonen er basert på et kapittel i en kommende antologi.

 

25. oktober: Førsteamanuensis Geir Heivoll (Universitetet i Oslo) – «Lovens lange arm». Heivoll presenterer noen av hovedpoengene i sin kommende bok Lovens lange arm (Cappelen Akademisk 2018), med vekt på profesjonsetikk.

 

29. november (nytt rom B3 008): Professor Unni Langås (Universitetet i Agder) – «Etikk og kunst i lys av Jenny Holzers Lustmord»; Langås tar for seg forholdet mellom etikk og kunst i et multimedieverk med referanse til Balkankrigene på 1990-tallet. Gjennom kunstverkets behandling av voldtekt som våpen, stiller Holzer etiske spørsmål både til de gjerningene som omtales, og til måten å problematisere dem på i kunsten.

Leder for gruppen

Einar D. Bøhn og Odin Lysaker

38 14 19 42 eller 38 14 22 83

(Remove SPAMFILTER from the address)

Send studiet på mail