0
Hopp til hovedinnhold

Etikk er svært viktig i dagens mangfoldige, globaliserte og teknologiske samfunn. Siden vi stilles overfor stadig nye moralske utfordringer, er forskning innen etikk avgjørende. Her ønsker forskningsgruppen i etikk å bidra til både faglig og offentlig debatt.

Vår tverrfaglige forskningsgruppe dekker mange sentrale områder innen etikkfaget. Medlemmene forsker blant annet på profesjonsetikk, klimaetikk, global etikk, medisinsk etikk, moralpsykologi, politisk etikk, metaetikk så vel som samspillet mellom moral og teknologi. Dessuten deltar medlemmene i internasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter innen ulike etikk-relaterte temaer.

Forskningsgruppens medlemmer publiserer mye og internasjonalt. I tillegg er vi opptatt av fagformidling og å bidra til det offentlige ordskiftet.

Flere av medlemmene forsker i tillegg aktivt sammen på etikk i forbindelse med kunstig intelligens, i samarbeid med CAIR (Artificial Intelligence Research Centre) ved UiA.

Dessuten deltar Odin Lysaker i prosjektetet WAIT (Waiting for an Uncertain Future: The Temporalities of Irregular Migration), som er finansiert av NFRs SAMKUL-program og ledes av professor Christine M. Jacobsen ved Universitetet i Bergen.

Aktivitet

Forskningsgruppen i etikk møtes jevnlig til for eksempel workshoper, konferanser, foredrag og lesegruppe. Vi har også tett kontakt med andre relevante forskningsmiljøer i både Norge og internasjonalt.

Publikasjoner

I 2020 publiserer forskningsgruppen en antologi, med tittelen Verdier i konflikt (red. Odin Lysaker og Terje E. Fredwall, Cappelen Damm Akademisk).

Fra før har gruppen utgitt to antologier, nemlig Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn (red. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, Portal forlag 2016) så vel som Makt og avmakt: Etiske perspektiver på feltet psykisk helse (red. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, Portal forlag 2013).

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Studenter i gruppen

  • Teresa Brovig (skriver MA-oppgave om dyreetikk)
  • Hanne Sophie Lien (skriver MA-oppgave om sinne og forsoning)
  • Even Øygarden (skriver MA-oppgave om intelligens)