0
Hopp til hovedinnhold

Etikk er svært viktig i dagens mangfoldige, globaliserte og teknologiske samfunn. Siden vi stilles overfor stadig nye moralske utfordringer, er forskning innen etikk avgjørende. Her ønsker forskningsgruppen i etikk å bidra til både faglig og offentlig debatt.

Vår tverrfaglige forskningsgruppe dekker mange sentrale områder innen etikkfaget. Medlemmene forsker blant annet på profesjonsetikk, klimaetikk, global etikk, medisinsk etikk, moralpsykologi, politisk etikk, metaetikk så vel som samspillet mellom moral og teknologi. Dessuten deltar medlemmene i internasjonale og tverrfaglige forskningsprosjekter innen ulike etikk-relaterte temaer.

Forskningsgruppens medlemmer publiserer mye og internasjonalt. I tillegg er vi opptatt av fagformidling og å bidra til det offentlige ordskiftet.

Aktivitet

Forskningsgruppen i etikk møtes jevnlig til for eksempel workshoper, konferanser, foredrag og lesegruppe. Vi har også tett kontakt med andre relevante forskningsmiljøer i både Norge og internasjonalt.

Publikasjoner

Gruppen har utgitt to antologier, nemlig Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn (red. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, Portal forlag 2016) så vel som Makt og avmakt: Etiske perspektiver på feltet psykisk helse (red. Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen, Portal forlag 2013).

Leder for gruppen

Odin Lysaker

38 14 22 83

(Remove SPAMFILTER from the address)

Send studiet på mail