Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Martin Engebretsen

Professor

 
Kontor:
E2074B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

 

Undervisningsområder

 • Språk- og tekstteori/analyse
 • Kommunikasjons- og medieteori/analyse
 • Multimodalitet
 • Visuell kommunikasjon
 • Digital kommunikasjon

 

Forskningsområder

 • Tekst- og diskursanalyse
 • Multimodalitet og visuell kommunikasjon 
 • Digitalisering av sjangre
 • Journalistikk
 • Retorikk 
 • Helsekommunikasjon

 

 Aktuelle prosjekter

 • Helsearbeidere på sosiale medier. Forskningsprosjekt (2022-2023) støttet av Rådet for anvendt medieforskning (RAM)
 • Leder for forskningsprosjektet Innovative Data Visualization and Visual-Numeric Literacy (indvil.org) (2016-2020). Prosjektet var støttet av NFR under SAMKUL-programmet, og av Rådet for Anvendt Medieforskning (RAM)

   

Utvalgte publikasjoner

Monografier og lærebøker

 • Visuelle samtaler. Anvendelser av fotografi og grafikk i nye digitale kontekster. (2013) [Visual conversations. Uses of photography and graphics in new digital contexts] Bergen: Fagbokforlaget.
 •  Digitale diskurser. Nettavisen som kommunikativ flerbruksarena (2007).[Digital discources. The Online Newspaper as a Multipurpose Arena for Communication] Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 •  Writing for the Web. An Introduction to Online Journalism (2006). In the book series Media Transformations, Vytautas Magnus University, Kaunas, Litauen. 
 • Konvergens i tekst. En studie av et tekstformat som kombinerer skrift og video (2005) [Convergence in Text. Exploring a Text Format Combining Writing and Video] Forskningsserien nr 49, Høgskolen i Agder. Kristiansand: IJ-forlaget.  
 • Å skrive for skjermen. En innføring i nettjournalistikk (2002) [Writing for the Web. An introduction to online journalism] Kristiansand: IJ-forlaget
 • Nyheten som hypertekst. Tekstuelle aspekter ved møtet mellom en gammel sjanger og ny teknologi (2001) [The News as Hypertext.Textual Aspects Concerning the Meeting Between an Old Genre and a New Technology] Kristiansand: IJ-forlaget 
 • Nettavisen og brukerne. En panelstudie med fokus på nettavislesernes vaner, preferanser og medieforståelse (2000) [The Online News Site and its Users. A Study of Readers’ Habits, Preferences and Media Understanding]  Kristiansand: IJ-forlaget  

 

Redigerte antologier

  

Artikler og bok-kapitler  

 • «Grenseoverskridende formidling på YouTube. Digital historiefortelling som interkulturell kommunikasjon», i Engebretsen, M. (red.)Det tredje språket. Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv.Kristiansand: Portal Forlag (2015)
 • “Nett, brett, papir? Diskursive potensialer i konkurrerende medieplattformer”[Analyzing Discursive Potentials in Competing Media Platforms]I Andersen, T.H. & Boeriis, M. (red.) (2012) Nordisk socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvinninger. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 
 •  ”Hvordan og hvorfor analysere sammensatte tekster? ”[How and Why Analyze Composite Texts], i Engebretsen, Martin (red.) Skrift/bilde/lyd. Analyse av sammensatte tekster, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010 
 • ”Multimodal retorikk på nettet” [Multimodal Rhetorics Online], i Engebretsen, Martin (red.) Skrift/bilde/lyd. Analyse av sammensatte tekster, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2010 
 • ”Om interaktiv journalistikk – og redaksjonelle konsekvenser” [Interactive Journalism and Newsroom Consequences] , i Ottosen, Rune og Krumsvik, Arne (red.) Journalistikk i en digital hverdag. Kristiansand: IJ-forlaget 2008 
 • ”Gamle sjangrer, ny estetikk. En studie av nettavisenes velkomstdiskurser” [Old Genres – New Aesthetics.A Study of Online News Sites’ Frontpages], i Norsk Medietidsskrift  3/2006 
 • “Making sense with multimedia. A text theoretical study of a digital format integrating writing and video”, i Seminar.net, vol 2, nr. 1, 2006 
 • “Shallow and static or deep and dynamic? Studying the state of online journalism in Scandinavia”, i Nordicom Review, Vol.27, nr. 1, 2006

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Engebretsen, Martin (2023). Communicating health advice on social media: A multimodal case study. Mediekultur. ISSN: 0900-9671. 39 (74). s 164 - 184. doi:10.7146/mk.v39i74.134085.
 • Skjæveland, Marianne Knudsen; Engebretsen, Martin (2023). Design for digitale museumsopplevelser. En sosialsemiotisk analyse av to kunstmuseers tilbud på nett. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 30 (1). s 1 - 20. doi:10.18261/nmt.30.1.4.
 • Prinz, Andreas; Engebretsen, Martin; Gjøsæter, Terje; Møller-Pedersen, Birger; Xanthopoulou, Themis Dimitra (2023). Models, systems, and descriptions: A cross-disciplinary reflection on models. Frontiers in Computer Science. ISSN: 2624-9898. 5doi:10.3389/fcomp.2023.1031807.
 • Kennedy, Helen; Allen, William; Engebretsen, Martin; Hill, Rosemary Lucy; Kirk, Andy; Weber, Wibke (2021). Data Visualizations: Newsroom Trends and Everyday Engagements. The Data Journalism Handbook. ISBN: 9789048542079. Amsterdam University Press. 24. s 162 - 173.
 • Nærland, Torgeir Uberg; Engebretsen, Martin (2021). Towards a critical understanding of data visualisation in democracy: a deliberative systems approach. Information, Communication & Society. ISSN: 1369-118X. doi:10.1080/1369118X.2021.1968922.
 • Kennedy, Helen; Weber, Wibke; Engebretsen, Martin (2020). Data visualization and transparency in the news. Data Visualization in Society. ISBN: 978-90-4854-313-7. Amsterdam University Press. Chpt. 11. s 169 - 185.
 • Engebretsen, Martin (2020). From decoding a graph to processing a multimodal message: Interacting with data visualization in the news media. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 41 (1). s 33 - 50. doi:10.2478/nor-2020-0004.
 • Kennedy, Helen; Engebretsen, Martin (2020). Introduction: The relationships between graphs, charts,maps and meanings, feelings, engagements. Data Visualization in Society. ISBN: 978-90-4854-313-7. Amsterdam University Press. Chpt.1. s 19 - 32.
 • Engebretsen, Martin (2020). Putting the Data Center Stage. Graphs, charts and maps in the news media. Shifts towards Image-centricity in Contemporary Multimodal Practices. ISBN: 9780429487965. Routledge. Chpt. 12. s 275 - 296.
 • Engebretsen, Martin (2020). What ‘Work’ Can Dataviz Do in Popular Science Communication?. VISIGRAPP. ISSN: 2184-5921. 3s 260 - 264. doi:10.5220/0009094002600264.
 • Weber, Wibke; Engebretsen, Martin; Kennedy, Helen (2018). Data stories. Rethinking journalistic storytelling in the context of data journalism. Studies in Communication Sciences (SComS). ISSN: 1424-4896. 18 (1). s 191 - 206. doi:10.24434/j.scoms.2018.01.013.
 • Engebretsen, Martin; Weber, Wibke; Kennedy, Helen (2018). Data visualization in Scandinavian newsrooms: Emerging trends in journalistic visualization practices. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 39 (2). s 3 - 18. doi:10.2478/nor-2018-0007.
 • Engebretsen, Martin; Weber, Wibke (2017). Graphic modes. The Routledge Handbook of Language and Media. ISBN: 9781138014176. Routledge. Chapter 17. s 208 - 220.
 • Engebretsen, Martin (2017). Levende diagrammer og zoombare kart. Datavisualisering som nyskapende fortellerform i journalistikken. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 24 (2). s 1 - 27. doi:10.18261/issn.0805-9535-2017-02-02.
 • Engebretsen, Martin (2015). Digital historiefortelling som interkulturell kommunikasjon. Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. Kapittel 3. s 49 - 63.
 • Engebretsen, Martin (2015). Et multimodalt perspektiv på kulturmøter. Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. Kapittel 1. s 11 - 30.
 • Engebretsen, Martin (2015). Transkulturelle erfaringer i sosiale medier : en studie av diskursive strategier hos norske innvandrere på nett. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 22 (4). s 1 - 22.
 • Engebretsen, Martin (2014). The soundslide report: Innovative journalism or misplaced works of art?. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 35 (1). s 99 - 113. doi:10.2478/nor-2014-0007.
 • Engebretsen, Martin (2012). Balancing cohesion and tension in multimodal rhetoric. An interdisciplinary approach to the study of semiotic complexity. Learning, Media & Technology. ISSN: 1743-9884. 37 (2). s 145 - 162. doi:10.1080/17439884.2012.655745.
 • Engebretsen, Martin (2012). Nett, brett, papir? Diskursive potensialer i konkurrerende medieplattformer. Nordisk socialsemiotik : pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger. ISBN: 978-87-7674-657-5. Syddansk Universitetsforlag. Kapittel 3. s 39 - 58.
 • Engebretsen, Martin (2010). Hvorfor og hvordan analyserer vi sammensatte tekster?. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Innledning. s 17 - 36.
 • Engebretsen, Martin (2010). Multimodal retorikk på nettet. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel 4. s 101 - 124.
 • Engebretsen, Martin (2008). Om interaktiv journalistikk og redaksjonelle konsekvenser. Ottosen, Rune og Krumsvik, Arne H. (red.) (2008) Journalistikk i en digital hverdag. Kristiansand: IJ-forlaget. IJ-forlaget. s 111 - 122.
 • Engebretsen, Martin (2008). Sakte utvikling mot en interaktiv nyhetsdiskurs. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 15 (4). s 328 - 342.
 • Engebretsen, Martin (2006). Gamle sjangre, ny estetikk en studie av nettavisenes velkomstdiskurs. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 13 (3). s 242 - 265.
 • Engebretsen, Martin (2006). Making sense with multimedia: A text theoretical study of a digital format integrating writing and video. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN: 1504-4831. 2 (1). s 18.
 • Engebretsen, Martin (2006). Shallow and static or deep and dynamic?. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 27 (1). s 3 - 16.
 • Engebretsen, Martin (2002). Nye nyheter - ny fordeling av fortellermakt? Om utviklingen av hypermediale nyhetsformater på WWW. Slaatta, T (red.) Digital makt. Informasjons- og kommunikasjonsteknologiens betydning og muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk. s 192-211. Array.
 • Engebretsen, Martin (2000). Hypernews and Coherence. Nordicom Review. ISSN: 1403-1108. 21 (2). s 209 - 226.
 • Engebretsen, Martin (2000). Hypernews and coherence. Journal of Digital Information. ISSN: 1368-7506. 1 (7). s 25.
 • Engebretsen, Martin (2000). Tale - skrift - digital skrift. Om digitalisering og språklige funksjoner. Human IT. ISSN: 1402-1501. (02.mar). s 77 - 102.
 • Engebretsen, Martin (1999). Nyheter på Nettet: fortellinger eller informasjonsnettverk?. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. (2). s 93 - 112.
 • Engebretsen, Martin (1999). Tale-skrift-digital skrift. Mediet Teller! Tverrfaglige perspektiver på skrift og tale. Skriftserien nr. 62, Høgskolen i Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 83 - 100.
 • Gnach, Alexandra; Weber, Wibke; Engebretsen, Martin; Perrin, Daniel (2022). Digital Communication and Media Linguistics. With Case Studies in Journalism, PR, and Community Communication. ISBN: 9781108490191. Cambridge University Press. s 310.
 • Engebretsen, Martin; Kennedy, Helen (2020). Data Visualization in Society. ISBN: 978-90-4854-313-7. Amsterdam University Press. s 464.
 • Engebretsen, Martin (2015). Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. s 334.
 • Engebretsen, Martin (2013). Visuelle samtaler. Anvendelser av fotografi og grafikk i nye digitale kontekster. ISBN: 978-82-450-1236-1. Fagbokforlaget. s 198.
 • Engebretsen, Martin (2007). Digitale diskurser. Nettavisen som kommunikativ flerbruksarena. ISBN: 9788276347609. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 207.
 • Engebretsen, Martin (2006). Writing for the Web. An Introduction to Online Journalism. ISBN: 9955120975. Vytautas Magnus University. s 104.
 • Engebretsen, Martin (2005). Den forståelige nyhet. ISBN: 8271472860. IJ-forlaget. s 77.
 • Engebretsen, Martin (2005). Konvergens i tekst. En studie av et tekstformat som kombinerer skrift og video. ISBN: 8276345735. Høgskolen i Agder/Høyskoleforlaget. s 72.
 • Engebretsen, Martin (2002). Å skrive for skjermen. En innføring i nettjournalistikk. ISBN: 8271472372. Array.
 • Engebretsen, Martin (2001). Nyheten som hypertekst: Tekstuelle aspekter ved møtet mellom en gammel sjanger og ny teknologi. ISBN: 8271472267. IJ-forlaget. s 351.
 • Engebretsen, Martin (2010). Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 259.
 • Engebretsen, Martin (2023). Mellom profesjonell distanse og medmenneskelig nærhet. Når helsearbeidere bruker YouTube og Instagram til informasjon og rådgivning.
 • Engebretsen, Martin (2023). How to create understanding, motivation and trust through the visualization of health data.
 • Engebretsen, Martin (2023). Health experts on social media: a new first‐line service?.
 • Engebretsen, Martin (2023). Studying data visualization as a semiotic and social practice.
 • Engebretsen, Martin (2023). Influensere i folkehelsas tjeneste. Hva gjør leger og psykologer på Youtube og Instagram?.
 • Engebretsen, Martin (2022). Datafisering og datavisualisering.
 • Engebretsen, Martin (2022). Helsearbeidere på sosiale medier – hvorfor, hvordan og med hvilken effekt?.

Sist endret: 5.12.2023 13:12