0
Hopp til hovedinnhold

Magnus Mikael Hellström

Førsteamanuensis

 
Kontor:
A160 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Magnus Hellström er førsteamanuensis ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder. Han har doktorgrad i industriell økonomi og ledelse fra Åbo Akademi i Finland og en mastergrad i ingeniørfag fra samme universitet.

Hellström har forfulgt en karriere i industrien både før og underveis i sitt akademiske liv, og har blant annet vært stasjonert på globale byggeplasser i India, Brasil og Polen.

Hellström forsker mye på nye forretningsmodeller i den prosjektbaserte industrien, eksempelvis forretningsmodeller som bygger på modularisering, servitisering, samarbeidspraksis, digitalisering og bærekraft.

Han har publisert på en rekke områder i tidsskrifter som Industrial Marketing Management, Journal of Cleaner Production og International Journal of Project Management. I 2017 ble “Network Management Practices – In Search of Collaborative Advantage”, en bok medredigert av Hellström, utgitt av Palgrave Macmillan.

I tillegg til sitt akademiske arbeid, har Hellström konsultert en rekke store og mellomstore teknologibedrifter.I forbindelse med dette arbeidet har han aktivt popularisert sin forskning og forfattet hefter om modularisering og salg av løsninger. Hans siste populariserte artikler er publisert i magasinet Projektitoiminta: "Varför misslyckas stora projekt?" (3/2016, pp. 30-31), and "Digitalisering och ’verktygifiering’ av projektledning" (2/2016, pp. 60-61).

Hellström er medlem av det vitenskapelige rådet for Project Management Association Finland (offisielt medlem av International Project Management Association).

Faglige interesser

Kurser:

 • Prosjektledelse og -planlegging (i Masterprogrammet Industriell økonomi)
 • Prosjektledelse (i Masterprogrammet International management)

Prosjekter

 • NEWMAT: en forstudie kring muligheterne til ny verdiskaping innen prosessindustrin på basis av globale sirkulære material strømmer (med EYDE klyngen og NTNU)
 • SERVATION: strategier for tjenestifisering for bedrifter som leverer teknologisk avanserte produkter globalt til energi- og maritime sektorer (med GCE NODE klyngen, NORCE og OsloMet)
 • Medlem av forskergruppen ENTERS (sirkuær økonomi) ved UiA
 • Nye Veier AS: improving project execution models in the construction industry
 • Medlem av UiA-forskergruppen innen prosjektledelse
 • Internasjonal samarbeidspartner i Design for Value-programmet under Finlands One Sea-initiativ, som tar sikte på et operativt autonomt martime økosystem i Østersjøen innen 2025.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Riis, Eva Hellström, Magnus Mikael Wikström, Kim (2019). Governance of Projects: Generating value by linking projects with their permanent organisation. International Journal of Project Management. ISSN: 0263-7863. s 1 - 16. doi:10.1016/j.ijproman.2019.01.005.
 • Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim Hellström, Magnus Mikael Hydle, Katja Maria (2019). Managing Innovation Processes: The Case of Integrated Product-Service Systems. Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference. ISBN: 978-952-335-351-0. ISPIM/ Lappeenranta University of Technology Press. 3.
 • Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim Hydle, Katja Maria Hellström, Magnus Mikael (2018). Stages in transforming product- to service-oriented business models. Proceedings of ISPIM Connects Fukuoka 2018. ISBN: 978-952-335-221-6. ISPIM/ Lappeenranta University of Technology Press. 8.
 • Hydle, Katja Maria Hellström, Magnus Mikael Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim (2018). Strategizing for servitization: From products to innovating in services. Proceedings of ISPIM Connects Fukuoka 2018. ISBN: 978-952-335-221-6. ISPIM/ Lappeenranta University of Technology Press. 32.
 • Hellström, Magnus Mikael Nokelainen, Tomi Wikström, Robin (2017). A Tool for Increased Cognitive Ergonomics in Operative Supplier Selection in a Global Context. Practices for Network Management: In Search of Collaborative Advantage. ISBN: 978-3-319-49648-1. Palgrave Macmillan. 10. s 177 - 196.
 • Hellström, Magnus Mikael Vesalainen, Jukka Valkokari, Katri (2017). Concluding Remarks- Managerial Tools and the Network-as-Practice Perspective. Practices for Network Management: In Search of Collaborative Advantage. ISBN: 978-3-319-49648-1. Palgrave Macmillan. Concluding Remarks. s 323 - 339.
 • Hellström, Magnus Mikael Luotola, Hanna Gustafsson, Magnus Perminova-Harikoski, Olga (2017). Embracing uncertainty in value-based selling by means of design thinking. Industrial Marketing Management. ISSN: 0019-8501. 65s 59 - 75. doi:10.1016/j.indmarman.2017.05.004.
 • Hellström, Magnus Mikael Valkokari, Katri Vesalainen, Jukka (2017). Introduction. Practices for Network Management: In Search of Collaborative Advantage. ISBN: 978-3-319-49648-1. Palgrave Macmillan. Introduction. s 1 - 17.
 • Hellström, Magnus Mikael (2017). Introduction to Part III—Moving Toward Mutual Benefits and Increased Total Value. Practices for Network Management: In Search of Collaborative Advantage. ISBN: 978-3-319-49648-1. Palgrave Macmillan. Introduction Part III. s 199 - 203.
 • Hellström, Magnus Mikael Långstedt, Johnny Wikström, Robin (2017). Leading Human Values in Complex Environments. Practices for Network Management: In Search of Collaborative Advantage. ISBN: 978-3-319-49648-1. Palgrave Macmillan. 2. s 47 - 62.
 • Hellström, Magnus Mikael Sifontes Herrera, Victor A. Wikström, Robin Långstedt, Johnny (2017). The Service Configurator—How to Optimally Split Project Scopes. Practices for Network Management: In Search of Collaborative Advantage. ISBN: 978-3-319-49648-1. Palgrave Macmillan. 12. s 219 - 236.
 • Hellström, Magnus Mikael Reen, Natalia Wikström, Kim Perminova-Harikoski, Olga (2017). Towards value-driven strategies in pricing IT solutions. Journal of Revenue and Pricing Management. ISSN: 1476-6930. 16 (1). s 91 - 105. doi:10.1057/s41272-017-0079-z.
 • Hellström, Magnus Mikael Wikström, Robin Gustafsson, Magnus Luotola, Hanna (2016). The value of project execution services: a problem and uncertainty perspective. Construction Management and Economics. ISSN: 0144-6193. 34 (4-5). s 272 - 285.
 • Hellström, Magnus Mikael Tsvetkova, Anastasia Gustafsson, Magnus Wikström, Kim (2015). Collaboration mechanisms for business models in distributed energy ecosystems. Journal of Cleaner Production. ISSN: 0959-6526. 102s 226 - 236.
 • Hellström, Magnus Mikael Tsvetkova, Anastasia Magnus, Gustafsson Sjöblom, Joakim (2015). Replication of industrial ecosystems: the case of a sustainable biogas-for-traffic solution. Journal of Cleaner Production. ISSN: 0959-6526. 98s 123 - 132.
 • Hellström, Magnus Mikael (2014). Solution business models based on functional modularity - the case of complex capital goods. Journal of Service Management. ISSN: 1757-5818. 25 (5). s 654 - 676.
 • Hellström, Magnus Mikael Wikström, Kim Ruuska, Inkeri Jåfs, Daniel (2013). Project governance and path creation in the early stages of Finnish nuclear power projects. International Journal of Project Management. ISSN: 0263-7863. 31 (5). s 712 - 723.
 • Hellström, Magnus Mikael Vesalainen, Jukka Valkokari, Katri (2017). Practices for Network Management: In Search of Collaborative Advantage. ISBN: 978-3-319-49648-1. Palgrave Macmillan. s 348.
 • Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim Hellström, Magnus Mikael Hydle, Katja Maria (2019). Managing Digital Innovation Processes: The Case of Integrated Product-Service Systems.
 • Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim Hellström, Magnus Mikael Hydle, Katja Maria (2019). Interaksjonsarena for SERVATION prosjektet.
 • Aas, Tor Helge Hellström, Magnus Mikael (2019). New digital business models: The case of servitization.
 • Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim Hydle, Katja Maria Hellström, Magnus Mikael (2018). Stages in transforming product- to service-oriented business models.
 • Hydle, Katja Maria Hellström, Magnus Mikael Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim (2018). Strategizing for servitization: From products to innovating in services.
 • Hydle, Katja Maria Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim Hellström, Magnus Mikael (2018). Digitization for servitization: Embodied sociomaterial practices.
 • Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim Hellström, Magnus Mikael Hydle, Katja Maria (2018). Tjenestefisering og strategisk transformasjon - NorSap.
 • Aas, Tor Helge Breunig, Karl Joachim Hellström, Magnus Mikael Hydle, Katja Maria (2018). Tjenestefisering og strategisk transformasjon - MacGregor.

Sist endret: 11.03.2019 21:03

Send studiet på mail