Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2076 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Nordist med færøysk og islandsk i fagkretsen. Doktorgrad om språkendringar. Arbeidd mykje med språklæring. Er leiar av det språkpolitiske utvalet ved UiA. Har eit vidt interessefelt innanfor språk og kommunikasjon.  

Forskning

Barnespråkstilegning, fonologi, kommunikasjon, språkvanskar, nordiske språk

Undervisning

Underviser for tida mest i diverse språklege emne i både barnehagelærarutdanninga  og lærarutdanninga, i tillegg til og master i barnehagekunnskap. Har  tidlegare undervist på master i logopedi, i vestnordisk og austnordisk osv. ved UiB og UiS.  

Arbeidserfaring

Universitetet i Stavanger, Moskva Statsuniversitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder

Faglige interesser

Språkinnlæring, språkvanskar, språkhistorie, begynnaropplæring, literacy, sosiolingvistikk, dialektologi

Prosjekter

Språktileigning i fleirspråklege barnehagar

 

Utvalgte publikasjoner

Selås, M., & Helland, W. A. (2016). Pragmatic language impairment in children with Noonan syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics30(11), 899-910.

Selås, M. og Helland Gujord, A.-K. (2017).Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Breivega, K. og Selås, M. (2018). Skriveboka. Oslo: Det norske Samlaget. 

Gujord, A. K. H., Neteland, R., & Selås, M. (2018). Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling–ein longitudinell kasusstudie. NOA-Norsk som andrespråk, (1-2).

Selås, M., & Neteland, R. (2019). Norwegian children's acquisition of the dialect feature r. RASK

Selås, M. (2020). Ordlæring i eit begynnarperspektiv. I: Ulland og Jensen (red.): Ord og begreper i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Neteland, Randi; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland (2022). Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). ISSN: 1892-2449. 12 (1). s 295 - 317. doi:10.15845/bells.v12i1.3518.
 • Selås, Magnhild (2021). A short description of some aspects of the traditional Valle dialect in Setesdal. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. Artikkel 4. s 77 - 92.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild (2021). Successive Language Learning in Early Childhood: The Case of Question Formation. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN: 0909-8976. 53s 5 - 36.
 • Selås, Magnhild (2020). Å undersøke munnleg språkutvikling i skulealder. Master i norsk. Metodeboka 2. ISBN: 9788215035710. Universitetsforlaget. kapittel 10. s 198 - 215.
 • Selås, Magnhild; Neteland, Randi (2019). Norwegian children's acquisition of the dialect feature r. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN: 0909-8976. 49 (1). s 5 - 23.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild (2018). Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN: 0801-3284. 34 (1-2). s 93 - 127.
 • Selås, Magnhild; Helland, Wenche A (2016). Pragmatic language impairment in children with Noonan syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN: 0269-9206. 30 (11). s 899 - 910. doi:10.1080/02699206.2016.1188422.
 • Selås, Magnhild (2011). Nordisk språksosialisering i ei spennande framtid. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. ISBN: 978-99918-65-36-2. Føroya Fródskaparfelag. artikkel. s 201 - 218.
 • Selås, Magnhild (2010). Små barn og konsonantgrupper : innlæring av #sC i eit vestnorsk materiale. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 28 (1). s 77 - 90.
 • Selås, Magnhild (2007). Sørlandet - ein språkleg region?. Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. s 189 - 197.
 • Breivega, Kjersti Maria Rongen; Selås, Magnhild (2019). Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Ebok i Alltekst. ISBN: 9788252199505. Det Norske Samlaget. s 260.
 • Breivega, Kjersti Maria Rongen; Selås, Magnhild (2018). Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. ISBN: 978-82-521-9567-5. Samlaget. s 260.
 • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland (2017). Språkmøte i barnehagen. ISBN: 9788245020823. Fagbokforlaget. s 221.
 • Selås, Magnhild; Skattør, Tone Helene (2023). Leik i norskfaget.
 • NRK, Dagsnytt atten; Selås, Magnhild (2023). 6-åringer og lek.
 • Selås, Magnhild (2022). Moderne vallemål slik det blir brukt i barnehagane i Valle, Setesdal.
 • Selås, Magnhild (2022). Dialect changes in Valle, southern Norway – dialect death as we speak?.
 • Selås, Magnhild (2022). Moderne vallemål.
 • Selås, Magnhild (2022). Framvandrarane.

Sist endret: 6.03.2023 21:03