0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2076 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Barnespråkstilegning, fonologi, kommunikasjon, språkvanskar, nordiske språk

Undervisning

Underviser for tida mest i diverse språklege emne i både barnehagelærarutdanninga  og lærarutdanninga, i tillegg til og master i barnehagekunnskap. Har  tidlegare undervist på master i logopedi, i vestnordisk og austnordisk osv. ved UiB og UiS.  

Arbeidserfaring

Universitetet i Stavanger, Moskva Statsuniversitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder

Faglige interesser

Språkinnlæring, språkvanskar, språkhistorie, begynnaropplæring, literacy, sosiolingvistikk, dialektologi

Prosjekter

Språktileigning i fleirspråklege barnehagar

 

Utvalgte publikasjoner

Selås, M., & Helland, W. A. (2016). Pragmatic language impairment in children with Noonan syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics30(11), 899-910.

Selås, M. og Helland Gujord, A.-K. (2017).Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Breivega, K. og Selås, M. (2018). Skriveboka. Oslo: Det norske Samlaget. 

Gujord, A. K. H., Neteland, R., & Selås, M. (2018). Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling–ein longitudinell kasusstudie. NOA-Norsk som andrespråk, (1-2).

Selås, M., & Neteland, R. (2019). Norwegian children's acquisition of the dialect feature r. RASK

Selås, M. (2020). Ordlæring i eit begynnarperspektiv. I: Ulland og Jensen (red.): Ord og begreper i klasserommet. Bergen: Fagbokforlaget. 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Neteland, Randi; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland (2022). Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). ISSN: 1892-2449. 12 (1). s 295 - 317. doi:10.15845/bells.v12i1.3518.
 • Selås, Magnhild (2021). A short description of some aspects of the traditional Valle dialect in Setesdal. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. Artikkel 4. s 77 - 92.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild (2021). Successive Language Learning in Early Childhood: The Case of Question Formation. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN: 0909-8976. 53s 5 - 36.
 • Selås, Magnhild (2020). Å undersøke munnleg språkutvikling i skulealder. Master i norsk. Metodeboka 2. ISBN: 9788215035710. Universitetsforlaget. kapittel 10. s 198 - 215.
 • Selås, Magnhild; Neteland, Randi (2019). Norwegian children's acquisition of the dialect feature r. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN: 0909-8976. 49 (1). s 5 - 23.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild (2018). Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN: 0801-3284. 34 (1-2). s 93 - 127.
 • Selås, Magnhild; Helland, Wenche A (2016). Pragmatic language impairment in children with Noonan syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics. ISSN: 0269-9206. 30 (11). s 899 - 910. doi:10.1080/02699206.2016.1188422.
 • Selås, Magnhild (2011). Nordisk språksosialisering i ei spennande framtid. Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år. ISBN: 978-99918-65-36-2. Føroya Fródskaparfelag. artikkel. s 201 - 218.
 • Selås, Magnhild (2010). Små barn og konsonantgrupper : innlæring av #sC i eit vestnorsk materiale. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 28 (1). s 77 - 90.
 • Selås, Magnhild (2007). Sørlandet - ein språkleg region?. Å sjå samfunnet gjennom språket. Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. s 189 - 197.
 • Breivega, Kjersti Maria Rongen; Selås, Magnhild (2019). Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. Ebok i Alltekst. ISBN: 9788252199505. Det Norske Samlaget. s 260.
 • Breivega, Kjersti Maria Rongen; Selås, Magnhild (2018). Skriveboka. Innføring i skriveopplæring. ISBN: 978-82-521-9567-5. Samlaget. s 260.
 • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland (2017). Språkmøte i barnehagen. ISBN: 9788245020823. Fagbokforlaget. s 221.
 • Selås, Magnhild (2022). Framvandrarane.
 • Selås, Magnhild (2021). Om håndskrift.
 • Selås, Magnhild (2020). Litt om vegårsheidialekten.

Sist endret: 13.01.2021 12:01