Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Katja Hakel

Førstelektor

Vitenskapelige publikasjoner

 • Smith, Kari; Hakel, Katja; Skjeldestad, Kristin (2020). Universitetslektorer- en neglisjert profesjonsgruppe. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 43 (04). s 280 - 297. doi:10.18261/issn.1893-8981-2020-04-02.
 • Hakel, Katja (2017). Læringsassistenters plass i kvalitetssystemer. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 40 (1). s 54 - 67. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-01-05.
 • Hakel, Katja (2015). Oscillating between Conservation and Investment: A Grounded Theory of Students’ Strategies for Optimizing Personal Resources. The Grounded Theory Review. ISSN: 1556-1542. 14 (1).
 • Hakel, Katja (2023). Universell utforming i høyere utdanning - NTNUs eksperter i team som pitch case.
 • Hakel, Katja; Magin, Melanie (2023). Inkluderende læringsmiljø. Hva skal til for en systematisk implementering i fagmiljøer ved NTNU?.
 • Magin, Melanie; Hakel, Katja (2023). Universell utforming av undervisning og vurdering – hva skal til for å få det realisert?.
 • Eriksen, Stig; Hakel, Katja; Nordkvelle, Yngve Troye (2023). Kvalifisering til førstelektor - en analyse av søkeres og komiteers anvendelse av førstelektorkriteriene.
 • Hakel, Katja (2022). A Live Podcast on International Perspectives on Universal Design for Learning.
 • Eriksen, Stig; Hakel, Katja; Nordkvelle, Yngve Troye (2022). Kvalifisering til førstelektor - en analyse av søkeres og komiteers anvendelse av førstelektorkriteriene.
 • Hakel, Katja; Eriksen, Stig; Nordkvelle, Yngve Troye (2022). Merits of Teaching in Higher Education.
 • Ali, Ameera; Hakel, Katja; Ristow, Anne Marie (2022). UDL Implementation Policies in Higher Education – How Does Our Negligence Affect Our Students?.

Sist endret: 8.02.2024 10:02