0
Hopp til hovedinnhold

Ingvild Bergan

Universitetslektor

 
Kontor:
160A ( Universitetsveien 46, Kristiansand )
Kontortid:
0800 - 1530

Prosjektledelse | Handelshøyskolen BI 

Tverrfaglig veiledningsstudier | Universitetet i Tromsø

Videreutdanning i matematikk | Universitetet i Tromsø

Master i religion, etikk og samfunn | Universitetet i Agder 

Allmennlærerutdanning | Universitetet i Agder / Universitetet i Oslo 

Undervisning

Veilederutdanning grunnemne. Veiledningsteori og metode. (PED992)

Veiledningspedagogikk 2 for veiledere, praksislærere og mentorer i skole og barnehage (PED971) 

Seminarlærer på grunnskolelærerutdanningene. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Kelentric, Marijana; Nagel, Ilka; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Aagaard, Toril; Bueie, Agnete Andersen; Thingnes, Josef; Koch, Susanne Anette Kjekshus; Amdam, Synnøve Hedemann; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann; Skaalvik, Cecilie (2021). Erfaringer fra digitaliseringsprosjektene i grunnskolelærerutdanningen. Erfaringsdeling og paneldebatt.
  • Bergan, Ingvild; Andreasen, Johan Kristian (2021). Partnerskap gjennom praksislærere i delte stillinger.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2021). Lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) – En studie av utviklingen gjennom to kohorter i GLU.
  • Bergan, Ingvild (2021). Digitaliseringsprosjektene i lærerutdanningene.
  • Bergan, Ingvild; Føreland, Line Reichelt (2021). Nettside - STALU-prosjektet. Studentaktiv læring i lærerutdanningene ved Universitetet i Agder.
  • Bergan, Ingvild; Føreland, Line Reichelt (2021). STALU - studentaktiv læring i lærerutdanningene ved UiA.
  • Andreasen, Johan Kristian; Tømte, Cathrine Edelhard; Bergan, Ingvild (2020). Operasjonalisering av PfDK-rammeverket i partnerskap.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2020). ProDiG-prosjektet ved UiA.
  • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild (2019). Lærerutdannere fra grunnskolen som "forstyrrere" i lærerutdanningen.

Sist endret: 15.06.2021 10:06