Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene

Ved å samarbeide tett med skolene skaper Universitetet i Agder en lærerutdanning for fremtiden. Vi utdanner grunnskolelærere som er godt rustet til å møte både læreplanens og skolenes krav til profesjonsfaglig digital kompetanse.

Nyheter

ProDiG på ett minutt: