Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Haakon Sundbø

Overingeniør

Overingeniør

 
Kontor:
A3084 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

"Creative, inspired and social!" Ved siden av engasjementet jeg har ved UiA gjør jeg også oppdrag gjennom mitt eget foretak Foto, Video & Web – Haakon Sundbø.

Tidligere studium:

 • Materialer, energi og nanoteknologi, bachelor fra Universitetet i Oslo
 • Multimedieteknologi og – design, bachelor fra Universitet i Agder
 • Multimedia and Educational Technology, master fra Universitet i Agder

Forskning

 • Livslang læring
 • Multimedia
 • Nettbasert læring
 • E-læringsplattformer
 • Læringsanalyse
 • Interaksjonsdesign
 • Universell Utforming
 • Brukeropplevelsesdesign (UX)
 • Kunstig intelligens (AI)
 • Digital markedsføring
 • Utvidet virkelighet (AR)
 • Virituell virkelighet (VR)
 • Droner
 • Social Media

Undervisning

Jeg har undervist og vært ansvarlig for disse emnene: 

 • DAT100 - Datateknikk
 • DAT104 - Multimediedesign
 • DAT110 - Webpublisering
 • DAT222 - Visuell Design
 • DAT228 - Lyd
 • PED978 - IKT og e-læring i yrkesfag
 • MM903 - Didaktisk bruk av digitale verktøy

I tillegg har jeg vært engasjert som veileder og gjesteforeleser i disse emnene:

 • DAT215 - IKT prosjekt
 • DAT227 - Foto
 • DAT229 - Video
 • DAT303 - Bachelorprosjekt
 • MM901 - Web og nettkunnskap
 • MM202 - Remote Operated Vechicles
 • MM403 - Interaction Design
 • TEKPED60 - Teknologi for lærere i grunnutdanningen
 • Udirs prosjekt Desentralisert kompetanseutvikling - DEKOMP

Arbeidserfaring

 • Foto, Video & Web - Haakon Sundbø, Selvstendig næringsdrivende
 • Makro Media, Prosjektleder
 • Stiftelsen Skjærgårdsgospel, Markedsleder

Faglige interesser

 • Multimediateknologi
 • eLæring
 • Fotografi
 • Videografi
 • Webutvikling
 • Grafisk Design
 • Markedsføring

Prosjekter

 • Studentperspektiv i innføring (adoption) av Canvas - eLUF prosjekter (våren 2017)

 • DELP 2017 Workshop - Kampala, Uganda

 • Canvas administrator ved Campus Grimstad (2018-2019)

 • DEKOMP(desentralisert kompetanseutvikling) (2019 - d.d)

 • REKOMP(Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage) (2021 - d.d)

Utvalgte publikasjoner

Sundbø, H. (2016). Development, Usability Engineering and Testing of the Video on Demand Service Filmrommet.no [Master thesis, Universitetet i Agder]. UiA AURA. http://hdl.handle.net/11250/2433867

Isabwe, M; Madshaven, J; Sundbø, H (2023, 6-8 March). ACTIVE LEARNING IN INTERACTIVE SYSTEM DESIGN COURSES [Paper]. 17th International Technology, Education and Development Conference https://library.iated.org/view/ISABWE2023ACT

Madshaven, J; Reichart, F; Sundbø, H (2023, 21-23 October). Enhancing the digital skills of teachers in an online setting [Paper presentation]. 22nd International Conference WWW/Internet 2023.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Isabwe, Ghislain Maurice Norbert; Madshaven, Julie Madelen; Sundbø, Haakon (2023). Active learning in interactive system design courses. INTED2023 Proceedings. ISBN: 978-84-09-49026-4. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). Chapter.
 • Madshaven, Julie Madelen; Sundbø, Haakon; Reichert, Frank (2023). Enhancing the digital skills of teachers in an online setting.

Sist endret: 27.10.2023 11:10