Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Min jobb: Universitetslektor ved Universitetet i Agder

Haakon Sundbø, foto.

Jeg har under hele studiet vært engasjert i faglig og sosialt arbeid både i og utenfor studiene. Sammen med interessen for å bygge relasjoner samt å praktisere utøvelsen av mitt fag har nok dette vært en betydelig faktor for at jeg ble spurt om å jobbe for nåværende arbeidsgiver.

Haakon Sundbø

Multimedieteknologi og – design, bachelor og Multimedia and Educational Technology, master

Navn: Haakon Sundbø
Studium: Multimedieteknologi og – design, bachelor og Multimedia and Educational Technology, master
Uteksaminert: 2016
Stilling: Universitetslektor
Arbeidsgiver: Universitetet i Agder

Hvilke oppgaver har du i jobben din?

Jeg jobber for Universitet i Agder som faglærer, fagkoordinator og veileder i bacheloremner på programmet Multimedieteknologi- og design. Jeg er også veileder for det studentdrevne mediebyrået Makro Media. Ved siden av den faste ansettelsen jeg har ved UiA gjør jeg også oppdrag gjennom mitt eget foretak Foto, Video & Web – Haakon Sundbø.

Min gøyeste oppgave er å undervise og følge opp studentene. Som lærer må man ikke bare kunne sitt fag, men også klare å formidle dette på en riktig og god måte til menneskene som tar studiet. Denne jobben er veldig sosial, og målet er å få studentene engasjerte og kompetente. Derfor er det en samhandling mellom meg og studenten, og studentene seg imellom som gjør at ingen arbeidsdag er lik. Mitt mål er å få studentene til å bli selvdrevne, til å ta problemer og å løse disse selv på en selvstendig og kompetent måte. Da er det viktig at studentene blir aktive problemløsere. Får jeg studenten til å motivere seg selv, da gjennom å belyse interessante og aktuelle fagområder samt å la studentene finne sin motivasjon til å aktivt søke kunnskap, er jeg på riktig vei. Denne typen motivasjon tror jeg avhenger av at studenten får seg et bilde av arbeidslivet som inspirerer dem til å stå på under studietiden. Studenten bør så fort som mulig i studietiden se på skillet mellom det å være student og det å gjøre "arbeid" som to sider av samme sak. Derfor motiverer jeg studentene til å begynne allerede tidlig i studiet med å søke arbeidsoppgaver for reelle kunder. Jeg tror feedback gjennom slike ”oppdrag” kan bidra til en vinn-vinn situasjon for studenten. Kunnskap og kompetanse har verdi, og det er ikke alltid man ser dette like tydelig når man studerer. Det beste med jobben ved Universitetet i Agder er friheten man har over sitt eget arbeid.

Hvordan opplever du at du bruker utdanningen din i jobben?

Jeg bruker utdanningen min på flere forskjellige måter. Rent konkret får jeg undervise i de fagene jeg selv har studert og jeg får videreutviklet min kompetanse innenfor disse fagområdene. Jeg får også frihet til selv å involvere meg og bruke tid på flere av de fagområdene jeg finner spesielt interessante.

Rent praktisk tror jeg at det at jeg selv har vært student de siste åtte årene gir meg god innsikt i hvordan det er å være en student ved universitetet. Som student jobbet jeg ved siden av studiene med eget foretak og gjorde fagrelaterte oppdrag for bedriftskunder. Dette gav meg et perspektiv på utdannelsen min som gjorde meg målrettet og motiverte meg til å gjøre mitt beste. Ut ifra den fagkombinasjonen som bachelor- og master-programmene har gitt meg har jeg også fått et overordnet tankesett som styrker min fagforståelse på tvers av fagområder.

Hvordan fikk du jobben du har nå?

Jeg har under hele studiet vært engasjert i faglig og sosialt arbeid både i og utenfor studiene. Sammen med interessen for å bygge relasjoner samt å praktisere utøvelsen av mitt fag har nok dette vært en betydelig faktor for at jeg ble spurt om å jobbe for nåværende arbeidsgiver. Et av de valgene jeg har tatt gjennom studiene som jeg har fått mest igjen for, må nok ha vært å starte et eget foretak. En relevant deltidsjobb under studiene er noe jeg tror arbeidsgiver setter pris på.  

Hvordan var studievalget ditt?

Jeg fant glede i å lage ting ved bruk av teknologi, og fikk høre om studiet fra en kameraet som selv var student på Multimedia. Da fagene i bachelorprogrammet virket spennende i tillegg til at jeg hadde familie i Grimstad, ble valget enkelt. Jeg har trivdes veldig godt som student ved Campus Grimstad de siste fem årene.

Hvilke avgjørelser eller handlinger har hatt mest betydning for at du er der du er i dag?

De mest betydningsfulle avgjørelsene jeg har tatt er at jeg skapte min egen jobb, samt at jeg brukte studietiden aktivt til å få erfaringer og lære om hvordan jeg selv lærer på en god måte. Et konkret eksempel er da jeg fikk være med som frivillig medarbeider og ha ansvar for koordineringen av fotografer og videografer på Skjærgårdsgospel sine festivaler. Gjennom å kombinere fag og praksis har dette motivert meg til å ta i bruk studietiden på en god måte. 

Tips til studenter

  • Bli ”trigget” til å bruke studietiden din på en meningsfull måte.
  • Få deg erfaringer, begynn med å jobbe for noen du kjenner, da er det ikke så skummelt.
  • Søk et nettverk av andre studenter som interesserer seg for ditt fagområde.
  • Gjør deg synlig!
  • Les anti-janteloven