Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Frøydis Nordgård Vik

Professor

 
Kontor:
I1019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08-16

Kort biografi:

 • Professor, samfunnsernæring 2020 -
 • Førsteamanuensis, PhD, Folkehelse (UiO) 2013 - 2020
 • Universitetslektor UiA 1995 - 2013
 • Cand.scient i biokjemi (UiB) 1992
 • Pedagogisk seminar (UiB) 1992

Medlem av Prioritert Forskningssenter: Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv

 

Forskning

Skolemat og skolemåltidet

Måltidsmønster og kosthold blant barn og ungdom

Sunt og bærekraftig kosthold

Sosiale forskjeller i kosthold

Endring av levevaner

Forebygging av overvekt hos barn og unge

 

Undervisning

Ernæringsfag og folkehelsefag. Studieprogramleder Masterprogrammet i Folkehelsevitenskap

Arbeidserfaring

Ansatt på UiA siden 1995. 

Faglige interesser

Samfunnsernæring

Skolemat

Barn og ungdom

Forebygging av overvekt hos barn og unge

Intervensjoner for å fremme et sunt og bærekraftig kosthold fra tidlig alder i relasjon til god helse gjennom livet

Implementering

Prosjekter

Medlem av prioritert forskningssenter: Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv

Kort film om min forskning:

https://video.uia.no/media/t/0_kd18v710/35971

 

Prosjekter:

Matnyttig (Nutrition Now)

PREPARED

Skolematprosjektet i Agder

Skolemat - Kristiansand kommune/Ungt Entrepenørskap

Mat til Minsten (Food4toddlers)

Lifelab Mat og Helse

LØFT-prosjektet

LEARNFOOD

MedDiet

PRECONDIET

Skills for Life

Diet 2 Day

EU-prosjektet ENERGY, om forebygging av overvekt hos barn 10-12 år. www.projectenergy.eu

Utvalgte publikasjoner

A1    Vik FN, Beinert C, Palojoki P, Hillesund ER, Engeset D, Ask AS, Åbacka G, Øverby NC: Differences in formal education among Norwegian Home Economics teachers. Journal of the International Society for Teacher Education, 12/2020

A2    Beinert C, Palojoki P, Åbacka G, Øverby NC, Vik FN: “Is there any sugar in bread?”: A qualitative video analysis of student activating learning tasks in Home Economics. Acta Didactica Norge (11/2020)

A3    Margrethe Røed, Frøydis N. Vik, Elisabet R. Hillesund, Wendy Van Lippevelde, Nina C. Øverby: Associations between parental food choice motives, health-promoting feeding practices, and infants’ fruit and vegetable intakes: the Food4toddlers study. Food & Nutrition Research 2020, 64. doi: 10.29219/fnr.v64.3730

A4    Van Lippevelde W, Vik FN, Wills AK, Strommer ST, Barker M, Skreden M, Anderson A, Hanson C, Brantsæter AL, Hillesund ER, Øverby NC: The impact of diet during adolescence on the neonatal health of offspring: evidence on the importance of preconception diet in the Young-HUNT study. Journal of Developmental Origin Health and Disease (12/ 2020)

A5    Beinert C, Palojoki P, Åbacka G, Hardy-Johnson P, Engeset D, Hillesund E, Ask AMS, Øverby NC, Vik FN: The mismatch between teaching practices and curriculum goals in Home Economics: a missed opportunity  Education Inquiry 2020; doi: 10.1080/20004508.2020.1816677

A6    Vik FV, Heslien KEP, Van Lippevelde W, Øverby NC Effect of a free healthy school meal on fruit, vegetables and unhealthy snacks intake in Norwegian 10- to 12-year-old children. BMC Public Health 2020; 20. doi: 10.1186/s12889-020-09470-2

A7    Øverby, N. C., Hillesund, E. R., Røed, M., Vik, F. N.: Association between parental feeding practices and shared family meals. The Food4toddlers study. Food & Nutrition Research. 2020; 64. doi: 10.29219/fnr.v64.4456.

A8    Beinert C, Øverby NC, Åbacka G, Engeset D, Hillesund ER, Ask AMS, Vik FN: The state of learning activities in teaching Home Economics: A cross sectional study in Norwegian schools. International Journal of Home Economics 2020; 13(1), 2-14

A9    Røed M, Vik FN, Hillesund ER, Van Lippevelde W, Medin AC, Øverby NC: Process evaluation of an eHealth intervention (Food4toddlers) to Improve Toddler’s Diet: Randomized Controlled Trial. JMIR Human Factor. 2020; 7(3):e18171. doi: 10.2196/18171.

A10  Vik FN, Van Lippevelde W, Øverby NC: Free school meals as an approach to reduce health inequalities among 10-12- year-old Norwegian children. BMC Public Health. 2019; 19(1):951. doi: 10.1186/s12889-019-7286-z.

A11  Vik FN, Næss IK, Heslien KEP, Øverby NC: Possible effects of a free, healthy school meal on overall meal frequency among 10-12-year-olds in Norway: The School Meal Project. BMC Res Notes. 2019; 12(1):382. doi: 10.1186/s13104-019-4418-6.

Allmenn formidling

Vik, Frøydis Nordgård, Øverby, Nina Cecilie: Kan gratis skolemat utjevne sosiale helseforskjeller? Chronicle, Aftenposten 07/2019

Vik, Frøydis Nordgård, Røed, Margrethe; Åbacka, Gun Katarina; Beinert, Cecilie; Øverby, Nina Cecilie: Et felles løft for gode matvaner på skolen. Kronikk, Fædrelandsvennen 01/2018

Øverby, Nina Cecilie, Hillesund, Elisabet Rudjord, Vik, Frøydis Nordgård: Kostholdets betydning for barns og barnebarns helse. Lørdagsuniversitetet, Kristiansand, Norway 08/2019

Medin, Anine Christine, Hillesund, Elisabet Rudjord, Helland, Sissel Heidi, Vik, Frøydis Nordgård: Tar samfunnet kosthold på alvor? Skolemat, barnehagemåltid og sukkeravgift. Arendalsuka, Arendal, Norway 08/2019

Vik, Frøydis Nordgård: Skolemat - sosial ulikhet. NRK Dagsnytt 18 (TV) 07/2019

Øverby, Nina Cecilie, Hillesund, Elisabet Rudjord, Vik, Frøydis Nordgård: Ungdoms kosthold - neste generasjons helse. Arendalsuka, Arendal, Norway 08/2018

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vik, Frøydis Nordgård; Nilsen, Trude; Øverby, Nina Cecilie (2022). Aspects of nutritional deficits and cognitive outcomes – Triangulation across time and subject domains among students and teachers in TIMSS. International Journal of Educational Development. ISSN: 0738-0593. 89doi:10.1016/j.ijedudev.2022.102553.
 • Illøkken, Kristine Engebretsen; Ruge, Dorte; Leblanc, Marissa Erin; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2022). Associations between having breakfast and reading literacy achievement among Nordic primary school students. Education Inquiry. ISSN: 2000-4508. doi:10.1080/20004508.2022.2092978.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Nilsen, Trude; Øverby, Nina Cecilie (2022). Associations between sleep deficit and academic achievement - triangulation across time and subject domains among students and teachers in TIMSS in Norway. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 22s 1 - 9. doi:10.1186/s12889-022-14161-1.
 • Vik, Frøydis Nordgård (2022). School meals in Norway – current status and a way forward?. School Food, Equity and Social Justice Critical Reflections and Perspectives. ISBN: 9780367632496. Routledge. Section 2. Sustainability and development kap 8.
 • Valand, Ida Ulrikke; Øverby, Nina Cecilie; Strömmer, Sofia; Barker, Mary Elizabeth; Bjornes, Camilla; Nordli, Julie; Pettersen, Line; Bjørkkjær, Tormod; Vik, Frøydis Nordgård; Kiland, Charlotte; Hillesund, Elisabet Rudjord (2022). “It is really just brilliant to get credits for something that is so important to you!” Skills for Life: University students’ perceptions of a planned dietary life skills course. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 17 (4). doi:10.1371/journal.pone.0260890.
 • Beinert, Cecilie; Sørlie, Anne Cathrine; Åbacka, Gun; Palojoki, Päivi; Vik, Frøydis Nordgård (2021). Does food and health education in school influence students’ everyday life?. Health Education Journal. ISSN: 0017-8969. 81 (1). s 29 - 39. doi:10.1177/00178969211045722.
 • Røed, Margrethe; Medin, Anine Christine; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Campbell, Karen; Øverby, Nina Cecilie (2021). Effect of a Parent-Focused eHealth Intervention on Children's Fruit, Vegetable, and Discretionary Food Intake (Food4toddlers) : Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research. ISSN: 1438-8871. 23 (2). doi:10.2196/18311.
 • Øverby, Nina Cecilie; Medin, Anine Christine; Valen, Erlend Larsen; Salvesen, Lorentz; Wills, Andrew Keith; Engeset, Dagrun; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord (2021). Effectiveness of a digital dietary intervention program targeting young adults before parenthood: protocol for the PREPARED randomised controlled trial. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 11 (12). doi:10.1136/bmjopen-2021-055116.
 • Illøkken, Kristine Engebretsen; Johannessen, Berit; Barker, Mary Elizabeth; Hardy-Johnson, Polly; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2021). Free school meals as an opportunity to target social equality, healthy eating, and school functioning: experiences from students and teachers in Norway. Food & Nutrition Research. ISSN: 1654-6628. 65doi:10.29219/fnr.v65.7702.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Grasaas, Erik; Polspoel, Maaike E. M.; Røed, Margrethe; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2021). Parental phone use during mealtimes with toddlers and the associations with feeding practices and shared family meals : a cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 21doi:10.1186/s12889-021-10757-1.
 • Illøkken, Kristine Engebretsen; Øverby, Nina Cecilie; Johannessen, Berit; Vik, Frøydis Nordgård (2021). Possible effects of a free school meal on school environment: The School Meal Intervention in Norway. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 25 (1). s 8 - 20.
 • Beinert, Cecilie; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2021). Project LifeLab Food and Health – Innovative Teaching for the Future: Development of Student Active Learning Tasks for Home Economics Education in the 21st Century. Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal. ISSN: 1855-9719. 11 (4). s 63 - 80. doi:10.26529/CEPSJ.1179.
 • Beinert, Cecilie; Palojoki, Päivi; Åbacka, Gun; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2021). “Is there any sugar in bread?” : A qualitative video analysis of student activating learning tasks in Home Economics. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 15 (1). doi:10.5617/adno.8078.
 • Øverby, Nina Cecilie; Hillesund, Elisabet Rudjord; Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård (2020). Association between parental feeding practices and shared family meals. The Food4toddlers study. Food & Nutrition Research. ISSN: 1654-6628. 64doi:10.29219/fnr.v64.4456.
 • Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2020). Associations between parental food choice motives, health-promoting feeding practices, and infants’ fruit and vegetable intakes : the Food4toddlers study. Food & Nutrition Research. ISSN: 1654-6628. 64doi:10.29219/fnr.v64.3730.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Beinert, Cecilie; Palojoki, Päivi; Hillesund, Elisabet Rudjord; Engeset, Dagrun; Ask, Anne Merete Selvik; Åbacka, Gun; Øverby, Nina Cecilie (2020). Differences in formal education among Norwegian Home Economics teachers. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 24 (2). s 45 - 59.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Heslien, Kaia Elisabeth Paulsen; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2020). Effect of a free healthy school meal on fruit, vegetables and unhealthy snacks intake in Norwegian 10- to 12-year-old children. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 20doi:10.1186/s12889-020-09470-2.
 • Røed, Margrethe; Vik, Frøydis Nordgård; Hillesund, Elisabet Rudjord; Van Lippevelde, Wendy; Medin, Anine Christine; Øverby, Nina Cecilie (2020). Process Evaluation of an eHealth Intervention (Food4toddlers) to Improve Toddlers' Diet: Randomized Controlled Trial. JMIR Human Factors. ISSN: 2292-9495. 7 (3). doi:10.2196/18171.
 • Van Lippevelde, Wendy; Vik, Frøydis Nordgård; Wills, Andrew Keith; Strømmer, Sofia; Barker, Mary E.; Skreden, Marianne; Anderson-Berry, Ann; Hanson, Corrine; Brantsæter, Anne Lise; Hillesund, Elisabet Rudjord; Øverby, Nina Cecilie (2020). The impact of diet during adolescence on the neonatal health of offspring: evidence on the importance of preconception diet. The HUNT study. Journal of Developmental Origins of Health and Disease. ISSN: 2040-1744. s 1 - 13. doi:10.1017/S2040174420001087.
 • Beinert, Cecilie; Päivi Esteri, Palojoki; Åbacka, Gun; Hardy-Johnson, Polly; Engeset, Dagrun; Hillesund, Elisabet Rudjord; Ask, Anne Merete Selvik; Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2020). The mismatch between teaching practices and curriculum goals in Norwegian Home Economics classes : a missed opportunity. Education Inquiry. ISSN: 2000-4508. doi:10.1080/20004508.2020.1816677.
 • Beinert, Cecilie; Øverby, Nina Cecilie; Åbacka, Gun; Engeset, Dagrun; Hillesund, Elisabet Rudjord; Ask, Anne Merete Selvik; Vik, Frøydis Nordgård (2020). The state of learning activities in teaching Home Economics : A cross sectional study in Norwegian schools. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561X. 13 (1). s 2 - 14.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2019). Free school meals as an approach to reduce health inequalities among 10-12- year-old Norwegian children. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 19 (1). doi:10.1186/s12889-019-7286-z.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Næss, Ida Kile; Heslien, Kaia Elisabeth Paulsen; Øverby, Nina Cecilie (2019). Possible effects of a free, healthy school meal on overall meal frequency among 10-12-year-olds in Norway: The School Meal Project. BMC Research Notes. ISSN: 1756-0500. 12 (1). doi:10.1186/s13104-019-4418-6.
 • Salvesen, Lorentz; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Brantsæter, Anne Lise; Øverby, Nina Cecilie (2019). Reproducibility and relative validity of a newly developed web-based food-frequency questionnaire for assessment of preconception diet. BMC Nutrition. ISSN: 2055-0928. 5doi:10.1186/s40795-019-0310-y.
 • Røed, Margrethe; Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Van Lippevelde, Wendy; Øverby, Nina Cecilie (2019). The Food4toddlers study-study protocol for a web-based intervention to promote healthy diets for toddlers: a randomized controlled trial. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 19 (563). doi:10.1186/s12889-019-6915-x.
 • Bolt-Evensen, Kathrine; Vik, Frøydis Nordgård; Stea, Tonje Holte; Klepp, Knut Inge; Bere, Elling (2018). Consumption of sugar-sweetened beverages and artificially sweetened beverages from childhood to adulthood in relation to socioeconomic status - 15 years follow-up in Norway. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. ISSN: 1479-5868. 15:8s 1 - 9. doi:10.1186/s12966-018-0646-8.
 • Stea, Tonje Holte; Hovdenak, Ingrid Marie; Rønnestad, Jannike Berggren; Rennestraum, Kjersti Hovland; Vik, Frøydis Nordgård; Klepp, Knut Inge; Bere, Elling Tufte (2018). Effects of 1 y of free school fruit on intake of fruits, vegetables, and unhealthy snacks: 14 y later.. American Journal of Clinical Nutrition. ISSN: 0002-9165. 108doi:10.1093/ajcn/nqy243.
 • Stea, Tonje Holte; Tveter, Eline Tønnesson; te Velde, Saskia J.; Vik, Frøydis Nordgård; Klepp, Knut Inge; Bere, Elling Tufte (2018). The effect of an extra piece of fruit or vegetables at school on weight status in two generations - 14 years follow-up of the Fruit and Vegetables Makes the Marks study. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 13:e0205498 (10). doi:10.1371/journal.pone.0205498.
 • te Velde, Saskia J.; Haraldsen, Eli; Vik, Frøydis Nordgård; De Bourdeaudhuij, Ilse; Jan, Nataša; Kovacs, Eva; Moreno, Luis A; Dössegger, Alain; Manios, Yannis; Brug, Johannes; Bere, Elling (2017). Associations of commuting to school and work with demographic variables and with weight status in eight European countries: The ENERGY-cross sectional study. Preventive Medicine. ISSN: 0091-7435. 99s 305 - 312. doi:10.1016/j.ypmed.2017.03.005.
 • Illøkken, Kristine Engebretsen; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie; Høiland, Renate; Petersson, Kirsten Helene Olstad; Vik, Frøydis Nordgård (2017). Intervention study on school meal habits in Norwegian 10-12-year-old children. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 45 (5). s 485 - 491. doi:10.1177/1403494817704108.
 • Hillesund, Elisabet Rudjord; Vik, Frøydis Nordgård; Øverby, Nina Cecilie (2017). Kosthold og folkehelse i et generasjonsperspektiv. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 137 (21). doi:10.4045/tidsskr.17.0816.
 • Stålesen, Jarle Hansen; Vik, Frøydis Nordgård; Hansen, Bjørge Hermann; Berntsen, Sveinung (2016). Comparison of three activity monitors for estimating sedentary time among children. BMC sports science, medicine and rehabilitation. ISSN: 2052-1847. 8 (2). doi:10.1186/s13102-016-0028-y.
 • Altenburg, Teatske; Velde, Saskia J. te; Chiu, Kai-Jan; Moschonis, George; Manios, Yannis; De Bourdeaudhuij, Ilse; Vik, Frøydis Nordgård; Lien, Nanna; Brug, Johannes; Chinapaw, Mai JM (2015). Interrater reliability of the ENERGY photo-rating instrument for school environments related to physical activity and eating. Journal of Physical Activity and Health. ISSN: 1543-3080. 13 (4). s 433 - 439. doi:10.1123/jpah.2015-0025.
 • Vik, Frøydis Nordgård; te Velde, Saskia J.; Van Lippevelde, Wendy; Manios, Yannis; Kovács, Éva; Jan, Natasa; Moreno, Luis A; Bringolf-Isler, Bettina; Brug, Johannes; Bere, Elling (2016). Regular family breakfast was associated with children's overweight and parental education: Results from the ENERGY cross-sectional study. Preventive Medicine. ISSN: 0091-7435. 91s 197 - 203. doi:10.1016/j.ypmed.2016.08.013.
 • Schoeppe, Stephanie; Vandelanotte, Corneel; Bere, Elling; Lien, Nanna; Verloigne, Maïté; Kovacs, Eva; Manios, Yannis; Bjelland, Mona; Vik, Frøydis Nordgård; Van Lippevelde, Wendy (2016). The influence of parental modelling on children's physical activity and screen time: Does it differ by gender?. European Journal of Public Health. ISSN: 1101-1262. doi:10.1093/eurpub/ckw182.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Lien, Nanna; Berntsen, Sveinung; De Bourdeaudhuij, Ilse; Grillenberger, Monika; Manios, Yannis; Kovacs, Eva; Chinapaw, Mai JM; Brug, Johannes; Bere, Elling (2015). Evaluation of the UP4FUN intervention: A cluster randomized trial to reduce and break up sitting time in European 10-12-year-old children. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 10 (3). doi:10.1371/journal.pone.0122612.
 • Miqueleiz, Estrella; Te Velde, Saskia J.; Regidor, Enrique; Van Lippevelde, Wendy; Vik, Frøydis Nordgård; Fernandez-Alvira, Juan M; German, Vicente-Rodriquez; Anton, Kunst (2015). Lifestyles and Styles of Parental Care Related to Childhood Obesity: compare Spain with Northern European Countries: ENERGY-Project. Revista Española de Salud Pública. ISSN: 1135-5727. 89 (5). doi:10.4321/s1135-57272015000500009.
 • Velde, Saskia J. te; Singh, Amika S; Chinapaw, Mai JM; De Bourdeaudhuij, Ilse; Jan, Natasa; Kovacs, Eva; Bere, Elling; Vik, Frøydis Nordgård; Bringolf-Isler, Bettina; Manios, Yannis; Moreno, Luis A; Brug, Johannes (2014). Energy balance related behaviour: personal, home- and friend-related factors among schoolchildren in Europe studied in the ENERGY-project. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 9 (11). doi:10.1371/journal.pone.0111775.
 • Manios, Yannis; Moschonis, George; Androutsos, Odysseas; Filippou, Christina; Van Lippevelde, Wendy; Vik, Frøydis Nordgård; te Velde, Saskia J; Jan, Natasa; Dössegger, Alain; Bere, Elling; Molnár, Dénes; Moreno, Luis A; Chinapaw, Mai JM; De Bourdeaudhuij, Ilse; Brug, Johannes (2014). Family sociodemographic characteristics as correlates of children's breakfast habits and weight status in eight European countries. The ENERGY (EuropeaN Energy balance Research to prevent excessive weight gain among youth) project. Public Health Nutrition. ISSN: 1368-9800. 18 (5). s 774 - 783. doi:10.1017/S1368980014001219.
 • Stea, Tonje Holte; Vik, Frøydis Nordgård; Bere, Elling; Svendsen, Martin Veel; Oellingrath, Inger Margaret (2014). Meal pattern among Norwegian primary-school children and longitudinal associations between meal skipping and weight status. Public Health Nutrition. ISSN: 1368-9800. 18 (2). s 286 - 291. doi:10.1017/S136898001400010X.
 • Bjørnarå, Helga Birgit T.; Vik, Frøydis Nordgård; Brug, Johannes; Manios, Yannis; De Bourdeaudhuij, Ilse; Jan, Natasa; Maes, Lea; Moreno, Luis A; Dössegger, Alain; Bere, Elling (2013). The association of breakfast skipping and television viewing at breakfast with weight status among parents of 10-12-year-olds in eight European countries; the ENERGY (EuropeaN Energy balance Research to prevent excessive weight Gain among Youth) cross-sectional study. Public Health Nutrition. ISSN: 1368-9800. 17 (4). s 906 - 914. doi:10.1017/S136898001300061X.
 • Van Lippevelde, Wendy; Bere, Elling; Verloigne, Maïté; van Stralen, Maartje M.; De Bourdeaudhuij, Ilse; Lien, Nanna; Vik, Frøydis Nordgård; Manios, Yannis; Grillenberger, Monika; Kovacs, Eva; Chinapaw, Mai JM; Brug, Johannes; Maes, Lea (2014). The role of family-related factors in the effects of the UP4FUN school-based family-focused intervention targeting screen time in 10- to 12-year-old children: the ENERGY project. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 14 (1). s 857 - 869. doi:10.1186/1471-2458-14-857.
 • Lien, Nanna; Vik, Frøydis Nordgård; Berntsen, Sveinung; Brug, Johannes; De Bourdeaudhuij, Ilse; Chinapaw, Mai JM; Grillenberger, Monika; Kovacs, Eva; Maes, Lea; Manios, Yannis; Moschonis, George; van Stralen, Maartje M.; Willhöft, Corinna; Bere, Elling (2014). UP4FUN - A school-based and family-involved intervention to reduce and break up sitting time among European 10-12 year olds – systematic development and formative evaluation. Skriftserien, Universitet i Agder. ISSN: 1504-9280. doi:10.1371/journal.pone.0122612.
 • Van Lippevelde, Wendy; Velde, Saskia J. te; Verloigne, Maïté; van Stralen, Maartje M.; De Bourdeaudhuij, Ilse; Manios, Yannis; Bere, Elling; Vik, Frøydis Nordgård; Jan, Nataša; Alvira, Juan M. Fernández; Chinapaw, Mai J.M.; Bringolf-Isler, Bettina; Kovacs, Eva; Brug, Johannes; Maes, Lea (2013). Associations between Family-Related Factors, Breakfast Consumption and BMI among 10-to 12-Year-Old European Children: The Cross-Sectional ENERGY-Study. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 8 (11). doi:10.1371/journal.pone.0079550.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Bjørnarå, Helga Birgit T.; Øverby, Nina Cecilie; Lien, Nanna; Androutsos, Odysseas; Maes, Lea; Jan, Natasa; Kovacs, Erik; Moreno, Luis A.; Dössegger, Alain; Manios, Yannis; Brug, Johannes; Bere, Elling (2013). Associations between eating meals, watching TV while eating meals and weight status among children, ages 10-12 years in eight European countries: the ENERGY cross-sectional study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. ISSN: 1479-5868. 10doi:10.1186/1479-5868-10-58.
 • Fernandez-Alvira, Juan M; De Bourdeaudhuij, Ilse; Singh, Amika S; Vik, Frøydis Nordgård; Manios, Yannis; Kovacs, Eva; Jan, Natasa; Brug, Johannes; Moreno, Luis (2013). Clustering of energy balance-related behaviors and parental education in European children: the ENERGY-project. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. ISSN: 1479-5868. 10 (5). doi:10.1186/1479-5868-10-5.
 • Singh, Amika S; Chinapaw, Mai JM; Uijtdewilligen, Leonie; Vik, Frøydis Nordgård; Van Lippevelde, Wendy; Fernandez-Alvira, Juan M; Stomfai, Sarolta; Manios, Yannis; van der Sluis, Maria; Terwee, Caroline B; Brug, Johannes (2012). Test-retest reliability and construct validity of the ENERGY-parent questionnaire on parenting practices, energy balance-related behaviours and their potential behavioural determinants: the ENERGY-project. BMC Research Notes. ISSN: 1756-0500. 13 (5). s 434. doi:10.1186/1756-0500-5-434.
 • Verloigne, Maïté; Bere, Elling; Van Lippevelde, Wendy; Maes, Lea; Lien, Nanna; Vik, Frøydis Nordgård; Brug, Johannes; Cardon, Greet; De Bourdeaudhuij, Ilse (2012). The effect of the UP4FUN pilot intervention on objectively measured sedentary time and physical activity in 10--12 year old children in Belgium: the ENERGY-project. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 18 (12). s 805. doi:10.1186/1471-2458-12-805.
 • Øverby, Nina Cecilie; Stea, Tonje Holte; Vik, Frøydis Nordgård; Klepp, Knut Inge; Bere, Elling (2011). Changes in meal pattern among Norwegian children from 2001 to 2008. Public Health Nutrition. ISSN: 1368-9800. 14 (9). s 1549 - 1554. doi:10.1017/S1368980010003599.
 • Singh, Amika S; Vik, Frøydis Nordgård; Chinapaw, Mai JM; Uijtdewilligen, Leonie; Verloigne, Maite; Fernandez-Alvira, Juan M; Stomfai, Sarolta; Manios, Yannis; Martens, Marloes; Brug, Johannes (2011). Test-retest reliability and construct validity of the ENERGY-child questionnaire on energy balance-related behaviours and their potential determinants: the ENERGY-project. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. ISSN: 1479-5868. 8 (136). doi:10.1186/1479-5868-8-136.
 • Vik, Frøydis Nordgård; Lien, Nanna; Bere, Elling; Øverby, Nina Cecilie (2010). Number of meals eaten in relation to weight status among Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 38s 13 - 18. doi:10.1177/1403494810378920.
 • Vik, Frøydis Nordgård (2003). Innledning: Ikke hindringer, men muligheter. IKT som prosjekt i skolen. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. s 9 - 15.
 • Vik, Frøydis Nordgård (2016). Childhood Obesity. ISBN: 978-82-8314-105-4. Portal forlag. s 61.
 • Vik, Frøydis Nordgård (2003). IKT som prosjekt i skolen. ISBN: 8276749402. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke. s 138.
 • Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2022). Tar matforskningen ut i barnehagen.
 • Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2022). Nytt tilbud til foreldre og barnehager. Mål: Bedre kosthold til barna.
 • Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2022). Scaling up and implementation of obesity prevention interventions in the first 2000 days. Perspectives from Norway.
 • Vik, Frøydis Nordgård (2022). Skolematprosjektet i Agder. Kan gratis skolemat redusere sosiale ulikheter?.
 • Vik, Frøydis Nordgård (2022). Samfunnsernæring og folkehelse i Norge.
 • Øverby, Nina Cecilie; Vik, Frøydis Nordgård (2022). Matnyttig - et NFR implementeringsforskningsprosjekt.
 • Vik, Frøydis Nordgård (2022). Frokost og skoleprestasjoner i Norge.

Forskerportrett

I sosiale medier

Sist endret: 4.11.2021 15:11