0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand/Grimstad

Programmet er et tilbud til sykepleiere som ønsker faglig fordypning i spesialsykepleie. Vi tilbyr deg spesialiseringer i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Studiet gir deg teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie. 

Hva lærer du?

Programmet består av felles- og fagspesifikke emner. Alle emnene knyttes sammen i en avsluttende masteroppgave. 

  • Fellesemner skal gi deg innsikt i kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder.  I undervisningen er det en særlig vekt på metoder som er relevante for forsknings-, utviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid på det helsefaglige området.
  • De fagspesifikke emnene skal gi deg innsikt i temaer som opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter som er akutt og/eller kritisk syke. Du blir videre undervist i fagspesifikke tema i den spesialiseringen du velger.  Her er de kliniske emnene viktige. Klinisk praksis utgjør en betydelig andel av studiet.
  • Masteroppgaven er et selvstendig, individuelt vitenskapelig arbeid innenfor spesialsykepleie. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til arbeid i ulike funksjoner ved spesialavdelinger i sykehus. Aktuelle arbeidsområder er også undervisning, forskning og ledelse. Som spesialsykepleier er du også kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til masterprogrammet i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie er bachelorgrad i sykepleie og minimum to års ansiennitet som autorisert sykepleier i 100 % stilling. Se utfyllende regler. Vi tar forbehold om endring av utfyllende regler for opptak.

Søkekoder
Anestesisykepleie: 9905
Intensivsykepleie: 9906
Operasjonssykepleie: 9907

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

Antall plasser

50

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Utdanner seg til å redde liv

Etterspørselen etter dyktige sykepleiere er akutt. Jeg ville ta master fordi jeg ønsket jeg å lære enda mer om faget mitt, slik at jeg kunne gjøre en enda bedre jobb.

Marianne Sjuls

Sykepleie, bachelor, og Spesialsykepleie, master

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.

Send studiet på mail