Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand Grimstad

Programmet er et tilbud til sykepleiere som ønsker faglig fordypning i spesialsykepleie. Høsten 2024 starter vi spesialiseringene i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjonssykepleie. Studiet gir deg teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie.

Simulering og klinikklaboratorium på UiA 

Simulering og klinikklaboratorium er en av de mest moderne og nyskapende avdelingene på hele Universitet i Agder. Her kan du se hvordan vi jobber for å forberede deg godt til praksis som du skal ut i, og til en fremtid som helsearbeider. 

Hva lærer du?

Programmet består av felles- og fagspesifikke emner. Alle emnene knyttes sammen i en avsluttende masteroppgave. 

  • Fellesemner skal gi deg innsikt i kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder.  I undervisningen er det en særlig vekt på metoder som er relevante for forsknings-, utviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid på det helsefaglige området.
  • De fagspesifikke emnene skal gi deg innsikt i temaer som opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasienter som er akutt og/eller kritisk syke. Du blir videre undervist i fagspesifikke tema i den spesialiseringen du velger.  Her er de kliniske emnene viktige. Klinisk praksis utgjør en betydelig andel av studiet.
  • Masteroppgaven er et selvstendig, individuelt vitenskapelig arbeid innenfor spesialsykepleie. 

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til arbeid i ulike funksjoner ved spesialavdelinger i sykehus. Aktuelle arbeidsområder er også undervisning, forskning og ledelse. Som spesialsykepleier er du også kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

Opptakskrav

Faglig grunnlag for opptak til masterprogrammet i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie er bachelorgrad i sykepleie og minimum to års dokumentert ansiennitet som autorisert sykepleier i 100 % stilling.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Søkere som har gjennomført videreutdanning i anestesi-, intensiv-, operasjons- eller barnesykepleie (90 studiepoeng), kan søke om å få godkjent deler av studiet for å gå videre i masterprogrammet.

Søkekoder

Barnesykepleie: 9924
Intensivsykepleie: 9906
Operasjonssykepleie: 9907

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Fakta

Søknadsfrist

15. mars 2024

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

120

Antall plasser

50

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Spesialiseringer i studieprogrammet

Andre studier du kanskje vil like

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.