Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand Grimstad

Mastergraden i spesialsykepleie har som mål å utdanne høyt kvalifiserte yrkesutøvere. Disse spesialistene vil være i stand til å yte spesialisert sykepleie til pasienter i alle aldre. Dette inkluderer pasienter som skal gjennomgå operasjoner, har opplevd skader, lider av akutt eller kritisk sykdom, eller opplever forverring i kroniske lidelser. I tillegg vil de bistå pasientenes pårørende innenfor et høyteknologisk helsemiljø. 

Studieprogrammet er utformet for å møte de nåværende kravene innen spesialsykepleie. Det er i tråd med helselovgivningens standarder for yrkesutøvelse, samt fagets etablerte kunnskaper og verdier. 

Studiet har fire spesialiseringer: 

Hva lærer du?

Programmet består både av felles- og fagspesifikke emner for hver spesialisering.  

Fellesemner skal gi innsikt i kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder med spesiell relevans for forsknings, utviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid innenfor helsefaglig arbeid generelt, og arbeid med akutt og/eller kritisk syke spesielt.  

De fagspesifikke emnene skal gi innsikt i felles temaer som opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier i å være akutt og/eller kritisk syk, og fagspesifikke tema i forhold til utøvelse av spesialsykepleie i de ulike spesialiseringene. Kliniske studier utgjør 45 studiepoeng av programmet, og fremkommer som egne fagspesifikke emner.  

Masteroppgaven er en sentral del av studiet og er et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor spesialsykepleie, der studenten må benytte relevant forskning og får mulighet til å bidra til forsknings- og fagutviklingsarbeid 

Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie, og kvalifiserer også til arbeid som spesialsykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget tansvarsområde.  

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til arbeid i ulike funksjoner ved spesialavdelinger i sykehus. Andre aktuelle arbeidsområder er også undervisning, forskning og ledelse. Som spesialsykepleier er du også kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

Utveksling

Studentene kan ta deler av studiet ved andre internasjonale universiteter som gir studier i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv-, operasjons- eller barnesykepleie, og som kan godkjennes som en del av programmet ved UiA. 

Alt du trenger å vite om utveksling

Undervisningssted

Teoriundervisningen er fordelt mellom UiAs campuser i Kristiansand og Grimstad. De kliniske deler av studiene avholdes på Sørlandet sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.

Praksis

Kliniske praksisstudier utgjør 45 studiepoeng og har et samlet omfang på 30 uker.

Praksisstudier gjennomføres ved de ulike sykehus tilknyttet Sørlandet sykehus i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand og ved andre sykehus etter avtale. Studentene blir fordelt på de ulike stedene etter at opptak til studiet er foretatt.

Simulering og klinikklaboratorium på UiA 

Simulering og klinikklaboratorium er en av de mest moderne og nyskapende avdelingene på hele Universitet i Agder. Her kan du se hvordan vi jobber for å forberede deg godt til praksis som du skal ut i, og til en fremtid som helsearbeider. 

Oppbygning

Du kan se hvordan studiene er bygget opp for ABIO ved å klikke på “For studenter som startet høst 2022”, for så å velge spesialiteten du er interessert i.

Ny studieplan kommer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Faglig grunnlag for opptak er bachelorgrad i sykepleie og minimum to års dokumentert erfaring som autorisert sykepleier i 100 prosent stilling.

Søkere som har tidligere gjennomført videreutdanning i anestesi-, intensiv-, operasjons- eller barnesykepleie (90 studiepoeng), kan søke om å få godkjent deler av studiet for å gå videre i masterprogrammet.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Andre krav i løpet av studiene:  

Studiet har krav om politiattest, du får informasjon om dette på studiestart. 

Søkekoder

Anestesisykepleie: 9905 

Barnesykepleie: 9908 

Intensivsykepleie: 9906 

Operasjonssykepleie: 9907 

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars 2024

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

120

Antall plasser

50

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like

Se klinikklaboratoriet

Klinikklaboratoriet på Campus Grimstad gir deg tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien i helse-Norge. Se laboratoriet i 3D-visning her.