Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

For teoretiske spesialiseringer

For utøvende spesialiseringer

På masterstudiet i rytmisk musikk får du mulighet til å arbeide med musikk innenfor ulike spesialiseringer.

Utøvende spesialiseringer:

Teoretiske spesialisering:

Institutt for Rytmisk Musikk ble i 2022 tildelt statusen Senter for fremragende utdanning. Dette er et femårig prosjekt med en mengde studentaktiviteter, og et sterkt fokus på kreativ bruk av teknologi i musikkutdanning . Se nettsiden for mer informasjon om prosjektet og aktivitetene som er tilknyttet CreaTeME.

Hva lærer du?

 • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom praktisk musikkutøvelse og relevant populærvitenskapelig teori.
 • Du får innblikk i sentrale begreper og teoretiske problemstillinger innenfor populærmusikkforskning
 • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor rytmisk musikk.
 • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører forskningsprosjekter på musikkfeltet.
 • Du får oversikt over ulike roller, funksjoner, aktører og institusjoner i musikkbransjen og dynamikken mellom disse.
 • Du tilegner deg kunnskap om nye teknologier og hvilke utfordringer og muligheter disse teknologiene gir.
 • Du blir i stand til å bruke relevante vitenskapelige metoder for faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
 • Fullført studium gir graden master i rytmisk musikk.

Jobbmuligheter

De utøvende spesialiseringene kvalifiserer for skapende og utøvende arbeid innenfor kunst- og kultursektoren, i tillegg til mer spesialiserte utøveryrker. De er også gode utgangspunkter for en musikerkarriere. Etter endt utdanning har man også tilegnet seg kompetanse som gjør at man kan etablere egen musikkvirksomhet.

Den teoretiske spesialiseringen tilbyr relevant kompetanse for arbeid i musikkorganisasjoner og musikkbedrifter, i medievirksomheter, i plateselskaper og i rettighetsorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Fullført mastergrad kan kvalifisere til å fortsette på ph.d.-nivå, for eksempel ved Fakultet for kunstfag, UiA.

Oppbygning

NB. Det vil bli endringer i studieplanen for dette studieprogrammet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) For alle spesialiseringene på masterprogrammet. Søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten, kan gis betinget opptak.

Opptak skjer etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Se informasjon om musikkopptaket

Utøvende spesialiseringer:

Utøvende musikk, Worldmusic og Songwriting

I opptaksgrunnlaget skal det inngå bestått fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i utøvende musikk eller tilsvarende. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2.

Søkerne skriver søknad med forslag til prosjektbeskrivelse for masteroppgave etter retningslinjer fastsatt for Fakultet for kunstfag. Forslag til fordypningsområde for masteroppgaven skal godkjennes av universitetet 5 uker før opptaksprøven holdes.

Rangering av søkere skjer på bakgrunn av opptaksprøven med følgende deler:

 • Spilleprøve. Ved spilleprøven gis det en poengsum fra 10 til 20 for bestått prøve. Søkere som får mindre enn 10 poeng har ikke bestått. Spilleprøven teller 50 % av samlet poengsum.
 • Intervju. Ved intervju gis en poengsum fra 10 til 20. Intervju teller 50 % av samlet poengsum. Spilleprøven må være bestått for å få adgang til intervju.

Elektronisk musikk

I opptaksgrunnlaget skal ett av følgende kriterier inngå:

 • Fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i utøvende- eller elektronisk musikk, bachelorgrad i musikkteknologi eller tilsvarende. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2.
 • Andre relevante bachelorprogram kan etter særskilt vurdering godkjennes som grunnlag for opptak.

Søkerne skriver en søknad med forslag til prosjektbeskrivelse for masteroppgave etter retningslinjer fastsatt for Fakultet for kunstfag. Forslag til fordypningsområde for masteroppgaven skal godkjennes av universitetet 5 uker før opptaksprøven holdes.

Rangering av søkere skjer på bakgrunn av opptaksprøven med følgende deler:

 • Spilleprøve. Ved spilleprøven gis det en poengsum fra 10 til 20 for bestått prøve. Søkere som får mindre enn 10 poeng har ikke bestått. Spilleprøven teller 50 % av samlet poengsum.
 • Intervju. Ved intervju gis en poengsum fra 10 til 20. Intervju teller 50 % av samlet poengsum. Spilleprøven må være bestått for å få adgang til intervju.

Teoretisk spesialisering:

Music business and management

I opptaksgrunnlaget skal ett av følgende kriterier inngå:

 • Fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i utøvende musikk, musikkpedagogikk eller musikkvitenskap. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2.
 • Relevant fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen kultur-/musikk-/kulturstudiet. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2.
 • Bachelorgrad i økonomi eller tilsvarende
 • Andre relevante bachelorprogram kan etter særskilt vurdering godkjennes som grunnlag for opptak.

Det stilles krav til vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, beregnet på grunnlag av hele bachelorgraden.

Opptaksprøve rytmisk: Uke 7.

Anbefalte forkunnskaper

MUR107/MUK107 Vitenskapsteori, estetikk og analyse ved UiA, eller tilsvarende.

Søkekoder:

Utøvende rytmisk musikk: 9306 (søknadsfrist 15. desember)
Elektronisk musikk: 9308 (søknadsfrist 15. desember)
World Music: 9307 (søknadsfrist 15. desember)
Songwriting: 9313 (søknadsfrist 15. desember)
Music Business and Management: 9305 (søknadsfrist 15. april)

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Du kan ta en del av masterprogrammet i rytmisk musikk i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 3. semester. Mer om utveksling i rytmisk musikk

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført mastergrad kan kvalifisere til å fortsette på ph.d.-nivå, for eksempel ved Fakultet for kunstfag, UiA. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. des./15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

120

Antall plasser

24

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Spesialiseringer i studieprogrammet

Andre studier du kanskje vil like

Møt Bjørn Ole Rasch

Professor på Institutt for rytmisk musikk, komponist og produsent.