0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

For teoretiske spesialiseringer

For utøvende spesialiseringer

På masterstudiet i rytmisk musikk får du mulighet til å arbeide med musikk innenfor ulike spesialiseringer.

Utøvende spesialiseringer:

Teoretiske spesialiseringer:

Kreativt musikalsk mangfold ved Institutt for rytmisk musikk

Hva lærer du?

  • Du tilegner deg forståelse for sammenhenger mellom praktisk musikkutøvelse og relevant populærvitenskapelig teori.
  • Du får innblikk i sentrale begreper og teoretiske problemstillinger innenfor populærmusikkforskning
  • Du utvikler et godt faglig grunnlag for å kunne bidra til refleksjon, nytenkning og innovasjon innenfor rytmisk musikk.
  • Du får inngående kjennskap til hvordan man gjennomfører forskningsprosjekter på musikkfeltet.
  • Du får oversikt over ulike roller, funksjoner, aktører og institusjoner i musikkbransjen og dynamikken mellom disse.
  • Du tilegner deg kunnskap om nye teknologier og hvilke utfordringer og muligheter disse teknologiene gir.
  • Du blir i stand til å bruke relevante vitenskapelige metoder for faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
  • Fullført studium gir graden master i rytmisk musikk.

Jobbmuligheter

De utøvende spesialiseringene kvalifiserer for skapende og utøvende arbeid innenfor kunst- og kultursektoren, i tillegg til mer spesialiserte utøveryrker. De er også gode utgangspunkter for en musikerkarriere. Etter endt utdanning har man også tilegnet seg kompetanse som gjør at man kan etablere egen musikkvirksomhet.

De teoretiske spesialiseringene tilbyr relevant kompetanse for arbeid i musikkorganisasjoner og musikkbedrifter, i medievirksomheter, i plateselskaper og i rettighetsorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Fullført mastergrad kan kvalifisere til å fortsette på ph.d.-nivå, for eksempel ved Fakultet for kunstfag, UiA.

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generelt opptaksgrunnlag for masterprogram framgår av forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det generelle kravet er fullført bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang.
Nærmere bestemmelser om opptak framgår av forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. Med hjemmel i denne forskriften er det fastsatt utfyllende regler for opptak til det enkelte masterprogram. 

Opptaksprøve rytmisk: Uke 7.

Se utfyllende regler for opptak og informasjon om musikkopptaket

Søkekoder:

Utøvende rytmisk musikk: 9306 (søknadsfrist 15. desember)
Elektronisk musikk: 9308 (søknadsfrist 15. desember)
World Music: 9307 (søknadsfrist 15. desember)
Songwriting: 9314 (søknadsfrist 15. desember)
Music Management: 9305 (søknadsfrist 15. april)
Project Management fo Music and Stage: 9320 (søknadsfrist 15. april)

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Opptaksprøve

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Opptaksprøve

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Du kan ta en del av masterprogrammet i rytmisk musikk i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 3. semester. Mer om utveksling i rytmisk musikk

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Fullført mastergrad kan kvalifisere til å fortsette på ph.d.-nivå, for eksempel ved Fakultet for kunstfag, UiA. 

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. des./15. april

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

Send studiet på mail