0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Er du opptatt av religion eller filosofi i samfunnet? Er du interessert i religioners rolle i samtiden? Stiller du ofte filosofiske spørsmål? Da er masterstudiet i religion, filosofi og samfunn noe for deg. Studiet fokuserer på religion og filosofi i en samfunnskontekst. Det vektlegger samtidsreligioners historiske utvikling og dagsaktuelle roller i både Norge og verden. I tillegg vektlegges anvendelsen av filosofisk tenkning i dagens samfunn. Studiet åpner dermed for mange forskjellige innfallsvinkler, med fordypning i enten religion eller filosofi, eventuelt en kombinasjon av disse retningene. Studiet er ment å gi studenten en høy grad av selvstendig refleksjonsevne. 

Hva lærer du?

  • Teori og metode innen feltet religion, filosofi og samfunn
  • Utviklingen av og rollen til religioner i Norge og verden i dag
  • Ulike perspektiver på konflikt og forsoning, både lokalt og globalt
  • Etisk og filosofisk refleksjon rundt samfunnsaktuelle problemstillinger 

Jobbmuligheter

En mastergrad i religion, filosofi og samfunn kan kvalifisere for arbeid i grunnskole, videregående skole, forlagsvirksomhet, media og kulturlivet, samt kirkelig arbeid og innen religiøse og frivillige organisasjoner. Utdannelsen er også relevant innenfor offentlig sektor, som for eksempel helse- og sosialvesen, rådgivningstjeneste, kulturarbeid, samt arbeid med integrering og flerkultur. 

Studiet kan inngå som en del av et studieløp som gir undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav på våre nettsider

Oppbygging

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 sp) eller tilsvarende der det inngår en fordypning i religion og etikk eller filosofi på minst 80 sp (minst 20 av disse må være på nivå 2). Se utfyllende regler

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Videre studier

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Mastergraden kan også kvalifisere til doktorgradsstudier ved UiA og andre norske eller utenlandske universiteter.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9751

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

FISK  er studentforeningen for filosofistudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Send studiet på mail