Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Kunnskap om religion, filosofi og samfunn er nøkkelen til å forstå og arbeide i en verden der ulike trosretninger, livssyn og tenkemåter lever side om side. Masterstudiet er opptatt av samspillet, diskusjonene og forskjellene mellom filosofiske og religiøse problemstillinger, og deres påvirkning og relevans i ulike samfunn og grupper. Studiet gir spesielt grundig kompetanse i religionssosiologi, anvendt etikk og/eller filosofi.

Studiet fokuserer på religion og filosofi i en samfunnskontekst. Vi legger vekt på samtidsreligioners historiske utvikling og roller, og anvendelse av filosofisk tenkning og etiske prinsipper i dagens samfunn. Vi går inn i en rekke ulike innfallsvinkler og legger opp til høy grad av selvstendig refleksjon.

Hva lærer du?

  • Om religion, anvendt etikk og/eller filosofi i en samfunnskontekst
  • Om teorier og forskningsmetoder innen filosofi og/eller religionsvitenskap
  • Om selvstendig forskningsarbeid og gjeldende forskningsetiske normer
  • Om analyse av filosofiske, etiske og eller religionsvitenskapelige problemstillinger

Jobbmuligheter

En mastergrad i religion, filosofi og samfunn kan kvalifisere for arbeid i utdanningssektoren, forlagsvirksomhet, media og kulturlivet, samt kirkelig arbeid og innenfor religiøse og frivillige organisasjoner. Utdannelsen er også relevant innenfor offentlig sektor, som for eksempel helse- og sosialvesen, rådgivningstjeneste, kulturarbeid, samt arbeid med integrering og flerkultur. 

Studiet kan inngå som en del av et studieløp som gir undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. 

Les mer om karriereveier for humanister.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå en fordypningsenhet i religion og etikk eller filosofi på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten må være nivå 2.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fordypning i religion kan sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Mastergraden kan også kvalifisere til doktorgradsstudier ved UiA og andre norske eller utenlandske universiteter.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9751

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Philosophia er studentforeningen for filosofistudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like