Pedagogikk - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
180
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Hvis du har lyst til å jobbe med å hjelpe andre mennesker til å lære, er det økende behov for deg på arbeidsmarkedet. Tiden vi lever i kalles ofte for «kunnskapssamfunnet». Kunnskap spres raskt gjennom digital teknologi og har aldri vært produsert i større mengder enn nå. I vår del av verden blir stadig flere ansatt i yrker der utvikling av kunnskap står sentralt. Det betyr at de ansatte aldri blir ferdig utlært, men at de stadig må være i stand til å lære seg noe nytt. Derfor er det et økende behov for pedagoger som kan tilrettelegge for læring, både i offentlig sektor og i privat næringsliv. 

Studiet er ikke en lærerutdanning.

Hva lærer du?

 •  å tilrettelegge for egen og andres læring og kompetanseutvikling
 •  å beherske sentrale teorier om undervisning, læring og hvordan mennesker utvikler seg i sosiale fellesskap
 •  hvordan læring foregår i grupper og gjennom relasjoner mennesker imellom
 •  hva som kjennetegner læring i vårt globaliserte kunnskapssamfunn
 •  å samarbeide med andre
 •  å presentere fagstoff skriftlig og muntlig
 •  å kunne utøve pedagogisk arbeid på en profesjonell måte
 •  å beherske kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 •  å gjennomføre et større faglig arbeid på en selvstendig måte (bacheloroppgaven)

 Dersom du velger å gjennomføre vårt tredje studieår veiledning og pedagogisk ledelse lærer du å:

 • vurdere ledelsesstrategier for endring og omstilling i organisasjoner
 • gjennomføre veiledning av enkeltpersoner og grupper
 • planlegge et pedagogisk utviklingsarbeid tilpasset en bestemt organisasjon

Jobbmuligheter

Studiet forbereder for pedagogisk arbeid med opplæring og kompetanseutvikling for ulike aldersgrupper i privat næringsliv, i offentlige etater eller i ulike organisasjoner.  

Oppbygging

1. studieår

 • Pedagogiske grunnbegreper
 • Læring og læringsprosesser
 • Gruppeprosesser og kommunikasjon
 • Danning og kompetanse i en globalisert verden

2. studieår

 • Examen philosophicum
 • Examen facultatum
 • Forskningsmetoder
 • Pedagogisk profesjonalitet (valgemne)
 • Bacheloroppgave

3. studieår

Breddeenhet 5. og 6. semester/utveksling.

Følgende pedagogiske emner kan inngå i en bredde:

 • Pedagogisk ledelse i lærende organisasjoner
 • Veiledningsteori og metode I
 • Veiledningsteori og metode II
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

46,5

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

38,4

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Videre studier (beta)

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

201 852

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

- Relevant både i jobb og hverdag

Pedagogikk handler jo om de prosessene vi opplever i hverdagen, så jeg tror de fleste vil få mye ut av studiet enten det er på årsstudium-, bachelor-, eller masternivå.

Erik Solaas Gundersen.

Pedagogikk, master (og bachelor)

Send studiet på mail