Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Kunnskapsutvikling og kompetanseheving er en hovedutfordring for bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører. Nye arbeidsmetoder utvikles hele tiden, og medarbeiderne må stadig lære noe nytt. Pedagogikk er faget for deg som vil arbeide med slike endrings- og opplæringsprosesser.

Bachelorprogrammet gir en bred innføring i sentrale temaer knyttet til læring og opplæring gjennom hele livsløpet og i ulike sammenhenger. Du blir kjent med begreper som læring, sosialisering, motivasjon, kommunikasjon, veiledning, gruppeprosesser, ledelse, kompetanseutvikling, didaktikk og danning. Du får grundig undervisning i ulike metoder for opplæring, praksis i arbeidslivet og veiledning til å skrive bacheloroppgaven.

Hva lærer du?

 •  å tilrettelegge for egen og andres læring og kompetanseutvikling
 •  å beherske sentrale teorier om undervisning, læring og hvordan mennesker utvikler seg i sosiale fellesskap
 •  hvordan læring foregår i grupper og gjennom relasjoner mennesker imellom
 •  hva som kjennetegner læring i vårt globaliserte kunnskapssamfunn
 •  å samarbeide med andre
 •  å presentere fagstoff skriftlig og muntlig
 •  å kunne utøve pedagogisk arbeid på en profesjonell måte
 •  å beherske kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 •  å gjennomføre et større faglig arbeid på en selvstendig måte (bacheloroppgaven)

 Dersom du velger å gjennomføre vårt tredje studieår Veiledning og pedagogisk ledelse lærer du å:

 • vurdere ledelsesstrategier for endring og omstilling i organisasjoner
 • gjennomføre veiledning av enkeltpersoner og grupper
 • planlegge et pedagogisk utviklingsarbeid tilpasset en bestemt organisasjon

Jobbmuligheter

Studiet forbereder for pedagogisk arbeid med opplæring og kompetanseutvikling for ulike aldersgrupper i private bedrifter, i offentlige etater eller andre organisasjoner. Slikt arbeid kan være praktisk opplæringsvirksomhet i bedrifter og institusjoner, veiledning av klienter og kolleger, arbeid med barn og unge, personalarbeid, formidlingsvirksomhet og rekruttering.

Bachelorstudiet kvalifiserer for videre studier på masternivå. Opptakskravene ved det enkelte masterstudium, i tillegg til karakterene, bestemmer hva du kan studere videre.

Du kan lese mer om karrieremuligheter for pedagogikk her.

Oppbygning

Det er lagt til rette for utveksling i breddeenheten i 3. studieår. I breddeenheten kan du velge et annet faglig innhold som skal supplere fordypningsenheten i pedagogikk. Du kan ta hele eller deler av bredden i utlandet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

43,0

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Her har fakultetet funnet frem eksempler på studiesteder som kan være aktuelle for deg: 

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 852

Studiepoeng

180

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like