Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023

Fagspråklig kommunikasjon er en bærebjelke i næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet. Tekster av ulik art, fra teknisk dokumentasjon til årsrapporter, utredninger, juridiske dokumenter og nettsider, produseres og oversettes i stor skala til intern og ekstern bruk. Arbeidet som utføres krever en helt spesiell språklig og kommunikativ kompetanse. Den økte digitaliseringen av samfunnet medfører at stadig mer innhold produseres. Dette gjelder også tekster på flere språk. Behovet for dyktige språkarbeidere øker, og dette studiet er for deg som vil arbeide på dette feltet.

Den økte produksjonen av tekst og en stadig mer global kommunikasjonsarena betyr at kommunikasjonen ofte må skje på tvers av språk. Dette krever at språkarbeideren også må besitte en unik tverrspråklig kompetanse i å overføre mening og innhold fra ett språk til et annet. Dette studiet utdanner deg til å arbeide med fagspråklig formidling og kommunikasjon på høyt nivå, der oversettelse er et vesentlig element.

Engelsk og norsk er sentrale språk i studietilbudet, men norsk i kombinasjon med andre språk vil også være del av tilbudet. Aktuelle språkpar utover engelsk/norsk vil bli rullert fra opptak til opptak. Høsten 2023 tilbys språkparene engelsk/norsk, ukrainsk/norsk og polsk/norsk. 

Hva lærer du?

  • Å forstå de viktigste vitenskapelige tilnærminger og funn fra språk-, kommunikasjons- og oversettelsesforskning og metodene som brukes for å frembringe ny kunnskap
  • Å forstå hvordan globalisering og digitalisering påvirker fagspråklig kommunikasjon og oversettelse
  • Å forstå og bruke språkressurser og språkteknologiske verktøy som termbaser, oversetterverktøy, tekstsamlinger, databaser, m.m.
  • Å arbeide med fagspråklig kommunikasjon på høyt nivå i de språkene du behersker samt fagspråklige oversettelser på tvers av språk
  • Å anvende de viktigste teknologiske løsningene for språk- og kommunikasjonsarbeid og for samarbeid
  • Å analysere og forholde deg kritisk til forskningslitteraturen innenfor de relevante disiplinene
  • Å utvikle egne problemstillinger og velge forskningsdesign og relevante metoder
  • Å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt
  • Å analysere og drøfte viktige forskningsetiske og yrkesetiske problemstillinger
  • Å formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets viktigste termer og begreper

Jobbmuligheter

Mastergraden i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon kvalifiserer for en rekke stillinger innenfor tekstarbeid. Leverandører av språktjenester tilbyr gjerne flere typer tjenester, som tekstskaping, korrektur og språkvask, i tillegg til tverrspråklige tjenester som oversettelse, teksting, lokalisering, flerspråklige nettsider m.m.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

1. Enten bachelorgrad i språk eller oversetting eller bachelorgrad i økonomi, rettsvitenskap, teknologi eller kommunikasjon.

Søkere med slik ikke-språklig bachelorgrad må ha 60 studiepoeng i språkemner, enten som del av bachelorgraden eller i tillegg.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden.

2. Ferdigheter i to språk, det vil si norsk og et annet språk.

I tillegg til språkparet norsk/engelsk vil ferdigheter i to andre språkpar gjelde som opptaksgrunnlag hvert år. Høsten 2023 tar vi opp studenter med språkparene engelsk/norsk, ukrainsk/norsk, og polsk/norsk.

Språkferdigheter i begge språk må være på minst CEFR B2-nivå, enten dokumentert gjennom vitnemål/karakterutskrift fra bachelorgrad, jfr. pkt. I over, eller gjennom annen dokumentasjon.

Morsmålskompetanse gjelder som tilstrekkelig opptaksgrunnlag for ett av språkene.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

 

Utveksling

Det er mulighet for utveksling i studiets 2. semester.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet gir grunnlag for videre forskerutdanning (ph.d.).

Dette sier studentene

Elisabeth Seppola Simonsen
Student på Oversettelse og fagspråklig kommunikasjon

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like