0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Setter du deg høye mål? Ønsker du å bidra til verdiskaping? Ser du for deg en fremtidig lederkarriere? Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter på arbeidsmarkedet. 

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

I masterprogrammet i økonomi og administrasjon får du muligheten til å spesialisere deg i finansiell økonomi, økonomisk styring eller internasjonal ledelse. Som siviløkonomstudent på UiA vil du dra nytte av kompetansen og bredden i fagmiljøet, blant annet i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven, som vil gi en potensiell arbeidsgiver et godt innblikk i din kompetanse.

Handelshøyskolen ved UiA har et internasjonalt fokus, og vi har studenter og ansatte fra store deler av verden. Spesialiseringen i finansiell økonomi (Financial Economics) og internasjonal ledelse (International Management) undervises i sin helhet på engelsk, og det tas opp internasjonale gradsstudenter til disse to retningene. 

Jobbmuligheter

Siviløkonomer jobber i det private næringsliv og offentlig sektor, for eksempel i bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, departementer og andre offentlige virksomheter. I tillegg finner vi siviløkonomer i utdanningsinstitusjoner og  ideelle organisasjoner. Du vil være rustet for varierte arbeidsoppgaver – alt fra saksbehandling, prosjektledelse, økonomisk styring, regnskap og finans til strategi, ledelse og merkevarebygging. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

3,17

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA har et internasjonalt fokus og vi har mange ulike nasjonaliteter representert blant våre studenter og ansatte. Mange benytter seg av muligheten til å dra på studentutveksling gjennom en av våre mange samarbeidsavtaler med universiteter og høyskoler i utlandet

I det toårige masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom kan studentene søke om utveksling i nest siste semester. Handelshøyskolen oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi studentene et sosialt utbytte, en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer, og for mange gir utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging.  

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr en unik mulighet for praksis/internship i masterdelen av siviløkonomutdanningen. I nest siste semester kan du søke om praksisplass/internship i en lokal virksomhet i Aust- eller Vest-Agder eller en nordisk virksomhet i en fremvoksende økonomi i Asia eller Afrika.

Praksis lokalt tas i kombinasjon med to valgemner ved Handelshøyskolen ved UiA. Aktuelle bedrifter kan være 3B Fibreglass, MH Wirth, Sparebanken Sør, NHO Agder eller Gard. 

Studenter som får tildelt internship i Tanzania, Indonesia, India eller Kina kombinerer dette medutveksling ved samarbeidsuniversitetet i det aktuelle landet studenten reiser til. Eksempler på bedrifter i disse landene er Yara, Equinor, Den norske Ambassaden, Innovasjon Norge, Jotun, Det norske Veritas, Noratel, IKEA, Aker Solutions og Kongsberg Maritime.

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8061

Antall plasser

60

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

To av spesialiseringene gis på engelsk.

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo med lenke til Mercurius

Mercurius er studentforeningen til økonomistudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

AACSB logo

Andre studier du kanskje vil like

Siste nytt fra studiet

Send studiet på mail