0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Dersom du liker å omgås mennesker og liker å jobbe med tall og analyse, vil dette være en aktuell utdanning for deg. Arbeidsmarkedet er svært godt for revisorer, og utdanningen gir bred kompetanse som er etterspurt i mange bransjer, også utenfor revisjonsfirmaene. Studiet gir også anledning til å opprette egen revisjons- eller regnskapsvirksomhet når du har fått godkjennelse fra Finanstilsynet som revisor eller regnskapsfører. Et masterprogram i regnskap og revisjon (MRR) gir den høyeste regulerte utdanningen i regnskap og revisjon i Norge og internasjonalt.

En mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen ved UiA gir også sidetittelen siviløkonom.

Det er mulig for søkere som har en tidligere mastergrad eller siviløkonomutdanning (4- eller 5-årig) å søke opptak til programmet for deretter å søke om godkjenning av sin tidligere utdanning. Det kan da innpasses inntil 60 studiepoeng fra tidligere utdanning, slik at man kan fullføre utdanningen på kortere tid. Studenter som får innpass for tidligere utdanning, vil få en individuelt tilpasset utdanningsplan som kan bestå av en kombinasjon av emner fra de første tre semestrene. I slike tilfeller kan det ikke garanteres kollisjonsfrie timeplaner for deg som skal fullføre på ett studieår.  

Studerer du hos oss får du en anerkjent utdanning av høy kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Master i regnskap og revisjon er et toårig studium som dekker utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Programmet kvalifiserer også for andre stillinger som krever en dypere forretnings- og regnskapsforståelse. Utdanningen gir generell revisorkompetanse (forretningsforståelse, revisjon, regnskap, foretaksrett og skatterett, verdsettelse og analyse) med spesialisering innenfor økonomisk styring og internasjonal ledelse, og er både praktisk og internasjonalt orientert. Enkelte emner undervises på engelsk. 

For å søke om godkjenning som statsautorisert revisor forutsetter revisorlov og forskrift karakter C eller bedre i alle emner når bokstavkarakter er brukt som karakteruttrykk.  

Jobbmuligheter

En revisors hovedoppgave er å kontrollere og bekrefte revisjonspliktige virksomheters årsregnskap. Dermed sørger de for pålitelig finansiell informasjon og bidrar til et velfungerende næringsliv. En revisor fungerer også som rådgiver i økonomiske og regnskapsmessige spørsmål, og kan gi veiledning slik at virksomheter kan etablere gode rutiner for økonomistyring.

Masterutdanning og statsautorisasjon er som oftest et krav for å få lederansvar eller bli partner i et revisjonsselskap. Med en mastergrad får du samtidig en solid plattform for lederstillinger innenfor privat næringsliv, finans eller offentlig forvaltning. Aktuelle stillinger kan på sikt være økonomisjef, finanssjef, regnskapssjef, controller, internrevisor, avdelingsleder næring i bank og finans, revisjonssjef og lignende. 

Oppbygning

Studieprogrammet har to spesialiseringer; økonomisk styring og internasjonal ledelse. 

Begge spesialiseringene dekker kravet til kompetanse innen revisjon, regnskap, verdsettelse og analyse, samt foretaks-, skatte- og avgiftsrett for å innfri utdanningskravet som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, og gir også sidetittelen siviløkonom. 

Spesialiseringen innen økonomisk styring fokuserer ytterligere på styring og kontroll, mens spesialiseringen innen internasjonal ledelse fokuserer ytterligere på ledelse i et internasjonalt perspektiv. 

Merk at Handelshøyskolen ved UiA også tilbyr et eget masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom, for deg som er interessert i andre typer spesialiseringer som ikke innfrir utdanningskravet til statsautorisert revisor eller autorisert regnskapsfører. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Se utfyllende regler for opptak

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Det kan være mulighet for utveksling programmet til utvalgte partnerinstitusjoner, i tredje semester. Studenter som er interessert i å dra på utveksling anbefales å kontakte studieveileder for nærmere informasjon og veiledning i løpet av sitt første semester.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8064

Studiepoeng

120

Antall plasser

40

AACSB logo

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like