Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Dersom du liker å omgås mennesker og liker å jobbe med tall og analyse, vil dette være en aktuell utdanning for deg. Arbeidsmarkedet er svært godt for revisorer, og utdanningen gir bred kompetanse som er etterspurt i mange bransjer, også utenfor revisjonsfirmaene. Så godt som alle studentene som tar denne utdanningen får tilbud om jobb tidlig i studiet. Statsautoriserte revisorers framtidige rolle med å attestere ikke-finansiell bærekraftsrapportering (bærekraftsrevisor) gjør rollen som samfunnets tillitsperson og utdanningen mer aktuelt enn noen gang.

Studiet gir også anledning til å opprette egen revisjons- eller regnskapsvirksomhet når du har fått godkjennelse fra Finanstilsynet som revisor eller regnskapsfører. En mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen ved UiA gir også sidetittelen siviløkonom.

Det er mulig for søkere som har en tidligere mastergrad eller siviløkonomutdanning (4- eller 5-årig) å søke opptak til programmet for deretter å søke om godkjenning av sin tidligere utdanning. Det kan da innpasses inntil 60 studiepoeng fra tidligere utdanning, slik at man kan fullføre utdanningen på kortere tid. Studenter som får innpass for tidligere utdanning, vil få en individuelt tilpasset utdanningsplan som kan bestå av en kombinasjon av emner fra de første tre semestrene. I slike tilfeller kan det ikke garanteres kollisjonsfrie timeplaner for deg som skal fullføre på ett studieår.  

Studerer du hos oss får du en anerkjent utdanning av høy kvalitet. Vi er én av tre norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Master i regnskap og revisjon er et toårig studium som dekker utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Programmet kvalifiserer også for andre stillinger som krever en dypere forretnings- og regnskapsforståelse. Utdanningen gir generell revisorkompetanse (forretningsforståelse, revisjon, regnskap, foretaksrett og skatterett, verdsettelse og analyse) med spesialisering innenfor økonomisk styring og internasjonal ledelse, og er både praktisk og internasjonalt orientert. Enkelte emner undervises på engelsk. 

For å søke om godkjenning som statsautorisert revisor forutsetter revisorlov og forskrift karakter C eller bedre i alle emner når bokstavkarakter er brukt som karakteruttrykk.  

Jobbmuligheter

En revisors hovedoppgave er å kontrollere og bekrefte revisjonspliktige virksomheters årsregnskap. Dermed sørger de for pålitelig finansiell informasjon og bidrar til et velfungerende næringsliv. En revisor fungerer også som rådgiver i økonomiske og regnskapsmessige spørsmål, og kan gi veiledning slik at virksomheter kan etablere gode rutiner for økonomistyring.

Masterutdanning og statsautorisasjon er som oftest et krav for å få lederansvar eller bli partner i et revisjonsselskap. Med en mastergrad får du samtidig en solid plattform for lederstillinger innenfor privat næringsliv, finans eller offentlig forvaltning. Aktuelle stillinger kan på sikt være økonomisjef, finanssjef, regnskapssjef, controller, internrevisor, avdelingsleder næring i bank og finans, revisjonssjef og lignende. 

Les mer om revisor som samfunnets tillitsperson på revisorforeningen.no.

Oppbygning

Studieprogrammet har to spesialiseringer; økonomisk styring og internasjonal ledelse. 

Begge spesialiseringene dekker kravet til kompetanse innen revisjon, regnskap, verdsettelse og analyse, samt foretaks-, skatte- og avgiftsrett for å innfri utdanningskravet som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, og gir også sidetittelen siviløkonom. 

Spesialiseringen innen økonomisk styring fokuserer ytterligere på styring og kontroll, mens spesialiseringen innen internasjonal ledelse fokuserer ytterligere på ledelse i et internasjonalt perspektiv. 

Merk at Handelshøyskolen ved UiA også tilbyr et eget masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom, for deg som er interessert i andre typer spesialiseringer som ikke innfrir utdanningskravet til statsautorisert revisor eller autorisert regnskapsfører. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

I opptaksgrunnlaget skal det inngå bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanning som tilfredsstiller «Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)» vedtatt i Universitets- og høgskolerådet - økonomi og administrasjons møte i november 2018.

Minst 120 studiepoeng skal være innen økonomisk-administrative fag, derav minimum 20 studiepoeng på nivå 2 / påbyggingsnivå. Følgende fagområder, inklusive alle underkategorier, må være dekket:

Bedriftsøkonomisk analyse (minimum 30 studiepoeng)

 • Finansregnskap
 • Økonomistyring
 • Investering og finansiering

Administrasjonsfag (minimum 30 studiepoeng)

 • Markedsføring
 • Organisasjonsteori og ledelse
 • Foretaksstrategi

Samfunnsøkonomi (minimum 15 studiepoeng)

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi

Metodefag (minimum 20 studiepoeng)

 • Matematikk for økonomer
 • Statistikk for økonomer
 • Samfunnsvitenskapelig metode

Minimum 7,5 studiepoeng i etikk, samfunnsansvar*

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

*Overgangsregel: For søkere med bachelorgrad som tilfredsstiller tidligere UHR-ØA minimumskrav for bachelor i økonomi og administrasjon, gjelder krav om minimum 5 studiepoeng i etikk og samfunnsansvar.

Utfyllende regler for opptak til det enkelte masterprogram er fastsatt med hjemmel i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Det kan være mulighet for utveksling i programmet i tredje semester. Studenter som er interessert i å dra på utveksling anbefales å kontakte studieveileder for nærmere informasjon og veiledning i løpet av sitt første semester.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8064

Studiepoeng

120

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

AACSB logo

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like