0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Dersom du liker å omgås mennesker og liker å jobbe med tall og analyse, vil dette være en aktuell utdanning for deg. Arbeidsmarkedet er svært godt for revisorer, og utdanningen gir variert kompetanse som er etterspurt i mange bransjer, også utenfor revisjonsfirmaene. Studiet gir også anledning til å opprette egen revisjons- eller regnskapsvirksomhet når du har fått godkjennelse fra Finanstilsynet som revisor eller regnskapsfører. Masterprogrammet i regnskap og revisjon (MRR) gir den høyeste utdanningen i revisjon i Norge og internasjonalt.

En Mastergrad i Regnskap og Revisjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir også sidetittelen siviløkonom.

Det er mulig for søkere som har en tidligere mastergrad eller siviløkonomutdanning (4- eller 5-årig) å søke opptak til programmet for deretter å søke om godkjenning av sin tidligere utdanning. Det kan da innpasses inntil 60 studiepoeng fra tidligere utdanning, slik at man kan fullføre utdanningen på kortere tid. 

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Master i regnskap og revisjon er et toårig studium som dekker utdanningskravet for å bli statsautorisert revisor. Programmet kvalifiserer også for andre stillinger som krever en dypere forretnings- og regnskapsforståelse. Utdanningen gir generell revisorkompetanse (forretningsforståelse, revisjon, regnskap, foretaksrett og skatterett, verdsettelse og analyse) med spesialisering innenfor økonomisk styring og internasjonal ledelse, og er både praktisk og internasjonalt orientert. Enkelte emner undervises på engelsk. 

For å søke om godkjenning som statsautorisert revisor forutsetter revisorlov og forskrift karakter C eller bedre i alle emner når bokstavkarakter er brukt som karakteruttrykk.  

Jobbmuligheter

En revisors hovedoppgave er å kontrollere og bekrefte revisjonspliktige virksomheters årsregnskap. Dermed sørger de for pålitelig finansiell informasjon og bidrar til et velfungerende næringsliv. En revisor fungerer også som rådgiver i økonomiske og regnskapsmessige spørsmål, og kan gi veiledning slik at virksomheter kan etablere gode rutiner for økonomistyring.

Masterutdanning og statsautorisasjon er som oftest et krav for å få lederansvar eller bli partner i et revisjonsselskap. Med en mastergrad får du samtidig en solid plattform for lederstillinger innenfor privat næringsliv, finans eller offentlig forvaltning. Aktuelle stillinger kan på sikt være økonomisjef, finanssjef, regnskapssjef, controller, internrevisor, avdelingsleder næring i bank og finans, revisjonssjef og lignende. 

Oppbygning

Studieprogrammet har to spesialiseringer; økonomisk styring og internasjonal ledelse.

Begge spesialiseringene dekker kravet til kompetanse innen revisjon, regnskap, verdsettelse og analyse, samt foretaks- skatte- og avgiftsrett for å innfri utdanningskravet som statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, og gir også sidetittelen siviløkonom.

Spesialiseringen innen økonomisk styring fokuserer ytterligere på styring og kontroll, mens spesialiseringen innen internasjonal ledelse fokuserer ytterligere på ledelse i et internasjonalt perspektiv.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Det kan være mulighet for utveksling programmet, i andre semester, etter nærmere vurdering og avtale. Studenter som er interessert i å dra på utveksling må kontakte studieveileder for nærmere informasjon og veiledning i starten av sitt første semester.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8064

Antall plasser

40

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

AACSB logo

Chat med en student

Andre studier du kanskje vil like