Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Masterprogrammet i matematikk passer for deg som ønsker en sterk faglig kompetanse forankret i matematikk. Studiet har to ulike spesialiseringer: ren matematikk og matematikkdidaktikk. Den matematiske spesialiseringen gir en matematikkfaglig fordypning med særlig vekt på matematisk analyse. Denne kompetansen blir stadig mer populær i arbeidsmarkedet. På denne spesialiseringen kan du også velge å ta et internship (praksis) som del av mastergraden din. I den matematikkdidaktiske spesialiseringen behandles problemstillinger knyttet til læring og undervisning av matematikk, og den forbereder deg til å bli matematikklærer. Begge spesialiseringene gir mulighet for å bli lektor etter fullført praktisk pedagogisk utdanning, og begge kvalifiserer for opptak til ph.d-studier i matematiske fag.

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innenfor matematikk og matematikkdidaktikk. Hos oss får du derfor en solid kompetanse i aktuelle grener av matematikken med god støtte fra dyktige forelesere og hjelpelærere underveis. 

Les mer om de to spesialiseringene lengre ned på siden. 

Hva lærer du?

Studiet gir deg avanserte kunnskaper om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk og matematikkdidaktikk. 

Jobbmuligheter

Det er sterk etterspørsel etter kvalifiserte matematikere i dagens samfunn, og jobber innenfor informasjonsteknologi, ingeniørfag, finans, økonomi og forsikring er aktuelle. 

Begge spesialiseringene på studiet vil sammen med PPU-utdanning kvalifisere for undervisning i videregående skole.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

Opptaksgrunnlaget er en av følgende:

  1. Grunnskole- eller allmennlærerutdanning og minst 90 studiepoeng i matematiske fag.
  2. Bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng fordypning i matematiske fag eller tilsvarende. Minst 20 studiepoeng i fagfordypningen må være på nivå 2.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Masterprogrammet i matematikk kvalifiserer for opptak til Ph.d.-grad i matematikk.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9720/9722

Studiepoeng

120

Antall plasser

10

Undervisningsspråk

Engelsk

Enkelte emner kan bli gitt på norsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studieprogramleder, spesialisering i matematikk
Studieprogramleder, spesialisering i matematikkdidaktikk

Spør en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Spesialiseringer i studieprogrammet

Andre studier du kanskje vil like

Møt vår foreleser, Martin Carlsen