0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Ønsker du en sterk faglig kompetanse i matematikk? 

Studiet har to ulike profiler, en i matematikkdidaktikk rettet mot å bli matematikklærer på ungdomsskole eller videregående og en ren matematisk profil. I matematikkdidaktikk behandles problemstillinger knyttet til undervisning av matematikk. Den matematiske retningen går dypere inn i matematikkfaget, og gir deg avansert faglig kompetanse. Begge retningene gir mulighet for å bli lektor etter fullført praktisk pedagogisk utdanning, og begge kvalifiserer for opptak til ph.d-studier.   

Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innenfor matematikk og matematikkdidaktikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA.

Studiet undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter. 

Hva lærer du?

Matematikkdidaktikk

Gjennom studiet utvikler du avanserte kunnskaper om sentrale problemstillinger og metoder innenfor matematikk og matematikkdidaktikk. Du lærer å formidle forskningsresultater, analysere og forholde deg aktivt til faglige, sosiale og etiske spørsmål som oppstår i læringssituasjoner i matematikk.

Matematikk

Om du velger fordypning i matematikk tilegner du deg en dyp og avansert forståelse for matematiske problemer og metoder. Du lærer å anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i matematikk, og får inngående kunnskap i forskning på matematikk. 

Jobbmuligheter

Matematikkdidaktikk

Det er stort behov for godt kvalifiserte matematikklærere på alle nivåer i utdanningssystemet. Masterprofilen i matematikkdidaktikk kvalifiserer for forskning og videre arbeid i matematikk, samt stilling som lektor i skolen (forutsatt fullført PPU-utdanning eller annen lærerutdanning). Omkring en tredjedel av kandidatene med mastergrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder arbeider nå med lærerutdanning på universiteter og høyskoler. Resten arbeider i grunnskolen, den videregående skolen eller i privat næringsliv.  

Matematikk

Masterprofilen i matematikk kvalifiserer for videre arbeid innenfor matematikk og forskning på matematiske emner. Det er sterk etterspørsel etter kvalifiserte matematikere i dagens samfunn, og jobber innenfor informasjonsteknologi, ingeniørfag, finans, økonomi og forsikring er aktuelle. I et samfunn preget av stadig forandring er matematikere med evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger verdsatt i jobbmarkedet.

Studiet vil sammen med PPU-utdanning kvalifisere for undervisning i videregående skole.  

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet i matematikkdidaktikk kvalifiserer deg for videre ph.d.-studier i matematikkdidaktikk.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9720

Antall plasser

10

Undervisningsspråk

Engelsk

Enkelte emner kan bli gitt på norsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like