0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Masterprogrammet i matematikk passer for deg som ønsker en sterk faglig kompetanse i matematikk. Universitetet i Agder har et sterkt fagmiljø innenfor matematikk og matematikkdidaktikk, og det nasjonale Senter for fremragende undervisning i matematikk (MatRIC) ligger ved UiA. Hos oss får du derfor en solid kompetanse i aktuelle grener av matematikken med god støtte fra dyktige forelesere og hjelpelærere underveis. For de reiseglade vil det også være muligheter for å studere inntil ett semester ved en institusjon i utlandet.

Masterprogrammet gis innen to ulike spesialiseringer: ren matematikk og matematikkdidaktikk. Den matematiske spesialiseringen gir en matematikkfaglig fordypning med særlig vekt på matematisk analyse. Denne kompetansen blir stadig mer populær i arbeidsmarkedet. I den matematikkdidaktiske spesialiseringen behandles problemstillinger knyttet til læring og undervisning av matematikk, og spesialiseringen gir en avansert matematikkdidaktisk kompetanse. Under denne spesialiseringen finnes to ulike retninger, avhengig av opptaksgrunnlaget: én retning for studenter med matematikk fra lærerutdanning og én retning for studenter med bachelorgrad i matematikk.

Les mer om de to spesialiseringene lenger ned på sida. 

Hva lærer du?

Spesialisering i matematikk gir deg en dyp og avansert forståelse for matematiske problemer og metoder. Du lærer å anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i matematikk, og får innsikt i nye forskningsresultater i matematikk.

Jobbmuligheter

Masterprofilen i matematikk kvalifiserer for videre arbeid innenfor matematikk og forskning på matematiske emner. Det er sterk etterspørsel etter kvalifiserte matematikere i dagens samfunn, og jobber innenfor informasjonsteknologi, ingeniørfag, finans, økonomi og forsikring er aktuelle. I et samfunn preget av stadig forandring er matematikere med evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger verdsatt i jobbmarkedet.

Studiet vil sammen med PPU-utdanning kvalifisere for undervisning i videregående skole.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Se utfyllende regler for opptak.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Masterprogrammet i matematikk kvalifiserer for opptak til Ph.d.-grad i matematikk.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9720/9722

Studiepoeng

120

Antall plasser

10

Undervisningsspråk

Engelsk

Enkelte emner kan bli gitt på norsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studieprogramleder, spesialisering i matematikk
Studieprogramleder, spesialisering i matematikkdidaktikk

Spør en student

Spesialiseringer i studieprogrammet

Andre studier du kanskje vil like

Møt vår foreleser, Martin Carlsen