Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Lektorutdanningen ved UiA gir deg en unik mulighet: Du oppfyller din drøm om å bli lærer, mens du samtidig nyter godt av Sørlandets sol og varme. 

UiA har landets mest fleksible lektorutdanning når det gjelder fagkombinasjon. Hos oss kan du kombinere fag fra ulike fagområder, og du behøver ikke velge masterfag før i ditt andre studieår.

For at du skal få et tidlig innblikk i læreryrket, får du prøve deg i praksis allerede fra første semester. UiA har et veldig tett samarbeid med våre utvalgte partnerskoler, så du vil bli tatt godt imot.

Alle masterfagene i lektorutdanningen ved UiA har tilbud om semesterutveksling. Det er også mulig å søke om å få ta den ene praksisperioden ved en av våre partnerskoler i USA, Kambodsja eller Tanzania. 

Som lektorstudent hos oss blir du en del av et stort og engasjert studentmiljø, hvor blant annet linjeforeningene spiller en sentral rolle. UiA er lite nok til at du blir sett, men likevel stort nok til å oppleve mangfold. Her finnes aktiviteter for enhver smak!  

Fag i lektorutdanningen

Du kan velge mellom følgende fag:  

 • Engelsk (masterfag) 
 • Historie (masterfag)
 • Idrett (masterfag)
 • Matematikk (masterfag)
 • Nordisk språk og litteratur (masterfag)
 • Religion (masterfag)
 • Samfunnskunnskap (masterfag)
 • Fransk (tilbys kun som årsstudium) 
 • Tysk (tilbys kun som årsstudium) 
 • Spansk (tilbys kun som årsstudium)
 • Naturfag (tilbys kun som årsstudium)

I andre studieår gjelder fritt fagvalg blant disse fagene, med unntak av idrett som har begrenset antall plasser.

Minst ett av fagene du velger må være mulig å ta som masterfag.

Hva lærer du?

Lektorutdanningen gir deg den faglige tyngden og den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer i ungdomsskolen og i videregående skole. 

Utdanningen er femårig og gir deg undervisningskompetanse i to skolefag. Du tar ett fag på masternivå (180 sp) og ett fag som årsenhet (60 sp). Lektorstudiet gjør deg dermed faglig sterk, særlig i masterfaget ditt. Du vil møte begge fagene både i praksis og i profesjonsfaget, dvs. fagdidaktikk og pedagogikk (totalt 60 sp). 

Gjennom studiet får du god trening i å planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere ulike læringsaktiviteter. Våre dyktige og engasjerte faglærere gir deg en god verktøykasse med metoder du kan ta med ut i skolen, samtidig som du får de nødvendige teoretiske perspektivene, både på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå. 

Praksisopplæringen spiller en sentral rolle og inngår som en integrert del av studiet. UiA har et tett og godt samarbeid med utvalgte partnerskoler i Agder. I løpet av de 100 dagene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under trygg veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Våre studenter gir god tilbakemelding på sammenhengen mellom praksis og resten av studiet.

Lektorutdanningen skal gjøre deg best mulig forberedt til å løse praktiske utfordringer i skolehverdagen, samtidig som den skal sette deg i stand til å kunne videreutvikle deg som lærer og være en del av et større profesjonsfellesskap.

Jobbmuligheter

Lektorutdanningen gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover.

Oppbygning

 

1. semester

Årsstudium første studieår

To uker praksis på ungdomsskole

2. semester

Årsstudium første studieår

To uker praksis på ungdomsskole

3. semester 

Årsstudium andre studieår

To uker praksis i videregående skole

4. semester

Årsstudium andre studieår

To uker praksis i videregående skole

5. semester

Profesjonsfag: pedagogikk og fagdidaktikk

Seks uker praksis på ungdomsskole

6. semester

Masterfag

 

7. semester

Masterfag. Mulighet for utveksling

 

8. semester

Profesjonsfag: pedagogikk og fagdidaktikk

Seks uker praksis i videregående skole, eventuelt praksis i utlandet

9. semester

Masterfag

 

10. semester

Masterfag

 

Du velger mellom de samme årsstudiene i første og andre studieår, og velger masterfag ut ifra de to årsstudiene du har i utdanningen din.

 

Fag du kan velge i første og andre studieår (uthevede fag tilbys som masterfag):

Les mer om masterfordypningen:

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 40 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer) fra videregående opplæring. 

Søkere som ikke dekker kravet til minst 40 skolepoeng kan fremdeles bli kvalifiserte med det tidligere kravet: gjennomsnittskarakter på minimum 3,0 i norsk (393 timer) og minimum 4,0 i matematikk (224 timer), og minst 35 skolepoeng. 

Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

For lektorutdanning som inneholder realfag gjelder spesielle realfagskrav. For lektorutdanning i språkfag gjelder anbefalte forkunnskaper. Se beskrivelse av aktuelle årsstudier for mer informasjon.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Søkekoder til lektorutdanningen

Lektorutdanning med engelsk i første studieår: 201 685 
Lektorutdanning med fremmedspråk i første studieår: 201 935
Lektorutdanning med historie første studieår: 201 684
Lektorutdanning med idrett i første studieår: 201 597 
Lektorutdanning med matematikk i første studieår: 201 697
Lektorutdanning med naturfag i første studieår: 201 843
Lektorutdanning med norsk i første studieår: 201 687
Lektorutdanning med religion i første studieår: 201 934
Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår: 201 945

Poenggrenser lektorutdanning ved opptak 2022

Lektorutdanning med engelsk i første studieår: 50,4 (ordinær) og 46,5 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med fremmedspråk i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med historie første studieår: 52,0 (ordinær) og 52,0 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med idrett i første studieår: 52,3 (ordinær) og 51,0 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med matematikk i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med naturfag i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med norsk i første studieår: 48,3 (ordinær) og 48,2 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med religion i første studieår: 47,8 (ordinær) og 47,9 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår: 55,2 (ordinær) og 51,5 (førstegangsvitnemål)

Utveksling

Du kan søke om semesterutveksling i masterfaget ditt i 7. semester.

Du kan også søke om å få ta praksisen i 8. semester ved en av våre partnerskoler i USA, Kambodsja eller Tanzania. Les mer om praksis i utlandet.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Sletting av studielån

Per i dag gjelder en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for visse typer lærerutdanninger.

For mer informasjon, se Lånekassens nettsider:

Videre studier

Er du interessert i faglig fordypning ut over det lektorstudiet tilbyr, har du muligheten til å ta en ph.d.–spesialisering i ditt masterfag. UiA har også en rekke etter- og videreutdanningstilbud for lærere

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

300

Antall plasser

100

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Video

Andre studier du kanskje vil like