0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Har du lyst til å fordype deg i fag og kan tenke deg å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole? Da kan lektorutdanningen være riktig valg for deg.  

Lektorutdanningen er en lærerutdanning som gir deg faglig tyngde og kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. Utdanningen er femårig og gir deg undervisningskompetanse i to fag. Du får muligheten til å fordype deg i ett av fagene på masternivå (180 studiepoeng), mens det andre faget du velger utgjør en årsenhet (60 studiepoeng).  

UiAs lektorutdanning tilbyr: 

 • Et stort og engasjert miljø av lærerstudenter. 
 • Muligheten til å kombinere fag fra store deler av vårt fagtilbud, og til å velge masterfag først i ditt andre studieår.  
 • Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler, og praksis allerede i første semester av studiet.  
 • Semesterutveksling og muligheten til å søke om praksis i Kambodsja, Tanzania eller USA. 

Du kan velge mellom følgende fag:  

 • Engelsk 
 • Historie 
 • Idrett 
 • Matematikk 
 • Nordisk språk og litteratur 
 • Religion   
 • Samfunnskunnskap 
 • Fransk (tilbys ikke som masterfag) 
 • Tysk (tilbys ikke som masterfag) 
 • Spansk (tilbys ikke som masterfag)
 • Naturfag (tilbys ikke som masterfag)

I andre studieår gjelder fritt fagvalg blant disse fagene, med unntak av idrett som har en kvote på 10 studieplasser. 

For nyutdannede lærere med fremmedspråk eller realfag som sitt masterfag finnes det ordninger for å få redusert gjeld hos Lånekassen, under bestemte forutsetninger. Se Lånekassen sine sider om gjeld og betaling.

Hva lærer du?

Gjennom lektorutdanningen får du solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i de to fagene du velger, og du kommer til å møte begge fag i både praksis og i profesjonsfaget.  

Profesjonsfaget, som består av pedagogikk og fagdidaktikk, er tematisert i tre hovedområder: 

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen 
 • Elevkunnskap og lærerrollen  
 • Undervisning og læring 

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk. 

I løpet av de 100 dagene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole. 

Jobbmuligheter

Lektorutdanningen gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover.

Oppbygning

1. studieår

Velg ett fag blant disse undervisningsfagene (uthevede fag kan bygges videre til masterfordypning):
nordiskengelskhistoriereligionmatematikksamfunnskunnskap, idretttyskfranskspansk, naturfag.

Fire uker praksis på ungdomsskole (to uker høst og to uker vår)

2. studieår

Velg ett fag blant disse undervisningsfagene (uthevede fag kan bygges videre til masterfordypning:
nordiskengelskhistoriereligionmatematikksamfunnskunnskap, idretttyskfranskspansk, naturfag.

Fire uker praksis i videregående skole (to uker høst og to uker vår)

3. studieår

Høst: profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk), 6 uker praksis på ungdomstrinn
Vår: fordypning, bacheloroppgave i det valgte masterfaget (nordiskengelskhistoriereligionmatematikksamfunnskunnskap, idrett), ex.phil

4. studieår

Høst: fordypning i det valgte masterfaget
Vår: profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk), 6 uker praksis i videregående skole

5. studieår

Høst: fordypning i det valgte masterfaget og eventuelt masteroppgave (til sammen 30 studiepoeng).
Vår: Masteroppgave (30 eller 45 studiepoeng)

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer). For lektorutdanning som inneholder realfag gjelder spesielle realfagskrav. For lektorutdanning i språkfag gjelder anbefalte forkunnskaper. Se beskrivelse av aktuelle årsstudier for mer informasjon.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Søkekoder til lektorutdanningen

Lektorutdanning med engelsk i første studieår: 201 685 
Lektorutdanning med fremmedspråk i første studieår: 201 935
Lektorutdanning med historie første studieår: 201 684
Lektorutdanning med idrett i første studieår: 201 597 
Lektorutdanning med matematikk i første studieår: 201 697
Lektorutdanning med naturfag i første studieår: 201 843
Lektorutdanning med norsk i første studieår: 201 687
Lektorutdanning med religion i første studieår: 201 934
Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår: 201 945

Poenggrenser lektorutdanning ved opptak 2020

Lektorutdanning med engelsk i første studieår: 52,0 (ordinær) og 50,0 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med fremmedspråk i første studieår: 40,8 (ordinær) og 40,4 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med historie første studieår: 53,2 (ordinær) og 49,5 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med idrett i første studieår: 54,6 (ordinær) og 52,1 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med matematikk i første studieår: 47,8 (ordinær) og 46,4 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med naturfag i første studieår: 46,8 (ordinær) og 50,0 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med norsk i første studieår: 49,5 (ordinær) og 49,6 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med religion i første studieår: 50,6 (ordinær) og 49,0 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår: 53,9 (ordinær) og 52,0 (førstegangsvitnemål)

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Du kan ta en del av lektorutdanningen i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i

 • 7. semester

Du har også mulighet til å søke om praksis i utlandet i forbindelse med praksisperioden i videregående skole (8. semester).

Internasjonalisering i lektorutdanningen

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe mer utgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Videre studier

Er du interessert i faglig fordypning ut over det lektorstudiet tilbyr, har du muligheten til å gå videre og ta en ph.d. – spesialisering i ditt masterfag. Universitetet i Agder har også en rekke etter- og videreutdanningstilbud for deg som skal jobbe som lærer. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Antall plasser

100

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat med en student

Video

Andre studier du kanskje vil like