Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
5 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Lektorutdanningen ved UiA gir deg sjansen til å oppfylle drømmen om å bli lærer, samtidig som du nyter Sørlandets sol og varme.

Hos oss kan du velge fagkombinasjoner på en super fleksibel måte. UiA gir deg en unik mulighet til å velge fag fra ulike fagområder, og uten å måtte bestemme deg for masterfaget før i andre studieår.

Du får praksiserfaring allerede fra første semester, slik at du tidlig får prøvd deg i lærerrollen. Vi har et veldig tett samarbeid med våre utvalgte partnerskoler, så du vil bli tatt godt imot.

I tillegg kan du dra på semesterutveksling i alle masterfagene og til og med søke om å ta den ene praksisperioden ved en av våre partnerskoler i USA eller Tanzania. 

UiA har et livlig studentmiljø med massevis av aktiviteter, som du blir en del av. Stort nok til å oppleve mangfold, men også lite nok til å bli sett. Velkommen til en spennende studietid!

Fag i lektorutdanningen

Fag du kan velge i første og andre studieår:

I andre studieår gjelder fritt fagvalg blant disse fagene, med unntak av idrett som har begrenset antall plasser.

Minst ett av fagene du velger må være mulig å ta som masterfag.

Les mer om masterfordypningen:

Hva lærer du?

Lektorutdanningen gir deg de ferdighetene og den faglige tyngden du trenger for å bli en profesjonell lærer.

Studiet varer i fem år. Du tar ett skolefag på masternivå (180 sp) og ett skolefag som årsenhet (60 sp), og kan dermed undervise i disse fagene i ungdomsskolen og videregående skole. I tillegg til de to skolefagene inkluderer studiet praksis, fagdidaktikk og pedagogikk (profesjonsfaget, totalt 60 sp).

Gjennom lektorutdanningen lærer du å planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere ulike læringsaktiviteter. Våre dyktige og engasjerte lærere vil utstyre deg med nyttige verktøy og teoretisk kunnskap på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå.

Praksisopplæring er en viktig del av studiet og du skal ha totalt 100 dager med praksis i skolen. UiA samarbeider tett med våre partnerskoler i Agder, og du vil få muligheten til å øve deg som lærer under trygg veiledning, både på ungdomsskolen og i videregående skole. Studenter våre gir gode tilbakemeldinger på hvordan praksisopplæringen kobles til resten av studiet.

Lektorutdanningen forbereder deg godt for de daglige utfordringene i skolen og gir deg muligheten til å utvikle deg som lærer og være en del av lærerfellesskapet.

Jobbmuligheter

Lektorutdanningen gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover.

Oppbygning

1. semester

Årsstudium første studieår

To uker praksis på ungdomsskole

2. semester

Årsstudium første studieår

To uker praksis på ungdomsskole

3. semester 

Årsstudium andre studieår

To uker praksis i videregående skole

4. semester

Årsstudium andre studieår

To uker praksis i videregående skole

5. semester

Profesjonsfag: pedagogikk og fagdidaktikk

Seks uker praksis på ungdomsskole

6. semester

Masterfag

 

7. semester

Masterfag. Mulighet for utveksling

 

8. semester

Profesjonsfag: pedagogikk og fagdidaktikk

Seks uker praksis i videregående skole, eventuelt praksis i utlandet

9. semester

Masterfag

 

10. semester

Masterfag

 

Du velger mellom de samme årsstudiene i første og andre studieår, og velger masterfag ut ifra de to årsstudiene du har i utdanningen din.

 

Fag du kan velge i første og andre studieår (uthevede fag tilbys som masterfag):

Les mer om masterfordypningen:

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 40 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer) fra videregående opplæring. 

Søkere som ikke dekker kravet til minst 40 skolepoeng kan fremdeles bli kvalifiserte med det tidligere kravet: gjennomsnittskarakter på minimum 3,0 i norsk (393 timer) og minimum 4,0 i matematikk (224 timer), og minst 35 skolepoeng. 

Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

For lektorutdanning som inneholder realfag gjelder spesielle realfagskrav. For lektorutdanning i språkfag gjelder anbefalte forkunnskaper. Se beskrivelse av aktuelle årsstudier for mer informasjon.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Søkekoder til lektorutdanningen

Lektorutdanning med engelsk i første studieår: 201 685 
Lektorutdanning med fremmedspråk i første studieår: 201 935
Lektorutdanning med historie første studieår: 201 684
Lektorutdanning med idrett i første studieår: 201 597 
Lektorutdanning med matematikk i første studieår: 201 697
Lektorutdanning med naturfag i første studieår: 201 843
Lektorutdanning med norsk i første studieår: 201 687
Lektorutdanning med religion i første studieår: 201 934
Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår: 201 945

Poenggrenser lektorutdanning ved opptak 2023

Lektorutdanning med engelsk i første studieår: 43,8 (ordinær) og 43,6 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med fremmedspråk i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med historie første studieår: 51,5 (ordinær) og 47,8 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med idrett i første studieår: 52,6 (ordinær) og 50,9 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med matematikk i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med naturfag i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med norsk i første studieår: alle kvalifiserte (ordinær) og alle kvalifiserte (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med religion i første studieår: 45,7 (ordinær) og 45,0 (førstegangsvitnemål)
Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår: 44,5 (ordinær) og 45,8 (førstegangsvitnemål)

Utveksling

Du kan søke om semesterutveksling i masterfaget ditt i 7. semester.

Du kan også søke om å få ta praksisen i 8. semester ved en av våre partnerskoler i USA eller Tanzania. Les mer om praksis i utlandet.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det hende at du må dekke ekstra kostnader for reise og opphold. Se egne retningslinjer for dette. 

Sletting av studielån

Per i dag gjelder en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for visse typer lærerutdanninger.

For mer informasjon, se Lånekassens nettsider:

Videre studier

Er du interessert i faglig fordypning ut over det lektorstudiet tilbyr, har du muligheten til å ta en ph.d.–spesialisering i ditt masterfag. UiA har også en rekke etter- og videreutdanningstilbud for lærere

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

300

Antall plasser

100

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Video

Andre studier du kanskje vil like