0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Dette masterstudiet er for deg som er nysgjerrig på hvordan menneskelige aktiviteter påvirker økosystemene langs kysten. Det er også for deg som vil vite mer om hvilke muligheter kyst og hav har for bærekraftig produksjon og verdiskapning. Studiet gir deg anledning til å jobbe med feltoppgaver og eksperimenter som virkelig tester din entreprenørånd og nysgjerrighet for en rekke marine eller maritime problemstillinger.  

Universitetet i Agder tilbyr en rekke spennende forskningsprosjekter som du kan delta i som mastergradsstudent. Gjennom sitt kystforskningssenter Centre for Coastal Research, samarbeider Universitetet i Agder med verdensledende miljøer, hvor GRID-Arendal, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Universitetet i Oslo, samt industri- og næringsaktører på sørlandskysten alle bidrar med undervisning og veiledning på dette masterstudiet. Du vil dermed kunne opparbeide deg et nasjonalt og globalt nettverk av fagpersoner som vil inspirere og hjelpe deg.

Hva lærer du?

En mastergrad i kystsoneøkologi vil gi deg bred forståelse av begreper og metoder som benyttes i økologiske studier langs kysten. Du vil få god oversikt over hvordan menneskeskapte miljøbelastninger kan påvirke kystøkosystemenes struktur og funksjon, og du vil lære hvordan de nasjonale kystsonene forvaltes. Du vil få anledning til å delta i spennende forskningsprosjekter og derigjennom skaffe deg unik kompetanse som ikke tilbys på andre studiesteder.

Sentrale problemstillinger i studiet:

 • Hva kjennetegner et sunt kystmiljø?
 • Hva betyr klimaendringer for kystnaturen?
 • Hvordan påvirkes kystressursene våre av næringsstoffer, miljøgifter og andre kjemikalier?
 • Hvordan oppnå bærekraft i vår bruk av kystressursene?
 • Hvordan kan internasjonale konvensjoner bidra til en ansvarlig forvaltning av kystsonen?

Emnene i dette studieprogrammet har blitt utarbeidet av den internasjonale ekspertisen som er knyttet til UiAs kystforskningssenter og havbruksnæringen. Du er altså sikret en oppdatert og relevant utdanning for en karriere innen forskning, havbruksnæring og forvaltning.

Jobbmuligheter

Masterstudiet i kystsoneøkologi er et fremtidsrettet studium som gjør deg kvalifisert til en rekke faglige stillinger, for eksempel i offentlig miljøforvaltning, privat oppdrags- og utredningsvirksomhet eller innenfor «den blå næringen» ­- havbruksnæring og industri. 

Oppbygning

Høst 2020:

 • BIO413 Coastal Bentic Ecology (10 sp) 
 • BIO407 Applied Fish Ecology (5 sp)
 • BIO406 Scientific Communication (5 sp)
 • BIO403 Statistics in Ecological Studies (5 sp)
 • BIO405 Pollution of Coastal and Marine Ecosystems (5 sp)

Vår 2021:

Høst 2021/ Vår 2022:

 • BIO500 Master Thesis (60 sp)

Undervisningen gis på engelsk ved behov. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført masterstudium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (Ph.d ved Institutt for naturvitenskapelige fag ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9724

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Engelsk

Enkelte emner kan bli gitt på norsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Møt vår foreleser, Tove Gabrielsen