0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i å jobbe i et internasjonalt selskap, så vil masterprogrammet i International Business gi deg kunnskapen du trenger.

Dette studieprogrammet gir deg teoretisk innsikt og analytiske ferdigheter til å håndtere utfordringer knyttet til virksomhetsledelse og -styring i internasjonale markeder. Sentralt i programmet er multinasjonale selskaper og hvordan de opererer. Små og mellomstore virksomheters utfordringer med inntreden på den internasjonale arena vil også bli diskutert. Programmet gir deg innsikt i dette ved å vise hvordan de strategiske og operasjonelle utfordringene bedrifter står overfor kan analyseres, for eksempel ved å utvikle og gjennomføre relevante strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksis og styringssystemer.

I tillegg til norske studenter tas internasjonale studenter opp til programmet, og samtlige obligatoriske emner og en rekke valgemner blir undervist på engelsk. Studieprogrammet gir deg økt kulturell forståelse og kunnskap om internasjonal virksomhet, noe som gjør deg godt egnet for stillinger i virksomheter som opererer i internasjonale markeder.

Studerer du hos oss får du anerkjent utdanning av høy kvalitet. Handelshøyskolen ved UiA er en av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Dette programmet fører fram til graden master i International Business. Programmet gir ikke sidetittelen siviløkonom. Er du interessert i å bli siviløkonom, sjekk 2-årig påbyggingsstudium i økonomi og administrasjon – siviløkonom. For å kvalifisere for opptak til økonomi og administrasjon – siviløkonom må du tilfredsstille kriteriene satt av Universitets- og høgskolerådet – Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) for sidetittelen siviløkonom. 

Hva lærer du?

Denne utdanningen gir deg analytiske og praktiske ferdigheter for å kunne håndtere utfordringer knyttet til virksomhetsledelse og -styring i et stadig mer internasjonalt marked. Du lærer hvordan de strategiske og operasjonelle utfordringer bedrifter står overfor kan analyseres, og hvordan disse utfordringene kan adresseres gjennom å utvikle og implementere relevante strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksiser og virksomhetsstyringssystemer. 

Du vil også få god innsikt i økonomisk-administrative fagområder og forskningsmetoder, du vil kunne anvende kunnskap fra ulike fagfelt og bruke relevante teorier for å løse konkrete problemstillinger. I tillegg vil du være i stand til å vurdere konsekvenser av en gitt løsning på et bestemt problem, samt vurdere etiske og kulturelle problemstillinger i ulike situasjoner. 

Jobbmuligheter

Kandidater fra programmet vil være attraktive for en rekke stillinger i offentlig, privat og frivillig sektor, og særlig i virksomheter som opererer i internasjonale markeder. Studieprogrammet gir også grunnlag for å etablere og drive egen virksomhet.

Oppbygning

Studieprogrammet har seks emner på 7,5 studiepoeng (sp) hver og ett emne på 15 studiepoeng i første studieår. I tredje semester tar studentene valgemner ved Handelshøyskolen eller andre fakultet ved UiA eller drar på utveksling. Det er også mulig å ta en kombinasjon av internship (praksis) og valgemner/utveksling. I fjerde semester skriver studentene masteroppgave.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over. Handelshøyskolen ved UiA har samarbeidsavtale med mange universiteter og høyskoler i utlandet. Dette gir deg muligheten til å dra på utveksling til gode institusjoner andre steder i verden. 

I det toårige masterprogrammet i International Business kan du søke om utveksling i nest siste semester. Vi oppfordrer alle våre studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Et utvekslingsopphold gir deg mulighet for fordypning og faglig bredde ut over det programmet tilbyr. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi deg et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir også utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging.  

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr mulighet for praksis/internship i dette studieprogrammet. I nest siste semester kan du søke om internship (praksisplass) i en lokal virksomhet i Agder, i en nordisk virksomhet i USA eller Canada, eller i en nordisk virksomhet i en fremvoksende økonomi i Asia eller Afrika.

Praksis lokalt tas i kombinasjon med to valgemner ved Handelshøyskolen ved UiA. Aktuelle praksisvirksomheter kan være 3B Fibreglass, Sparebanken Sør, Skagerak Maturo, Agder Energi og NHO Agder.

Dersom du får tildelt internship i utlandet kombinerer du dette med utveksling ved et samarbeidsuniversitet i landet du reiser til. Eksempler på praksisvirksomheter i disse landene er Yara, Equinor, Den norske Ambassaden, Innovasjon Norge, Jotun, Det norske Veritas, Noratel, IKEA, Aker Solutions og Kongsberg Maritime.

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8059

Studiepoeng

120

Antall plasser

30

AACSB logo

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like