Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i å jobbe i et internasjonalt selskap? Da vil masterprogrammet i International Business gi deg kunnskapen du trenger. 

Dette studieprogrammet gir deg teoretisk innsikt og analytiske ferdigheter til å håndtere utfordringer knyttet til virksomhetsledelse og -styring i internasjonale markeder. Sentralt i programmet er multinasjonale selskaper og hvordan de opererer. Små og mellomstore virksomheters utfordringer ved inntreden på den internasjonale arena vil også bli diskutert.  

I tillegg til norske studenter tas internasjonale studenter opp til programmet, og samtlige obligatoriske emner og en rekke valgemner blir undervist på engelsk.  

Studieprogrammet gir deg økt kulturell forståelse og kunnskap om internasjonal virksomhet, noe som gjør deg godt egnet for stillinger i virksomheter som opererer i internasjonale markeder. 

Studerer du hos oss får du en anerkjent utdanning av høy kvalitet. Handelshøyskolen ved UiA er en av tre norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden. 

Dette programmet fører fram til graden master i International Business. Programmet gir ikke sidetittelen siviløkonom. Er du interessert i å bli siviløkonom, sjekk 2-årig påbyggingsstudium i økonomi og administrasjon – siviløkonom. For å kvalifisere for opptak til Master i økonomi og administrasjon – siviløkonom må du tilfredsstille kriteriene satt av Universitets- og høgskolerådet – Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) for sidetittelen siviløkonom.

Hva lærer du?

Masterprogrammet i International Business gir deg innsikt i muligheter og utfordringer små og store virksomheter kan møte i internasjonale markeder. Du vil få god innsikt i økonomisk-administrative fagområder og forskningsmetoder, og du vil lære å anvende kunnskap fra ulike fagfelt og å bruke relevante teorier for å løse konkrete problemstillinger. Du lærer hvordan strategiske og operasjonelle utfordringer bedrifter står overfor kan analyseres, og hvilke strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksiser og virksomhetsstyringssystemer virksomheter kan utvikle og iverksette for å håndtere utfordringene.  

I programmet vil du også tilegne deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å vurdere konsekvenser av en gitt løsning på et problem, samt å vurdere ulike handlingsalternativer mot hverandre. I tillegg vil programmet gi deg forståelse for og evne til å vurdere bærekraftsutfordringer og ulike etiske og kulturelle problemstillinger du kan møte i ditt profesjonelle arbeid, samt hvordan virksomheter kan forholde seg til disse. Globale spørsmål, hvordan globalisering og globale forhold kan påvirke virksomheter og markeder, og hvordan virksomheter kan respondere på dette, er også vektlagt. 

I dette studieprogrammet møter du et internasjonalt studiemiljø hvor du gjennom samarbeid med internasjonale grads- og utvekslingsstudenter utvikler din språklige og tverrkulturelle kompetanse.

Jobbmuligheter

Kandidater fra programmet vil være attraktive for en rekke stillinger i offentlig, privat og frivillig sektor, og særlig i virksomheter som opererer i internasjonale markeder. Studieprogrammet gir også grunnlag for å etablere og drive egen virksomhet.

Oppbygning

Studieprogrammet har seks emner på 7,5 studiepoeng (sp) hver og ett emne på 15 studiepoeng i første studieår. I tredje semester tar studentene valgemner ved Handelshøyskolen eller andre fakultet ved UiA eller drar på utveksling. Det er også mulig å ta en kombinasjon av internship (praksis) og valgemner/utveksling. I fjerde semester skriver studentene masteroppgave.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

Faglig grunnlag: I opptaksgrunnlaget skal det inngå enten minst 80 studiepoeng fordypning eller integrert studium av minst to års varighet i økonomi og administrasjon, markedsføring, ledelse eller tilsvarende. Minimum 20 studiepoeng av disse skal være på nivå 2 / påbyggingsnivå.

Følgende fagområder må inngå i et samlet omfang på minst 60 studiepoeng:

  • Bedriftsøkonomisk analyse
  • Samfunnsøkonomi
  • Metodefag
  • Markedsføring
  • Organisasjon og ledelsesfag

Alle fagområder må være dekket.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk. Obligatoriske emner og en rekke valgemner undervises på engelsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr mulighet for praksis/internship i dette studieprogrammet. I nest siste semester kan du søke om internship (praksisplass) i en lokal virksomhet i Agder eller i en nordisk virksomhet i en fremvoksende økonomi i Asia eller Afrika.

Praksis lokalt tas i kombinasjon med valgemner ved Handelshøyskolen ved UiA. Aktuelle praksisvirksomheter kan være 3B Fibreglass, Sparebanken Sør, Skagerak Maturo, Agder Energi og NHO Agder.

Dersom du får tildelt internship i utlandet kombinerer du dette med utveksling ved et samarbeidsuniversitet i landet du reiser til. Eksempler på praksisvirksomheter i disse landene er Yara, Equinor, Den norske Ambassaden, Innovasjon Norge, Jotun, Det norske Veritas, Noratel, IKEA, Aker Solutions og Kongsberg Maritime.

Antall plasser er begrenset. Oppnådde karakterer i studiet og match mellom student og virksomhet er sentrale kriterier ved tildeling av internship.

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over. Handelshøyskolen ved UiA har samarbeidsavtale med mange universiteter og høyskoler i utlandet. Dette gir deg muligheten til å dra på utveksling til gode institusjoner andre steder i verden. 

I det toårige masterprogrammet i International Business kan du søke om utveksling i nest siste semester. Vi oppfordrer alle våre studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Et utvekslingsopphold gir deg mulighet for fordypning og faglig bredde ut over det programmet tilbyr. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi deg et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir også utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging. 

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8059

Studiepoeng

120

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

AACSB logo

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker