Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst
Studiested
Grimstad

Det er ikke opptak til dette studieprogrammet i 2024.

Samfunnet og næringslivet står overfor betydelige endringsprosesser blant annet som følge av ny digital teknologi og overgang til en mer bærekraftig økonomi med mindre oljeavhengighet. Vårt studium tar som utgangspunkt at utvikling av kunnskap, læring og innovasjon er viktige forutsetninger for samfunnsmessig transformasjon. Læring og innovasjon må foregå i bedrifter og organisasjoner. Det krever samarbeid mellom aktører og et samfunn som legger til rette for nyskapende aktiviteter. Innovasjon er nødvendig for at bedrifter og næringsliv skal kunne holde seg konkurransedyktig og for at offentlig sektor skal levere kvalitet og være effektiv, samtidig som man bidrar til fornyelse. Både digitalisering og det grønne skifte vil utfordre hvordan vi organisere og leder virksomheter, og hvordan vi utformer politikk for framtiden. 

Masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling har et godt og aktivt studentmiljø. Studentenes egen linjeforening, Novus, bidrar til nettverksbygging mellom studenter, næringsliv og UiA, i tillegg til å fremme det sosiale og faglige aktiviteter i tilknytning til studiet.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun tre norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling gir deg økt kunnskap om hvordan innovasjoner skjer i organisasjoner og i samfunnet og hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon kan forsterkes gjennom målrettet aktivitet og politikk. Masterstudiet har tre hovedområder:

  • Læring og endring i organisasjoner: Hvordan organisere og lede innovasjonsprosesser?
  • Innovasjon i nettverk og klynger: Hvordan samarbeide i lære- og innovasjonsprosesser?
  • Innovasjonspolitikk: Hvordan kan offentlige og private aktører innrette politikk og virkemidler for å stimulere til innovasjon?

Etter endt studium vil du ha relevant kunnskap om innovasjons-, kunnskaps- og læreprosesser i bedrifter, organisasjoner og samfunnet.

 

Jobbmuligheter

Studiet utdanner kandidater som har god innsikt i endringsprosesser og kan utvikle innovasjonsstrategier i bedrifter og offentlig sektor. Tidligere kandidater jobber i dag med å fremme innovasjonsaktivitet i bedrifter og i samfunnet, har ansvar for organisasjonsutvikling i virksomheter, har lederstillinger i bedrifter og i offentlige virksomheter, arbeider i konsulentselskaper, arbeider med politikkutforming og organiserer samhandling mellom bedrifter og mellom offentlige og private aktører.

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

Faglig grunnlag:

a) I opptaksgrunnlaget skal inngå 2-årig integrert studium i økonomi og administrasjon eller fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i samfunnsvitenskap.

b) Det skal inngå samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

Utfyllende regler for opptak til det enkelte masterprogram er fastsatt med hjemmel i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt av karakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Som student ved masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling kan du søke om å dra på utveksling i tredje semester. Handelshøyskolen ved UiA oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi deg et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir utvekslingsoppholdet også en mulighet for internasjonal nettverksbygging. 

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over. Handelshøyskolen ved UiA har samarbeidsavtale med mange universiteter og høyskoler i utlandet.

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved Handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Oppbygning

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr en mulighet for praksis (internship) som del av masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling. I tredje semester kan du søke om praksisplass i en lokal virksomhet i Agder.

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier i Norge og internasjonalt.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8066

Studiepoeng

120

Antall plasser

25

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

AACSB logo

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker