0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Grimstad

Samfunnet og næringslivet står overfor betydelige utfordringer, som klimaendringer, finanskrise, arbeidsledighet og økt konkurranse for bedrifter. Dette studiet ser på utvikling av kunnskap, læring og innovasjon som viktige svar på slike utfordringer. Læring og innovasjon må foregå i bedrifter og andre organisasjoner. Det krever samarbeid mellom mange aktører og at samfunnet legger til rette for nyskapende aktiviteter. Innovasjon er nødvendig for at bedrifter og næringsliv skal kunne holde seg konkurransedyktig og for at offentlig sektor skal levere kvalitet og være effektiv.

Studentenes egen linjeforening, Novus, har som formål å være en nettverksbyggende organisasjon mellom studenter, næringsliv og Universitetet i Agder, samt fremme det sosiale og faglige tilbudet ved studiet.

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Hva lærer du?

Studiet gir økt kunnskap om hvordan innovasjoner skjer i organisasjoner og i samfunnet og hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon kan forsterkes gjennom målrettet aktivitet og politikk. Masterstudiet har tre hovedområder:

  • Læring og endring i organisasjoner: Hvordan organisere og lede innovasjonsprosesser?
  • Innovasjon i nettverk og klynger: Hvordan samarbeide i lære- og innovasjonsprosesser?
  • Innovasjonspolitikk: Hvordan kan offentlige og private aktører innrette politikk og virkemidler for å stimulere til innovasjon?

Etter endt studium vil du ha relevant kunnskap om innovasjons-, kunnskaps- og læreprosesser i bedrifter, organisasjoner og samfunnet.

Jobbmuligheter

Studiet utdanner kandidater som kan arbeide med innovasjonsstrategier i bedrifter og offentlig sektor. Tidligere kandidater jobber i dag med å fremme innovasjonsaktivitet i bedrifter og i samfunnet, samt utvikle samhandling mellom bedrifter og offentlige og private aktører.

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over. Handelshøyskolen ved UiA har samarbeidsavtale med mange universiteter og høyskoler i utlandet. Dette gir mulighet til å dra på utveksling til gode institisjoner andre steder i verden. 

I det toårige masterprogrammet i innovasjon og kunnskapsutvikling kan studentene søke om å dra utveksling i nest siste semester. Handelshøyskolen ved UiA oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi studentene et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir utvekslingsoppholdet også en mulighet for internasjonal nettverksbygging.  

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Oppbygning

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr en unik mulighet for praksis i masterprogrammet i innovasjon og kunnskapsutvikling. I nest siste semester kan du søke om praksisplass i en lokal virksomhet i Agder. Praksis tas da i kombinasjon med to valgemner ved Handelshøyskolen ved UiA. Aktuelle praksisvirksomheter kan være 3B Fibreglass, MH Wirth, Sparebanken Sør, NHO Agder, Agder Energi eller Gard. 

Videre studier

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier i Norge og internasjonalt.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8066

Antall plasser

40

Chat med en student

AACSB logo

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker