0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Samfunn og næringsliv står overfor betydelige utfordringer, for eksempel klimaendringer, finanskrise, arbeidsledighet og økt konkurranse for bedrifter. Dette studiet ser på utvikling av kunnskap, læring og innovasjon som viktige svar på slike utfordringer. Læring og innovasjon må foregå i bedrifter og andre organisasjoner. Det krever samarbeid mellom mange aktører og at samfunnet legger til rette for nyskapende aktiviteter. Innovasjon er nødvendig for at bedrifter og næringsliv skal kunne holde seg konkurransedyktig og for at offentlig sektor skal levere kvalitet og være effektiv. Studentenes egen linjeforening Novus har som formål å være en nettverksbyggende organisasjon mellom studenter, næringsliv og Universitetet i Agder, samt fremme det sosiale og faglige tilbudet ved studiet.

Hva lærer du?

Studiet gir økt kunnskap om hvordan innovasjoner skjer i organisasjoner og i samfunnet og hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon kan forsterkes gjennom målrettet aktivitet og politikk. Masterstudiet har tre hovedområder:

  • Læring og endring i organisasjoner: Hvordan organisere og lede innovasjonsprosesser?
  • Innovasjon i nettverk og klynger: Hvordan samarbeide i lære- og innovasjonsprosesser?
  • Innovasjonspolitikk: Hvordan kan offentlige og private aktører innrette politikk og virkemidler for å stimulere til innovasjon?

Etter endt studium vil du ha relevant kunnskap om innovasjons-, kunnskaps- og læreprosesser i bedrifter, organisasjoner og samfunnet.

Jobbmuligheter

Studiet utdanner kandidater som kan arbeide med innovasjonsstrategier i bedrifter og offentlig sektor. Tidligere kandidater jobber i dag med å fremme innovasjonsaktivitet i bedrifter og i samfunnet, samt utvikle samhandling mellom bedrifter og offentlige og privat aktører.

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA har et internasjonalt fokus og vi har mange ulike nasjonaliteter representert blant våre studenter og ansatte. Mange benytter seg av muligheten til å dra på studentutveksling gjennom en av våre mange samarbeidsavtaler med universiteter og høyskoler i utlandet

I det toårige masterprogrammet i innovasjon og kunnskapsutvikling kan studentene søke om å dra utveksling i nest siste semester. Handelshøyskolen oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi studentene et sosialt utbytte, en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer, og for mange gir utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging.  

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utvekslingsstudier

Oppbygging

Videre utdanning

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier i Norge og internasjonalt.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8066

Antall plasser

25

Spørsmål om innholdet i studiet?

Min jobb: Rådgiver for Ungt Entreprenørskap Agder

Studiet omhandler både nasjonale og regionale innovasjonssystemer og peker på hvor viktig det regionale samspillet mellom ulike aktører er, og hvordan dette igjen har lagt føringer for innovasjonspolitikken.

Tharald Torset Lundvall

Innovasjon og kunnskapsutvikling, master

– Møter et voksende behov i markedet

Jeg vil lede omstillingsprosesser og bidra til innovasjon og nyskaping i organisasjoner

Line Marie Ekse

Student på master i innovasjon og kunnskapsutvikling

Send studiet på mail