Innovasjon og kunnskapsutvikling - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2018
Studiested
Grimstad

Samfunn og næringsliv står overfor betydelige utfordringer, for eksempel klimaendringer, finanskrise, arbeidsledighet og økt konkurranse for bedrifter. Dette studiet ser på utvikling av kunnskap, læring og innovasjon som viktige svar på slike utfordringer. Læring og innovasjon må foregå i bedrifter og andre organisasjoner. Det krever samarbeid mellom mange aktører og at samfunnet legger til rette for nyskapende aktiviteter. Innovasjon er nødvendig for at bedrifter og næringsliv skal kunne holde seg konkurransedyktig og for at offentlig sektor skal levere kvalitet og være effektiv. Studentenes egen linjeforening Novus har som formål å være en nettverksbyggende organisasjon mellom studenter, næringsliv og Universitetet i Agder, samt fremme det sosiale og faglige tilbudet ved studiet.

Hva lærer du?

Studiet gir økt kunnskap om hvordan innovasjoner skjer i organisasjoner og i samfunnet og hvordan kunnskapsutvikling og innovasjon kan forsterkes gjennom målrettet aktivitet og politikk. Masterstudiet har tre hovedområder:

  • Læring og endring i organisasjoner: Hvordan organisere og lede innovasjonsprosesser?
  • Innovasjon i nettverk og klynger: Hvordan samarbeide i lære- og innovasjonsprosesser?
  • Innovasjonspolitikk: Hvordan kan offentlige og private aktører innrette politikk og virkemidler for å stimulere til innovasjon?

Etter endt studium vil du ha relevant kunnskap om innovasjons-, kunnskaps- og læreprosesser i bedrifter, organisasjoner og samfunnet.

Som en del av studiet arrangeres studietur første semester. Studenter på tredje semester blir også invitert med. Studentene har tidligere vært i London, København, Stockholm, Brussel og Dublin. 

Jobbmuligheter

Studiet utdanner kandidater som kan arbeide med innovasjonsstrategier i bedrifter og offentlig sektor. Tidligere kandidater jobber i dag med å fremme innovasjonsaktivitet i bedrifter og i samfunnet, samt utvikle samhandling mellom bedrifter og offentlige og privat aktører.

Utveksling

Ta en del av studiet i utlandet.

Få mer informasjon om universitetene du kan velge her:

Se også uia.no/utveksling

Oppbygging

Videre utdanning

Fullført studium kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier i Norge og internasjonalt.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

8066

Antall plasser

25

Spørsmål om innholdet i studiet?

– Møter et voksende behov i markedet

Jeg vil lede omstillingsprosesser og bidra til innovasjon og nyskaping i organisasjoner

Line Marie Ekse

Student på master i innovasjon og kunnskapsutvikling

Send studiet på mail